„Santaka“ / Vaikus priglobusi moteris sulaukė pagalbos ir apkalbų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-13 08:29

Dalinkitės:  


Vaikus priglobusi moteris sulaukė pagalbos ir apkalbų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Į re­dak­ci­ją už­su­ku­si skai­ty­to­ja pra­šė žur­na­lis­tų kaip nors pa­dė­ti tris sve­ti­mus vai­kus pri­siė­mu­siai glo­bo­ti Bart­nin­kų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai. Tris sa­vus vai­kus au­gi­nan­ti Ilo­na su­ti­ko pri­glaus­ti su­si­rgu­sios kai­my­nės šei­my­ną, bet da­bar ne­ri­mau­ja, ar sun­kią li­gą pa­vel­dė­ju­si jau­na mo­te­ris su­ge­bės pa­ti pa­si­rū­pin­ti sa­vo vai­kais.Bi­jo­jo diag­no­zės

Tris ma­ža­me­čius kai­my­nės vai­kus pri­glo­bu­si Ilo­na ne­ri­mau­ja, ar šio­mis die­no­mis iš sa­na­to­ri­jos su­grį­šian­ti Ing­ri­da be­pa­jėgs bent su­si­kal­bė­ti su sa­vo aš­tuon­me­tė­mis dvy­nė­mis duk­re­lė­mis ir pen­ke­rių sū­ne­liu. Žvelg­da­ma į klau­sia­mai ją ste­bin­čias ma­žų vai­kų akis mo­te­ris jau­čia at­sa­ko­my­bę. Ji sten­gia­si vi­saip pa­dė­ti ser­gan­čiai kai­my­nei, kad ši sa­va­ran­kiš­kai ga­lė­tų rū­pin­tis sa­vo vai­kais.

Ilo­na da­bar pa­gal­vo­ja, jog su kai­my­ne Ing­ri­da ne­bu­vo ar­ti­mos drau­gės, tad nie­ka­da ne­ki­lo net min­tis, kad kai­my­nė pra­šys bū­tent jos pa­gal­bos. Per kai­mo tal­kas su­si­tik­da­vu­sios mo­te­rys bend­ra­vo ne­daug, bet ūkiš­kai gy­ve­nan­ti Ilo­na daž­nai pa­gai­lė­da­vo ma­žų vai­kų, tad su­šelp­da­vo Ing­ri­dos šei­mą dar­žo­vė­mis, pa­vai­šin­da­vo vis už­su­kan­čius ma­žy­lius.

Kai šį pa­va­sa­rį Ing­ri­da pa­si­ju­to blo­gai, ne tik Ilo­na, bet ir ki­tos kai­mo mo­te­rys ra­gi­no ją va­žiuo­ti pas gy­dy­to­jus. 31-erių mo­te­ris pra­dė­jo kurs­ti, ei­da­ma pra­ras­da­vo pu­siaus­vy­rą. Ta­čiau vyk­ti pas gy­dy­to­jus Ing­ri­da del­sė: ji bi­jo­jo iš­girs­ti ne­gai­les­tin­gą diag­no­zę – neu­ro­fib­ro­ma­to­zė. To­kiais pa­čiais ne­ga­la­vi­mais be­si­skun­du­siai Ing­ri­dos ma­mai bu­vo 32-eji, kai jau­na mo­te­ris ap­kur­to, apa­ko. Vos aš­tuo­ne­rių me­tu­kų su­lau­ku­si Ing­ri­da ma­mos ne­te­ko – li­ga mo­te­rį iš­si­ve­dė į Am­ži­ny­bę.Pra­šė pa­gal­bos

Vis dėl­to rugp­jū­čio pa­bai­go­je Ing­ri­da ry­žo­si kreip­tis į me­di­kus po to, kai su­ne­ri­mu­si dėl pra­stos jos sa­vi­jau­tos grei­tą­ją pa­gal­bą iš­kvie­tė se­niū­ni­jos dar­buo­to­ja. Ing­ri­da iš me­di­kų iš­gir­do tai, ko la­biau­siai bi­jo­jo, – pa­vel­di­mos li­gos pa­va­di­ni­mą. Nors ši li­ga la­bai re­ta ir pa­si­tai­ko 1 iš 25 000 at­ve­jų, žmo­gų ji pa­ver­čia luo­šu, nes gal­vo­je for­muo­ja­si aug­liai, ku­rie spau­džia gy­vy­bi­nius cent­rus, klau­sos, re­gos ner­vus. Vie­nin­te­lis tai­ko­mas gy­dy­mas – ope­ra­ci­jos. At­lik­tos lai­ku, jos ga­li iš­gel­bė­ti žmo­gaus gy­vy­bę.

Kai Ing­ri­da bu­vo iš­vež­ta į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas, Ilo­ną pa­sie­kė ži­nu­tė: „Tu pa­sku­ti­nė ma­no vil­tis.“ Tai reiš­kė, kad vil­ties ne­te­ku­si jau­na ma­ma pra­šo paim­ti glo­bo­ti tris ma­ža­me­čius vai­kus. Pa­čios Ing­ri­dos na­muo­se drau­ge gy­ve­na dar se­ne­lis ir dė­dė, ta­čiau jų gy­ve­ni­mo bū­das ne­tin­ka­mas glo­bo­ti ma­žy­liams.

Ilo­na pri­si­pa­ži­no tuo­met ta­ru­sis su vy­ru, ką da­ry­ti. Bet pa­ti vai­kys­tė­je ne­gan­dų pa­ty­ru­si mo­te­ris ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti į bė­dą pa­te­ku­siai kai­my­nei. Ma­nė, kad še­šia­vai­ke ma­ma pa­bus sa­vai­tę ki­tą – tol, kol Ing­ri­da grįš po ope­ra­ci­jos. Ta­čiau sun­kiai ser­gan­ti mo­te­ris po gy­dy­mo bu­vo iš­siųs­ta į sa­na­to­ri­ją, tad sa­vai­tės išau­go iki mė­ne­sių.Su­lau­kia ap­kal­bų

Ilo­na ne­sle­pia, kad be vi­sų kai­my­nų pa­gal­bos ji ne­bū­tų iš­si­ver­tu­si. Tik iš so­cia­li­nių pa­šal­pų gy­ve­nu­si Ing­ri­da ne­tu­rė­jo ga­li­my­bių sa­vo vai­kus ap­rū­pin­ti vis­kuo, ko rei­kė­jo. O ant no­sies bu­vo moks­lo me­tai. Se­sėms rei­kė­jo ne tik dra­bu­žė­lių, ba­tu­kų, bet ir mo­kyk­li­nių prie­mo­nių. Kai­my­nai, se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai su­ne­šė Ing­ri­dos ma­žy­liams sa­vo vai­kų išaug­tų dra­bu­žių, pri­mez­gė ko­ji­nių, pa­rė­mė pa­šal­po­mis.

– Man tik­rai nie­ko ne­rei­kia, – dė­ko­jo už „San­ta­kos“ skai­ty­to­jos rū­pes­tį Ilo­na. – Ne­gy­ve­na­me pra­ban­giai, ta­čiau ver­čia­mės – tu­ri­me gy­vu­lių, sa­vo dar­žo­vių. Jau ge­riau kas pa­dė­tų Ing­ri­dai, kai ji grįš iš sa­na­to­ri­jos. Jos na­muo­se daug la­biau vis­ko trūks­ta.

Ilo­nai ap­mau­du tik dėl to, kad nuo­lat iš­girs­ta ap­kal­bų, ne­va vai­kus su­ti­ko glo­bo­ti dėl as­me­ni­nės nau­dos. Pri­sik­lau­sę, kad už glo­bo­ja­mus vai­kus ski­ria­ma po 500 li­tų per mė­ne­sį, žmo­nės pa­vy­du­liau­ja „ne­re­gė­tų pi­ni­gų“.

De­ja, to­kios iš­mo­kos ski­ria­mos tik už nuo­la­ti­nę glo­bą, kai vai­kai ne­ten­ka tė­vų ar pa­sta­rų­jų tei­sės į at­ža­las ap­ri­bo­ja­mos. O už ši­to­kią sa­va­no­riš­ką glo­bą nie­kas tiks­li­nių pa­šal­pų ne­mo­ka.

– Per pust­re­čio mė­ne­sio ga­vau apie 300 li­tų, tad ne­ma­nau, kad tai pi­ni­gai, ku­rių ver­ta pa­vy­dė­ti, – liūd­nai šyp­so­jo­si sve­ti­mus vai­kus į sa­vo na­mus priė­mu­si mo­te­ris.Pa­dė­tų klau­sos apa­ra­tas

Ilo­na su vy­ru va­žia­vo lan­ky­ti Ing­ri­dos į li­go­ni­nę, ve­žė vai­kus pa­si­ma­ty­ti su ma­ma, bend­ra­vo su gy­dy­to­jais. Nors Ing­ri­dai dar rei­kė­tų ke­lių ope­ra­ci­jų, me­di­kai ne­si­ry­žo at­lik­ti vi­sų iš kar­to – mo­ters or­ga­niz­mui rei­kia ato­kvė­pio. Be to, kai ku­rios aug­lių ša­li­ni­mo ope­ra­ci­jos ga­li pa­lik­ti ne­grįž­ta­mų po­ky­čių mo­ters or­ga­niz­me.

Kai­my­nė ti­ki­si, kad Ing­ri­da vis dėl­to at­si­stos ant ko­jų ir ga­lės pa­ti rū­pin­tis sa­vo vai­kais. Dėl li­gos mo­te­ris pra­ra­do klau­są – su Ilo­na ji bend­rau­ja ra­šy­da­ma ži­nu­tes. Bet ma­žy­liams su ma­ma bend­rau­ti raš­tu bū­tų la­bai sun­ku. Pen­kia­me­tis sū­nus dar ne­mo­ka nei skai­ty­ti, nei ra­šy­ti, o ir ant­ro­kės se­sės, ku­rių vie­nai skir­tas spe­cia­lus kur­sas Ky­bar­tų „Ra­sos“ spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je, dar pra­stos „ra­šy­to­jos“. To­dėl Ilo­na rū­pi­na­si, kad kai­my­nei me­di­kai skir­tų klau­sos apa­ra­tą. Gal jis pa­dė­tų su­si­kal­bė­ti su ap­lin­ki­niais, ypač – su vai­kais.

Bart­nin­kų se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai taip pat vi­saip sten­gia­si pa­dė­ti sun­kiai ser­gan­čiai mo­te­riai ir jos šei­mai: sky­rė pa­šal­pų gy­dy­mui, ke­lio­nei į sa­na­to­ri­ją, šei­mą nuo­lat lan­ko so­cia­li­nė dar­buo­to­ja. Grį­žu­sios iš li­go­ni­nės Ing­ri­dos bė­do­je taip pat ne­pa­liks.

Svar­biau­sia, kad li­go­nė su­stip­rė­tų ir ga­lė­tų vėl gy­ven­ti su sa­vo vai­kais.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas