„Santaka“ / Į vilkaviškiečių namus eglutės atkeliauja iš privačių miškų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-21 17:34

Dalinkitės:  


J.Mak­si­ma­vi­čie­nė eg­lu­tė­mis pre­kiau­ja jau šeš­tus me­tus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Į vilkaviškiečių namus eglutės atkeliauja iš privačių miškų

Eglė MIČIULIENĖ

Ruo­ši­mo­si Ka­lė­doms bu­mas pra­si­de­da be­veik nuo ru­dens. Ta­čiau tie, kas no­ri na­mus pa­puoš­ti miš­ku kve­pian­čia eg­lu­te, ne­sku­ba – kad ža­lias­ka­rė iki Tri­jų ka­ra­lių ne­nu­bars­ty­tų spyg­lių.Už eg­lu­tę – pus­šim­tis

Li­kus maž­daug sa­vai­tei iki Ka­lė­dų, Vil­ka­viš­ky­je pa­si­ro­dė pre­kiau­to­jai eg­lė­mis.

Jau praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ka­lė­di­nę eg­lu­tę bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti aikš­tė­je prie Vil­ka­viš­kio tur­gaus, Vy­tau­to gat­vės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie gė­lių kios­kų.

Už įvai­raus dy­džio eg­lai­tes pre­ky­bi­nin­kai pra­šė nuo 5 iki 50 li­tų, bu­vo net ir 60 li­tų įver­tin­tų me­de­lių. No­rė­da­mas už li­tą ga­lė­jai įsi­gy­ti dai­lią eg­lės ar pu­šies ša­ką, už ke­lio­li­ka li­tų – iš eg­li­ša­kių nu­pin­tą gra­žų ad­ven­to vai­ni­ką.

Spyg­liuo­čius pre­kei­viai bu­vo at­ve­žę iš Kaz­lų Rū­dos, Le­kė­čių, Viš­ty­čio pri­va­čių miš­kų.

No­rin­tie­ji pre­kiau­ti eg­lu­tė­mis tu­ri įsi­gy­ti lei­di­mus, ku­rie iš­duo­da­mi mies­to se­niū­ni­jo­je. Pa­si­tei­ra­vę su­ži­no­jo­me, jog kol kas iš­pirk­ti tik du lei­di­mai pre­kiau­ti. Juos įsi­gi­jo Vil­ka­viš­kio ir Viš­ty­čio gy­ven­to­jai. Pas­ta­rie­ji pre­kiau­ja sa­vo miš­ko me­de­liais.

Dau­giau lei­di­mų pre­kiau­ti eg­lė­mis šie­met kol kas iš­duo­ta ne­bu­vo.Jau šeš­ti me­tai

– Ne pa­tys užau­gi­no­me, pir­ko­me ir at­ve­žė­me iš Le­kė­čių pri­va­taus miš­ko. Ten vi­sa­da va­žiuo­ja­me, nes jų eg­lės gra­žios, „neiš­bė­gu­sios“, – sa­kė eg­lai­tes par­da­vi­nė­ju­si vil­ka­viš­kie­tė Jo­lan­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė.

Mo­te­ris sa­ve va­di­na šio vers­lo sen­bu­ve, nes ža­lias­ka­rė­mis pre­kiau­ja jau gal šeš­tus me­tus. Pap­ras­tai per se­zo­ną – o jis trun­ka vos vie­ną dvi sa­vai­tes – par­duo­da iki 400 me­de­lių.

Di­dy­sis eg­lu­čių pir­ki­mas bū­na die­ną ki­tą prieš pat Kū­čias.

– Ko ge­ro, dau­giau­siai pir­kė­jų tu­rė­tų bū­ti šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, – spė­jo mo­te­ris.

Ket­vir­ta­die­nį ji te­bu­vo par­da­vu­si apie 60–70 spyg­liuo­čių. Va­zo­nuo­se pa­so­din­tų eg­lu­čių J.Mak­si­ma­vi­čie­nė, kaip ir ki­ti pre­kei­viai, ne­bu­vo at­si­ve­žu­si.

– Žmo­nės, iš ku­rių per­ka­me, to­kių da­ly­kų dar ne­prak­ti­kuo­ja, bet atei­ty­je ža­da tuo už­siim­ti. Ten par­da­vi­nė­ja­mos ir la­bai tan­kios, ap­ge­nė­tos, vos ne „ran­kų darbo“ eg­lu­tės, bet jos – la­bai bran­gios, to­dėl į Vil­ka­viš­kį ne­ve­ža­me, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.Spe­cia­liai neau­gi­na

Pa­kal­bin­ti mū­sų ra­jo­no gi­ri­nin­ki­jų at­sto­vai sa­kė, jog eg­lu­čių pre­ky­ba vals­ty­bi­nės gi­ri­nin­ki­jos be­veik neuž­sii­ma.

– Spe­cia­liai nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių neau­gi­na­me. Ker­ta­me tik­tai tuo­met, jei kas už­sa­ko, ir tik tas eg­lu­tes, ku­rios au­ga per tan­kiai, ne­pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, – sa­kė Vil­ka­viš­kio gi­ri­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Dai­ly­da.

Gra­žiš­kių gi­ri­nin­kas Re­gi­man­tas Va­lai­tis svars­tė, jog žmo­nėms grei­čiau­siai ir per bran­gu pirk­ti gi­ri­nin­ki­jos ža­lias­ka­res.

Įkai­niai, tie­sa, ma­žes­ni nei pri­va­ti­nin­kų (1–1,5 m me­de­lis kai­nuo­ja 10 li­tų, 3 m eg­lė – 25 li­tus). Ta­čiau žmo­gui į gi­ri­nin­ki­ją tek­tų at­va­žiuo­ti pa­čiam.

– Kol kas šie­met eg­lu­čių iš mū­sų nie­kas ir ne­pra­šė. Gal dar per anks­ti? Tik mo­kyk­los skam­bi­no: iš Ak­me­ny­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau bu­vo at­va­žia­vę, lau­kia­me ir iš Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo R.Va­lai­tis.Po dve­jų me­tų

– Nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių pa­rū­pi­na­me tik lab­da­ros tiks­lais. Pa­de­da­me mo­kyk­loms ir pa­na­šiai. Bet tai – tik­rai ne pa­grin­di­nė mū­sų veik­la. Iš miš­ko eg­lės puoš­ti bū­na ne­tin­ka­mos, re­tos, gra­žes­nes rei­kia kirs­ti lau­kuo­se, o to­kių tu­ri­me ma­žai, – aiš­ki­no Pa­je­vo­nio gi­ri­nin­kas Ry­man­tas Vai­čai­tis.

R.Vai­čai­tis sa­kė, jog per pa­sku­ti­nius pen­ke­rius me­tus gi­ri­nin­ki­jo­je, že­mės ūkiui ne­tin­ka­muo­se plo­tuo­se, įveis­ta 94 hek­ta­rai nau­jo miš­ko. Pa­so­din­ta ir 3,5 tūkst. eg­lai­čių. Ži­nant, kad da­lis so­di­nu­kų žūs­ta, jų pa­so­di­na­ma per daug. To­dėl paau­gu­sius me­de­lius pri­va­lo­ma re­tin­ti. Iš to­kių plo­tų ker­ta­mas eg­lai­tes gi­ri­nin­ki­ja par­duo­da žmo­nėms.

Anot R.Vai­čai­čio, vie­na­me gi­ri­nin­ki­jos plo­te jau priau­ga nau­jas eg­ly­nas, iš ku­rio po dve­jų tre­jų me­tų ga­li­ma ti­kė­tis dai­lių nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių.Va­gi­šių ma­žė­ja

Tie, kas gai­li ker­ta­mų eg­lių, bet no­ri, kad per Ka­lė­das na­mai kve­pė­tų miš­ku, taip pat tu­ri išei­tį. Jie ga­li įsi­gy­ti me­de­ly­nuo­se par­duo­da­mų ir va­zo­nuo­se pa­so­din­tų eg­lai­čių, ku­rias vė­liau ga­li­ma per­so­din­ti į že­mę.

Gi­ri­nin­kų tei­gi­mu, jau ma­žė­ja miš­ko va­gių, no­rin­čių ka­lė­di­nio džiaugs­mo įsi­gy­ti už dy­ką.

Tiek gi­ri­nin­ki­jų dar­buo­to­jai, tiek ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai prieš­ka­lė­di­niu me­tu daž­nai va­ži­nė­ja po ei­gu­vas, sau­go ža­lias­ka­res nuo va­gi­šių. Pa­rei­gū­nai ir­gi pa­ste­bi, jog kiek­vie­nais me­tais eg­lu­čių ne­le­ga­liai iš­ker­ta­ma vis ma­žiau. Gal­būt to­dėl, jog žmo­nės daž­niau ren­ka­si dirb­ti­nes, o ne gy­vas eg­lai­tes.

Ke­ti­nan­tys nu­si­kirs­ti sve­ti­mą eg­lu­tę tu­rė­tų ži­no­ti, jog už sa­va­va­liš­ką miš­ko žel­di­nių nai­ki­ni­mą ar­ba ža­lo­ji­mą as­me­nims gre­sia nuo 50 iki 100, pa­rei­gū­nams – nuo 100 iki 300 li­tų bau­dos.

Ža­los ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nai ne­skai­čiuo­ja, ją ci­vi­li­ne tvar­ka pa­žei­dė­jas tu­ri at­ly­gin­ti pa­čiam sa­vi­nin­kui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas