„Santaka“ / Tiktai poetai moka prakalbinti tylą ir žvaigždes

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-10 15:51

Dalinkitės:  


Kon­kur­so da­ly­vės ky­bar­tie­tės Ra­sa Ži­bu­ry­tė, Ka­mi­lė Gi­sa­kai­tė ir Li­na Ra­kaus­kai­tė su mo­ky­to­jo­mis Ni­jo­le Čer­naus­kie­ne ir Ing­ri­da Va­lai­tie­ne.

Tiktai poetai moka prakalbinti tylą ir žvaigždes

„Tik­tai poe­tas ži­no,

Ką mąs­to žvaigž­dės,

Kaip vė­jas gro­ja po­lo­ne­zą

tarp ša­kų,

Sup­ran­ta smil­gos ne­ri­mą,

Kai kuž­das pa­ke­lėj

Su ty­lin­čiu ak­mens juo­ku...“Me­lan­cho­liš­kas ru­duo ne tik iš­da­bi­na že­mę pa­čio­mis ryš­kiau­sio­mis ir gra­žiau­sio­mis spal­vo­mis, bet do­va­no­ja ir vie­ną iš nuo­sta­biau­sių šven­čių – jau­nų­jų li­te­ra­tų kū­ry­bos kon­kur­są. Jau tra­di­ci­niu ta­pu­sį kon­kur­są „Auk­si­nis ru­de­nė­lis“ kas­met or­ga­ni­zuo­ja Ma­ri­jam­po­lės moksleivių kū­ry­bos cent­ras. Vie­nuo­li­ka me­tų šis kon­kur­sas bu­vo s­kir­tas tik Ma­ri­jam­po­lės mies­to mo­ki­niams, ta­čiau nuo 2004-ųjų kvie­čia­mi da­ly­vau­ti vi­si Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties jau­nie­ji kū­rė­jai.

Šie­met il­ga­me­tė šio kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė Ode­ta Pu­čins­kie­nė vi­sus da­ly­vius, jų mo­ky­to­jus bei mo­ki­nius pa­kvie­tė į pen­kio­lik­tą­jį, ju­bi­lie­ji­nį, „Auk­si­nio ru­de­nė­lio“ ren­gi­nį. Jis ne tik su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo, bet ir pa­ts ža­dė­jo daug staig­me­nų.

Sa­vo kū­ry­bą pa­tei­kė net de­vy­nias­de­šimt aš­tuo­ni jau­nie­ji kū­rė­jai. Rei­kia džiaug­tis, kad šian­die­ni­nė­je su­ma­te­ria­lė­ju­sio­je vi­suo­me­nė­je yra ne­ma­žai jau­nų žmo­nių, ku­rie nea­be­jin­gi poe­ti­niam žo­džiui.

Džiu­gu, kad šia­me kon­kur­se da­ly­va­vo ne­ma­žai jau­nų­jų li­te­ra­tų iš Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ir juos ly­dė­jo sėk­mė. Net trys mo­ki­niai ta­po šio kon­kur­so lau­rea­tais. Tai – Pi­jus Vi­li­mai­tis, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los 9c kla­sės mo­ki­nys (mo­ky­to­ja V.Kriš­čiū­nie­nė), Gab­rie­lė Pu­me­ry­tė, Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los 9 kla­sės mo­ki­nė (mo­ky­to­ja N.Meš­kaus­kie­nė) ir Li­na Ra­kaus­kai­tė, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos 3a kla­sės mo­ki­nė (mo­ky­to­ja N.Čer­naus­kie­nė). Ke­tu­ri mo­ki­niai ta­po dip­lo­man­tais. Tai – Auš­ri­nė Vaš­čė­gai­tė, Vil­ka­viš­kio „ Auš­ros “ vi­du­ri­nės mo­kyk­los 5a kla­sės mo­ki­nė (mo­ky­to­ja J.Gra­ka­vi­nie­nė), Go­da Gu­rins­kai­tė, Vir­ba­lio vi­du­ri­nės mo­kyk­los 8b kla­sės mo­ki­nė (mo­ky­to­ja I .Kar­daus­kie­nė), Gre­ta Ja­su­le­vi­čiū­tė, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los 9d kla­sės mo­ki­nė (mo­ky­to­ja V.Kriš­čiū­nie­nė), Ka­mi­lė Gi­sa­kai­tė, Ky­bar­tų pa­grin­di­nės mo­kyk­los 8a kla­sės mo­ki­nė (mo­ky­to­ja I.Va­lai­tie­nė).

Mo­ki­nių kū­ry­bi­niai dar­bai bu­vo ver­ti­na­mi at­ski­rų žan­rų sek­ci­jo­se: poe­zi­jos, pro­zos, poe­zi­jos ir pro­zos rink­ti­nės. Da­ly­viai bu­vo su­skirs­ty­ti į tris am­žiaus gru­pes: 5–6, 7–9 ir 10–12 kla­sių kū­rė­jai. Kon­kur­so lau­rea­tus ir dip­lo­man­tus pa­svei­ki­no ir pa­dė­kos raš­tais bei pri­zais ap­do­va­no­jo ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės, Moks­lei­vių kū­ry­bos cent­ro at­sto­vai. Šven­tės me­ce­na­tas A.Jur­do­nas as­me­ni­niais pri­zais ap­do­va­no­jo kon­kur­so lau­rea­tus bei dip­lo­man­tus išug­džiu­sius ap­skri­ties mo­kyk­lų pe­da­go­gus.

Jau­nų­jų Sū­du­vos li­te­ra­tų lau­kė itin ma­lo­ni staig­me­na – ge­riau­sių kū­ri­nių au­to­rių kū­ry­ba iš­leis­ta at­ski­ru lei­di­niu „Auk­si­nis ru­de­nė­lis“. Šią kny­ge­lę re­cen­za­vo ži­no­mas poe­tas bei dra­ma­tur­gas Liud­vi­kas Ja­ki­ma­vi­čius. Jis pa­si­džiau­gė, jog jau­nie­ji kū­rė­jai ga­li gė­rė­tis sa­vo kū­ri­nė­liais, iš­spaus­din­tais kny­go­je. „Juk kol kū­ry­ba neišs­paus­din­ta kny­go­je, kiek­vie­nas kū­rė­jas yra tar­si neatsk­leis­tas, eks­pe­ri­men­tuo­jan­tis ra­šei­va“, – tei­gė poe­tas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį į lau­rea­tės ky­bar­tie­tės Li­nos Ra­kaus­kai­tės kū­ry­bą, jos tal­pų žo­dį, la­ko­niš­ką gi­lią min­tį. Di­de­lį įspū­dį jam pa­li­ko ei­lė­raš­tis, pa­ra­šy­tas ja­po­niš­kuo­ju hai­ku sti­liu­mi (japonų poezijos žanras, kuriam būdinga 17 skiemenų {5–7–5}). Nuo­šir­džiu vai­kiš­ku­mu su­ža­vė­jo Auš­ri­nės Vaš­čė­gai­tės ei­lė­raš­tis apie mo­liū­gą. Poe­tas pa­gy­rė Gab­rie­lės Pu­me­ry­tės kū­ry­bą.

Tik ką iš­leis­ta kny­gu­tė, dar kve­pian­ti spaus­tu­vės da­žais, bu­vo ne vie­nin­te­lis siurp­ri­zas, ren­gi­nio die­ną lau­kęs jau­nų­jų li­te­ra­tų.

Vil­niaus teat­ro la­bo­ra­to­ri­ja „Ža­lias ra­tas“ jiems do­va­no­jo nuo­tai­kin­gą spek­tak­lį pa­gal Kazio Bin­kio kū­ry­bą.Ing­ri­da VA­LAI­TIE­NĖ

Ky­bar­tų pa­grin­di­nės

mo­kyk­los mo­ky­to­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas