„Santaka“ / Snukio ir nagų ligą gali nešioti žmonės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-12-20 11:04:36

Parduoda Kalėdines sidabrines eglutes (nukirstos ir vazonuose) Pūstapėdžiuose. Galima susitarti dėl atvežimo. Tel.: 8 698 41 635, 8 610 45 499.
Galioja iki: 2018-12-21 15:31:59

Parduoda 0,14 ha namų valdos sklypą Birutės g. 12, Gižuose. Tel. 8 638 42 702/
Galioja iki: 2018-12-24 13:05:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-10 15:48

Dalinkitės:  


S.Ja­šins­kas sa­kė, kad pa­vo­jin­gos li­gos ga­li­ma iš­veng­ti lai­kan­tis vi­sų re­ko­men­duo­ja­mų sau­gu­mo prie­mo­nių.

Autorės nuotr.


Snukio ir nagų ligą gali nešioti žmonės

Kristina VAITKEVIČIENĖPa­sau­lį ap­skrie­ju­si ži­nia apie snu­kio ir na­gų li­gą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pri­ver­tė su­ne­rim­ti ne vie­ną že­mės ūkį vys­tan­čią ša­lį. Prie­mo­nių ėmė­si ir ati­tin­ka­mos mū­sų ša­lies tar­ny­bos. Pa­sie­ny­je su­griež­tin­ta iš Ang­li­jos įve­ža­mų pro­duk­tų kont­ro­lė, pa­ka­bin­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­ruoš­ti in­for­ma­ci­niai pla­ka­tai.

Mi­nė­tos tar­ny­bos sky­riaus Vil­ka­viš­ky­je vyr. ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas epi­zoo­to­lo­gas Si­gi­tas Ja­šins­kas sa­kė, jog ne­tgi pa­pras­ta­me su­muš­ti­ny­je ga­li sly­pė­ti šios li­gos už­kra­tas. Mat snu­kio ir na­gų li­ga la­bai už­kre­čia­ma ir grei­tai plin­ta. Ja ser­ga vi­si skel­ta­na­giai gy­vū­nai: gal­vi­jai, kiau­lės, avys, ož­kos. Ne­ga­la­vi­mą su­ke­lia oru plin­tan­tis vi­ru­sas, ku­ris ga­li iš­žu­dy­ti gy­vu­lius tre­je­to ki­lo­met­rų spin­du­liu ap­lin­kui.

– Da­bar daug kas grįž­ta iš Ang­li­jos, ki­ti gal net dir­bę gy­vu­lių fer­mo­se, – sa­kė ve­te­ri­na­ras. – Vi­sų ne­pa­tik­rins, tai­gi čia kiek­vie­no są­ži­nės ir su­pra­ti­mo rei­ka­las.

Li­gos už­kra­tas plin­ta pa­kliu­vęs ant dra­bu­žių, ava­ly­nės, au­to­mo­bi­lių ra­tų, su už­krės­tais pa­ša­rais, ser­gan­čių gy­vu­lių pro­duk­tais. Gy­vu­liai su iš­kve­pia­mu oru, sei­lė­mis, no­sies iš­sky­ro­mis, iš­ma­to­mis iš­pla­ti­na vi­ru­sus tvar­te, ga­nyk­lo­je, ap­lin­ki­nė­je te­ri­to­ri­jo­je.

Pa­sak S.Ja­šins­ko, kad snu­kio ir na­gų li­ga bū­tų už­si­krė­tę žmo­nės, jis ne­gir­dė­jęs, bet pa­sta­rie­ji ga­li bū­ti jos ne­šio­to­jais.

Ta­čiau res­pub­li­ki­nio Užk­re­čia­mųjų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės centro duo­me­ni­mis, šia li­ga ga­li su­si­rgti ir žmo­nės. Daž­niau­siai už­si­kre­čia­ma ge­riant ne­vi­rin­tą ser­gan­čių kar­vių ir ož­kų pie­ną ar­ba val­gant blo­gai iš­kep­tą ser­gan­čių gy­vu­lių mė­są. Ga­li­ma už­si­krės­ti, kai su­kė­lė­jas pa­ten­ka per pa­žeis­tą odą. Žmo­gus nuo žmo­gaus neuž­sik­re­čia.

Li­ga pra­si­de­da ūmiai: kre­čia šal­tis, tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 39o C, skau­da gal­vą, rau­me­nis, dings­ta ape­ti­tas, at­si­ran­da bend­ras silp­nu­mas. Val­gant skau­da bur­ną, te­ka sei­lės, iš bur­nos sklin­da ne­ma­lo­nus kva­pas. Li­go­niai ven­gia val­gy­ti. Bur­no­je ant lie­žu­vio ir lū­pų, odo­je ties pirš­tų na­gų guo­liais, o kar­tais akių glei­vi­nė­je ir išo­ri­nių ly­ti­nių or­ga­nų sri­ty­je at­si­ran­da skaid­rių pūs­le­lių. Jos grei­tai sprogs­ta ir jų vie­to­je su­si­da­ro pa­vir­ši­nės skaus­min­gos ope­lės. Ope­lės už­gy­ja per 10–15 die­nų. Su­sir­gi­mas praei­na pa­ly­gin­ti leng­vai, bet ga­li­mas šir­dies ir ki­to­kių li­gų paū­mė­ji­mas.

Sie­kiant iš­veng­ti li­gos ir ap­sau­go­ti gy­vu­lius, rei­kia im­tis vi­sų at­sar­gu­mo prie­mo­nių. Fer­mų dar­buo­to­jai tu­ri vil­kė­ti dar­bo dra­bu­žius (cha­la­tus, pri­juos­tes, pirš­ti­nes, spe­cia­lius ba­tus). Po dar­bo dra­bu­žiai tu­ri bū­ti pa­lik­ti fer­mo­se ir de­zin­fe­kuo­ja­mi. Ne­ga­li­ma rū­ky­ti, val­gy­ti ne­šva­rio­mis ran­ko­mis, jas rei­kia kruopš­čiai plau­ti ir de­zin­fe­kuo­ti. Ne­ga­li­ma ne­štis į na­mus dar­be nau­do­tų įvai­rių daik­tų, in­dų, dra­bu­žių.

Nuo­sa­vuo­se tvar­tuo­se pri­žiū­rint gy­vu­lius, rei­kė­tų ap­si­vilk­ti ki­tais dra­bu­žiais, ku­riuos po dar­bo bū­tų ga­li­ma pa­lik­ti tvar­te ar na­mų priean­giuo­se. Žmo­nėms, tu­rin­tiems žaiz­dų ant ran­kų, de­rė­tų veng­ti kon­tak­tų su ser­gan­čiais gy­vū­nais. Ne­ga­li­ma var­to­ti ser­gan­čių gy­vu­lių pie­no ir mė­sos.

Jei bus lai­ko­ma­si vi­sų at­sar­gu­mo prie­mo­nių, to­kių pa­da­ri­nių, kaip prieš še­še­tą me­tų at­si­ti­ko Ang­li­jo­je, ga­li­ma iš­veng­ti. Ta­da bri­tams te­ko iš­skers­ti be­veik de­šim­tį mi­li­jo­nų įvai­rių gy­vu­lių ir su­de­gin­ti sker­de­nas. Gy­vu­li­nin­kys­tės sek­to­rius ta­da pa­ty­rė mil­ži­niš­kų nuo­sto­lių.

Pa­gal BBC te­le­vi­zi­jos pra­ne­ši­mus, už­si­krė­tu­siems gy­vu­liams nu­sta­ty­ta ta pa­ti vi­ru­so at­mai­na, su ku­ria bu­vo dir­ba­ma ne­to­li fer­mos įsi­kū­ru­sio­je la­bo­ra­to­ri­jo­je. Kol kas li­ga pa­si­reiš­kė tik šio­se vie­to­vė­se. Pa­sak spe­cia­lis­tų, paaiš­kė­jus, kad vi­ru­sas iš tik­rų­jų pa­te­ko iš la­bo­ra­to­ri­jos, ga­li­ma bū­tų leng­viau at­si­kvėp­ti. Ypač jei bū­tų nu­sta­ty­ta, kad tai vak­ci­nai iš­gau­ti skir­tas vi­ru­sas. Tai reikš­tų, kad jis ma­žiau pa­vo­jin­gas.

S.Ja­šins­kas sa­kė, kad anks­čiau gy­vu­liai nuo šio vi­ru­so bū­da­vo vak­ci­nuo­ja­mi, bet Eu­ro­pos Są­jun­ga da­bar ši­to ne­to­le­ruo­ja.

Lie­tu­vo­je pa­sku­ti­nį kar­tą gy­vu­lių snu­kio ir na­gų li­ga bu­vo už­re­gist­ruo­ta 1982 me­tais. Li­gos su­kė­lė­jas yra vi­ru­sas, ku­ris at­spa­rus džio­vi­ni­mui ir už­šal­dy­mui.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Bendruomenė įsirengė autobusų stotelę
* Teismo sprendimas: biudžetinė įstaiga turi sumokėti atleistai darbuotojai
* Aktorė į gimtinę grįžta su dovanomis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar laikotės sveikos gyvensenos principų?
Laikausi be jokių išlygų.
Stengiuosi jų paisyti.
Sveika gyvensena man nerūpi.Kalbos patarimai

Apie įvardį tūlas
Dabartinės lietuvių kalbos žodyne teikiama žodžio tūlas (-a) reikšmė – dažnas, daug kas, ne vienas.
Taigi tūlas nevartotinas reikšmėmis toks, kažkoks, vienas, kuris ne kuris: Tūlas (taisoma kažkoks, vienas ) žmogus tavęs ieškojo.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas