„Santaka“ / Snukio ir nagų ligą gali nešioti žmonės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02

Parduoda plastikinius 1 t ir 800 l talpos konteinerius (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, tinka vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir kt.), VW GOLF III (1996 m., 1,6 l, benzinas, baltos spalvos, nesurūdijęs, 400 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-07-06 15:56:02

Parduoda AUDI 100 C4 AVANT TDI (1993 m., 2,5 l, 85 kW, 6 pavaros, tamsiai pilkos spalvos, TA iki 2020 m. gegužės 31 d., geros būklės, 700 Eur), OPEL FRONTERA SPORT (1994 m., 2 l, įpurškimas, benzinas, 2 durys, nesurūdijusi, visi 4x4 varantieji ratai veikia gerai, TA iki 2021 m. gegužės 1 d., puikus medžioklei, žvejybai, 900 Eur). Tel. 8 618 57 171.
Galioja iki: 2019-07-06 18:16:52Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-10 15:48

Dalinkitės:  


S.Ja­šins­kas sa­kė, kad pa­vo­jin­gos li­gos ga­li­ma iš­veng­ti lai­kan­tis vi­sų re­ko­men­duo­ja­mų sau­gu­mo prie­mo­nių.

Autorės nuotr.


Snukio ir nagų ligą gali nešioti žmonės

Kristina VAITKEVIČIENĖPa­sau­lį ap­skrie­ju­si ži­nia apie snu­kio ir na­gų li­gą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je pri­ver­tė su­ne­rim­ti ne vie­ną že­mės ūkį vys­tan­čią ša­lį. Prie­mo­nių ėmė­si ir ati­tin­ka­mos mū­sų ša­lies tar­ny­bos. Pa­sie­ny­je su­griež­tin­ta iš Ang­li­jos įve­ža­mų pro­duk­tų kont­ro­lė, pa­ka­bin­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos pa­ruoš­ti in­for­ma­ci­niai pla­ka­tai.

Mi­nė­tos tar­ny­bos sky­riaus Vil­ka­viš­ky­je vyr. ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas epi­zoo­to­lo­gas Si­gi­tas Ja­šins­kas sa­kė, jog ne­tgi pa­pras­ta­me su­muš­ti­ny­je ga­li sly­pė­ti šios li­gos už­kra­tas. Mat snu­kio ir na­gų li­ga la­bai už­kre­čia­ma ir grei­tai plin­ta. Ja ser­ga vi­si skel­ta­na­giai gy­vū­nai: gal­vi­jai, kiau­lės, avys, ož­kos. Ne­ga­la­vi­mą su­ke­lia oru plin­tan­tis vi­ru­sas, ku­ris ga­li iš­žu­dy­ti gy­vu­lius tre­je­to ki­lo­met­rų spin­du­liu ap­lin­kui.

– Da­bar daug kas grįž­ta iš Ang­li­jos, ki­ti gal net dir­bę gy­vu­lių fer­mo­se, – sa­kė ve­te­ri­na­ras. – Vi­sų ne­pa­tik­rins, tai­gi čia kiek­vie­no są­ži­nės ir su­pra­ti­mo rei­ka­las.

Li­gos už­kra­tas plin­ta pa­kliu­vęs ant dra­bu­žių, ava­ly­nės, au­to­mo­bi­lių ra­tų, su už­krės­tais pa­ša­rais, ser­gan­čių gy­vu­lių pro­duk­tais. Gy­vu­liai su iš­kve­pia­mu oru, sei­lė­mis, no­sies iš­sky­ro­mis, iš­ma­to­mis iš­pla­ti­na vi­ru­sus tvar­te, ga­nyk­lo­je, ap­lin­ki­nė­je te­ri­to­ri­jo­je.

Pa­sak S.Ja­šins­ko, kad snu­kio ir na­gų li­ga bū­tų už­si­krė­tę žmo­nės, jis ne­gir­dė­jęs, bet pa­sta­rie­ji ga­li bū­ti jos ne­šio­to­jais.

Ta­čiau res­pub­li­ki­nio Užk­re­čia­mųjų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kont­ro­lės centro duo­me­ni­mis, šia li­ga ga­li su­si­rgti ir žmo­nės. Daž­niau­siai už­si­kre­čia­ma ge­riant ne­vi­rin­tą ser­gan­čių kar­vių ir ož­kų pie­ną ar­ba val­gant blo­gai iš­kep­tą ser­gan­čių gy­vu­lių mė­są. Ga­li­ma už­si­krės­ti, kai su­kė­lė­jas pa­ten­ka per pa­žeis­tą odą. Žmo­gus nuo žmo­gaus neuž­sik­re­čia.

Li­ga pra­si­de­da ūmiai: kre­čia šal­tis, tem­pe­ra­tū­ra pa­ky­la iki 39o C, skau­da gal­vą, rau­me­nis, dings­ta ape­ti­tas, at­si­ran­da bend­ras silp­nu­mas. Val­gant skau­da bur­ną, te­ka sei­lės, iš bur­nos sklin­da ne­ma­lo­nus kva­pas. Li­go­niai ven­gia val­gy­ti. Bur­no­je ant lie­žu­vio ir lū­pų, odo­je ties pirš­tų na­gų guo­liais, o kar­tais akių glei­vi­nė­je ir išo­ri­nių ly­ti­nių or­ga­nų sri­ty­je at­si­ran­da skaid­rių pūs­le­lių. Jos grei­tai sprogs­ta ir jų vie­to­je su­si­da­ro pa­vir­ši­nės skaus­min­gos ope­lės. Ope­lės už­gy­ja per 10–15 die­nų. Su­sir­gi­mas praei­na pa­ly­gin­ti leng­vai, bet ga­li­mas šir­dies ir ki­to­kių li­gų paū­mė­ji­mas.

Sie­kiant iš­veng­ti li­gos ir ap­sau­go­ti gy­vu­lius, rei­kia im­tis vi­sų at­sar­gu­mo prie­mo­nių. Fer­mų dar­buo­to­jai tu­ri vil­kė­ti dar­bo dra­bu­žius (cha­la­tus, pri­juos­tes, pirš­ti­nes, spe­cia­lius ba­tus). Po dar­bo dra­bu­žiai tu­ri bū­ti pa­lik­ti fer­mo­se ir de­zin­fe­kuo­ja­mi. Ne­ga­li­ma rū­ky­ti, val­gy­ti ne­šva­rio­mis ran­ko­mis, jas rei­kia kruopš­čiai plau­ti ir de­zin­fe­kuo­ti. Ne­ga­li­ma ne­štis į na­mus dar­be nau­do­tų įvai­rių daik­tų, in­dų, dra­bu­žių.

Nuo­sa­vuo­se tvar­tuo­se pri­žiū­rint gy­vu­lius, rei­kė­tų ap­si­vilk­ti ki­tais dra­bu­žiais, ku­riuos po dar­bo bū­tų ga­li­ma pa­lik­ti tvar­te ar na­mų priean­giuo­se. Žmo­nėms, tu­rin­tiems žaiz­dų ant ran­kų, de­rė­tų veng­ti kon­tak­tų su ser­gan­čiais gy­vū­nais. Ne­ga­li­ma var­to­ti ser­gan­čių gy­vu­lių pie­no ir mė­sos.

Jei bus lai­ko­ma­si vi­sų at­sar­gu­mo prie­mo­nių, to­kių pa­da­ri­nių, kaip prieš še­še­tą me­tų at­si­ti­ko Ang­li­jo­je, ga­li­ma iš­veng­ti. Ta­da bri­tams te­ko iš­skers­ti be­veik de­šim­tį mi­li­jo­nų įvai­rių gy­vu­lių ir su­de­gin­ti sker­de­nas. Gy­vu­li­nin­kys­tės sek­to­rius ta­da pa­ty­rė mil­ži­niš­kų nuo­sto­lių.

Pa­gal BBC te­le­vi­zi­jos pra­ne­ši­mus, už­si­krė­tu­siems gy­vu­liams nu­sta­ty­ta ta pa­ti vi­ru­so at­mai­na, su ku­ria bu­vo dir­ba­ma ne­to­li fer­mos įsi­kū­ru­sio­je la­bo­ra­to­ri­jo­je. Kol kas li­ga pa­si­reiš­kė tik šio­se vie­to­vė­se. Pa­sak spe­cia­lis­tų, paaiš­kė­jus, kad vi­ru­sas iš tik­rų­jų pa­te­ko iš la­bo­ra­to­ri­jos, ga­li­ma bū­tų leng­viau at­si­kvėp­ti. Ypač jei bū­tų nu­sta­ty­ta, kad tai vak­ci­nai iš­gau­ti skir­tas vi­ru­sas. Tai reikš­tų, kad jis ma­žiau pa­vo­jin­gas.

S.Ja­šins­kas sa­kė, kad anks­čiau gy­vu­liai nuo šio vi­ru­so bū­da­vo vak­ci­nuo­ja­mi, bet Eu­ro­pos Są­jun­ga da­bar ši­to ne­to­le­ruo­ja.

Lie­tu­vo­je pa­sku­ti­nį kar­tą gy­vu­lių snu­kio ir na­gų li­ga bu­vo už­re­gist­ruo­ta 1982 me­tais. Li­gos su­kė­lė­jas yra vi­ru­sas, ku­ris at­spa­rus džio­vi­ni­mui ir už­šal­dy­mui.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas