„Santaka“ / Vilkaviškiečių ralio aplink Lietuvą akimirkas priminė filmas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-13 08:42

Dalinkitės:  


„Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo him­nas, ku­riam mu­zi­ką pa­ra­šė Pet­ras Ži­lio­nis (iš de­ši­nės), o žo­džius – Ja­ni­na Lie­pi­nie­nė, ren­gi­nio me­tu bu­vo at­lie­ka­mas ne vie­ną kar­tą. Kairėje – klu­bo pre­zi­den­tas Re­nal­das Da­rius Du­lins­kas.

Ro­mo PAŠ­KAUS­KO nuo­tr.


Vilkaviškiečių ralio aplink Lietuvą akimirkas priminė filmas

Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­re įvy­ko 1000 ki­lo­met­rų ra­lio ap­link Lie­tu­vą „Sku­bėk lė­tai“ ap­ta­ri­mas. Šį ren­gi­nį suor­ga­ni­za­vo pro­jek­to ini­cia­to­rius – Vil­ka­viš­kio „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bas.

Ren­gi­nio me­tu bu­vo ro­do­mas fil­mas, ku­ria­me įam­žin­tas vi­sas ke­lio­nės pro­ce­sas – nuo or­ga­ni­za­ci­nių rū­pes­čių iki fi­ni­šo die­nos. Pa­si­žiū­rė­ti vaiz­do juos­tos su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys vil­ka­viš­kie­čių bei mies­to sve­čių. Va­ka­ro ve­dė­ja Dai­va Ka­su­lai­tie­nė su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­ko­jo apie žy­gio nuo­ty­kius, „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo na­rys Pet­ras Ži­lio­nis at­li­ko nau­jai su­kur­tą klu­bo him­ną, o jo pre­zi­den­tas Re­nal­das Da­rius Du­lins­kas vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie šio pro­jek­to, įtei­kė pa­dė­kos raš­tus. Po fil­mo su­si­rin­ku­si pub­li­ka pa­kvies­ta jį ap­tar­ti prie vai­šių sta­lo.

Pri­min­si­me, kad va­sa­rą (lie­pos 3–5 die­no­mis) „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bas ap­lan­kė vi­sus ke­tu­ris mū­sų ša­lies re­gio­nus, iš vi­so – per 20 mies­tų ir mies­te­lių. Dau­giau nei pus­šim­tis da­ly­vių se­nais au­to­mo­bi­liais per tris die­nas įvei­kė 1059 ki­lo­met­rų. „Bu­vo vis­ko – ir di­des­nių, ir ma­žes­nių ge­di­mų, bet džiau­gia­mės, kad vi­si au­to­mo­bi­liai pa­sie­kė ke­lio­nės tiks­lą ir grį­žo į Vil­ka­viš­kį“, – kal­bė­jo „Se­nų ve­ži­mų“ klu­bo pre­zi­den­tas R. D. Du­lins­kas. Jis pa­brė­žė, jog šiuo pro­jek­tu bu­vo sie­kia­ma pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį.

Vil­ka­viš­kio se­niū­nas Al­gio Ki­se­liū­no įteik­tą mie­sto vė­lia­vą se­nų au­to­mo­bi­lių ko­lo­na ap­ve­žė ap­link vi­są Lie­tu­vą. „To­kių ak­ci­jų dau­giau nie­kas ša­ly­je neor­ga­ni­za­vo. Mes ją su­gal­vo­jo­me ne­tgi anks­čiau, nei jach­ta „Am­ber­sail“ pra­dė­jo sa­vo žy­gį“, – pa­sa­ko­jo R. D. Du­lins­kas. Pak­laus­tas, kam ki­lo to­kia idė­ja pa­gerb­ti Lie­tu­vos var­do tūks­tant­me­tį, pa­šne­ko­vas tei­gė, jog tai vi­sų klu­bo na­rių nuo­pel­nas – nė­ra vie­no konk­re­taus šios min­ties au­to­riaus.

Apie vi­są vil­ka­viš­kie­čių žy­gį pa­sa­ko­jo LRT ra­di­jas, o tie­sio­gi­nius re­por­ta­žus ren­gė kar­tu ke­liau­jan­ti ko­res­pon­den­tė Ag­nė Kai­riū­nai­tė. „No­rė­jo­me, kad ir te­le­vi­zi­ja pa­ro­dy­tų ke­le­tą trans­lia­ci­jų apie šį žy­gį, bet ne­pa­vy­ko su ja su­si­tar­ti“, – pri­si­mi­nė va­ka­ro ve­dė­ja Dai­va Ka­su­lai­tie­nė.

Iš vi­so da­ly­vau­ti ra­ly­je bu­vo už­si­re­gist­ra­vę 22 eki­pa­žai. Se­niau­sias da­ly­vių au­to­mo­bi­lis bu­vo pa­ga­min­tas dar 1953 me­tais. Žy­gio me­tu praei­vių dė­me­sį trau­kė ne vie­nas se­no­vi­nis au­to­mo­bi­lis, ta­čiau di­džiau­sio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė Vy­tau­to Ma­ša­naus­ko pui­kiai res­tau­ruo­tas dvi­vie­tis spor­ti­nis „MG“.

Kaip pa­sa­ko­jo R. D. Du­lins­kas, vi­suo­se mies­te­liuo­se ra­lio da­ly­viai bu­vo priim­ti šil­tai ir sve­tin­gai. Net­gi po­li­ci­nin­kų bri­ga­dos nie­kie­no ne­pra­šo­mos ly­dė­da­vo se­nų au­to­mo­bi­lių ko­lo­ną per vi­są mies­tą, taip pa­leng­vin­da­mos ke­lio­nės marš­ru­tą.

„Vi­są tą lai­ką, kai vy­ko ra­lis, mus ly­dė­jo di­džiu­lė sėk­mė – švie­tė sau­lė, oras bu­vo pui­kus. Net ne­sap­na­vo­me, jog vi­si gar­bin­gai ap­va­žiuo­si­me Lie­tu­vą ir grį­ši­me na­mo. Tik­rai gal­vo­jo­me, kad bent pen­ki ar še­ši au­to­mo­bi­liai su­ges ir neį­veiks marš­ru­to. Pa­si­ro­do, kar­tais rei­kia tik la­bai no­rė­ti ir vis­kas yra įma­no­ma“, – pui­kiai pa­vy­ku­sį ra­lį ap­link Lie­tu­vą api­bend­ri­no R. D. Du­lins­kas.

Kar­tu su eks­pe­di­ci­ja ke­lia­vo ir psi­cho­lo­gas Si­gi­tas Dau­ki­las. Jis vi­sas tris die­nas ste­bė­jo da­ly­vius ir tei­gė, kad drau­giš­ku­mo, dar­nos bei sa­vi­tar­pio pa­gal­bos ne­sto­ko­jo nė vie­nas ke­liau­nin­kas. „Ža­viuo­si tais ra­lio da­ly­viais, ku­rie, at­ro­dy­tų, be­vil­tiš­kai su­ge­dus „se­niems ve­ži­mams“ pui­kiai pa­de­monst­ruo­da­vo iš­ti­ki­my­bę sa­vo „in­ži­ne­ri­nei pri­gim­čiai“. Nie­kuo­met ne­pa­mir­šiu aki­mir­kų, kaip jų mąs­ty­mo ga­lia pa­si­reiš­kė re­mon­tuo­jant by­ran­čią tech­ni­ką, pa­nau­do­jant įvai­rias at­si­tik­ti­nes prie­mo­nes, to­kias kaip vy­no bu­te­lio kamš­tis ar kt.“, – pri­si­mi­ni­mais sa­vo laiš­ke pa­si­da­li­jo psi­cho­lo­gas. Jis pa­sa­ko­jo, kad po tri­jų die­nų įtemp­to va­žia­vi­mo „se­nais ve­ži­mais“ ne­ma­tė nė vie­no pa­var­gu­sio ar nu­si­vy­lu­sio vei­do.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas