„Santaka“ / „Margės ūkiui“ žiemą – dvigubos šventės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-21 17:25

Dalinkitės:  


Koo­pe­ra­ti­nės bend­ro­vės pir­mi­nin­kė Zi­ta Ast­raus­kie­nė ro­dė, ko­kį šal­dy­tu­vą pie­nui ne taip se­niai įsi­gi­jo iš­si­mo­kė­ti­nai.

Autorės nuotr.


„Margės ūkiui“ žiemą – dvigubos šventės

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Al­vi­te be­maž prieš me­tus įsi­kū­ru­si koo­pe­ra­ti­nė bend­ro­vė „Mar­gės ūkis“ žie­mą šven­čia ne tik šven­tas Ka­lė­das ar Nau­juo­sius me­tus, bet ir sa­vo veik­los pra­džią. Lapk­ri­tį su­tvar­kę koo­pe­ra­ty­vui rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, jau po ge­ro mė­ne­sio jo na­riai su­pir­ko iš žmo­nių pir­mą­jį pie­ną.

Prieš di­džią­sias šven­tes šį­met pir­mą kar­tą darbuotojos pa­puo­šė ir sa­vo vit­ri­ną. Pas­kam­bi­nu­si koo­pe­ra­ty­vo pir­mi­nin­kė Zi­ta Ast­raus­kie­nė sa­kė, kad ir jų jau­nas ko­lek­ty­vas no­ri da­ly­vau­ti vit­ri­nų puo­ši­mo kon­kur­se.Pie­no vers­le – ne nau­jo­kė

„Mar­gės ūkis“ su­si­kū­rė drą­sios ir vis­ką ap­skai­čiuo­jan­čios bend­ro­vės pir­mi­nin­kės pa­stan­go­mis. Pa­kal­bin­ta Zi­ta tik šyp­so­jo­si ir sa­kė, kad pie­no vers­le ji – jau ne pir­mus me­tus. Tik anks­čiau dir­bo ne sau, o su­pir­ki­nė­jo pie­ną „Že­mai­ti­jos pie­no“ bend­ro­vei.

Veik­li mo­te­ris su­pra­to, jog su­kū­rus koo­pe­ra­ty­vą ir pa­si­nau­do­jus vals­ty­bės bei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­kia­mo­mis lė­šo­mis ga­li­ma su­kur­ti ne­blo­gą vers­lą ir sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti. Vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus Zi­ta tvar­kė pa­ti. Lapk­ri­tį, su­si­bū­rus vie­nuo­li­kai bend­ra­min­čių ir bend­rai su­dė­jus rei­kia­mus pi­ni­gė­lius, įre­gist­ruo­ta koo­pe­ra­ti­nė bend­ro­vė „Mar­gės ūkis“, o jau po ge­ro mė­ne­sio iš Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros gau­tas lei­di­mas su­pirk­ti pie­ną.Su­si­kū­rė dar­bo są­ly­gas

Vers­lą „už­su­ku­siai“ Zi­tai ne­rei­kė­jo net dar­bo po­bū­džio keis­ti. Tik vi­si rū­pes­čiai da­bar už­griu­vo ant jos gal­vos.

Bend­ro­vei iš­nuo­mo­tas pie­no su­pir­ki­mo punk­tas, ku­ria­me prieš tai taip pat bu­vo įsi­kū­ru­si pie­no su­pirk­tu­vė. Vos įkė­lę ko­ją į pa­sta­tą, koo­pe­ra­ti­nės bend­ro­vės na­riai ėmė­si tvar­ky­ti sa­vo nau­ją­ją dar­bo­vie­tę. Iš­be­to­na­vo grin­dis, kei­tė lan­gus, du­ris, rū­pi­no­si šal­dy­mo įran­ga. Šal­dy­tu­vų rei­kė­jo la­biau­siai – juk su­per­ka­mą pro­duk­ci­ją rei­kė­jo kaž­kur dė­ti ir lai­ky­ti ją tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis.Pro lan­gą atkeliavo di­de­lis „šim­ta­ko­jis“

Iš pra­džių bend­ro­vė tu­rė­jo du 1 to­nos tal­pos šal­dy­tu­vus, vė­liau, au­gant su­pir­ki­mo mas­tams, pri­rei­kė di­des­nio. Mat tik pra­dė­jęs dirb­ti koo­pe­ra­ty­vas su­pirk­da­vo po 1 to­ną pie­no, po kiek lai­ko no­rin­čių par­duo­ti at­si­ra­do dau­giau. Įsi­gy­tas 3 to­nų tal­pos pie­no šal­dy­mo įren­gi­nys. Už pir­ki­nį, kai­na­vu­sį apie 16 tūks­tan­čių li­tų, iš­mo­kė­ta da­li­mis.

– Bū­tu­mė­te ma­tę, kaip mes jį ne­šė­me į vi­dų, – pri­si­mi­nu­si juo­kė­si koo­pe­ra­ty­vo bu­hal­te­rė As­ta Sau­ru­se­vi­čie­nė. – Di­džiu­lį šal­dy­tu­vą te­ko įkel­ti pro lan­gą, o dau­gy­bė jį ne­šan­čių vy­rų at­ro­dė kaip į punk­tą ro­po­jan­tis mil­ži­niš­kas šim­ta­ko­jis.Kai­no­mis sten­gia­si neat­si­lik­ti

Su­si­pir­kę vis­ką, ko rei­kia vers­lui, koo­pe­ra­ty­vo na­riai pa­si­sam­dė vai­ruo­to­ją, ku­ris au­to­bu­siu­ku su­ren­ka pie­ną iš gy­ven­to­jų.

Šiuo me­tu koo­pe­ra­ty­vas pie­no su­per­ka ma­žiau, nes žie­mos me­tu pro­duk­ci­jos su­ma­žė­ja. Kas­dien į punk­tą pri­sta­to­ma vi­du­ti­niš­kai apie 1600 ki­log­ra­mų pie­no.

Iš vi­so „Mar­gės ūkis“ už­re­gist­ra­vęs apie 63 pie­no sta­ty­to­jus. Šiuo me­tu sa­vo pro­duk­ci­ją jiems tie­kia 45. Ne­se­niai pra­dė­jęs dirb­ti koo­pe­ra­ty­vas kai­no­mis sten­gia­si neat­si­lik­ti nuo šio vers­lo „vil­kų“.

Už ki­log­ra­mą na­tū­ra­laus pie­no mo­ka­ma 75 cen­tai tiems, kas pri­sta­to iki 100 ki­log­ra­mų, ir 85 cen­tai tiems, kas par­duo­da dau­giau. Vi­du­ti­niš­kai, skai­čiuo­jant su vi­so­mis iš­mo­ko­mis, žmo­gus už pie­ną gau­na apie 1 li­tą.

Su­rink­tą pie­ną iš „Mar­gės ūkio“ iš­si­ve­ža UAB „Ma­ri­jam­po­lės pie­no kon­ser­vai“.Nau­do­ja­si įvai­rio­mis pro­gra­mo­mis

Koo­pe­ra­ty­vas sėk­min­gai pa­si­nau­do­jo lė­šo­mis, skir­to­mis koo­pe­ra­ci­jos plėt­rai. Iš pra­džių bend­ro­vės pir­mi­nin­kė vis­ką tvar­kė na­muo­se nau­do­da­ma­si sa­vo kom­piu­te­riu. Vė­liau dar­be bu­vo įsi­gy­tas nau­jas kom­piu­te­ris, spaus­din­tu­vas, fak­so apa­ra­tas, už­sa­ky­ti rei­ka­lin­giau­si bal­dai.

Da­bar bend­ro­vė­je dir­ba ne tik sam­do­mas vai­ruo­to­jas, bet ir va­ly­to­ja, pie­no la­bo­ran­tė-priė­mė­ja ir la­bo­ran­tė su­rink­to pie­no ty­ri­mams at­lik­ti. Įsi­gy­tas apa­ra­tas pie­no bal­ty­mams, rie­ba­lams, so­ma­ti­nėms ląs­te­lėms, van­dens kie­kiui nu­sta­ty­ti. Pas­ta­ro­ji dar­bo vie­ta įsteig­ta va­sa­rą, da­ly­vau­jant dar­bo bir­žos siū­lo­muo­se pro­jek­tuo­se. Taip įsteig­tas ir vai­ruo­to­jo eta­tas.

Koo­pe­ra­ci­jos plėt­ros pro­gra­ma truks pen­ke­rius me­tus. Iš jos gau­tos lė­šos pa­den­gia jau pa­nau­do­tus pi­ni­gus. Tad pra­džio­je rei­kė­jo im­ti pa­sko­lą iš ban­ko, kad vė­liau bū­tų ga­li­ma at­siim­ti in­ves­tuo­tas su­mas. Juo­lab kad lai­kas spau­dė. Vos įsi­kū­ręs koo­pe­ra­ty­vas vi­sas lė­šas tu­rė­jo pa­nau­do­ti iki bir­že­lio 30 die­nos, mat ta­da bai­gia­si ūki­niai me­tai. Per tą lai­ką su­ge­bė­ta pa­nau­do­ti apie 30 tūks­tan­čių li­tų.

Zi­ta pri­si­pa­ži­no, kad pie­ną jau sap­nuo­ja ir nak­tį. Ypač kai rei­kia kruopš­čiai įvyk­dy­ti smulk­me­niš­kas pro­jek­tų są­ly­gas. Bet, pa­sak jos, vis­kas įgy­ven­di­na­ma.Pa­si­ti­ki tik rim­tais žmo­nė­mis

Pra­džio­je te­ko kiek pa­ko­vo­ti su ne­są­ži­nin­gais statytojais, ku­rie mė­go pie­ną ir nu­grieb­ti, ir van­dens šliūkš­te­lė­ti. Mo­te­rys įro­dė, kad mo­der­nūs apa­ra­tai vis­ką pa­ro­do, tad to­kių at­ve­jų da­bar jau ne­pa­si­tai­ko.

Pak­laus­tos, ar ky­la pro­ble­mų dėl pie­no rie­bu­mo nea­ti­ti­ki­mų, darbuotojos sa­kė, kad bū­na vis­ko. Juo­lab kad įro­dy­ti ką nors sun­ku, nes pa­siųs­ti ty­ri­mai at­lie­ka­mi il­gai, o žmo­gus jų re­zul­ta­tus su­ži­no dar vė­liau, tad ką nors at­sek­ti su­dė­tin­ga. Gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lės asis­ten­tai ne­la­bai at­sa­kin­gai ima pie­no ty­ri­mus iš ap­tar­nau­ja­mų gy­ven­to­jų ban­dų.

Pa­sak mo­te­rų, jei jiems pa­tiems rei­kė­tų mo­kė­ti už pie­ną, jie sa­vo dar­bą at­lik­tų kruopš­čiau – iš­mai­šy­tų pie­ną, o ne im­tų mė­gi­nius nuo vir­šaus. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ta­da rie­bu­mas bū­na ge­res­nis. Yra ir ki­to­kių prie­žas­čių, dėl ko ty­ri­mai ski­ria­si.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas