„Santaka“ / Norų, poreikių ir dokumentų derinimo laikas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-09 08:11

Dalinkitės:  


Švietimo skyriaus vyr. specialistė Genovaitė Stanevičienė mano, jog atostogaujantys mokytojai galėtų aktyviau išsakyti savo poziciją dėl ministerijos siūlomų Švietimo įstatymo pakeitimų.

Autorės nuotr.


Norų, poreikių ir dokumentų derinimo laikas

Birutė NENĖNIENĖBe­si­pul­kuo­jan­tys paukš­čiai ir tirš­tes­ni rū­kai ve­da į ru­de­nį, per ku­rio slenks­tį per­li­pę nau­jus moks­lo me­tus pra­dės švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai. Šios die­nos dar pil­nos ato­sto­gų pa­lai­mos. Ta­čiau ne vi­siems pe­da­go­gams tai tik­ro ato­kvė­pio me­tas.

Atos­to­gau­jan­tį ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ją Arū­ną Ser­nec­ką ke­lias sa­vai­tes pa­va­da­vu­si vyr. spe­cia­lis­tė Ge­no­vai­tė Sta­ne­vi­čie­nė sa­kė, jog net ir va­sa­rą ne­pa­si­se­ka iš­si­va­duo­ti iš įvai­rių do­ku­men­tų ruo­ši­mo ir tvar­ky­mo. Dar „karš­tes­nis“ pa­si­ruo­ši­mas nau­jiems moks­lo me­tams pra­si­dės, kai šią ir ki­tą sa­vai­tę su­grįš į dar­bą ki­ti sky­riaus spe­cia­lis­tai bei ve­dė­jas. Ta­čiau jie neuž­sisk­lęs ka­bi­ne­tuo­se, nes lau­kia ko­man­di­ruo­tės, se­mi­na­rai ir t. t.Laimėjo finansavimą

Pastarosiomis dienomis atostogaujančius kolegas vaduojančios Švietimo skyriaus vyr. specialistės G.Stanevičienė ir I.Meseckienė buvo pasinėrusios į sutarčių įforminimą. Mat, Švietimo skyrius pavasarį pateikė Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtam konkursui projektus dėl naujai steigiamų etatų finansavimo, o dabar gavo pranešimą, jog laimėjo lėšų. Taigi, rugsėjo– gruodžio mėnesiais bus finansuojama du ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojų, 6,5 mokytojų padėjėjų ir pusė specialiojo pedagogo etato.

Jau anksčiau buvo numatyta, jog nuo naujų mokslo metų ikimokyklinės grupės pradės veikti Alvito pagrindinėje mokykloje ir „Ežerėlio“ darželyje-mokykloje. Puse etato dirbs specialusis pedagogas Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje ir mokytojų padėjėjai „Aušros“, Pajevonio, Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinėse, Alvito, Gižų Kazimiero Baršausko, Kybartų ir Vilkaviškio pagrindinėse mokyklose. Pasak dalį sutarčių ruošusios I.Meseckienės, įdarbinami atitinkamą patirtį ir išsilavinimą turintys, tokiam darbui pasirengę specialistai.Ko nerimsta direktoriai

„Ruo­šia­me at­sa­ky­mus į įvai­rius mi­nis­te­ri­jos raš­tus, lei­džia­me mo­kyk­lų di­rek­to­rius ato­sto­gų, esant bū­ti­ny­bei juos iš ato­sto­gų at­šau­kia­me“, – va­sa­ros me­to kas­die­ny­bę api­bū­di­no Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tė G.Sta­ne­vi­čie­nė.

Mo­kyk­lų va­do­vams sa­vo ato­sto­gų rit­mą, pa­si­ro­do, ten­ka su­trik­dy­ti dėl to, kad pa­ra­šy­tų įsa­ky­mus iš dar­bo išei­nan­tiems dar­buo­to­jams. Dėl to te­ko at­šauk­ti Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos, Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries, Vir­ba­lio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų va­do­vus.

Dėl ko ne­ri­mau­ja į Švie­ti­mo sky­rių ato­sto­gų me­tu skam­bi­nan­tys mo­kyk­lų di­rek­to­riai? Pa­si­ro­do, tei­rau­ja­si, pra­šo spe­cia­lis­tų. Pa­vyz­džiui, Pil­viš­kių „San­ta­kos“, Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jos pra­šė dai­lės, ti­ky­bos mo­ky­to­jų, yra mo­kyk­lų, ku­rioms rei­kia lie­tu­vių kal­bos spe­cia­lis­tų. G.Sta­ne­vi­čie­nė sa­kė, jog Švie­ti­mo sky­rius šiuo rei­ka­lu pa­dė­ti ne­tu­ri kaip – tik su­si­ren­ka in­for­ma­ci­ją ir ja pa­si­da­li­ja. „Moks­lo me­tams bai­gian­tis esa­me at­li­kę ap­klau­są, ku­riai mo­kyk­lai ko­kių spe­cia­lis­tų trūks­ta, in­for­ma­ci­ją apie tai pa­skelb­ėme Savivaldybės tinklalapyje“, – pa­tiks­li­no G.Sta­ne­vi­čie­nė.Pavojus negresia

Vi­dur­va­sa­rį per ša­lies ži­niask­lai­dos prie­mo­nes nuskambėjusi in­for­ma­ci­ja apie Aly­taus sa­vi­val­dy­bė­je už­da­ro­mas de­vy­nias pra­di­nes mo­kyk­las mū­sų ra­jo­no kai­muo­se gy­ve­nan­tiems ir ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­nan­tiems tė­vams ne­tu­rė­jo pa­sė­ti ne­ri­mo, nes si­tua­ci­ja dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos ku­ris lai­kas yra sta­bi­li. „Iki šiol vis­kas vy­ko la­bai tvar­kin­gai, nu­ny­ko tos mo­kyk­los, ku­rio­se su­ma­žė­jo vai­kų. Ma­žo­sios mo­kyk­los ta­po sky­riais, bet mo­ky­to­jai ne­li­ko be dar­bo. Ne­ma­ny­čiau, kad ko­kie nors di­des­ni po­ky­čiai ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je ga­lė­tų vyk­ti mū­sų ra­jo­ne. Ne­bent rug­sė­jį paaiš­kė­tų, jog ku­rio­je nors mo­kyk­lo­je su­ma­žė­jo vai­kų ar dar ko­kie truk­džiai at­si­ra­do“, – ra­mi­no G.Sta­ne­vi­čie­nė.Kviečia mankštinti protą

Va­sa­ros ato­sto­gų lai­ku Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja vi­suo­me­nę pa­kvie­tė svars­ty­ti ren­gia­mą Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tą. Pro­jek­tas pa­skelb­tas mi­nis­te­ri­jos sve­tai­nė­je, o pa­kei­ti­mai įsi­ga­lios nuo 2008 m. sau­sio 1 die­nos. Mi­nis­te­ri­ja, ma­tyt, rū­pi­na­si ir tuo, kad ato­sto­gau­jan­čių pe­da­go­gų pro­tai neaps­nūs­tų, to­dėl siū­ly­mus ir at­si­lie­pi­mus pra­šo­ma at­siųs­ti iki rug­sė­jo 20 die­nos.

Pa­sak G.Sta­ne­vi­čie­nės, apie Švie­ti­mo įsta­ty­mo kai ku­rių punk­tų kei­ti­mo bū­ti­nu­mą įvai­riuo­se mi­nis­te­ri­jos reng­tuo­se pa­si­ta­ri­muo­se bu­vo kal­ba­ma ir anks­čiau. „Tas dis­ku­si­jas pa­ska­ti­no ne­pap­ras­tai pa­di­dė­jęs po­pie­riz­mas“, – pa­tiks­li­no spe­cia­lis­tė.

Va­sa­ra ir rug­sė­jo pra­džia gal ne pa­ts pro­duk­ty­viau­sias lai­kas min­tims, ta­čiau suin­te­re­suo­ti as­me­nys ga­lė­tų ak­ty­viau reikš­ti nuo­mo­nę, nes pa­sta­ruo­ju me­tu dau­ge­lis pe­da­go­gų ir na­muo­se tu­ri kom­piu­te­rius, nau­do­ja­si in­ter­ne­tu.Pakeitimai verti dėmesio

Spe­cia­lis­tė sa­kė, jog į vi­sas pa­tai­sas gi­lin­tis lai­ko ne­tu­rė­ju­si, ta­čiau į kai ku­riuos punk­tus at­krei­pė dė­me­sį. Pa­vyz­džiui, da­bar iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas yra ne­pri­va­lo­mas. Ta­čiau vi­sai priim­ti­na siū­lo­ma pa­tai­sa, jog at­sa­kin­gų už vai­ko tei­sių ap­sau­gą ins­ti­tu­ci­jų, pe­da­go­gi­nių, psi­cho­lo­gi­nių tar­ny­bų ar šei­mos gy­dy­to­jų spren­di­mu at­ski­ram vai­kui jis ga­li bū­ti pri­va­lo­mas. Juk da­bar yra ap­leis­tų, be prie­žiū­ros pa­lie­ka­mų vai­kų, ku­rių tė­vų ne­ga­li­ma pri­vers­ti leis­ti sa­vo at­ža­lą į dar­že­lį, rū­pin­tis bū­si­mo mo­ki­nu­ko ug­dy­mu. Be to, pro­jek­te pa­brė­žia­ma, kad vai­kui iki­mo­kyk­li­nis ug­dy­mas tei­kia­mas nuo gi­mi­mo iki 5 ar­ba 6 me­tų.

Mū­sų ra­jo­ne to­kios įstai­gos, ku­rio­je mo­ti­na ga­lė­tų pa­lik­ti ug­dy­ti tik gi­mu­sį kū­di­kį, nė­ra.

Spe­cia­lių­jų po­rei­kių as­me­nų ug­dy­mą da­bar reg­la­men­tuo­ja at­ski­ras Spe­cia­lio­jo ug­dy­mo įsta­ty­mas, įsi­ga­lio­jęs dar 1998 me­tais, jį api­brė­žia ke­li Švie­ti­mo įsta­ty­mo straips­niai. Per dešimt metų vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, švie­ti­mo sis­te­mo­je įvy­ko daug po­ky­čių.

Ka­dan­gi spe­cia­lių­jų poreikių as­me­nų ug­dy­mas – in­teg­ra­li švie­ti­mo sis­te­mos da­lis, to­dėl ma­no­ma, kad jų, kaip ir vi­sų ki­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių, ug­dy­mą tu­rė­tų api­brėž­ti tas pa­ts Švie­ti­mo įsta­ty­mas. Pa­vyz­džiui, vie­nas Įs­ta­ty­mo punk­tų pa­pil­dy­tas tei­gi­niu, jog spe­cia­lia­jam ug­dy­mui tai­ko­mos for­ma­lio­jo švie­ti­mo pro­gra­mos ga­li bū­ti išei­na­mos per il­ges­nį nei nu­sta­ty­tą lai­ką. Spe­cia­lių­jų po­rei­kių as­muo ga­li mo­ky­tis su per­trau­ko­mis, at­ski­rais mo­du­liais. As­me­nys, tu­rin­tys la­bai di­de­lių spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių, bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se (kla­sė­se), skir­to­se spe­cia­lių­jų po­rei­kių as­me­nims, ga­li mo­ky­tis iki 21 me­tų.

At­siž­velg­da­ma į vyks­tan­čią bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų per­tvar­ką, mi­nis­te­ri­ja įsta­ty­mo pro­jek­te taip pat siū­lo nau­ją bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų ti­pą – pro­gim­na­zi­ją.

Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­tė pa­si­džiau­gė, kad siū­lo­ma pa­da­ry­ti pa­tai­sų švie­ti­mo pla­na­vi­mo sri­ty­je, su­pap­ras­tin­ti mo­kyk­lų me­ti­nių pla­nų pa­tvir­ti­ni­mą. Tai ge­ro­kai su­ma­žin­tų po­pie­riz­mą, ku­ris sky­riaus spe­cia­lis­tus už­griū­va, ruo­šiant do­ku­men­tus ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­džiams. Pa­vyz­džiui, už­tek­tų, kad mo­kyk­los me­ti­niam veik­los pla­nui pri­tar­tų mo­kyk­los ta­ry­ba ir jį pa­tvir­tin­tų mo­kyk­los va­do­vas (iki šiol tu­rė­jo tvir­tin­ti stei­gė­jas). Nau­ja­me įsta­ty­mo pro­jek­te iš­brau­kia­mas rei­ka­la­vi­mas, kad sa­vi­val­dy­bės me­ti­nę švie­ti­mo veik­los pro­gra­mą svars­ty­tų sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­ba bei tvir­tin­tų me­ras ir t. t.Nieko gąsdinančio

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja taip pat pa­skel­bė apie pa­keis­tus mo­kyk­lų va­do­vų ates­ta­ci­jos bei nau­jus mo­ky­to­jų ates­ta­ci­jos nuo­sta­tus, ku­rie įsi­ga­lios nuo atei­nan­čių me­tų sau­sio mė­ne­sio. G.Sta­ne­vi­čie­nė paaiš­ki­no, jog tai nie­ko ne­kei­čia, pa­vyz­džiui, va­do­vai pri­va­lės ates­tuo­tis pa­gal anks­čiau pa­tvir­tin­tą gra­fi­ką kas pen­ke­rius me­tus.

Nau­juo­siuo­se ates­ta­ci­jos nuo­sta­tuo­se iš­lie­ka ke­tu­rios mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­nės ka­te­go­ri­jos. Mo­ky­to­jas, ku­ris ren­gia­si pir­mą kar­tą ates­tuo­tis, tu­ri iš­klau­sy­ti spe­cia­ly­bės kal­bos (kal­bos kul­tū­ros), kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo, taip pat spe­cia­lio­sios pe­da­go­gi­kos ir spe­cia­lio­sios psi­cho­lo­gi­jos kur­sus, jei nė­ra šios sri­ties spe­cia­lis­tas.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio ūkininkams apsauga nuo vilkų pasiteisino
* Pakeitimai miesto gatvėse kelia vairuotojų diskusijas
* Nepagarbus elgesys su policijos pareigūnu gali kainuoti gana brangiai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „švogeris“?
Ne. Vietoj svetimybės švogeris (lenk. szwagier ) vartojamas žodis svainis. Švogerka keistina svaine, broliene.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas