„Santaka“ / Į vilkaviškiečių namus eglutės atkeliauja iš privačių miškų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-21 17:34

Dalinkitės:  


J.Mak­si­ma­vi­čie­nė eg­lu­tė­mis pre­kiau­ja jau šeš­tus me­tus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Į vilkaviškiečių namus eglutės atkeliauja iš privačių miškų

Eglė MIČIULIENĖ

Ruo­ši­mo­si Ka­lė­doms bu­mas pra­si­de­da be­veik nuo ru­dens. Ta­čiau tie, kas no­ri na­mus pa­puoš­ti miš­ku kve­pian­čia eg­lu­te, ne­sku­ba – kad ža­lias­ka­rė iki Tri­jų ka­ra­lių ne­nu­bars­ty­tų spyg­lių.Už eg­lu­tę – pus­šim­tis

Li­kus maž­daug sa­vai­tei iki Ka­lė­dų, Vil­ka­viš­ky­je pa­si­ro­dė pre­kiau­to­jai eg­lė­mis.

Jau praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ka­lė­di­nę eg­lu­tę bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti aikš­tė­je prie Vil­ka­viš­kio tur­gaus, Vy­tau­to gat­vės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie gė­lių kios­kų.

Už įvai­raus dy­džio eg­lai­tes pre­ky­bi­nin­kai pra­šė nuo 5 iki 50 li­tų, bu­vo net ir 60 li­tų įver­tin­tų me­de­lių. No­rė­da­mas už li­tą ga­lė­jai įsi­gy­ti dai­lią eg­lės ar pu­šies ša­ką, už ke­lio­li­ka li­tų – iš eg­li­ša­kių nu­pin­tą gra­žų ad­ven­to vai­ni­ką.

Spyg­liuo­čius pre­kei­viai bu­vo at­ve­žę iš Kaz­lų Rū­dos, Le­kė­čių, Viš­ty­čio pri­va­čių miš­kų.

No­rin­tie­ji pre­kiau­ti eg­lu­tė­mis tu­ri įsi­gy­ti lei­di­mus, ku­rie iš­duo­da­mi mies­to se­niū­ni­jo­je. Pa­si­tei­ra­vę su­ži­no­jo­me, jog kol kas iš­pirk­ti tik du lei­di­mai pre­kiau­ti. Juos įsi­gi­jo Vil­ka­viš­kio ir Viš­ty­čio gy­ven­to­jai. Pas­ta­rie­ji pre­kiau­ja sa­vo miš­ko me­de­liais.

Dau­giau lei­di­mų pre­kiau­ti eg­lė­mis šie­met kol kas iš­duo­ta ne­bu­vo.Jau šeš­ti me­tai

– Ne pa­tys užau­gi­no­me, pir­ko­me ir at­ve­žė­me iš Le­kė­čių pri­va­taus miš­ko. Ten vi­sa­da va­žiuo­ja­me, nes jų eg­lės gra­žios, „neiš­bė­gu­sios“, – sa­kė eg­lai­tes par­da­vi­nė­ju­si vil­ka­viš­kie­tė Jo­lan­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė.

Mo­te­ris sa­ve va­di­na šio vers­lo sen­bu­ve, nes ža­lias­ka­rė­mis pre­kiau­ja jau gal šeš­tus me­tus. Pap­ras­tai per se­zo­ną – o jis trun­ka vos vie­ną dvi sa­vai­tes – par­duo­da iki 400 me­de­lių.

Di­dy­sis eg­lu­čių pir­ki­mas bū­na die­ną ki­tą prieš pat Kū­čias.

– Ko ge­ro, dau­giau­siai pir­kė­jų tu­rė­tų bū­ti šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, – spė­jo mo­te­ris.

Ket­vir­ta­die­nį ji te­bu­vo par­da­vu­si apie 60–70 spyg­liuo­čių. Va­zo­nuo­se pa­so­din­tų eg­lu­čių J.Mak­si­ma­vi­čie­nė, kaip ir ki­ti pre­kei­viai, ne­bu­vo at­si­ve­žu­si.

– Žmo­nės, iš ku­rių per­ka­me, to­kių da­ly­kų dar ne­prak­ti­kuo­ja, bet atei­ty­je ža­da tuo už­siim­ti. Ten par­da­vi­nė­ja­mos ir la­bai tan­kios, ap­ge­nė­tos, vos ne „ran­kų darbo“ eg­lu­tės, bet jos – la­bai bran­gios, to­dėl į Vil­ka­viš­kį ne­ve­ža­me, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.Spe­cia­liai neau­gi­na

Pa­kal­bin­ti mū­sų ra­jo­no gi­ri­nin­ki­jų at­sto­vai sa­kė, jog eg­lu­čių pre­ky­ba vals­ty­bi­nės gi­ri­nin­ki­jos be­veik neuž­sii­ma.

– Spe­cia­liai nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių neau­gi­na­me. Ker­ta­me tik­tai tuo­met, jei kas už­sa­ko, ir tik tas eg­lu­tes, ku­rios au­ga per tan­kiai, ne­pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, – sa­kė Vil­ka­viš­kio gi­ri­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Dai­ly­da.

Gra­žiš­kių gi­ri­nin­kas Re­gi­man­tas Va­lai­tis svars­tė, jog žmo­nėms grei­čiau­siai ir per bran­gu pirk­ti gi­ri­nin­ki­jos ža­lias­ka­res.

Įkai­niai, tie­sa, ma­žes­ni nei pri­va­ti­nin­kų (1–1,5 m me­de­lis kai­nuo­ja 10 li­tų, 3 m eg­lė – 25 li­tus). Ta­čiau žmo­gui į gi­ri­nin­ki­ją tek­tų at­va­žiuo­ti pa­čiam.

– Kol kas šie­met eg­lu­čių iš mū­sų nie­kas ir ne­pra­šė. Gal dar per anks­ti? Tik mo­kyk­los skam­bi­no: iš Ak­me­ny­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau bu­vo at­va­žia­vę, lau­kia­me ir iš Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo R.Va­lai­tis.Po dve­jų me­tų

– Nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių pa­rū­pi­na­me tik lab­da­ros tiks­lais. Pa­de­da­me mo­kyk­loms ir pa­na­šiai. Bet tai – tik­rai ne pa­grin­di­nė mū­sų veik­la. Iš miš­ko eg­lės puoš­ti bū­na ne­tin­ka­mos, re­tos, gra­žes­nes rei­kia kirs­ti lau­kuo­se, o to­kių tu­ri­me ma­žai, – aiš­ki­no Pa­je­vo­nio gi­ri­nin­kas Ry­man­tas Vai­čai­tis.

R.Vai­čai­tis sa­kė, jog per pa­sku­ti­nius pen­ke­rius me­tus gi­ri­nin­ki­jo­je, že­mės ūkiui ne­tin­ka­muo­se plo­tuo­se, įveis­ta 94 hek­ta­rai nau­jo miš­ko. Pa­so­din­ta ir 3,5 tūkst. eg­lai­čių. Ži­nant, kad da­lis so­di­nu­kų žūs­ta, jų pa­so­di­na­ma per daug. To­dėl paau­gu­sius me­de­lius pri­va­lo­ma re­tin­ti. Iš to­kių plo­tų ker­ta­mas eg­lai­tes gi­ri­nin­ki­ja par­duo­da žmo­nėms.

Anot R.Vai­čai­čio, vie­na­me gi­ri­nin­ki­jos plo­te jau priau­ga nau­jas eg­ly­nas, iš ku­rio po dve­jų tre­jų me­tų ga­li­ma ti­kė­tis dai­lių nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių.Va­gi­šių ma­žė­ja

Tie, kas gai­li ker­ta­mų eg­lių, bet no­ri, kad per Ka­lė­das na­mai kve­pė­tų miš­ku, taip pat tu­ri išei­tį. Jie ga­li įsi­gy­ti me­de­ly­nuo­se par­duo­da­mų ir va­zo­nuo­se pa­so­din­tų eg­lai­čių, ku­rias vė­liau ga­li­ma per­so­din­ti į že­mę.

Gi­ri­nin­kų tei­gi­mu, jau ma­žė­ja miš­ko va­gių, no­rin­čių ka­lė­di­nio džiaugs­mo įsi­gy­ti už dy­ką.

Tiek gi­ri­nin­ki­jų dar­buo­to­jai, tiek ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai prieš­ka­lė­di­niu me­tu daž­nai va­ži­nė­ja po ei­gu­vas, sau­go ža­lias­ka­res nuo va­gi­šių. Pa­rei­gū­nai ir­gi pa­ste­bi, jog kiek­vie­nais me­tais eg­lu­čių ne­le­ga­liai iš­ker­ta­ma vis ma­žiau. Gal­būt to­dėl, jog žmo­nės daž­niau ren­ka­si dirb­ti­nes, o ne gy­vas eg­lai­tes.

Ke­ti­nan­tys nu­si­kirs­ti sve­ti­mą eg­lu­tę tu­rė­tų ži­no­ti, jog už sa­va­va­liš­ką miš­ko žel­di­nių nai­ki­ni­mą ar­ba ža­lo­ji­mą as­me­nims gre­sia nuo 50 iki 100, pa­rei­gū­nams – nuo 100 iki 300 li­tų bau­dos.

Ža­los ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nai ne­skai­čiuo­ja, ją ci­vi­li­ne tvar­ka pa­žei­dė­jas tu­ri at­ly­gin­ti pa­čiam sa­vi­nin­kui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas