„Santaka“ / Laidojimo paslaugų versle – sumaištis ir nežinia

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-08-19 06:40

Dalinkitės:  


„Kaspino“ savininkė Rimutė Rakauskienė ir laidotuvių organizatorius Vaidas Bagvila sakė, jog rengdami laidojimo namus iškart numatė patalpas šaldyklai ir palaikų paruošimui.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Laidojimo paslaugų versle – sumaištis ir nežinia

Eglė KVIESULAITIENĖ

Lie­pą įsi­ga­lio­ju­si nau­ja Žmo­nių pa­lai­kų lai­do­ji­mo įsta­ty­mo nuo­sta­ta ga­li pri­vers­ti iš šio vers­lo pa­si­trauk­ti dau­ge­lį ra­jo­ne vei­kian­čių ri­tua­li­nių pa­slau­gų įmo­nių. Įs­ta­ty­mas iš­gąs­di­no ir se­niū­ni­jas, kai­mo bend­ruo­me­nes, mat dau­ge­lis jų tu­ri įsi­ren­gę šar­vo­ji­mo sa­les, ku­rios, pa­si­ro­do, yra „ne­le­ga­lios“.Rei­kia li­cen­ci­jų

Jau pa­mir­šo­me tuos lai­kus, kai į na­mus, kur pa­šar­vo­tas ve­lio­nis, ve­dė eg­li­ša­kė­mis nu­bars­ty­tas ta­ke­lis, o mi­rus ar­ti­ma­jam tek­da­vo iš­kraus­ty­ti vie­nin­te­lį bu­to kam­ba­rį, kad bū­tų ga­li­ma pa­sta­ty­ti šar­vo­nę.

Da­bar lai­do­ji­mo pa­slau­gas ra­jo­ne ci­vi­li­zuo­tai tei­kia net ke­lios bend­ro­vės. Be Vil­ka­viš­ky­je įsi­kū­ru­sių „Kas­pi­no“, „Šar­vo­nės“ ir „Ne­tek­ties“, Vir­ba­lio „Ra­my­bės“, lai­do­ji­mo pa­slau­gų įmo­nės vei­kia ir Ky­bar­tuo­se bei Pil­viš­kiuo­se, pa­ra­pi­jie­čiai šar­vo­ja­mi dvie­jo­se sa­lė­se po Vil­ka­viš­kio ka­ted­ra.

Tam pri­tai­ky­tas sa­les tu­ri be­veik vi­sos se­niū­ni­jos, net kai­mų bend­ruo­me­nės, kai ku­rias lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kia ir li­go­ni­nės mor­go dar­buo­to­jai, Ma­ri­jam­po­lės me­di­ci­nos eks­per­tai.

Ta­čiau nau­jo­ji įsta­ty­mo nuo­sta­ta ga­li ge­ro­kai pra­re­tin­ti šių pa­slau­gų rin­ką. Mat mi­nė­ta veik­la už­sii­man­tys su­bjek­tai jau nuo lie­pos 1 d. pri­va­lo tu­rė­ti spe­cia­lius lei­di­mus-hi­gie­nos pa­sus bei li­cen­ci­jas veik­lai vyk­dy­ti.

Li­cen­ci­jos rei­ka­lin­gos vi­siems, no­rin­tiems už­siim­ti žmo­gaus pa­lai­kų lai­ki­nu lai­ky­mu, pa­ruo­ši­mu šar­vo­ti, šar­vo­ji­mu, žmo­gaus pa­lai­kų pra­di­niu ve­ži­mu, ve­ži­mu lai­do­ti, lai­do­ji­mu. Li­cen­ci­jas, pri­sta­čius rei­kia­mus do­ku­men­tus, iš­duo­da ap­skri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nist­ra­ci­jos. Be­ne svar­biau­sias iš jų – hi­gie­nos pa­sas, dėl ku­rio rei­kia kreip­tis į Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tus. No­rint gau­ti hi­gie­nos pa­są, tei­kia­mos pa­slau­gos bei pa­tal­pos tu­ri ati­tik­ti įsta­ty­me nu­ma­ty­tas nor­mas.Di­de­li rei­ka­la­vi­mai

Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riaus ve­dė­ja An­ge­lė Bud­ri­ke­vi­čie­nė ne­slė­pė, kad iš vi­sų ra­jo­ne lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čių bend­ro­vių šiuo me­tu dirb­ti ga­lė­tų tik dvi. Vi­sas lai­do­ji­mo pa­slau­gas ga­li teik­ti tik „Kas­pi­nas“, o UAB „Šar­vo­nė“ lei­di­mas-hi­gie­nos pa­sas iš­duo­tas šar­vo­ji­mui.

Ve­dė­ja pri­pa­ži­no, kad įmo­nėms, no­rin­čioms teik­ti ir pa­lai­kų pa­ruo­ši­mo, ir šar­vo­ji­mo pa­slau­gas, pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą ke­lia­mi ga­na di­de­li rei­ka­la­vi­mai.

Rei­ka­lin­ga at­ski­ra, pa­gal spe­cia­lius rei­ka­la­vi­mus įreng­ta pa­lai­kų pa­ruo­ši­mo pa­tal­pa, šal­dyk­la su šal­dy­mo įran­ga, šar­vo­ji­mo sa­lė (jei yra ke­lios, prie kiek­vie­nos tu­ri bū­ti at­ski­ras lan­ky­to­jų kam­ba­rys), tua­le­tas lan­ky­to­jams, per­so­na­lo bui­ties pa­tal­pos (du­šas, tua­le­tas, per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai), pa­tal­pa de­zin­fek­ci­nėms prie­mo­nėms lai­ky­ti.

Vi­sus šiuos rei­ka­la­vi­mus yra įgy­ven­di­nu­si vie­nin­te­lė lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­ti „Kas­pi­no“ bend­ro­vė. UAB „Šar­vo­nė“ ne­tu­ri spe­cia­lių pa­tal­pų pa­lai­kų pa­ruo­ši­mui bei šal­dyk­los, to­dėl jie ga­li teik­ti tik šar­vo­ji­mo pa­slau­gas. Šar­vo­ji­mui ke­lia­mi ma­žes­ni rei­ka­la­vi­mai: ne ma­žes­nė turi būti nei 25 kv. m sa­lė su spe­cia­lia pa­ky­la kars­tui ir kė­dė­mis lan­ky­to­jams bei tem­pe­ra­tū­rą re­gu­liuo­jan­čiais kon­di­cio­nie­riais, poil­sio kam­ba­rys, tua­le­tas, per­so­na­lo kam­ba­rys bei va­ly­mo ir de­zin­fek­ci­jos reik­me­nų pa­tal­pa. Be to, pa­sta­tas, ku­ria­me šar­vo­ja­mi žmo­nės, tu­ri bū­ti ne ar­čiau kaip 50 met­rų at­stu­mu nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų bei ug­dy­mo įstai­gų skly­po ri­bos.Ne­ga­lės net per­vež­ti

A. Bud­ri­ke­vi­čie­nė pa­tvir­ti­no, kad ki­tos lai­do­ji­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės, užsiimančios palaikų paruošimu ir šarvojimu, dir­ba be li­cen­ci­jos. Tie­sa, kai ku­rios neturi nuosavų šarvojimo salių, tad už­sii­ma tik ri­tua­li­nių reik­me­nų pre­ky­ba ar pa­lai­kų per­ve­ži­mu, o velionį šarvoja kitų įstaigų šarvojimo salėse. Tokiu atveju licenciją privalo turėti patalpų savininkas.

Redakcijos kalbintas „Netekties“ savininkas Romas Savickas įsitikinęs, kad naujasis įstatymas per daug eskaluojamas ir be reikalo aštrina konkurencinę kovą laidojimo versle. Jo įmonė, atsižvelgiant į kliento pageidavimus, naudojasi įvairių šarvojimo salių paslaugomis. R. Savickas yra įsitikinęs, jog naujasis įstatymas „Netekties“ įmonės neliečia.

Virbalio „Ramybė“ sudariusi sutartį su „Kaspino“ įmone ir naudojasi jos paslaugomis, tad didelės problemos taip pat nemato.

Pilviškiuose šarvojimo salę naujai įrengusi ir šias paslaugas ketinanti teikti Daiva Jasulaitienė dėl naujojo įstatymo labai sunerimusi. Pagal šiuolaikinius reikalvimus patalpas įsirengusi moteris kol kas neteikia šarvojimo paslaugos, nes niekaip negauna licencijos dėl per mažo atstumo nuo kitų pastatų. Verslininkė įsitkinusi, kad būtinos įstatymo pataisos, kurios būtų palankios ne tik didžiųjų miestų laidojimo namams, bet ir provincijoms. Juk akivaizdu, kad visam rajonui tikrai nepakaks poros licencijuotų šarvojimo salių. O grįžti į tuos laikus, kai mirusieji buvo šarvojami namuose, ko gero, neketiname.

Nors Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras neiš­duo­da lei­di­mų pa­lai­kų per­ve­ži­mui ir jo ne­kont­ro­liuo­ja, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja taip pat ėmė­si prie­mo­nių tvar­kai su­griež­tin­ti. Li­cen­ci­ja pa­lai­kams per­vež­ti ne­bus iš­duo­da­ma įmo­nėms, tu­rin­čioms tik ka­ta­fal­kus. Ka­ta­fal­ku, kai at­stu­mas ne­to­li­mas, pa­lai­kus ga­li­ma vež­ti tik į ka­pi­nes. Mi­ru­sie­ji iš mir­ties vie­tos ar iš mor­go tu­ri bū­ti pai­ma­mi spe­cia­liais au­to­mo­bi­liais, ku­riuo­se bet ku­riuo me­tų lai­ku pa­lai­ko­ma že­ma tem­pe­ra­tū­ra.Baus pa­gal įsta­ty­mą

A. Bud­ri­ke­vi­čie­nė aiš­ki­no, kad įstai­gų va­do­vai, leis­da­mi šar­vo­ti pa­lai­kus tam ne­pri­tai­ky­to­se bend­ruo­me­nių, kul­tū­ros na­mų, se­niū­ni­jų pa­tal­po­se, pa­žei­džia įsta­ty­mus. Už tai nu­ma­ty­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė. Hi­gie­nos pa­sas ne­rei­ka­lin­gas tik baž­ny­čio­se įreng­toms šar­vo­ji­mo sa­lėms, jei už pa­slau­gas nei­ma­mas mo­kes­tis, o tik sa­vo no­ru au­ko­ja­ma baž­ny­čiai.

Įsi­ga­lio­jus li­cen­ci­ja­vi­mo tvar­kai, pa­lai­kų pa­ruo­ši­mu ne­be­ga­li už­siim­ti ir li­go­ni­nės. Pap­ras­tai gy­dy­mo įstai­go­se šiuo dar­bu už­sii­ma ne kū­no pa­ruo­ši­mo spe­cia­lis­tai, o pa­pras­čiau­si sa­ni­ta­rai, ne­tu­rin­tys spe­cia­lių ži­nių, ar ne­tgi pa­gal­bi­niai dar­bi­nin­kai. Pa­gal įsta­ty­mą žmo­gaus pa­lai­kai as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­je (iš­sky­rus pa­to­lo­gi­jos sky­rius), na­muo­se ar­ba įvy­kio vie­to­je lai­ko­mi ne il­gau kaip dvi va­lan­das po bio­lo­gi­nės mir­ties fak­to kons­ta­ta­vi­mo, iš­sky­rus at­ve­jus, kai tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos rei­ka­lau­ja ki­taip.

Kol kas Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tai dar ne­nu­bau­dė nė vie­nos be li­cen­ci­jos lai­do­ji­mo pa­slau­go­mis už­sii­man­čios įstai­gos. Ta­čiau baus­ti ga­li ne tik te­ri­to­ri­nė vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­ga, bet ir ki­tos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos. Lai­do­ji­mo vers­lu už­sii­man­čios bend­ro­vės de­juo­ja ne­ga­lin­čios skir­ti to­kių in­ves­ti­ci­jų, kad įsi­reng­tų pa­tal­pas pa­gal ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau pui­kiai su­pran­ta, kad be li­cen­ci­jos dirb­ti ne­ga­lės: rei­kės ar­ba ją gau­ti, ar­ba pa­si­trauk­ti iš vers­lo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas