„Santaka“ / Alio! Redakcija klauso...

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-18 20:43

Dalinkitės:  


Alio! Redakcija klauso...

Vandens ba­la telk­šo per vi­są gat­vės plo­tį

Neseniai į redakciją paskambino vilkaviškietė, gyvenanti V.Montvilos gatvėje.

Moteris pakvietė atvažiuoti į jų gatvę pabraidyti po balas.

„Pažiūrėkite, kaip atrodo mūsų gatvė. Palijo – ir neišbrisi. Gerai, kad vienas žmogus prie namų susiklojęs bortelį – juo ir mėginame laviruoti, kad per vandenį nereikėtų bristi. Jau daug metų taip gyvename, kada bus išspręsta ši problema?“ – klausė moteris.

Apie trumputę, bet varganą V.Montvilos gatvę „Santakoje“ jau buvome rašę pernai rugsėjo mėnesį. Tuomet kalbintas Vilkaviškio seniūnas Algis Kiseliūnas tvirtino, jog gatvėje vyksta kasinėjimai, tiesiami kanalizacijos tinklai. „Kai baigsis kasinėjimai, V.Montvilos gatvę žadame asfaltuoti. Tikimės, kad tai padarysime jau kitąmet“, – tuomet gyventojus ramino A.Kiseliūnas.

Dabar dar kartą kreipėmės į seniūną. Jis sakė, jog jau šį mėnesį įvyks rajono Savivaldybės tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas ir šis klausimas. Šiemet V.Montvilos gatvė įtraukta į asfaltuotinų rajono gatvių sąrašą.

„Kai pakelsime kelio sankasą, užliesime asfaltą, tuomet vanduo ten nesirinks. Tačiau kol Taryba nieko nenusprendė ir sąrašo nepatvirtino, nieko konkretaus pažadėti negaliu“, – kalbėjo A.Kiseliūnas.

Seniūnas aiškino, jog net ir nuo asfalto nutekėjęs vanduo turės kažkur subėgti. Minėtoje vietoje yra ir kita problema: nuo senų laikų neišspręstas paviršinio vandens nutekėjimo klausimas. V.Montvilos gatvės gale kaupiasi vanduo, nes toje vietoje yra žemiausias taškas, į kurį sueina dviejų gatvių nuolydis. Subėgančio vandens nėra kur nukreipti, nes toliau – sodai ir privatus sklypas.

Anot A.Kiseliūno, šiame kvartale yra anksčiau gyventojų padaryti seni nuotekų tinklai. Galbūt senieji tinklai, padarius brėžinius, galėtų būti naudojami lietaus vandeniui surinkti.

„Šią problemą dar svarstysime. O į naujuosius tinklus paviršinio vandens nenukreipsime, nes buitinių nuotekų su paviršiniais vandenimis maišyti negalima“, – sakė seniūnas.


Elektros tiekimo sutrikimai nenaudingi visiems

Ant­ra­die­nio ry­tą į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­nęs ky­bar­tie­tis Vy­tau­tas GU­DAI­TIS pik­tai kal­bė­jo apie elekt­ros tie­kė­jus.

Žmo­gus pa­sa­ko­jo, kad pir­ma­die­nį Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je, ku­rio­je jis gy­ve­na, vyk­dant van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tiesimo dar­bus, bu­vo nu­vers­tas stul­pas ir nu­trauk­tas elekt­ros tie­ki­mas. Ky­bar­tie­čio nuo­mo­ne, elekt­ri­kai la­bai van­giai rea­ga­vo į ava­ri­ją ir vi­są die­ną ne­siė­mė jo­kių prie­mo­nių elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mui atnaujinti. Gat­vės gy­ven­to­jai ir čia įsi­kū­rę smul­kūs vers­li­nin­kai, be­veik pa­rą ne­tu­rė­da­mi elekt­ros, pa­ty­rė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų ir nuo­sto­lių: ne­vei­kė te­le­vi­zo­riai, ati­tir­po šal­dy­tu­vai ir kt.

„Ne­jau stul­pui at­sta­ty­ti rei­kia vi­sos pa­ros?“ – ste­bė­jo­si žmo­gus. Jis tei­ra­vo­si, kur tu­rė­tų kreip­tis, kad bū­tų at­ly­gin­ti žmo­nių pa­tir­ti nuo­sto­liai, no­rė­jo ži­no­ti, ar bus kas nu­baus­tas už to­kį elekt­ri­kų ne­ran­gu­mą.

Su šiuo laik­raš­čio skai­ty­to­jo nu­si­skun­di­mu su­pa­žin­di­no­me AB Ry­tų skirs­to­mų­jų tink­lų dar­buo­to­jus. Ko­men­ta­rą at­siun­tė bend­ro­vės vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lia­na JAG­NIA­TINS­KY­TĖ:

„Šiuo me­tu Ky­bar­tų mies­to Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je vyks­ta van­den­tie­kio ir ka­na­li­za­ci­jos tie­si­mo dar­bai. Mi­nė­tus dar­bus at­lie­ka UAB „Su­me­da“.

Pir­ma­die­nį, lie­pos 14 d., maž­daug 12.20 val., AB Ry­tų skirs­to­mų­jų tink­lų Aly­taus re­gio­no Vil­ka­viš­kio sky­rius ga­vo pra­ne­ši­mą, kad į Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je esan­čią at­ra­mą at­si­tren­kė van­den­tie­kio bei ka­na­li­za­ci­jos tie­si­mo dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės sunk­ve­ži­mis. Dėl su­lau­žy­tos at­ra­mos bei nu­trauk­tų lai­dų bu­vo nu­trauk­tas elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mas.

Elekt­ros ener­gi­jos at­sta­ty­mo dar­bų truk­mė la­bai pri­klau­so nuo dar­bų su­dė­tin­gu­mo. Šiuo at­ve­ju bu­vo nu­lauž­ta at­ra­ma, ku­rią rei­kė­jo pa­keis­ti, – tai ne­bu­vo „ne­di­de­lis ge­di­mas“ ir elekt­ros tie­ki­mo at­sta­ty­mas už­tru­ko.

Bend­ro­vės dar­buo­to­jai dė­jo vi­sas pa­stan­gas, kad tai bū­tų pa­da­ry­ta kuo sku­biau. Ge­di­mas bu­vo pa­ša­lin­tas trum­piau nei per pa­rą (iki ant­ra­die­nio 12 val.).

Bend­ro­vei, ku­ri pa­ja­mas gau­na iš elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mo, yra vi­siš­kai ne­nau­din­ga dels­ti, at­sta­tant elekt­ros ener­gi­jos tie­ki­mą, to­dėl sten­gia­ma­si elekt­ros tie­ki­mą at­nau­jin­ti kiek įma­no­ma grei­čiau.

No­ri­me paaiš­kin­ti, kad kiek­vie­nas elekt­ros var­to­to­jas (tik vers­lo klien­tai) pa­si­ra­šy­da­mas su­tar­tį su elekt­ros tie­kė­ju (šiuo at­ve­ju – su AB Ry­tų skirs­to­mai­siais tink­lais) tu­ri pa­si­rink­ti ap­rū­pi­ni­mo elekt­ra pa­ti­ki­mu­mo ka­te­go­ri­ją.

Pa­si­rink­ta ka­te­go­ri­ja api­brė­žia, per kiek lai­ko bend­ro­vė tu­ri at­nau­jin­ti elekt­ros tie­ki­mą var­to­to­jui. Tai reg­la­men­tuo­ja Elekt­ros tie­ki­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių 65–74 punk­tai.

Jei per tą lai­ko­tar­pį tie­ki­mas nė­ra at­nau­ji­na­mas, var­to­to­jas tu­ri tei­sę kreip­tis į tie­kė­ją dėl pa­tir­tų nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo.

Var­to­to­jams, pa­si­rin­ku­siems tre­čią ka­te­go­ri­ją, elekt­ros ener­gi­ja pa­pras­tai tu­ri bū­ti at­kur­ta per 24 val. (iš­sky­rus at­ve­jus, kai ob­jek­ty­viai rei­ka­lin­gas il­ges­nis lai­kas ge­di­mui, su­tri­ki­mui ar ava­ri­jai pa­ša­lin­ti ar­ba at­lie­ka­mas re­mon­tas), iš­sky­rus tei­sės ak­tuo­se ir su­tar­ty­se nu­sta­ty­tus at­ve­jus.

Ant­rai ap­rū­pi­ni­mo elekt­ra pa­ti­ki­mu­mo ka­te­go­ri­jai pri­ski­ria­miems var­to­to­jams ap­rū­pi­ni­mas elekt­ros ener­gi­ja tu­ri bū­ti at­kur­tas per lai­ko­tar­pį, ku­ris pa­pras­tai tu­ri bū­ti ne il­ges­nis nei 6 va­lan­dos, jei su­tar­tis ne­nus­ta­to ki­to­kio lai­ko­tar­pio.

Pir­mai ap­rū­pi­ni­mo elekt­ra pa­ti­ki­mu­mo ka­te­go­ri­jai pri­ski­ria­miems var­to­to­jams ap­rū­pi­ni­mas elekt­ros ener­gi­ja tu­ri bū­ti at­kur­tas per lai­ko­tar­pį, ku­ris pa­pras­tai tu­ri bū­ti ne il­ges­nis nei 2,5 va­lan­dos, jei su­tar­tis ne­nus­ta­to ki­to­kio lai­ko­tar­pio.

Jei su­tar­ty­je ne­nus­ta­ty­ta ap­rū­pi­ni­mo elekt­ra at­kū­ri­mo truk­mė, tai­ko­mas tre­čios ka­te­go­ri­jos pa­ti­ki­mu­mas. Gy­ven­to­jams pa­pras­tai yra tai­ko­ma tre­čia pa­ti­ki­mu­mo ka­te­go­ri­ja.

Kiek­vie­na įmo­nė, at­si­žvelg­da­ma į sa­vo veik­los po­bū­dį, pri­va­lo pa­si­rink­ti pa­ti­ki­mu­mo ka­te­go­ri­ją, kad vė­liau, nu­trū­kus elekt­ros tie­ki­mui, pa­tir­tų kuo ma­žes­nius nuo­sto­lius.

Kai var­to­to­jui nu­trau­kia­mas, ap­ri­bo­ja­mas elekt­ros per­siun­ti­mas ar tie­ki­mas arba elekt­ros ener­gi­jos ko­ky­bės pa­ra­met­rai nea­ti­tin­ka nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų, bend­ro­vė var­to­to­jo rei­ka­la­vi­mu at­ly­gi­na jam dėl bend­ro­vės kal­tės pa­tir­tus tie­sio­gi­nius nuo­sto­lius (Elekt­ros tie­ki­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių 106 p.).

Ta­čiau jei elekt­ros ener­gi­ja nu­trū­ko dėl for­ce ma­jo­re (sti­chi­nių gam­tos reiš­ki­nių, ka­ro, te­ro­ris­ti­nių veiks­mų ir pan), tre­čio­jo as­mens kal­tės (kaip šiuo konk­re­čiu at­ve­ju), dėl pa­ties var­to­to­jo kal­tės ir elekt­ros nu­trū­ki­mo me­tu pa­ti­ria­mi nuo­sto­liai, bend­ro­vė to­kios ža­los neat­ly­gi­na (Elekt­ros tie­ki­mo ir nau­do­ji­mo tai­syk­lių 107 p.)“.


Ar aikštelė prie parduotuvės netaps turgumi?

Į redakciją paskambino Vilkaviškio miesto Nepriklausomybės gatvės gyventoja.

– Man labai nepatinka prekiautojai prie „Norfos“ prekybos centro, – kalbėjo pašnekovė. – Bemaž visa automobilių stovėjimo aikštelė virto turgumi. Kol tik keli žmonės prekiavo uogomis, tai dar nieko tokio, bet jau paskutiniu metu pradėjo bulves tiesiog sunkvežimiais vežti.

Turgaus prekeiviams privaloma turėti įvairių daržovių tyrimų pažymėjimus, svarstyklių patikros dokumentus, o čia – atvyko ir pardavinėja. Nesuprantu, kaip leidžia prekybos centro administracija savo aikštelėje atidaryti tokį „balaganą“. Nejaugi jiems nerūpi savo parduotuvės apyvarta ir įvaizdis?

Vilkaviškio miesto seniūnas Algis KISELIŪNAS sakė, kad tokiu atveju žmonės arba parduotuvės administracija turėtų skambinti ekonominei policijai. Mieste yra dvi vietos, kur galima prekiauti: seniūnija duoda leidimus pardavinėti vaisius, daržoves, gėles tam numatytose vietose prie „Cento“ parduotuvės Vytauto gatvėje ir yra keletas vietelių J.Basanavičiaus aikštėje, išimties tvarka skirtų invalidams.

Prekybos centro „Norfa“ direktorė Regina KARALIENĖ sakė, jog tokių atvejų, kad po aikštelę kas važinėtų sunkvežimiu, tikrai nepastebėjusi. O ir tų prekeivių – vos vienas kitas. Įžūlesnius ji sakė paprašanti išeiti iš teritorijos. Kad aikštelėje būtų turgus, direktorė teigė nemačiusi. O vyti du tris prekiaujančius senukus, pasak jos, būtų beširdiška.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas