„Santaka“ / Neapšviestuose takuose plėšikaujantys paaugliai lieka nenubausti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-14 15:01

Dalinkitės:  


Į mo­kyk­lą ve­dan­čio ta­ko, ku­ria­me už­pul­tos mo­te­rys, pra­džia tam­siu me­tu lie­ka neapš­vies­ta.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Neapšviestuose takuose plėšikaujantys paaugliai lieka nenubausti

Eglė KVIESULAITIENĖ

Per pa­sta­rą­sias dvi sa­vai­tes Vil­ka­viš­ky­je api­plėš­ta vie­nuo­li­ka mo­te­rų. Dar vie­na nuo plė­ši­kų nu­ken­tė­jo Ky­bar­tuo­se. Nors de­vy­ni iš vie­nuo­li­kos plė­ši­mų išaiš­kin­ti, o chu­li­ga­nai su­ras­ti, nu­si­kal­ti­mų ban­ga ri­ta­si tar­si epi­de­mi­ja. O ne­bau­džia­mi plė­ši­kau­jan­tys paaug­liai tam­pa vis žiau­res­ni.Plė­ši­kai – per jau­ni

In­va­li­do ve­ži­mė­liu iš par­duo­tu­vės va­žia­vu­sią mo­te­rį pa­si­siū­lę par­vež­ti ir prie na­mų ją api­plė­šę ne­pil­na­me­čiai bu­vo su­ras­ti po po­ros die­nų. Ta­čiau il­ges­niam lai­kui sep­ty­nio­lik­me­čio vil­ka­viš­kie­čio V.A. ir še­šio­lik­me­čio ky­bar­tie­čio P.Š. teis­mas suim­ti ne­lei­do. Tik kar­tą nu­si­kal­tu­siems paaug­liams kar­do­mą­ją prie­mo­nę – suė­mi­mą – įsta­ty­mas lai­ko per griež­ta. Lais­vė­je li­ko ir dvy­li­ka­me­tis Ky­bar­tų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nis M.R., drau­ge su ke­tu­rio­lik­me­čiu bro­liu vi­du­ry die­nos (pa­sku­ti­niai jų nu­si­kal­ti­mai įvyk­dy­ti 10–12.30 val.) api­plė­šęs sep­ty­nias ar net dau­giau vil­ka­viš­kie­čių. Jis už įvyk­dy­tus nu­si­kal­ti­mus pa­gal įsta­ty­mą ap­skri­tai ne­ga­li bū­ti bau­džia­mas dėl am­žiaus. Tik už sun­kius nu­si­kal­ti­mus mū­sų ša­ly­je bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė tai­ko­ma as­me­nims nuo 14 me­tų. Mo­te­ris plė­šęs ir ne vie­ną jų su­ža­lo­jęs ke­tu­rio­lik­me­tis M.R. bro­lis šiuo me­tu su­lai­ky­tas ir lai­ką lei­džia areš­ti­nė­je.

Dvi iš šių vai­ki­ga­lių au­kų lig šiol gy­do­mos li­go­ni­nė­je – Kęs­tu­čio gat­vė­je paaug­lių smur­tą pa­ty­ru­siai 57-erių G.V. lū­žo ko­ja, Lau­ko gat­vė­je prie 30-o na­mo api­plėš­tai me­di­kei iš­ni­ro ir lū­žo žąs­ti­kau­lis. Ki­tos mo­te­rys nuo smū­gių su­ti­nu­sius vei­dus, ap­dau­žy­tas ran­kas ir ko­jas gy­do­si na­muo­se.Ta­ke į mo­kyk­lą

Ke­lios ei­lu­tės nu­si­kal­ti­mų kro­ni­ko­je nors ir gąs­di­na gat­vė­mis pės­čio­mis iš dar­bo ar į par­duo­tu­vę ei­nan­čias mo­te­ris, bet to­li gra­žu neats­pin­di to siau­bo, ku­rį te­ko pa­tir­ti už­pul­to­sioms.

Vi­sai suį­žū­lė­ję plė­ši­kai šią sa­vai­tę ry­žo­si už­pul­ti dvie­se iš dar­bo ėju­sias drau­ges. Iš Vie­ny­bės gat­vės Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­los link ta­ke­liu dar prieš 17 val. pa­su­ku­sioms mo­te­rims tuo mo­men­tu neapš­vies­tas ta­kas bai­mės ne­kė­lė. Juk pa­ts mies­to vi­du­rys, ap­link gy­ve­na žmo­nės, iš tre­ni­ruo­čių ar re­pe­ti­ci­jų mo­kyk­lo­je ta­ku nuo­lat ei­na vai­kai. Lo­biš­kių kvar­ta­le gy­ve­nan­čios ko­le­gės į na­mus iš dar­bo daž­nai ei­da­vo šiuo ke­liu­ku.

Į ta­ką pa­su­ku­sios Al­vy­ra ir Re­gi­na ne­gir­dė­jo jas se­ku­sių vai­ki­nų žings­nių. Tik pa­ju­to, kai kaž­kas su­grie­bė už ran­ki­nių ir pa­rei­ka­la­vo jas ati­duo­ti.Su­dau­žė kas­te­tu

Dar ir da­bar nuo pa­tir­to šo­ko neat­si­gau­nan­ti Al­vy­ra sa­kė ge­riau jau bū­tų ge­ruo­ju ati­da­vu­si ran­ki­nę, bet tuo mo­men­tu ji net ne­ke­ti­no nu­si­leis­ti chu­li­ga­nams. Juo la­biau kad ran­ki­nė­je bu­vo du mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai, pi­ni­gi­nė su ban­kų kor­te­lė­mis, aki­niai, ki­tų daik­tų. Kai mo­te­rys ran­ki­nių ne­pa­lei­do, gal 16–18 me­tų juo­das ke­pu­res mū­vin­tys už­puo­li­kai drau­ges puo­lė tal­žy­ti. Kas­te­to smū­giai Al­vy­rai kė­lė ne­pa­ke­lia­mą skaus­mą, ta­čiau mo­te­ris grū­mė­si dėl sa­vo tur­to. Jos drau­gę Re­gi­ną plė­ši­kas par­bloš­kė ant že­mės ir pra­dė­jo spar­dy­ti į vei­dą.

– Rė­kė­me, kiek pa­jė­gė­me, šau­kė­mės pa­gal­bos, bet ap­lin­kui žmo­nių tuo me­tu ne­bu­vo. Gal de­šimt mi­nu­čių ban­dė­me grum­tis, kol pa­lei­do­me ran­ki­nes, – su­si­jau­di­nu­si pa­sa­ko­jo Al­vy­ra.

Net­ru­kus prie mo­te­rų pri­bė­go ke­lios iš mo­kyk­los ėju­sios mer­gai­tės, jos iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Gro­biu ne­ši­ni užpuolikai nu­bė­go mo­kyk­los bend­ra­bu­čio link.

Al­vy­ra ir Re­gi­na ma­no, kad plė­ši­kai jas ga­lė­jo sek­ti nuo ban­ko, kur mo­te­rys iš ban­ko­ma­to pa­siė­mė pi­ni­gų. Juo la­biau kad vie­na bend­ra­dar­bė pa­sa­ko­jo, kaip iš va­ka­ro ją, ta­me pa­čia­me ban­ke ėmu­sią pi­ni­gus, aki­mis se­kė du jau­nuo­liai. Juos pa­ste­bė­ju­si mo­te­ris tą­kart su­ti­ko pa­žįs­ta­mus vy­rus ir na­mo ėjo kar­tu su jais.

Ta­čiau Al­vy­ra ir Re­gi­na ban­ke ne­si­dai­rė ir jo­kių įtar­ti­nų as­me­nų ne­ma­tė, tad ir ne­si­sau­go­jo.Pri­rei­kė me­di­kų

Išk­vies­tiems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams be­li­ko ap­žiū­rė­ti nu­si­kal­ti­mo vie­tą. Tam­so­je ap­švie­tę ta­ką pa­rei­gū­nai ra­do per grum­ty­nes nu­trū­ku­sį Al­vy­ros laik­ro­dį. Per lai­min­gą at­si­tik­ti­nu­mą iš ran­ki­nės bu­vo iš­kri­tu­si ir į krū­mus nu­skrie­ju­si Re­gi­nos pi­ni­gi­nė. Nu­si­kal­ti­mo vie­to­je bu­vo ras­ta ir kas­te­to nuo­lau­ža.

Mo­te­rys jau­tė­si klai­kiai: bu­vo su­muš­tos, iš­vo­lio­tos pur­ve, pa­že­min­tos. Jas ap­žiū­rė­ję me­di­kai lū­žių ne­ra­do, ta­čiau jos bu­vo smarkiai su­dau­žy­tos. Re­gi­nos vei­das nuo smū­gių bu­vo su­ti­nęs ir nu­sė­tas krau­jos­ru­vo­mis, Al­vy­rai dėl stip­raus su­mu­ši­mo bu­vo su­ža­lo­ti rau­me­nys, to­dėl chi­rur­gas ran­ką su­gip­sa­vo.

Da­bar mo­te­rys svars­to, kad ga­lė­jo nu­ken­tė­ti daug la­biau, – juk bu­vo spar­do­mos į gal­vą, tal­žo­mos kas­te­tu.

Vilkaviškietės pa­ty­rė to­kį šo­ką, kad bi­jo­ ne tik ei­ti gat­ve, bet ir bū­ti na­muo­se. Aša­ros ri­to­si pri­si­mi­nus men­kiau­sią krau­paus nu­ti­ki­mo de­ta­lę. Kaip rei­kės ei­ti į dar­bą, vaikš­čio­ti gat­vė­mis ar ei­ti tam­siu ta­ku, drau­gės net ne­ga­li įsi­vaiz­duo­ti. Juo la­biau kad to­kį su­krė­ti­mą joms ten­ka pa­tir­ti ne­be pir­mą kar­tą.Sce­na­ri­jus kar­to­ja­si

Prieš pu­sant­rų me­tų iš dar­bo nak­ti­nė­je pa­mai­no­je ėju­sias Al­vy­rą ir Re­gi­ną taip pat bu­vo už­puo­lęs plė­ši­kas. Iš mo­te­rų plė­ši­kas pa­rei­ka­la­vo ran­ki­nių.

Tą­kart Al­vy­ra puo­lė gin­ti pir­miau už­pul­tą drau­gę, to­dėl jai kliu­vo dau­giau­siai. Mo­te­ris bu­vo su­dau­žy­ta taip, jog pra­ra­do są­mo­nę. Ji ne­te­ko ran­ki­nės su pi­ni­gi­ne, dviem mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, bu­vo su­plė­šy­ti dra­bu­žiai. Pa­tir­tą nuo­sto­lį Al­vy­ra įver­ti­no 3 tūkst. li­tų, bet jų taip ir neat­ga­vo.

Tą­kart nu­si­kal­tė­lį po­li­ci­ja su­ra­do. Jis nu­teis­tas 3,5 me­tų lais­vės atė­mi­mu ir šiuo me­tu baus­mę at­lie­ka ka­lė­ji­me.

Iš pra­ras­to tur­to mo­te­riai grą­žin­tas tik vienas mobiliojo ryšio te­le­fo­nas.Ta­kus ap­švies

Jau po to at­ve­jo abi drau­gės Vil­ka­viš­kio gat­vė­se jautėsi ne­jau­kiai. Nuo to lai­ko nak­ti­mis mo­te­rys vie­nos ne­vaikš­to, bet nie­ka­da ne­ma­nė, kad vi­du­ry mies­to ga­li nu­ken­tė­ti pa­ties pi­ko me­tu, kai iš dar­bo ei­na žmo­nės.

– Vil­ka­viš­ky­je jau­čiuo­si ne­sau­giai. Bi­jau vaikš­čio­ti gat­vė­mis, guo­dė­si Al­vy­ra. – At­si­ga­vu­si po už­puo­li­mo pa­skam­bi­nau į gat­vių ap­švie­ti­mo tar­ny­bą, pra­šiau su­tai­sy­ti švies­tu­vus Lo­biš­kių kvar­ta­le, kur prieš sa­vai­tę už­puo­lė ir su­mu­šė gy­dy­to­ją, įreng­ti juos ten, kur nuo­lat ten­ka vaikš­čio­ti gy­ven­to­jams. Bet iš­gir­dau, kad nu­trū­kę ka­be­liai, kaž­kas su­ge­dę ir t. t. Žo­džiu, nie­kas žmo­nė­mis ne­si­rū­pi­na. Ir po­li­ci­ja ga­lė­tų dau­giau pa­tru­liuo­ti ten, kur tam­siuo­se už­kam­piuo­se už­pul­di­nė­ja­mi žmo­nės.

Po įvy­ku­sių plė­ši­mų mies­te Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai įpa­rei­go­jo mies­to se­niū­ną ir ko­mu­na­li­nin­kus kuo sku­biau su­tvar­ky­ti nuo­ša­les­nių pės­čių­jų ta­kų ap­švie­ti­mą ir iš­kirs­ti prie jų au­gan­čius men­ka­ver­čius krū­mus.

Po­li­ci­ja ti­ki­si išaiš­kin­ti ir dvie­jų li­ku­sių dar nei­šaiš­kin­tų plė­ši­mų „au­to­rius“.

O įsta­ty­mų lei­dė­jams, ko ge­ro, teks griež­tin­ti įsta­ty­mus da­bar ne­bau­džia­mu­mu be­si­nau­do­jan­tiems paaug­liams.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas