„Santaka“ / Žemdirbių šventėje nestigo svečių ir dovanų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-11-27 08:30

Dalinkitės:  


Už atstatytą ir išpuoselėtą tėvų sodybą padėkos raštą Vidui ir Irenai Rudzevičiams įteikė meras Algirdas Bagušinskas. Dešinėje – Žemės ūkio skyriaus vedėjas Vitas Gavėnas.

Autorės nuotr.


Žemdirbių šventėje nestigo svečių ir dovanų

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Kas­met Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rius do­va­no­ja žem­dir­biams šven­tę. Ir šį­met kul­tū­ros rū­muo­se vos til­po no­rin­tys po sun­kių dar­bų pa­bū­ti kar­tu ūki­nin­kai ir juos atė­ję svei­kin­ti sve­čiai.

Ke­le­to va­lan­dų ren­gi­nys ne­pa­bo­do nė vie­nam – Vilkaviškio kultūros centro et­nog­ra­fės Ni­jo­lės Skin­kie­nės re­ži­suo­ta šven­tė „Drie­kias ari­mų rie­kės“ vir­to iš­ti­su pa­trauk­liu vai­di­ni­mu. Kaip vi­sa­da, ren­giant šven­tę, tal­ki­no ne­ma­žas bū­rys pa­gal­bi­nin­kų: šo­kių ko­lek­ty­vai „Vy­že­lė“, „Pa­sa­gė­lė“, folk­lo­ro an­samb­lis „Spyg­liu­kas“, Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­la.

Žem­dir­bius svei­ki­no Sei­mo na­rys, su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, Ša­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Juo­zas Puo­džiu­kai­tis, Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kas Al­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės me­ras Ro­lan­das Jo­ni­kai­tis ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, pri­zais ap­do­va­no­jo pa­slau­gas ūki­nin­kams tei­kian­čios fir­mos.

Už įvai­rius nuo­pel­nus ra­jo­no me­ras A.Ba­gu­šins­kas ir Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas V.Ga­vė­nas pa­dė­kos raš­tus įtei­kė ne­ma­žam bū­riui ūki­nin­kų. Gra­žiau­siai tvar­ko­mų so­dy­bų, vien­kie­mių bei dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kams įteiktos tai liudijančios tautodailininko R.Bla­žai­čio sukurtos len­to­s.

Gra­žiau­siai tvar­ko­mais vien­kie­miais pri­pa­žin­tos Vi­do ir Ire­nos Ru­dze­vi­čių (Rū­dos k.), Ely­tės ir Juo­zo Na­vic­kų (Bart­nin­kų mstl.), Bro­niaus ir Te­re­sės Ele­nos Va­ka­ri­nų (Ša­kių k.), Al­do­nos ir Ra­mu­čio Ka­zi­mie­ro Čės­nų (Geis­te­riš­kių k.), Dai­vos ir Are­to Pa­ni­taus­kų (Viš­ty­čio I Lau­ko k.) val­dos.

Gra­žiau­siai tvar­ko­mo­mis įvar­dy­tos Vy­tau­to Ju­zu­mo (Ky­bar­tų m.), Da­nu­tės ir Al­gi­man­to Ka­su­lai­čių (Tei­be­rių k.), Čes­lo­vos Iva­naus­kie­nės (Lakš­tu­čių k.), Ri­tos ir Ri­man­to Le­go­tų (Lakš­tu­čių k.), Al­do­nos Ka­mins­kie­nės (Viš­ty­čio mstl.) so­dy­bos.

Tarp dau­gia­bu­čių na­mų nu­ga­lė­jo Jo­lan­tos ir Ro­mo Ka­la­vins­kų (Mal­dė­nų k.), Val­do ir Ri­mos Ma­tu­le­vi­čių (Gul­bi­niš­kių k.) tvar­ko­mos te­ri­to­ri­jos. Šau­niau­sios gy­ven­vie­tės ti­tu­lą pel­nė Gi­žai.

Ap­do­va­no­ji­mų nu­si­pel­nė tik prieš šven­tę iš­rink­ti ge­riau­si me­tų ūkiai.

Pir­mo­ji vie­ta ati­te­ko mat­lau­kie­čių Ze­nos ir Ju­liaus Mic­ke­vi­čių ūkiui, ant­ro­sios vie­tos dip­lo­mą ga­vo Nor­vai­šų kai­mo ūki­nin­kai Bi­ru­tė ir Val­das Len­kai­čiai, tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo Klėt­ki­nin­kų kai­mo žem­dir­biai Ar­tū­ras ir Ing­ri­da Zda­nai­čiai. Ge­riau­siu jau­nuo­ju ūki­nin­ku pri­pa­žin­tas Re­mi­gi­jus Svo­tas.

„San­ta­kos“ įsteig­tas pri­zas – ki­tų me­tų laik­raš­čio pre­nu­me­ra­ta – ati­te­ko Bi­ru­tei ir Sau­liui Ja­nu­lai­čiams iš Šei­me­nos se­niū­ni­jos.

Daug ap­lo­dis­men­tų ir griaus­min­go juo­ko ban­gų su­lau­kė links­mo­sios no­mi­na­ci­jos. Jas kiek­vie­na se­niū­ni­ja su­gal­vo­jo sa­vie­siems ūki­nin­kams, ku­rie pa­kliu­vo į ne­ti­kė­tas si­tua­ci­jas.

Lakš­tu­čių kai­mo ūki­nin­kas Jo­nas Tun­ku­las ga­vo „Žmo­gaus – no­ra­go“ var­dą už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ar­to­jų var­žy­bo­se. No­mi­na­ci­ja „Ūki­nin­ko sap­nas“ už sal­dų mie­gą kon­cer­to me­tu įteik­ta Gi­žų se­niū­ni­jos ūki­nin­kui Kęs­tu­čiui Pa­kut­kai. No­mi­na­ci­ja „So­taus straz­do gies­mė“ ati­te­ko Ky­bar­tų se­niū­ni­jos ūki­nin­kei Vi­li­jai Nar­ke­vi­čie­nei už paukščių nulestą 1 ha juodųjų serbentų plotą. „Me­tų pil­nat­vės“ no­mi­na­ci­ja skir­ta ke­tur­va­la­kie­čiui, Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jui Vi­tui Ga­vė­nui, ku­ris aukš­tai pa­kė­lė spar­nus ir „nu­tū­pė“ pa­čio­je ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je. Val­dui Mel­nin­kui, ku­ris nu­kū­lė ne to ūki­nin­ko lau­ką, ati­te­ko „Me­tų pai­nia­vos“ no­mi­na­ci­ja. Zi­tai Ne­ve­raus­kie­nei iš Vaiš­vi­lų kai­mo už pil­kų­jų ger­vių le­si­ni­mą avi­žų žel­me­ni­mis suteiktas „Paukš­čių res­to­ra­no“ šei­mi­nin­kės var­das ir t. t.

„Že­mės mag­na­tu“ ta­po Pae­že­rių kai­mo ūki­nin­kas Kęs­tu­tis Dū­do­nis, tu­rin­tis 72 ha že­mės... dvi­de­šim­ty­je lau­ke­lių. No­mi­na­ci­ja „Ne­sal­di di­dy­bė“ už di­de­lį, 7 kg sve­rian­tį, bet ne­sal­dų run­ke­lį ati­te­ko Ro­mui Kriau­če­liū­nui iš Su­val­kų kai­mo. Ak­ty­vią Vir­ba­lio se­niū­ni­jos gy­ven­to­ją Lai­mu­tę Rad­vi­naus­kie­nę, tu­rin­čią 4 vai­kus ir dir­ban­čią 80 ha že­mės bei da­ly­vau­jan­čią įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų veik­lo­je, se­niū­ni­ja no­mi­na­vo „Me­tų bi­te“.

Iš šir­dies pa­si­juo­kę ir pa­si­džiau­gę šmaikš­čiais ap­do­va­no­ji­mais, ūki­nin­kai dai­na­vo ir lin­ga­vo kar­tu su an­samb­liu „Vai­ras“.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas