„Santaka“ / Neapšviestuose takuose plėšikaujantys paaugliai lieka nenubausti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-14 15:01

Dalinkitės:  


Į mo­kyk­lą ve­dan­čio ta­ko, ku­ria­me už­pul­tos mo­te­rys, pra­džia tam­siu me­tu lie­ka neapš­vies­ta.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Neapšviestuose takuose plėšikaujantys paaugliai lieka nenubausti

Eglė KVIESULAITIENĖ

Per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes Vil­ka­viš­ky­je api­plėš­ta vie­nuo­li­ka mo­te­rų. Dar vie­na nuo plė­ši­kų nu­ken­tė­jo Ky­bar­tuo­se. Nors de­vy­ni iš vie­nuo­li­kos plė­ši­mų išaiš­kin­ti, o chu­li­ga­nai su­ras­ti, nu­si­kal­ti­mų ban­ga ri­ta­si tar­si epi­de­mi­ja. O ne­bau­džia­mi plė­ši­kau­jan­tys paaug­liai tam­pa vis žiau­res­ni.Plė­ši­kai – per jau­ni

In­va­li­do ve­ži­mė­liu iš par­duo­tu­vės va­žia­vu­sią mo­te­rį pa­si­siū­lę par­vež­ti ir prie na­mų ją api­plė­šę ne­pil­na­me­čiai bu­vo su­ras­ti po po­ros die­nų. Ta­čiau il­ges­niam lai­kui sep­ty­nio­lik­me­čio vil­ka­viš­kie­čio V.A. ir še­šio­lik­me­čio ky­bar­tie­čio P.Š. teis­mas suim­ti ne­lei­do. Tik kar­tą nu­si­kal­tu­siems paaug­liams kar­do­mą­ją prie­mo­nę – suė­mi­mą – įsta­ty­mas lai­ko per griež­ta. Lais­vė­je li­ko ir dvy­li­ka­me­tis Ky­bar­tų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nis M.R., drau­ge su ke­tu­rio­lik­me­čiu bro­liu vi­du­ry die­nos (pa­sku­ti­niai jų nu­si­kal­ti­mai įvyk­dy­ti 10–12.30 val.) api­plė­šęs sep­ty­nias ar net dau­giau vil­ka­viš­kie­čių. Jis už įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus pa­gal įsta­ty­mą ap­skri­tai ne­ga­li bū­ti bau­džia­mas dėl am­žiaus. Tik už sun­kius nu­si­kal­ti­mus mū­sų ša­ly­je bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma as­me­nims nuo 14 me­tų. Mo­te­ris plė­šęs ir ne vie­ną jų su­ža­lo­jęs ke­tu­rio­lik­me­tis M.R. bro­lis šiuo me­tu su­lai­ky­tas ir lai­ką lei­džia areš­ti­nė­je.

Dvi iš šių vai­ki­ga­lių au­kų lig šiol gy­do­mos li­go­ni­nė­je – Kęs­tu­čio gat­vė­je paaug­lių smur­tą pa­ty­ru­siai 57-erių G.V. lū­žo ko­ja, Lau­ko gat­vė­je prie 30-o na­mo api­plėš­tai me­di­kei iš­ni­ro ir lū­žo žąs­ti­kau­lis. Ki­tos mo­te­rys nuo smū­gių su­ti­nu­sius vei­dus, ap­dau­žy­tas ran­kas ir ko­jas gy­do­si na­muo­se.Ta­ke į mo­kyk­lą

Ke­lios ei­lu­tės nu­si­kal­ti­mų kro­ni­ko­je nors ir gąs­di­na gat­vė­mis pės­čio­mis iš dar­bo ar į par­duo­tu­vę ei­nan­čias mo­te­ris, bet to­li gra­žu neats­pin­di to siau­bo, ku­rį te­ko pa­tir­ti už­pul­to­sioms.

Vi­sai suį­žū­lė­ję plė­ši­kai šią sa­vai­tę ry­žo­si už­pul­ti dvie­se iš dar­bo ėju­sias drau­ges. Iš Vie­ny­bės gat­vės Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­los link ta­ke­liu dar prieš 17 val. pa­su­ku­sioms mo­te­rims tuo mo­men­tu neapš­vies­tas ta­kas bai­mės ne­kė­lė. Juk pa­ts mies­to vi­du­rys, ap­link gy­ve­na žmo­nės, iš tre­ni­ruo­čių ar re­pe­ti­ci­jų mo­kyk­lo­je ta­ku nuo­lat ei­na vai­kai. Lo­biš­kių kvar­ta­le gy­ve­nan­čios ko­le­gės į na­mus iš dar­bo daž­nai ei­da­vo šiuo ke­liu­ku.

Į ta­ką pa­su­ku­sios Al­vy­ra ir Re­gi­na ne­gir­dė­jo jas se­ku­sių vai­ki­nų žings­nių. Tik pa­ju­to, kai kaž­kas su­grie­bė už ran­ki­nių ir pa­rei­ka­la­vo jas ati­duo­ti.Su­dau­žė kas­te­tu

Dar ir da­bar nuo pa­tir­to šo­ko neat­si­gau­nan­ti Al­vy­ra sa­kė ge­riau jau bū­tų ge­ruo­ju ati­da­vu­si ran­ki­nę, bet tuo mo­men­tu ji net ne­ke­ti­no nu­si­leis­ti chu­li­ga­nams. Juo la­biau kad ran­ki­nė­je bu­vo du mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai, pi­ni­gi­nė su ban­kų kor­te­lė­mis, aki­niai, ki­tų daik­tų. Kai mo­te­rys ran­ki­nių ne­pa­lei­do, gal 16–18 me­tų juo­das ke­pu­res mū­vin­tys už­puo­li­kai drau­ges puo­lė tal­žy­ti. Kas­te­to smū­giai Al­vy­rai kė­lė ne­pa­ke­lia­mą skaus­mą, ta­čiau mo­te­ris grū­mė­si dėl sa­vo tur­to. Jos drau­gę Re­gi­ną plė­ši­kas par­bloš­kė ant že­mės ir pra­dė­jo spar­dy­ti į vei­dą.

– Rė­kė­me, kiek pa­jė­gė­me, šau­kė­mės pa­gal­bos, bet ap­lin­kui žmo­nių tuo me­tu ne­bu­vo. Gal de­šimt mi­nu­čių ban­dė­me grum­tis, kol pa­lei­do­me ran­ki­nes, – su­si­jau­di­nu­si pa­sa­ko­jo Al­vy­ra.

Net­ru­kus prie mo­te­rų pri­bė­go ke­lios iš mo­kyk­los ėju­sios mer­gai­tės, jos iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Gro­biu ne­ši­ni užpuolikai nu­bė­go mo­kyk­los bend­ra­bu­čio link.

Al­vy­ra ir Re­gi­na ma­no, kad plė­ši­kai jas ga­lė­jo sek­ti nuo ban­ko, kur mo­te­rys iš ban­ko­ma­to pa­siė­mė pi­ni­gų. Juo la­biau kad vie­na bend­ra­dar­bė pa­sa­ko­jo, kaip iš va­ka­ro ją, ta­me pa­čia­me ban­ke ėmu­sią pi­ni­gus, aki­mis se­kė du jau­nuo­liai. Juos pa­ste­bė­ju­si mo­te­ris tą­kart su­ti­ko pa­žįs­ta­mus vy­rus ir na­mo ėjo kar­tu su jais.

Ta­čiau Al­vy­ra ir Re­gi­na ban­ke ne­si­dai­rė ir jo­kių įtar­ti­nų as­me­nų ne­ma­tė, tad ir ne­si­sau­go­jo.Pri­rei­kė me­di­kų

Išk­vies­tiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams be­li­ko ap­žiū­rė­ti nu­si­kal­ti­mo vie­tą. Tam­so­je ap­švie­tę ta­ką pa­rei­gū­nai ra­do per grum­ty­nes nu­trū­ku­sį Al­vy­ros laik­ro­dį. Per lai­min­gą at­si­tik­ti­nu­mą iš ran­ki­nės bu­vo iš­kri­tu­si ir į krū­mus nu­skrie­ju­si Re­gi­nos pi­ni­gi­nė. Nu­si­kal­ti­mo vie­to­je bu­vo ras­ta ir kas­te­to nuo­lau­ža.

Mo­te­rys jau­tė­si klai­kiai: bu­vo su­muš­tos, iš­vo­lio­tos pur­ve, pa­že­min­tos. Jas ap­žiū­rė­ję me­di­kai lū­žių ne­ra­do, ta­čiau jos bu­vo smarkiai su­dau­žy­tos. Re­gi­nos vei­das nuo smū­gių bu­vo su­ti­nęs ir nu­sė­tas krau­jos­ru­vo­mis, Al­vy­rai dėl stip­raus su­mu­ši­mo bu­vo su­ža­lo­ti rau­me­nys, to­dėl chi­rur­gas ran­ką su­gip­sa­vo.

Da­bar mo­te­rys svars­to, kad ga­lė­jo nu­ken­tė­ti daug la­biau, – juk bu­vo spar­do­mos į gal­vą, tal­žo­mos kas­te­tu.

Vilkaviškietės pa­ty­rė to­kį šo­ką, kad bi­jo­ ne tik ei­ti gat­ve, bet ir bū­ti na­muo­se. Aša­ros ri­to­si pri­si­mi­nus men­kiau­sią krau­paus nu­ti­ki­mo de­ta­lę. Kaip rei­kės ei­ti į dar­bą, vaikš­čio­ti gat­vė­mis ar ei­ti tam­siu ta­ku, drau­gės net ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti. Juo la­biau kad to­kį su­krė­ti­mą joms ten­ka pa­tir­ti ne­be pir­mą kar­tą.Sce­na­ri­jus kar­to­ja­si

Prieš pu­sant­rų me­tų iš dar­bo nak­ti­nė­je pa­mai­no­je ėju­sias Al­vy­rą ir Re­gi­ną taip pat bu­vo už­puo­lęs plė­ši­kas. Iš mo­te­rų plė­ši­kas pa­rei­ka­la­vo ran­ki­nių.

Tą­kart Al­vy­ra puo­lė gin­ti pir­miau už­pul­tą drau­gę, to­dėl jai kliu­vo dau­giau­siai. Mo­te­ris bu­vo su­dau­žy­ta taip, jog pra­ra­do są­mo­nę. Ji ne­te­ko ran­ki­nės su pi­ni­gi­ne, dviem mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, bu­vo su­plė­šy­ti dra­bu­žiai. Pa­tir­tą nuo­sto­lį Al­vy­ra įver­ti­no 3 tūkst. li­tų, bet jų taip ir neat­ga­vo.

Tą­kart nu­si­kal­tė­lį po­li­ci­ja su­ra­do. Jis nu­teis­tas 3,5 me­tų lais­vės atė­mi­mu ir šiuo me­tu baus­mę at­lie­ka ka­lė­ji­me.

Iš pra­ras­to tur­to mo­te­riai grą­žin­tas tik vienas mobiliojo ryšio te­le­fo­nas.Ta­kus ap­švies

Jau po to at­ve­jo abi drau­gės Vil­ka­viš­kio gat­vė­se jautėsi ne­jau­kiai. Nuo to lai­ko nak­ti­mis mo­te­rys vie­nos ne­vaikš­to, bet nie­ka­da ne­ma­nė, kad vi­du­ry mies­to ga­li nu­ken­tė­ti pa­ties pi­ko me­tu, kai iš dar­bo ei­na žmo­nės.

– Vil­ka­viš­ky­je jau­čiuo­si ne­sau­giai. Bi­jau vaikš­čio­ti gat­vė­mis, guo­dė­si Al­vy­ra. – At­si­ga­vu­si po už­puo­li­mo pa­skam­bi­nau į gat­vių ap­švie­ti­mo tar­ny­bą, pra­šiau su­tai­sy­ti švies­tu­vus Lo­biš­kių kvar­ta­le, kur prieš sa­vai­tę už­puo­lė ir su­mu­šė gy­dy­to­ją, įreng­ti juos ten, kur nuo­lat ten­ka vaikš­čio­ti gy­ven­to­jams. Bet iš­gir­dau, kad nu­trū­kę ka­be­liai, kaž­kas su­ge­dę ir t. t. Žo­džiu, nie­kas žmo­nė­mis ne­si­rū­pi­na. Ir po­li­ci­ja ga­lė­tų dau­giau pa­tru­liuo­ti ten, kur tam­siuo­se už­kam­piuo­se už­pul­di­nė­ja­mi žmo­nės.

Po įvy­ku­sių plė­ši­mų mies­te Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai įpa­rei­go­jo mies­to se­niū­ną ir ko­mu­na­li­nin­kus kuo sku­biau su­tvar­ky­ti nuo­ša­les­nių pės­čių­jų ta­kų ap­švie­ti­mą ir iš­kirs­ti prie jų au­gan­čius men­ka­ver­čius krū­mus.

Po­li­ci­ja ti­ki­si išaiš­kin­ti ir dvie­jų li­ku­sių dar nei­šaiš­kin­tų plė­ši­mų „au­to­rius“.

O įsta­ty­mų lei­dė­jams, ko ge­ro, teks griež­tin­ti įsta­ty­mus da­bar ne­bau­džia­mu­mu be­si­nau­do­jan­tiems paaug­liams.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas