„Santaka“ / Į vilkaviškiečių namus eglutės atkeliauja iš privačių miškų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-21 17:34

Dalinkitės:  


J.Mak­si­ma­vi­čie­nė eg­lu­tė­mis pre­kiau­ja jau šeš­tus me­tus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Į vilkaviškiečių namus eglutės atkeliauja iš privačių miškų

Eglė MIČIULIENĖ

Ruo­ši­mo­si Ka­lė­doms bu­mas pra­si­de­da be­veik nuo ru­dens. Ta­čiau tie, kas no­ri na­mus pa­puoš­ti miš­ku kve­pian­čia eg­lu­te, ne­sku­ba – kad ža­lias­ka­rė iki Tri­jų ka­ra­lių ne­nu­bars­ty­tų spyg­lių.Už eg­lu­tę – pus­šim­tis

Li­kus maž­daug sa­vai­tei iki Ka­lė­dų, Vil­ka­viš­ky­je pa­si­ro­dė pre­kiau­to­jai eg­lė­mis.

Jau praė­ju­sį sa­vait­ga­lį ka­lė­di­nę eg­lu­tę bu­vo ga­li­ma nu­si­pirk­ti aikš­tė­je prie Vil­ka­viš­kio tur­gaus, Vy­tau­to gat­vės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie gė­lių kios­kų.

Už įvai­raus dy­džio eg­lai­tes pre­ky­bi­nin­kai pra­šė nuo 5 iki 50 li­tų, bu­vo net ir 60 li­tų įver­tin­tų me­de­lių. No­rė­da­mas už li­tą ga­lė­jai įsi­gy­ti dai­lią eg­lės ar pu­šies ša­ką, už ke­lio­li­ka li­tų – iš eg­li­ša­kių nu­pin­tą gra­žų ad­ven­to vai­ni­ką.

Spyg­liuo­čius pre­kei­viai bu­vo at­ve­žę iš Kaz­lų Rū­dos, Le­kė­čių, Viš­ty­čio pri­va­čių miš­kų.

No­rin­tie­ji pre­kiau­ti eg­lu­tė­mis tu­ri įsi­gy­ti lei­di­mus, ku­rie iš­duo­da­mi mies­to se­niū­ni­jo­je. Pa­si­tei­ra­vę su­ži­no­jo­me, jog kol kas iš­pirk­ti tik du lei­di­mai pre­kiau­ti. Juos įsi­gi­jo Vil­ka­viš­kio ir Viš­ty­čio gy­ven­to­jai. Pas­ta­rie­ji pre­kiau­ja sa­vo miš­ko me­de­liais.

Dau­giau lei­di­mų pre­kiau­ti eg­lė­mis šie­met kol kas iš­duo­ta ne­bu­vo.Jau šeš­ti me­tai

– Ne pa­tys užau­gi­no­me, pir­ko­me ir at­ve­žė­me iš Le­kė­čių pri­va­taus miš­ko. Ten vi­sa­da va­žiuo­ja­me, nes jų eg­lės gra­žios, „neiš­bė­gu­sios“, – sa­kė eg­lai­tes par­da­vi­nė­ju­si vil­ka­viš­kie­tė Jo­lan­ta Mak­si­ma­vi­čie­nė.

Mo­te­ris sa­ve va­di­na šio vers­lo sen­bu­ve, nes ža­lias­ka­rė­mis pre­kiau­ja jau gal šeš­tus me­tus. Pap­ras­tai per se­zo­ną – o jis trun­ka vos vie­ną dvi sa­vai­tes – par­duo­da iki 400 me­de­lių.

Di­dy­sis eg­lu­čių pir­ki­mas bū­na die­ną ki­tą prieš pat Kū­čias.

– Ko ge­ro, dau­giau­siai pir­kė­jų tu­rė­tų bū­ti šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, – spė­jo mo­te­ris.

Ket­vir­ta­die­nį ji te­bu­vo par­da­vu­si apie 60–70 spyg­liuo­čių. Va­zo­nuo­se pa­so­din­tų eg­lu­čių J.Mak­si­ma­vi­čie­nė, kaip ir ki­ti pre­kei­viai, ne­bu­vo at­si­ve­žu­si.

– Žmo­nės, iš ku­rių per­ka­me, to­kių da­ly­kų dar ne­prak­ti­kuo­ja, bet atei­ty­je ža­da tuo už­siim­ti. Ten par­da­vi­nė­ja­mos ir la­bai tan­kios, ap­ge­nė­tos, vos ne „ran­kų darbo“ eg­lu­tės, bet jos – la­bai bran­gios, to­dėl į Vil­ka­viš­kį ne­ve­ža­me, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.Spe­cia­liai neau­gi­na

Pa­kal­bin­ti mū­sų ra­jo­no gi­ri­nin­ki­jų at­sto­vai sa­kė, jog eg­lu­čių pre­ky­ba vals­ty­bi­nės gi­ri­nin­ki­jos be­veik neuž­sii­ma.

– Spe­cia­liai nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių neau­gi­na­me. Ker­ta­me tik­tai tuo­met, jei kas už­sa­ko, ir tik tas eg­lu­tes, ku­rios au­ga per tan­kiai, ne­pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, – sa­kė Vil­ka­viš­kio gi­ri­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Dai­ly­da.

Gra­žiš­kių gi­ri­nin­kas Re­gi­man­tas Va­lai­tis svars­tė, jog žmo­nėms grei­čiau­siai ir per bran­gu pirk­ti gi­ri­nin­ki­jos ža­lias­ka­res.

Įkai­niai, tie­sa, ma­žes­ni nei pri­va­ti­nin­kų (1–1,5 m me­de­lis kai­nuo­ja 10 li­tų, 3 m eg­lė – 25 li­tus). Ta­čiau žmo­gui į gi­ri­nin­ki­ją tek­tų at­va­žiuo­ti pa­čiam.

– Kol kas šie­met eg­lu­čių iš mū­sų nie­kas ir ne­pra­šė. Gal dar per anks­ti? Tik mo­kyk­los skam­bi­no: iš Ak­me­ny­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los jau bu­vo at­va­žia­vę, lau­kia­me ir iš Gra­žiš­kių vi­du­ri­nės, – ket­vir­ta­die­nį kal­bė­jo R.Va­lai­tis.Po dve­jų me­tų

– Nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių pa­rū­pi­na­me tik lab­da­ros tiks­lais. Pa­de­da­me mo­kyk­loms ir pa­na­šiai. Bet tai – tik­rai ne pa­grin­di­nė mū­sų veik­la. Iš miš­ko eg­lės puoš­ti bū­na ne­tin­ka­mos, re­tos, gra­žes­nes rei­kia kirs­ti lau­kuo­se, o to­kių tu­ri­me ma­žai, – aiš­ki­no Pa­je­vo­nio gi­ri­nin­kas Ry­man­tas Vai­čai­tis.

R.Vai­čai­tis sa­kė, jog per pa­sku­ti­nius pen­ke­rius me­tus gi­ri­nin­ki­jo­je, že­mės ūkiui ne­tin­ka­muo­se plo­tuo­se, įveis­ta 94 hek­ta­rai nau­jo miš­ko. Pa­so­din­ta ir 3,5 tūkst. eg­lai­čių. Ži­nant, kad da­lis so­di­nu­kų žūs­ta, jų pa­so­di­na­ma per daug. To­dėl paau­gu­sius me­de­lius pri­va­lo­ma re­tin­ti. Iš to­kių plo­tų ker­ta­mas eg­lai­tes gi­ri­nin­ki­ja par­duo­da žmo­nėms.

Anot R.Vai­čai­čio, vie­na­me gi­ri­nin­ki­jos plo­te jau priau­ga nau­jas eg­ly­nas, iš ku­rio po dve­jų tre­jų me­tų ga­li­ma ti­kė­tis dai­lių nau­ja­me­ti­nių eg­lu­čių.Va­gi­šių ma­žė­ja

Tie, kas gai­li ker­ta­mų eg­lių, bet no­ri, kad per Ka­lė­das na­mai kve­pė­tų miš­ku, taip pat tu­ri išei­tį. Jie ga­li įsi­gy­ti me­de­ly­nuo­se par­duo­da­mų ir va­zo­nuo­se pa­so­din­tų eg­lai­čių, ku­rias vė­liau ga­li­ma per­so­din­ti į že­mę.

Gi­ri­nin­kų tei­gi­mu, jau ma­žė­ja miš­ko va­gių, no­rin­čių ka­lė­di­nio džiaugs­mo įsi­gy­ti už dy­ką.

Tiek gi­ri­nin­ki­jų dar­buo­to­jai, tiek ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai prieš­ka­lė­di­niu me­tu daž­nai va­ži­nė­ja po ei­gu­vas, sau­go ža­lias­ka­res nuo va­gi­šių. Pa­rei­gū­nai ir­gi pa­ste­bi, jog kiek­vie­nais me­tais eg­lu­čių ne­le­ga­liai iš­ker­ta­ma vis ma­žiau. Gal­būt to­dėl, jog žmo­nės daž­niau ren­ka­si dirb­ti­nes, o ne gy­vas eg­lai­tes.

Ke­ti­nan­tys nu­si­kirs­ti sve­ti­mą eg­lu­tę tu­rė­tų ži­no­ti, jog už sa­va­va­liš­ką miš­ko žel­di­nių nai­ki­ni­mą ar­ba ža­lo­ji­mą as­me­nims gre­sia nuo 50 iki 100, pa­rei­gū­nams – nuo 100 iki 300 li­tų bau­dos.

Ža­los ap­lin­ko­sau­gos pa­rei­gū­nai ne­skai­čiuo­ja, ją ci­vi­li­ne tvar­ka pa­žei­dė­jas tu­ri at­ly­gin­ti pa­čiam sa­vi­nin­kui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas