„Santaka“ / Odontologijos kabinete – ketvirtį milijono litų kainavusi technika

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-20 08:41

Dalinkitės:  


Prelatas V.Gustaitis pašventino patalpas ir medikams palinkėjo sėkmės darbe.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Odontologijos kabinete – ketvirtį milijono litų kainavusi technika

Eglė KVIESULAITIENĖ

Penk­ta­die­nį Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re vy­ko Odon­to­lo­gi­jos sky­riaus pri­sta­ty­mas. Šios įstai­gos pa­cien­tai jau gy­do­mi nau­jau­sia ra­jo­ne odon­to­lo­gi­ne tech­ni­ka.Vienintelis rajone

Be­veik prieš me­tus į nau­jas su­re­mon­tuo­tas pa­tal­pas per­si­kraus­čiu­sį Odon­to­lo­gi­jos sky­rių se­niai be­si­lan­kę pa­cien­tai var­giai at­pa­žin­tų. Gels­vo­mis sau­lės spal­vo­mis iš­da­žy­tos ko­ri­do­rių ir ka­bi­ne­tų sie­nos pa­ke­lia nuo­tai­ką kiek­vie­nam, net ir la­biau­siai be­si­krem­tan­čiam dėl su­skau­du­sio dan­ties. Nors nuo­la­ti­niai pa­cien­tai jau spė­jo pa­si­džiaug­ti gra­žiai su­re­mon­tuo­to­mis pa­tal­po­mis, sky­riaus ati­da­ry­mas su­reng­tas tik da­bar, kai į po­lik­li­ni­ką at­ke­lia­vo nau­ja įran­ga. Vi­suo­se pen­kiuo­se ka­bi­ne­tuo­se sto­vi šiuo­lai­kiš­ka apa­ra­tū­ra, su­pirk­ti nau­ji bal­dai.

Di­džiau­sias sky­riaus pa­si­di­džia­vi­mas – rent­ge­no apa­ra­tas, skir­tas spe­cia­liai odon­to­lo­gams. Po­lik­li­ni­ko­je dir­ban­tys odon­to­lo­gai net nea­be­jo­ja, kad rent­ge­no apa­ra­tą ra­jo­ne jie tu­rės vie­nin­te­liai, mat pri­va­ti­nin­kai ne­bus pa­jė­gūs įsi­gy­ti bran­giai kai­nuo­jan­čio įren­gi­nio. Kol kas dan­tų rent­ge­no nuo­trau­kos dar ne­da­ro­mos, mat lau­kia­ma ko­mi­si­jos, su­teik­sian­čios li­cen­ci­ją. Kad ji ne­tru­kus bus gau­ta, me­di­kės nea­be­jo­ja, mat tu­ri ir li­cen­ci­juo­tų spe­cia­lis­tų, ir nau­jau­sius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį apa­ra­tą.

Iki šiol dan­tų rent­ge­no nuo­trau­kos bu­vo da­ro­mos se­nu apa­ra­tu, ku­ris ra­dioak­ty­viais spin­du­liais ap­švi­tin­da­vo di­de­lį plo­tą. Dėl to ir pa­cien­tas, ir me­di­kas gau­da­vo di­de­lį pa­vo­jin­gų spin­du­lių kie­kį. Be to, nuo­trau­kų vaiz­das iš­krai­po­mas ir iš jų bū­da­vo sun­ku nu­sta­ty­ti tiks­lią diag­no­zę.

Šiuo­lai­ki­nis apa­ra­tas tu­ri spe­cia­lius žie­dus, ku­riais spin­du­lius ga­li­ma su­kon­cent­ruo­ti į itin ma­žą plo­tą. Žmo­gui to­kia spin­du­liuo­tė ne­kenks­min­ga, o svar­biau­sia – gau­na­mos la­bai ko­ky­biš­kos nuo­trau­kos.Šalins akmenis

Nau­jo­ji odon­to­lo­gi­jos ka­bi­ne­tų įran­ga – taip pat šiuo­lai­kiš­ka. Gy­dy­to­jos džiau­gia­si ga­lė­sian­čios rū­pin­tis pa­ro­don­to­zės pro­fi­lak­ti­ka, mat apa­ra­te yra spe­cia­lus prie­das dan­tų ak­me­nims pa­ša­lin­ti.

Sky­riaus ve­dė­ja Vida Ast­raus­kie­nė džiau­gė­si, jog pas juos kol kas ne­trūks­ta spe­cia­lis­tų – dir­ba sep­ty­nios odon­to­lo­gės. Į savo gimtąjį miestą dirbti sugrįžo jau­na spe­cia­lis­tė, odontologų Cicėnų duktė Onu­tė Avižonienė.

Sky­riaus me­di­kės tu­ri po pu­sę eta­to ir di­džio­sio­se mies­to mo­kyk­lo­se, kur aptarnauja nemažai pacientų.Atvyko ir ministras

Į skyriaus atidarymo šven­tę pa­kvies­tas su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, tuo me­tu ėjęs ir vi­daus rei­ka­lų mi­nist­ro bei prem­je­ro pa­rei­gas, surado laiko užsukti į Vilkaviškį. Jis lin­kė­jo me­di­kėms sėk­mės ir džiau­gė­si, kad mū­sų ra­jo­ną pa­sie­kė nau­ja įran­ga ir ja bus dir­ba­ma žmo­nių la­bui.

Pre­la­tas Vy­tau­tas Gus­tai­tis pa­šven­ti­no nau­jai įreng­tą sky­rių, jo ka­bi­ne­tus ir pa­lin­kė­jo, kad pa­cien­tams gy­dy­to­jų at­lie­ka­mos pro­ce­dū­ros bū­tų kuo ma­žiau skaus­min­gos.

Po­lik­li­ni­kos ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko nuei­ti il­gą ke­lią, kol Odon­to­lo­gi­jos sky­rius ta­po toks, kaip at­ro­do da­bar. Pir­miau­sia pa­ra­šius pro­jek­tą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų po­lik­li­ni­ka ga­vo 250 tūkst. li­tų sky­riaus įran­gai įsi­gy­ti, ta­čiau re­mon­tui pi­ni­gų skir­ta ne­bu­vo. Me­di­kai su­ne­ri­mo: kaip nau­ją įran­gą rei­kės mon­tuo­ti ap­še­pu­siuo­se, de­šimt­me­čiais ne­re­mon­tuo­tuo­se ka­bi­ne­tuo­se (tuo­met odon­to­lo­gai dar bu­vo įsi­kū­rę ant­ra­me pa­sta­to aukš­te drau­ge su dan­tų tech­ni­kais). Bu­vo kreip­ta­si pa­gal­bos į Sei­mo na­rį A.But­ke­vi­čių.

PSPC ve­dė­ja R.Ra­žu­kie­nė pa­sa­ko­jo, jog šiam po­li­ti­kui ir jo pa­dė­jė­jui A.Nei­ber­kai ji itin dė­kin­ga, nes jie pa­da­rė vis­ką, kad per trum­pą lai­ką bū­tų gau­tos lė­šos – apie 250 tūkst. li­tų. Tik pra­dė­jus re­mon­to dar­bus ir praar­džius api­ru­sias sie­nas paaiš­kė­jo, kad pa­sta­te trūks­ta hid­roi­zo­lia­ci­jos. Jai įreng­ti pi­ni­gų neuž­te­ko. Pas­tan­gas, gel­bė­da­mi si­tua­ci­ją, tuo­met dė­jo ra­jo­no va­do­vai – Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­tar­ta skir­ti 100 tūkst. li­tų hid­roi­zo­lia­ci­jai įreng­ti.Gydo nemokamai

Tad da­bar, kai vi­sos re­mon­to bė­dos praei­ty­je, R.Ra­žu­kie­nė sa­kė te­ga­lin­ti pa­si­džiaug­ti ir pa­dė­ko­ti vi­siems, ku­rie sten­gė­si, kad ra­jo­no žmo­nėms bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kos pa­slau­gos gra­žio­je ap­lin­ko­je.

Dė­ko­da­mi šven­tės sve­čiams, pa­dė­ju­siems įreng­ti sky­rių, me­di­kai vi­siems įtei­kė po ka­lė­di­nę do­va­nė­lę, o pacientus pakvietė neapleisti dantų, nelaukti, kol pradės skaudėti, ir kuo greičiau kreiptis į odontologus. Poliklinikoje odontologų paslaugos nemokamos (kainuoja tik plombos, kai kurie medikamentai).


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas