„Santaka“ / Krašto apsaugos ministras „nuginklavo“ vartininką

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-09 08:19

Dalinkitės:  


Po var­žy­bų. Fut­bo­lo ve­te­ra­nai – da­bar­ti­niai ir bu­vę vil­ka­viš­kie­čiai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Krašto apsaugos ministras „nuginklavo“ vartininką

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­ne įvy­ko ju­bi­lie­ji­nis – 30-asis – fut­bo­lo ve­te­ra­nų su­si­ti­ki­mas. Šį kar­tą vis­kas džiu­gi­no: ir pui­kios oro są­ly­gos, ir ge­rai pa­ruoš­tas sta­dio­nas, ir sve­čių bu­vo pa­kan­ka­mai.Džiaugs­min­gos su­si­ti­ki­mo aki­mir­kos

Jau 14 va­lan­dą sta­dio­ne pa­si­ro­dė pir­mie­ji žiū­ro­vai ir žai­dė­jai. Jie svei­ki­no vie­ni ki­tus ir džiaugs­min­go­mis ova­ci­jo­mis pa­si­ti­ko at­vyks­tan­čius vie­nos bei ki­tos ko­man­dos žai­dė­jus.

Vie­nas iš pir­mų­jų sta­dio­ne pa­si­ro­dė Juo­zas Pru­šins­kas. Jis ne tik va­do­va­vo sve­čių ko­man­dai, bet ir tu­rė­jo svarbių Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos įpa­rei­go­ji­mų.

15 val. var­žy­bų tei­sė­jas Vy­tau­tas Kru­kaus­kas ir jo pa­gal­bi­nin­kai Al­man­tas Do­rei­ka ir Aud­rius Bro­kas iš­ve­dė ko­man­das prieš tri­bū­ną. Da­ly­vius pa­svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Spor­to tar­ny­bos ve­dė­jas Ro­lan­das Li­pi­nas ir sve­čių at­sto­vas Vy­tau­tas Kup­rys.

Ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­ti tie žai­dė­jai, ku­rie ne­su­lau­kė ju­bi­lie­ji­nio su­si­ti­ki­mo. Per 30 me­tų su šiuo pa­sau­liu at­si­svei­ki­no 14 vil­ka­viš­kie­čių, 8 bu­vę kraš­tie­čiai, var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai ir pra­di­nin­kai Bro­nius Sel­vest­rai­tis, Vy­tau­tas Žu­kaus­kas, tei­sė­jas Al­fon­sas Lio­gys, ko­res­pon­den­tas Vla­das Že­mai­tis.Pir­mą kė­li­nį lai­mė­jo sve­čiai

Pir­mo­sios žai­di­mo mi­nu­tės pra­si­dė­jo ko­vin­gai. Abi ko­man­dos no­rė­jo tap­ti ju­bi­lie­ji­nės tau­rės šei­mi­nin­kė­mis. Vil­ka­viš­kie­čių ko­man­da bu­vo šiek tiek jau­nes­nė. Jos var­tus sau­go­jo pa­ti­ki­mas var­ti­nin­kas V.Paunks­nis. Aikš­tė­je – ge­rai ži­no­mi žai­dė­jai: G.Kra­kaus­kas, V.Mac­ke­vi­čius, A.Ur­bu­tis, R.Gir­niu­kai­tis ir ki­ti. Sve­čių ko­man­da, pa­pil­dy­ta tri­mis vil­ka­viš­kie­čiais, ne­ža­dė­jo leng­vai pa­si­duo­ti. Čia ir jud­ru­sis E.Juo­dai­tis, ir darbš­tie­ji Ri­mas bei Al­vy­das Kar­pa­vi­čiai, J.Ole­kas ir ki­ti žaidėjai.

Vil­ka­viš­kie­čius po pir­mų­jų ata­kų la­biau­siai int­ri­ga­vo tai, kad sve­čių var­tus gy­nė vi­siems pa­žįs­ta­mas An­ta­nas Ja­nu­šai­tis. Tai vie­nas iš ge­riau­sių ra­jo­ne išau­gu­sių fut­bo­li­nin­kų, ta­čiau var­tuo­se jo dar ne­ma­tė­me.

Vil­ka­viš­kie­čiai ata­ka­vo, sve­čiai gy­nė­si, o keis­čiau­sia, kad An­ta­nas ka­muo­lius ne gau­dė, kaip tai da­ro var­ti­nin­kai, bet at­mu­ši­nė­jo ko­ja, ir tai jam se­kė­si. Vil­ka­viš­kie­čiai už­si­žai­dė, o sve­čių puo­lė­jai J.Pru­šins­kas ir A.Kar­pa­vi­čius su­ren­gė grei­tą ata­ką, ku­rią gra­žiu smū­giu į var­tus už­bai­gė kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas.

Aikš­tės šei­mi­nin­kai su­tri­ko, žai­di­mas iš­si­de­ri­no, o sve­čiai vis daž­niau lan­kė­si bau­dos aikš­te­lės priei­go­se. Ypač pa­vo­jin­gai ata­ka­vo E.Juo­dai­tis, A.Kar­pa­vi­čius, o ata­kos smai­ga­ly­je kiek­vie­ną kar­tą at­si­ras­da­vo J.Ole­kas. Ta­čiau re­zul­ta­tas ne­si­kei­tė. Pir­mą­jį kė­li­nį lai­mė­jo sve­čių ko­man­da 1:0.Per­ga­lę iš­plė­šė vil­ka­viš­kie­čiai

Pert­rau­kos me­tu R.Li­pi­nas ir V.Kru­kaus­kas aikš­tė­je su­ren­gė 11 met­rų bau­di­nių kon­kur­są. Var­tus sau­go­jo V.Paunks­nis, to­dėl lai­mė­ti šią dvi­ko­vą ne­bu­vo leng­va. Nu­ga­lė­to­ju ta­po jau­na­sis fut­bo­li­nin­kas Aud­rius Bro­kas.

Ant­ra­sis kė­li­nys pra­si­dė­jo grei­to­mis vil­ka­viš­kie­čių ata­ko­mis, ir jau tre­čią­ją žai­di­mo mi­nu­tę A.Kal­vai­tis įmu­šė iš­ly­gi­na­mą­jį įvar­tį. Pa­žy­mė­ti­na, kad ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ypač ko­vin­gai žai­dė vil­ka­viš­kie­čių sau­gas A.Ur­bu­tis. Jis ta­po vi­sų ata­kų da­ly­viu ir ko­man­dos žai­di­mo ly­de­riu. Be­veik vi­sos ata­kos pra­si­dė­jo ir tę­sė­si va­do­vau­jant Al­fon­sui. Jam ge­rai tal­ki­no ko­man­dos ka­pi­to­nas E.Jur­ge­lai­tis. Į žai­di­mą įsi­jun­gė V.Pen­kai­tis, G.Grin­kus, o jį paį­vai­ri­no S.Be­ne­ke­rai­tis.

Nors sve­čių žai­di­mą dar ban­dė su­de­rin­ti trys bro­liai Ka­zys, Vin­cas ir Pra­nas Paš­kaus­kai bei M.Ve­lio­niš­kis, ta­čiau jų pa­stan­gos bu­vo ne­vai­sin­gos. Be jų, ko­man­do­je dar žai­dė V.Ja­šins­kas.

At­ro­dė, kad su­si­ti­ki­mas baig­sis tai­kiai ir nu­ga­lė­to­ją išaiš­kins 11 m bau­di­niai. Ta­čiau var­žy­bų pa­bai­go­je vil­ka­viš­kie­čiai suak­ty­vė­jo, o li­kus žais­ti pen­kioms mi­nu­tėms su­ren­gė re­zul­ta­ty­vią ata­ką, ku­rią sėk­min­gai už­bai­gė V.Mac­ke­vi­čius. Re­zul­ta­tas 2:1 vil­ka­viš­kie­čių nau­dai ne­pa­ki­to iki rung­ty­nių pa­bai­gos.At­mi­ni­mo dip­lo­mais ap­do­va­no­ti vi­si

Var­žy­bų už­da­ry­mo me­tu R.Li­pi­nas pe­rei­na­mą­ją tau­rę įtei­kė vil­ka­viš­kie­čių ko­man­dos ka­pi­to­nui E.Jur­ge­lai­čiui. Nau­din­giau­sių žai­dė­jų pri­zai ati­te­ko J.Ole­kui ir A.Kal­vai­čiui, ge­riau­sių žai­dė­jų – E.Juo­dai­čiui ir A.Ur­bu­čiui.

Juo­zas Pru­šins­kas pa­si­rū­pi­no, kad mū­sų ju­bi­lie­ji­nis ren­gi­nys ras­tų at­gar­sį Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je. Sve­čias at­ve­žė jos pre­zi­den­to Liu­tau­ro Va­ra­na­vi­čiaus ir ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ju­liaus Kve­da­ro pa­si­ra­šy­tus dip­lo­mus ir at­mi­ni­mo me­da­lius, ku­rie bu­vo skir­ti Vy­tau­tui Kru­kaus­kui, An­ta­nui Ja­nu­šai­čiui ir šių ei­lu­čių au­to­riui. At­mi­ni­mo dip­lo­mai įteik­ti vi­siems šio su­si­ti­ki­mo žai­dė­jams ir ne­žai­džian­tiems ve­te­ra­nams – V.Kup­riui, V.Bu­raus­kui, E.Za­jan­kaus­kui, A.Šums­kui, Z.Lie­tuv­nin­kui, S.Stoš­kui ir R.Li­pi­nui.

Po trum­pos per­trau­kė­lės vi­si su­si­ti­ko­me prie bend­ro sta­lo, ap­ta­rė­me to­li­mes­nius pla­nus, da­li­jo­mės as­me­ni­niais įspū­džiais. Jau­tė­mės kaip vie­na di­de­lė šei­ma.

Ju­bi­lie­ji­nį fut­bo­li­nin­kų su­si­ti­ki­mą pa­rė­mė A.But­ke­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das bei ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.Ge­di­mi­nas GIR­DAUS­KAS

Fut­bo­lo ve­te­ra­nas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas