„Santaka“ / Pritarta „Aušros“ siekiui tapti gimnazija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!




Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19



Svečių knyga

Vieta ir darbo laikas



Redakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-11-30 16:29

Dalinkitės:  


Švietimo skyriaus vedėjas Arūnas Serneckas išsamiai pristatė mokyklų tinklo pertvarkos projektą.

Autorės nuotr.


Pritarta „Aušros“ siekiui tapti gimnazija

Birutė NENĖNIENĖ

Švie­ti­mo ta­ry­ba pri­ta­rė

Šį tre­čia­die­nį Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas A.Ser­nec­kas Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bai pri­sta­tė ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos 2008–2012 me­tais bend­ro­jo pla­no pro­jek­tą. Ta­ry­bos na­riai at­vi­ru bal­sa­vi­mu pri­ta­rė pa­ko­re­guo­tam pro­jek­tui bei at­ski­rai bal­sa­vo už punk­tus dėl kai ku­rių mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo ar už­da­ry­mo. Švie­ti­mo ta­ry­ba, ku­riai pri­klau­so per tris­de­šimt mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių at­sto­vų (mo­ky­to­jai, mo­ki­niai, tė­vai), iš­reikš­da­ma sa­vo nuo­mo­nę pa­ga­liau da­vė po­stū­mį ra­jo­no po­li­ti­kams, ku­rie daug me­tų neap­sisp­ren­dė dėl gim­na­zi­jos stei­gi­mo Vil­ka­viš­ky­je.

Bu­vo pri­tar­ta pro­jek­te siū­lo­mam va­rian­tui nuo 2009 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos reor­ga­ni­zuo­ti ra­jo­no cent­ro mo­kyk­lų tink­lą.

„Aušros“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la, per­tvar­kiu­si vi­daus struk­tū­rą, po vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­jos nuo 2009 me­tų rug­sė­jo taps gim­na­zi­ja, ku­rio­je mo­ky­sis 9–12 kla­sių (gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių) mo­ki­niai. Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė mo­kyk­la nuo nu­ma­to­mos da­tos reor­ga­ni­zuo­ja­ma į pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je komp­lek­tuo­ja­mos 5–10 bend­ro­jo ug­dy­mo kla­sės. Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nė mo­kyk­la gy­vuos kaip ir iki šiol. Be to, mies­te at­si­ras dar vie­na mo­kyk­la – Vil­ka­viš­kio pra­di­nė, ku­rios pa­grin­das bū­tų Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir „Aušros“ mo­kyk­lų pra­di­nės kla­sės.



Pa­gei­da­vo aiš­ku­mo

Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los ta­ry­ba įtei­kė pra­šy­mą ati­dė­ti spren­di­mo priė­mi­mą dėl jų mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo į pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Jie pra­šė Švie­ti­mo sky­riaus leis­ti su­si­pa­žin­ti su me­to­di­ka, ku­ria re­mian­tis bu­vo at­lik­tas skai­čia­vi­mas įver­ti­nant mo­kyk­las.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siems švie­ti­mo ta­ry­bos na­riams paaiš­ki­no, jog ver­ti­ni­muo­se vis­kas skaid­ru.

Skai­čia­vi­mai da­ry­ti pa­gal to­kią me­to­di­ką, pa­gal ko­kią dir­ba mo­kyk­lų ak­re­di­ta­vi­mo ko­mi­si­jų na­riai, rem­ta­si mo­kyk­lų duo­me­ni­mis ir re­zul­ta­tais. Be­je, prieš tre­jus me­tus pa­tvir­tin­ta­me stra­te­gi­nia­me pla­ne Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė mo­kyk­la ne­bu­vo įsi­ra­šiu­si vi­zi­jos siek­ti gim­na­zi­jos sta­tu­so. „Aušros“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la tu­rė­jo to­kią vi­zi­ją ir į sa­vo tiks­lą ėjo nuo­sek­liai. Šios mo­kyk­los abi­tu­rien­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai sta­bi­les­ni ir ge­res­ni, mo­kyk­la tu­ri pra­na­šu­mų ir pa­gal ki­tus ro­dik­lius.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Jo­nas Meš­kaus­kas me­ro var­du pa­dė­ko­jo švie­ti­mo ta­ry­bos na­riams už su­pra­ti­mą ir pri­ta­ri­mą pro­jek­tui, Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui – už iš­sa­mią ir ar­gu­men­tuo­tą ana­li­zę bei su­for­mu­luo­tas aiš­kias iš­va­das.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą gruo­džio 14 die­ną įvyk­sian­čio ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­da­rys po­li­ti­kai – Ta­ry­bos na­riai.

Anks­čiau su pro­jek­tu bu­vo su­pa­žin­din­ti ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų va­do­vai, jis pa­skelb­tas Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je.



Re­mia­ma­si do­ku­men­tais

Bend­ro­jo pla­no nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tas pa­reng­tas re­mian­tis ana­li­zė­mis: esa­mu ir nu­ma­to­mu mo­ki­nių skai­čiu­mi, gims­ta­mu­mu, fi­nan­sa­vi­mu iš moks­lei­vių krep­še­lio, hi­gie­nos nor­mų ati­ti­ki­mu, pa­čių mo­kyk­lų stra­te­gi­niais pla­nais ir pro­gno­zė­mis atei­čiai ir kt. Ta­čiau jis nė­ra kaip ne­kin­tan­ti dog­ma – ga­lės bū­ti ko­re­guo­ja­mas kei­čian­tis vals­ty­bės švie­ti­mo po­li­ti­kai ar si­tua­ci­jai vie­to­se.

Bend­ro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mas 2007 me­tais bu­vo nu­ma­ty­tas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me 2005–2012 mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­ne (2005 metų gruodžio 28 dienos sprendimas).

Švie­ti­mo sky­rius, rem­da­ma­sis pa­čių mo­kyk­lų duo­me­ni­mis, at­li­ko vi­du­ri­nių mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­gą, ku­ris at­spin­di po­ky­čius bei pa­sie­ki­mus. Pa­gal veik­los re­zul­ta­tus ra­jo­no vi­dur­kio ne­vir­ši­ju­sioms mo­kyk­loms ne­lie­ka vil­ties įveik­ti ak­re­di­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mų.

Lie­tu­vos švie­ti­mo stra­te­gi­jo­je nu­ma­to­ma, jog 2012 me­tais vi­si bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų vie­nuo­lik­to­kai ir dvy­lik­to­kai šim­tu pro­cen­tų tu­rė­tų mo­ky­tis pa­gal ak­re­di­tuo­tas pro­gra­mas, tai yra gim­na­zi­jo­se. Tai­gi tais me­tais vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ap­skri­tai ne­liks.



Mo­ki­nių ma­žės

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo at­lik­ta ana­li­zė ro­do, jog nuo 1994 m. iki 2006 m. rajone gi­mė treč­da­liu vai­kų ma­žiau (apie 30 pro­c.). Maž­daug prieš aš­tuo­ne­rius de­vy­ne­rius me­tus į mo­kyk­las atei­da­vo 800 pir­mo­kų.

Re­mian­tis ra­jo­no Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus įra­šų duo­me­ni­mis, ti­kė­ti­na, jog 2010-ai­siais mo­kyk­los su­lauks tik 400 pir­mo­kė­lių. Tai ne ga­lu­ti­nis skai­čius, nes da­lis už­re­gist­ruo­tų nau­ja­gi­mių su tė­vais iš­vy­kę gy­ven­ti į Ang­li­ją, Ai­ri­ją ar ki­tas ša­lis, be to, ra­jo­nas ga­li pa­si­pil­dy­ti imig­ran­tais.

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus mo­ki­nių su­ma­žė­jo tūks­tan­čiu: nuo 8447 (2004 m. ) iki 7402 (2007 m.), ir ta duo­bė vis la­biau gi­lės. Pa­gal gims­ta­mu­mą (neįs­kai­tant mig­ra­ci­jos įta­kos) pro­gno­zuo­ja­ma, jog nuo 2008 iki 2016 me­tų moks­lei­vių skai­čius kas­met ma­žės – vi­du­ti­niš­kai po 224 mo­ki­nius.

Pa­gal mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką ap­skai­čiuo­tos „tuš­čios“ mo­ky­mo­si vie­tos smar­kiai išaug­tų, to­dėl tai yra vie­na iš svar­bių prie­žas­čių, ko­dėl mo­kyk­lų tink­las tu­ri bū­ti per­tvar­ko­mas spar­čiau.



Taps pa­grin­di­nė­mis ar­ba sky­riais

Ti­kė­ti­na, jog 2010 m. rug­sė­jo 1 d. į Pa­je­vo­nio ir Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų vie­nuo­lik­tas kla­ses nea­teis po pen­kio­li­ka mo­ki­nių.

Re­mian­tis tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ir to­les­niais me­tais čia mo­ki­nių ne­dau­gės, to­dėl 2010 me­tais šio­se mo­kyk­lo­se nu­ma­to­ma vie­nuo­lik­tų kla­sių ne­komp­lek­tuo­ti, o mo­ki­nius pa­vė­žė­ti į Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ją. Bend­ro­jo pla­no pro­jek­te įra­šy­ta, jog 2011 me­tais abi šias įstai­gas nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti į pa­grin­di­nes mo­kyk­las. Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, Gra­žiš­kių, Sū­da­vos ir Vir­ba­lio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pa­sta­rų­jų me­tų duo­me­nys ro­do, jog sun­kiai ti­kė­ti­na, kad ak­re­di­tuo­ja­mos jos ga­lė­tų su­rink­ti pri­va­lo­mą ba­lų skai­čių ir tap­ti gim­na­zi­jo­mis. Šios mo­kyk­los sa­vo stra­te­gi­niuo­se pla­nuo­se ir nė­ra nu­ma­čiu­sios vi­zi­jos tap­ti gim­na­zi­jo­mis. Nuo 2012 m. rug­sė­jo 1 d. jas nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti į pa­grin­di­nes.

Nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d. siū­lo­ma 9–10 kla­sių ne­komp­lek­tuo­ti Pa­šei­me­niuo­se ir nuo 2009 m. rug­sė­jo mė­ne­sio mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti į pra­di­nę bei pri­skir­ti Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nei mo­kyk­lai. Dėl neaiš­kaus atei­sian­čių vai­kų skai­čiaus sun­ku pro­gno­zuo­ti Ky­bar­tų dar­že­lio–mo­kyk­los „Ąžuo­liu­kas“ atei­tį, to­dėl siū­lo­ma čia nuo 2011 me­tų ne­komp­lek­tuo­ti pir­mos kla­sės, o 2014 me­tais įstai­gą reor­ga­ni­zuo­ti į lop­še­lį–dar­že­lį. Ti­kė­ti­na, kad nuo 2012 m. rug­sė­jo mė­ne­sio Klam­pu­čių pa­grin­di­nė mo­kyk­la taps vie­nos iš Vil­ka­viš­kio mo­kyk­lų sky­riu­mi. Pae­že­rių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai šie­met ug­dy­mo pro­ce­sui už­tik­rin­ti trū­ko 30 tūkst. li­tų mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų. Jei­gu mo­ki­nių dar su­ma­žės, nuo 2012 me­tų ją nu­ma­to­ma pa­lik­ti sky­riu­mi.

Gied­rių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai ir­gi trūks­ta mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, ta­čiau šiai įstai­gai rea­lu nuo 2009 m. rug­sė­jo tap­ti pa­grin­di­ne jau­ni­mo mo­kyk­la, ku­rio­je bū­tų mo­ko­mi mo­ki­niai, sto­ko­jan­tys mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos. To­kią pra­kti­ką bei vi­zi­ją tu­ri ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, tuo la­biau kad mi­nis­te­ri­ja ki­tais me­tais at­rinks tris ša­lies mo­kyk­las, ku­rios bū­tų fi­nan­suo­ja­mos kaip jau­ni­mo mo­kyk­los.



Anks­čiau ar vė­liau iš­nyks

Bart­nin­kų Jono Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los Var­tų sky­riu­je šiuo me­tu mo­ko­ma 11 vai­kų, po dve­jų me­tų ruo­šia­si lan­ky­ti de­vy­ni. Jei tai pa­si­tvir­tins, mo­kyk­los ne­liks, šio kraš­to vai­kai bus pa­vė­žė­ja­mi į Bart­nin­kus.

Pūs­ta­pė­džių sky­rių siū­lo­ma už­da­ry­ti 2011 me­tais, moks­lei­viai bū­tų ve­ža­mi į Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

Ka­ralk­rės­lio sky­rių nu­ma­to­ma už­da­ry­ti 2012 me­tais (jei vai­kų bus ma­žiau nei de­šimt) ir mo­ki­nius vež­ti į Gra­žiš­kių mo­kyk­lą. Nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d. siū­lo­ma už­da­ry­ti Ky­bar­tų pa­grin­di­nės mo­kyk­los Vil­ku­pių ir Mat­lau­kio sky­rius, nes ma­žė­jant mo­ki­nių neap­si­mo­ka skir­ti di­de­lių in­ves­ti­ci­jų ir ka­pi­ta­liš­kai tvar­ky­ti šias mo­kyk­las.

Pra­ban­ga bū­tų įdė­ti lė­šas į Pi­lia­kal­nių sky­riaus re­konst­ruk­ci­ją, ži­nant, jog šia­me kraš­te vai­kų spar­čiai ma­žės. Švie­ti­mo ta­ry­ba pa­lai­kė Bart­nin­kų Jono Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus nuo­sta­tą sky­rių už­da­ry­ti nuo 2008 m. rug­sė­jo, o vai­kus pa­vė­žė­ti į Bart­nin­kus.

Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Dar­ži­nin­kų sky­rius dėl vai­kų skai­čiaus tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti iki 2012 me­tų.

Ki­tų mo­kyk­lų šio eta­po per­tvar­kos ne­pa­lies.

Švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­ną pri­sta­tęs Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas mi­nė­jo, jog vie­toj už­da­ro­mų mo­kyk­lų tu­rė­tų bū­ti stei­gia­ma kaž­kas nau­ja: iki­mo­kyk­li­nės, prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės, die­nos ir dau­gia­funk­ciai cent­rai bei ki­to­kios vai­kų ir paaug­lių užim­tu­mo gru­pės.






Komentarai:







Atgal į pradžios puslapį





Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.






Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.



Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


Šūksniai



Nuorodos

Statistika



Hey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas