„Santaka“ / Nauja pašalpų mokėjimo tvarka gimstamumo neskatins

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-04 06:52

Dalinkitės:  


„Sod­ros“ Vil­ka­viš­kio sky­riaus vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Vik­to­ras Sruo­gi­nis jau re­gist­ruo­ja pra­šy­mus mo­ti­nys­tės pa­šal­poms gau­ti.

Autorės nuotr.


Nauja pašalpų mokėjimo tvarka gimstamumo neskatins

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Nuo lie­pos 1 d. įsi­ga­lio­jo nau­jo­ji mo­ti­nys­tės (tė­vys­tės) pa­šal­pų mo­kė­ji­mo bei jų ap­skai­čia­vi­mo tvar­ka. Nuo šiol vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­gų išei­nan­tys tė­vai tu­rės ap­si­spręs­ti dėl šios pašal­pos ga­vi­mo truk­mės ir pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų ga­li­mų al­ter­na­ty­vų.

Pa­gal nau­ją­ją tvar­ką vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­gas tė­vai ga­lės pa­siim­ti vie­neriems ar­ba dve­jiems me­tams. Jei ma­ma ar tė­tis pa­si­rink­s vie­ne­rių me­tų lai­ko­tar­pį ir ne­tu­rė­s pa­pil­do­mo at­ly­gio, gau­s 100 pro­c. kom­pen­suo­ja­mų­jų pa­ja­mų dy­džio iš­mo­ką.

Ap­sisp­ren­dus vai­ką au­gin­ti dve­jus me­tus, pir­mai­siais me­tais bus mo­ka­ma 70 pro­c. bu­vu­sio kom­pen­suo­ja­mo­jo už­mo­kes­čio dy­džio pa­šal­pa. Iš­mo­ka ma­žė­tų, jei pa­šal­pos ga­vė­jas gau­tų pa­pil­do­mų pa­ja­mų. Ant­rai­siais me­tais pa­šal­pa siek­tų 40 pro­c. bu­vu­sių pa­ja­mų, ta­čiau ne­lik­tų jo­kių ap­ri­bo­ji­mų dirb­ti. Va­di­na­si, pa­gal nau­ją­ją tvar­ką, ant­rai­siais me­tais dirb­ti pra­dė­ję tė­vai gau­tų ir iš­mo­ką, ir dar­bo at­ly­gį.

„Sod­ros“ Vil­ka­viš­kio sky­riaus vy­res­nio­jo spe­cia­lis­to pa­šal­poms Vik­to­ro Sruo­gi­nio tei­gi­mu, bū­si­ma ma­ma apie sa­vo ap­si­spren­di­mą prieš 14 die­nų iki išei­da­ma mo­ti­nys­tės ato­sto­gų tu­ri in­for­muo­ti darb­da­vį.

– Tos ma­mos, ku­rios išei­na mo­ti­nys­tės ato­sto­gų lie­pos pir­mo­sio­mis die­no­mis, jau pri­va­lė­jo tai pa­da­ry­ti, – sa­kė V. Sruo­gi­nis. – Praei­tą sa­vai­tę į mus krei­pė­si vie­na mo­te­ris, pa­si­ry­žu­si vai­ke­lį au­gin­ti dve­jus me­tus. Ji, kaip ir nu­ma­ty­ta, pir­mai­siais me­tais gaus 70 pro­c. pa­šal­pos, jei ne­tu­rės pa­pil­do­mų pa­ja­mų, o ant­rai­siais – 40 pro­c.

Pa­sak spe­cia­lis­to, nau­ja yra ne tik pa­šal­pų dy­džio ap­skai­čia­vi­mo tvar­ka. Reikia įsidėmėti ir tai, kad kar­tą ap­si­spren­dus, sa­vo spren­di­mo ne­bus ga­li­ma kai­ta­lio­ti. Mat nuo to pri­klau­so iš­mo­kų dy­dis. Gal­būt tai nė­ra la­bai pa­to­gu, nes nu­ma­ty­ti, kaip pa­si­keis gy­ve­ni­mas per atei­nan­čius dve­jus me­tus, pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma.

Ne­links­mos ži­nios lau­kia dvy­nu­kų ar tre­je­tu­ko be­si­lau­kian­čių šei­mų.

Nors tė­vai ant ran­kų sū­puos ir rū­pin­sis ne vie­nu vai­ke­liu, gau­na­ma iš­mo­ka ne­ga­lės vir­šy­ti 100 pro­c. kom­pen­suo­ja­mų­jų pa­ja­mų. Iki šiol iš­mo­kos bu­vo ati­tin­ka­mai dau­gi­na­mos.

Tas pa­t ga­lio­ja ir vie­ną po ki­to vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams. Bet ko­kiu at­ve­ju iš „Sod­ros“ gau­na­mos iš­mo­kos ne­ga­lės vir­šy­ti kom­pen­suo­ja­mų­jų pa­ja­mų li­mi­to.

Pa­sak V. Sruo­gi­nio, šiuo me­tu nor­mi­nių ak­tų pa­kei­ti­mų tiks­las ne ska­tin­ti gims­ta­mu­mą, o kom­pen­suo­ti pra­ras­tą dar­bo už­mo­kes­tį.

Kaip tei­gė „Sod­ros“ Vil­ka­viš­kio sky­riaus va­do­vas Jo­nas Zin­ke­vi­čius, „Sod­ra“ nė­ra šal­pos or­ga­ni­za­ci­ja, o tik dir­ban­tį žmo­gų drau­džian­ti ins­ti­tu­ci­ja, ku­ri tam tik­rais at­ve­jais leis­tų jam nau­do­tis tuo, ką jis už­dir­bo ir su­kau­pė.

Gims­ta­mu­mui ska­ti­nti­ tu­rė­tų bū­ti nu­ma­ty­ti ki­ti me­cha­niz­mai, apie ku­riuos kol kas dar nė­ra pa­gal­vo­ta. Tai turėtų būti socialinės paramos skyrių kompetencija.

Pa­sak spe­cia­lis­tų, ma­tyt, nau­jo­sios tvar­kos tiks­las yra ska­tin­ti vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­go­se esan­čius tė­ve­lius grei­čiau grįž­ti į dar­bo rin­ką. Nau­joji tvar­ka fi­nan­siš­kai pa­lan­kes­nė tiems tė­vams, ku­rie ant­rai­siais vai­ko prie­žiū­ros me­tais pla­nuo­ja dirb­ti.

Pa­gal iki lie­pos 1 d. ga­lio­ju­sią tvar­ką, gau­nant pa­pil­do­mų drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, ku­rios vir­ši­ja iš­mo­ką, ji iš vi­so ne­bu­vo mo­ka­ma ar­ba bu­vo mo­ka­mas skir­tu­mas tuo at­ve­ju, jei dar­bo at­ly­gis bu­vo ma­žes­nis nei gau­na­ma pa­šal­pa. Ne to­kia pa­lan­ki nau­jo­ji tvar­ka bus tiems tė­vams, ku­rie vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­gų ant­rai­siais me­tais dirb­ti ne­pla­nuo­ja.

Iki šios lie­pos vai­ko prie­žiū­ros ato­sto­gų išė­ju­siam vie­nam iš tė­vų pir­mai­siais me­tais bu­vo mo­ka­ma 90 pro­c. kom­pen­suo­ja­mų pa­ja­mų, ant­rai­siais – 75 pro­c. kom­pen­suo­ja­mo­jo at­ly­gio dy­džio iš­mo­ka.

Kaip ir anks­čiau, mo­ti­nys­tės ato­sto­gos ga­li tęs­tis tre­jus me­tus, ta­čiau už pa­sku­ti­niuo­sius ne­mo­ka­ma jo­kios iš­mo­kos. Tačiau išlieka socialinės garantijos.

Ge­ra ži­nia bū­si­moms ma­moms yra ta, kad jei bū­da­ma nėš­čia, iki mo­ti­nys­tės ato­sto­gų mo­te­ris ne­te­ko dar­bo, į pa­šal­pą ji vis vien ga­li pre­ten­duo­ti.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naktinės linksmybės baigėsi didele tragedija
*Rinkimų batalijos pasiekė ir prokuratūrą
* Į grožio industriją įsisukusi vilkaviškietė gyvenimą semia rieškučiomis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas