„Santaka“ / Įvykiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-13 20:34

Dalinkitės:  


Įvykiai

Eglė KVIESULAITIENĖRa­do nar­ko­ti­kų

Šeš­ta­die­nį už­re­gist­ruo­ti du su nar­ko­ti­kų ga­be­ni­mu su­si­ję įvy­kiai.

Tu­rė­da­mi ope­ra­ty­vios in­for­ma­ci­jos Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­liai apie 16 val. Vil­ka­viš­ky­je, J.Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „VW Golf“, ku­riuo va­žia­vo du vai­ki­nai. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs de­vy­nio­lik­me­tis R.R. ir me­tais jau­nes­nis jo drau­gas V.Š. prie sa­vo as­me­ni­nių daik­tų tu­rė­jo mai­še­lį, ku­ria­me bu­vo 16 mels­vų tab­le­čių. Ma­no­ma, jog tai sin­te­ti­nis nar­ko­ti­kas „Eks­ta­zy“.

Tą pa­čią die­ną Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Ky­bar­tų už­kar­dos pa­rei­gū­nai su­lai­kė du vil­nie­čius, kaip spė­ja­ma, ban­džiu­sius nar­ko­ti­kus per­mes­ti į Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ją. Pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, jog prie Ky­bar­tų pa­tai­sos na­mų su­sto­jo „VW Pas­sat“ ir iš jo iš­li­pę as­me­nys kaž­ką per­me­tė nu­teis­tie­siems.

Sus­tab­džius au­to­mo­bi­lį jo sa­lo­ne ap­tik­tas ne­di­de­lis mai­še­lis bal­tų mil­te­lių, kaip spė­ja­ma, nar­ko­ti­kų. Vil­nie­čiai 25-erių R.T. ir 32-ejų M.N. tvir­ti­no nar­ko­ti­kus var­to­jan­tys pa­tys. O per Pa­tai­sos na­mų tvo­rą me­tę ne kvai­ša­lus, o ak­me­nį. Ne­va taip tik­ri­nę, ar bud­riai sau­go­ma Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ja. To­kį eks­pe­ri­men­tą jie at­li­kę Vil­niu­je gy­ve­nan­čių pa­žįs­ta­mų pra­šy­mu. Mat šie no­rė­tų per­duo­ti daik­tų Ky­bar­tuo­se ka­lin­čiam drau­gui.

Ap­žiū­rė­jus Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ją, nar­ko­ti­kų ras­ta ne­bu­vo. Aiš­ki­na­ma­si, ar jie į lais­vės atė­mi­mo įstai­gos te­ri­to­ri­ją iš tie­sų ne­pa­te­ko, ar vis dėl­to pa­sie­kė tiks­lą.Išk­ri­to pro lan­gą

Ket­vir­ta­die­nį Ky­bar­tuo­se ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas ga­lė­jo baig­tis tra­giš­kai.

Apie 22 val. iš lau­ko įkau­šu­sį 55-erių V.L. par­si­ve­du­si duk­tė nie­ko blo­go ne­pa­gal­vo­jo, kai tė­vas išė­jo į bal­ko­ną pa­rū­ky­ti. Vy­ras daž­nai per­si­svė­ręs per bal­ko­ną trauk­da­vo dū­mą ir žval­gy­da­vo­si po dau­giaaukš­čio kie­mą. Net­ru­kus at­bė­gęs kai­my­nas pra­ne­šė, kad V.L. gu­li kie­me, po bu­to lan­gais. Iš ket­vir­to aukš­to iš­kri­tęs vy­ras ne­bu­vo pra­ra­dęs są­mo­nės.

Įvy­kio vie­tą ap­žiū­rė­ję pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad V.L. iš bal­ko­no iš­kri­to pa­ts, ma­tyt, per daug per­si­svė­ręs per tu­rėk­lus. Spė­ja­ma, kad kris­da­mas jis kliu­dė apa­čio­je esan­čios kir­pyk­los laip­tų tu­rėk­lus ir nu­kri­to ant žo­lės.

Me­di­kai nu­sta­tė, jog V.L. lū­žę de­ši­nės pu­sės šon­kau­liai, su­ža­lo­ti plau­čiai. Vy­ras gy­do­mas Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.Va­gys ne­spė­jo

Sa­vait­ga­lį net dvie­jų nu­si­kal­ti­mų jų su­ma­ny­to­jams iki ga­lo įgy­ven­din­ti ne­pa­vy­ko.

Šeš­ta­die­nį, šiek tiek prieš vi­dur­nak­tį, Viš­ty­čio I Lau­ko gy­ven­to­jas A.G. jau mie­go­jo, kai iš­gir­do kaž­ką krapš­tan­tis prie na­mų du­rų. Vien­kie­my­je gy­ve­nan­tis 77-erių vy­ras iš­kart į ran­kas stvė­rė lauž­tu­vą ir nuė­jo pa­si­tik­ti ne­pra­šy­tų sve­čių. Pra­vė­ręs du­ris se­no­lis iš­vy­do ne­pa­žįs­ta­mus vy­rus, ku­rie jau bu­vo spė­ję su­ga­din­ti du­rų už­rak­tą. A.G. tvo­jo ar­čiau­siai sto­vė­ju­siam vy­rui lauž­tu­vu ir šis nu­griu­vo. Į vi­dų ban­džiu­sį verž­tis plė­ši­ko sėb­rą šei­mi­nin­kas taip pat „pa­vai­ši­no“ lauž­tu­vo kir­čiais. Tam­so­je se­no­lis lyg ir ma­tė dar vie­ną si­lue­tą, bet su­ti­kę pa­si­prie­ši­ni­mą ne­pra­šy­ti sve­čiai nė­rė į tam­są, pa­li­kę prie du­rų ty­san­tį drau­gą. Kol se­no­lis už­de­gė na­muo­se švie­sas, su­si­ra­do te­le­fo­ną, lauž­tu­vu par­trenk­tas už­puo­li­kas at­si­ga­vo ir spru­ko. Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kas bro­vė­si į viš­ty­tiš­kio na­mus, bet pa­vog­ti nie­ko ne­spė­jo. Se­no­lis pa­skai­čia­vo, kad su­ga­di­nę du­ris plė­ši­kai jam pa­da­rė 200 li­tų nuo­sto­lį.

Sek­ma­die­nio ry­tą va­gį su­lai­kė Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės me­di­kės. Į gim­dyk­lą nu­sku­bė­ju­sios aku­še­rės ir gy­dy­to­jos net ne­pas­te­bė­jo, kaip į Aku­še­ri­jos sky­riaus pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­tą pa­te­ko ne­pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis. Kai į ka­bi­ne­tą užė­jo aku­še­rė N.B., va­gis jau bu­vo spė­jęs su­si­krau­ti vais­tų dė­žu­tes, la­ši­nes, ki­tų me­di­ka­men­tų – vis­ką, ką ra­do spin­te­lė­se bei ne­ra­ki­nta­me sei­fe. Jau­nuo­lis, ma­tyt, gro­bį ti­kė­jo­si par­duo­ti, nes var­giai ži­no­jo, kur me­di­ka­men­tai nau­do­ja­mi. Už­tik­tas me­di­kės, jau­nuo­lis ne­si­prie­ši­no ir su­lau­kė po­li­ci­jos. Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, jog me­di­ka­men­tus pa­vog­ti kė­si­nę­sis jau­nuo­lis – dvi­de­šimt­me­tis vil­ka­viš­kie­tis R.R. Vai­ki­nas anks­čiau ne­teis­tas, į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­te­kęs ne­bu­vo.Gra­si­no gink­lu

Sek­ma­die­nio ry­tą Leit­mar­gių kai­mo (Pil­viš­kių sen.) gy­ven­to­ją ne juo­kais iš­gąs­di­no kerš­to troš­kę vai­ki­nai.

Apie 8 val. į 33-ejų V.P. so­dy­bos kie­mą at­va­žia­vę trys ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai plū­do­si ir gra­si­no mo­te­rį nu­žu­dy­ti. Jie V.P. prie smil­ki­nio pri­ki­šo į pis­to­le­tą pa­na­šų daik­tą, su me­ta­li­niu stry­pu su­da­vė per gal­vą ir su­ža­lo­jo. Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad taip V.P. ker­ši­jo jos pa­žįs­ta­ma, su ku­ria mo­te­ris konf­lik­ta­vo.Va­ži­nė­jo gir­ti

Sek­ma­die­nį dėl gir­tų vai­ruo­to­jų kal­tės ken­tė­jo au­to­mo­bi­liai ir elekt­ros stul­pai.

Pus­va­lan­dis po vi­dur­nak­čio ne­blai­vus, tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tis 21-erių Gin­tau­tas Zub­ric­kas Vil­ka­viš­ky­je, Vy­tau­to gat­vė­je, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Ford Sier­ra“ ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je rė­žė­si į „VW Pas­sat“. Žmo­nės ne­su­ža­lo­ti, ap­lam­dy­tos tik ma­ši­nos. Geis­te­riš­kie­čiui G.Zub­ric­kui pa­rei­gū­nai nu­sta­tė leng­vą gir­tu­mą (1,15 pro­m.).

19.30 val. ke­ly­je Vil­ka­viš­kis–Alks­nė­nai 24-erių Ar­vy­das Ra­ma­naus­kas iš Smil­gių kai­mo ke­lio vin­gy­je ne­su­val­dė „VW Pas­sat“. Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į elekt­ros stul­pą ir jį iš­ver­tė. 24-erių vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas (2,02 pro­m.).


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas