„Santaka“ / Deklaracijas pildyti reikia ne visiems

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02

Parduoda plastikinius 1 t ir 800 l talpos konteinerius (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, tinka vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir kt.), VW GOLF III (1996 m., 1,6 l, benzinas, baltos spalvos, nesurūdijęs, 400 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-07-06 15:56:02

Parduoda AUDI 100 C4 AVANT TDI (1993 m., 2,5 l, 85 kW, 6 pavaros, tamsiai pilkos spalvos, TA iki 2020 m. gegužės 31 d., geros būklės, 700 Eur), OPEL FRONTERA SPORT (1994 m., 2 l, įpurškimas, benzinas, 2 durys, nesurūdijusi, visi 4x4 varantieji ratai veikia gerai, TA iki 2021 m. gegužės 1 d., puikus medžioklei, žvejybai, 900 Eur). Tel. 8 618 57 171.
Galioja iki: 2019-07-06 18:16:52Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-04 06:46

Dalinkitės:  


Dėl pa­čių dar­buo­to­jų su­kel­tos mai­ša­ties prie At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pės ka­bi­ne­to praė­ju­sią sa­vai­tę drie­kė­si ei­lės žmo­nių.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Deklaracijas pildyti reikia ne visiems

Eglė MIČIULIENĖ

Per­mai­nos at­lie­kų su­rin­ki­mo tvar­ko­je jau ne pir­mą kar­tą su­kė­lė ra­jo­no gy­ven­to­jų pa­si­pik­ti­ni­mą.Te­gul at­vyks­ta pa­tys

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs vil­ka­viš­kie­tis iš­sa­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad jo pra­šo­ma at­vyk­ti į At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pės būs­ti­nę.

Mat iš pat pra­džių bu­vo nu­ma­ty­ta, jog į šią gru­pę tu­ri kreip­tis tik tie as­me­nys, ku­rie no­ri už at­lie­kų tvar­ky­mą mo­kė­ti pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių.

Ta­čiau da­bar at­lie­kų tvar­ky­mo rink­lia­va be­si­rū­pi­nan­čios dar­buo­to­jos ėmė pa­gei­dau­ti, kad žmo­gus at­vyk­tų net ir tuo at­ve­ju, kai jam priim­ti­nas nu­sta­ty­tas mo­kes­tis, skai­čiuo­ja­mas pa­gal gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų plo­tą.

„Aš no­riu mo­kė­ti nu­sta­ty­tą mo­kes­tį pa­gal gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Bet pa­skam­bi­nęs į At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pę iš­gir­dau, jog vis tiek tu­riu at­vyk­ti ir už­pil­dy­ti kaž­ko­kį pra­šy­mą. Ta­čiau ten – nuo­la­ti­nės ei­lės, o aš esu dir­ban­tis žmo­gus ir tik­rai ne­tu­riu lai­ko pu­sę die­nos lauk­ti. Ma­no ko­le­ga ta­me pa­sta­te nuo­lat tu­ri rei­ka­lų, bet kiek kar­tų nuei­na, vi­są­laik ran­da ei­lę. Tiek aš pa­ts, tiek ma­no bend­ra­dar­biai ma­no­me, kad šiuo rei­ka­lu tu­ri bū­ti suin­te­re­suo­ta pa­ti at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nė. Jei jiems tai rū­pi ir jie iš mū­sų no­ri su­rink­ti pi­ni­gus, te­gul pa­tys ir at­vyks­ta“, – pa­grįs­tus rei­ka­la­vi­mus dės­tė žmo­gus.

Vil­ka­viš­kie­tis ste­bė­jo­si, ko­dėl to­kių rei­ka­lų ne­bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti elekt­ro­ni­niu bū­du.


Žmo­nių – ei­lės


Įė­ję į pa­što pa­sta­tą prie At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pės du­rų iš tie­sų iš­vy­do­me iš­si­ri­kia­vu­sią il­gą lau­kian­čių­jų ei­lę. Dar ke­le­tas žmo­nių bu­vo suė­ję į ka­bi­ne­tą ir ap­gu­lę po­pie­riais už­si­ver­tu­sias ap­skai­ti­nin­kes.

Ne­si­no­rė­jo truk­dy­ti dir­ban­čių žmo­nių. Ta­čiau pa­klaus­tos, ka­da tu­rės dau­giau lai­ko, mo­te­rys nu­si­juo­kė: „Pak­laus­kit ko nors pa­pras­tes­nio.“ Aps­kai­tos gru­pės dar­buo­to­jos tei­gė, jog žmo­nės pastaruoju metu, ypač pa­sku­ti­nė­mis rug­sė­jo die­no­mis, ėmė plūs­ti to­kiu srau­tu, kad jos ne­bes­pė­ja at­lik­ti jo­kių ki­tų rei­ka­lin­gų dar­bų. Ne tik du­rys neuž­si­da­ro – ne­ty­la ir su­si­rū­pi­nu­sių gy­ven­to­jų skam­bu­čiai.

Mo­te­rys pa­tvir­ti­no, kad do­ku­men­tus gy­ven­to­jai tu­ri pil­dy­ti bet ko­kiu at­ve­ju, ne­svar­bu, ko­kį mo­kes­čio va­rian­tą ren­ka­si. To­dėl ir pra­šy­mai-dek­la­ra­ci­jos yra dvie­jų rū­šių: vie­nos skir­tos no­rin­tie­siems mo­kė­ti pa­gal gy­ve­na­mą­jį plo­tą, ki­tos – pa­gal žmo­nių skai­čių.

„Kad ne­rei­kė­tų sto­vė­ti ei­lė­je, žmo­gus ga­li at­vyk­ti pas mus ir pa­siim­ti blan­ką. Ki­ti atė­ję pai­ma vi­są šūs­nį pra­šy­mų-dek­la­ra­ci­jų ir kai­my­nams, bend­ra­dar­biams, atei­na bend­ri­jų bu­hal­te­rės. Pri­min­siu, jog kai­mo žmo­nės ga­li nuei­ti į se­niū­ni­jas ir ten už­pil­dy­ti do­ku­men­tus, – jie mums taip pat bus pri­sta­ty­ti.

Kaip tik ne­se­niai bu­vo at­va­žia­vu­si Klau­su­čių se­niū­nė Ge­ma Skys­ti­mie­nė ir at­ve­žė vi­są glė­bį blan­kų. Pil­viš­kių, Gi­žų se­niū­nai į kai­mus pas neį­ga­liuo­sius siun­čia dar­bo bir­žos įdar­bin­tus žmo­nes“, – sa­kė gru­pės vyr. ap­skai­ti­nin­kė Da­lė Gon­čia­ro­vie­nė.Pir­mą kar­tą iš­gir­do

Pas­kam­bi­no­me Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro di­rek­to­riui An­ta­nui Mie­liaus­kui ir iš­dės­tė­me pro­ble­mą. Ta­čiau iš­klau­sęs di­rek­to­rius pa­reiš­kė, kad to­kį da­ly­ką gir­di pir­mą kar­tą.

– Nuo rug­sė­jo 1 d. įves­ta vie­ti­nė rink­lia­va pa­gal plo­tą. Jei­gu pi­lie­tį tai ten­ki­na, jis nie­kur ne­tu­ri vyk­ti ir nie­ko jam ne­rei­kia pil­dy­ti. Bet jei už at­lie­kų su­rin­ki­mą žmo­gus no­ri mo­kė­ti pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių, jis tu­ri už­pil­dy­ti dek­la­ra­ci­ją – ji yra vie­nin­te­lė ir jo­kių ki­tų ne­ga­li bū­ti.

Ko­kia tvar­ka bu­vo priim­ta, to­kia ir yra, nie­kas ne­pa­si­kei­tė. Ne­ži­nau, ko­dėl yra sa­vi­va­liau­ja­ma. Dar kar­tą kar­to­ju: aš At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pei esu iš­siun­tęs tik vie­ną dek­la­ra­ci­ją, jo­kių ki­tų nė­ra ir ne­ga­li bū­ti, – kal­bė­jo A. Mie­liaus­kas.

Pa­kal­bin­ti at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma ra­jo­ne be­si­rū­pi­nan­tys ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai – ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las ir eko­lo­gas Da­rius Bu­ni­kis – pa­tvir­ti­no tą pa­tį: į At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pę tu­ri ei­ti tik tie as­me­nys, ku­rie už at­lie­kų su­rin­ki­mą pa­gei­dau­ja mo­kė­ti pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių. Vi­siems ki­tiems nie­kur ei­ti ne­rei­kia.

Už li­ku­sius ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius gy­ven­to­jams są­skai­tos bus iš­siųs­tos du kar­tus: vie­na – už rug­sė­jo ir spa­lio, ki­ta – už lapk­ri­čio ir gruo­džio mė­ne­sius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas