„Santaka“ / Įvykiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-09 08:09

Dalinkitės:  


Įvykiai

Eglė MIČIULIENĖ

Ne mū­sų ra­jo­ne

Paaiš­kė­jo, jog in­ter­ne­to sve­tai­nė­je įdė­tas trum­pas smur­ti­nis siu­že­tas, dėl ku­rio ne­se­niai ki­lo di­de­lis su­ju­di­mas, fil­muo­tas ne mū­sų ra­jo­ne.

Lie­pai bai­gian­tis in­ter­ne­te pa­si­ro­dė maž­daug 2 mi­nu­čių truk­mės Lie­tu­vo­je fil­muo­tas vaiz­do įra­šas. Siu­že­te, pa­va­din­ta­me „Lie­tu­vos kai­mo ere­lis“, ma­ty­ti, kaip vy­ras spar­do ir ran­ko­mis tran­ko mo­te­rį. Res­pub­li­ki­nė ži­niask­lai­da pra­ne­šė, jog su­kre­čian­ti sce­na nu­fil­muo­ta Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne.

Nors to­kio ofi­cia­laus nu­ro­dy­mo ne­bu­vo ga­vę, Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai sa­vo ini­cia­ty­va fil­muo­tą sce­ną ke­lis kar­tus per­žiū­rė­jo, bet nei vie­to­vės, nei žmo­nių neat­pa­ži­no.Pa­si­ro­do, jie ir ne­ga­lė­jo at­pa­žin­ti, mat vaizdo įraše – Ši­lu­tės ra­jo­no Le­kiš­kės kai­mo gy­ven­to­jai. Juos pa­ži­no šio rajono pa­rei­gū­nai.

Sa­vo su­gy­ven­ti­nę 45 me­tų A.Ž. spar­dė šio kai­mo „ere­lis“ ke­tu­rias­de­šimt­me­tis Gin­tas J.

Vaiz­do įra­šas pa­da­ry­tas dar per­nai, ta­čiau tik šie­met įkel­tas „pa­si­gro­žė­ti“ ir in­ter­ne­to var­to­to­jams.Vėl ra­do kau­lus

Rugp­jū­čio 6 die­ną van­dens ir ka­na­li­za­ci­jos tink­lus Vil­ka­viš­ky­je tie­sian­tys UAB „Me­vils­ta“ dar­buo­to­jai vėl at­ka­sė žmo­nių kau­lus.

Tri­jų žmo­nių pa­lai­kai ras­ti eks­ka­va­to­riu­mi rau­siant Ra­das­tų gat­vę. Gali būti, kad kau­lai že­mė­je dū­la dar nuo ka­ro. Ra­di­nys per­duo­tas eks­per­tams.

Prieš sa­vai­tę taip pat tri­jų žmo­nių pa­lai­kai bu­vo ras­ti dar­bi­nin­kams Vilkaviškyje ka­si­nė­jant Rim­gau­do gat­vę.Išniekino kapus

Dėl iš­nie­kin­tų ar­ti­mų žmo­nių ka­pų į po­li­ci­ją krei­pė­si vil­ka­viš­kie­tė I.R.

Mo­te­ris pir­ma­die­nio ry­te at­vy­ko į Vil­ka­viš­kio ka­pi­nes ir ra­do nuo ka­po nu­rau­tas bei ša­lia nu­mes­tas gė­les. Va­zo­je bu­vu­sias dirb­ti­nes gė­les kaž­kas taip pat bu­vo iš­trau­kęs, o į jų vie­tą pri­mer­kęs pikt­žo­lių.

Ma­te­ria­li­nę ža­lą mo­te­ris įver­ti­no 50 li­tų. Kas iš­nie­kino am­ži­no­jo poil­sio vie­tą, dar aiš­ki­na­ma­si.Dvi­ra­čiu – į ma­ši­ną

Ant­ra­die­nį ava­ri­ja įvy­ko Būd­vie­čių kai­me (Pa­je­vo­nio sen.).

Apie 12 val. kai­mo ke­liu „Opel Ast­ra“ va­žia­vo J.B. 34 me­tų mo­ters vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su ne­ti­kė­tai į gat­vę dvi­ra­čiu iš­va­žia­vu­siu vie­nuo­lik­me­čiu D.B.

Ne­pil­na­me­tis dėl gal­vos trau­mos pri­sta­ty­tas į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nę, o vė­liau iš­vež­tas į Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to kli­ni­kas.Su­si­mu­šė mo­te­rys

Rugp­jū­čio 6-osios va­ka­re, apie 22 val., prie Pi­lia­kal­nių k. (Bart­nin­kų sen.) par­duo­tu­vės su­si­mu­šė mo­te­rys.

Pi­lia­kal­niuo­se gy­ve­nan­ti 24 me­tų D.V. po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad ją už­puo­lė ir su­mu­šė to pa­ties kai­mo gy­ven­to­ja V.J. Ne­ga­na to, už­puo­li­kė, esą, atė­mė mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną „Erics­son 2570“ ir si­dab­ri­nius aus­ka­rus. Nu­ken­tė­ju­sio­ji tei­gė pa­ty­ru­si 635 li­tų nuo­sto­lio.

Tuo tar­pu 44 me­tų V.J. tvir­ti­no nie­ko iš D.V. neė­mu­si, tik pri­lu­pu­si ją už sve­ti­ma­vi­mą.

Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kaip vis­kas bu­vo iš tik­rų­jų. Kol kas V.J. pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl plė­ši­mo.Neat­sar­giai va­žia­vo

Pirmadienį par­trenk­tas neat­sar­gus mo­to­ro­le­rio vai­ruo­to­jas.

Ava­ri­ja įvy­ko apie šeš­tą va­lan­dą va­ka­ro. Nep­rik­lau­so­my­bės–V.Pie­ta­rio gat­vių san­kir­to­je de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui 33 me­tų vai­ruo­to­jas M.M. kliu­dė stai­ga į san­kry­žą su motoroleriu „Aprillia“ įsu­ku­sį ke­tu­rio­lik­me­tį Vil­ka­viš­kio gy­ven­to­ją M.D.

Vai­ki­nu­kas iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.De­gė san­dė­liu­kai

Rugp­jū­čio 6 die­ną Ky­bar­tuose, J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, de­gė ke­lių sa­vi­nin­kų san­dė­liu­kai.

Ug­nia­ge­siams apie gais­rą pra­neš­ta 5 val. ry­to. At­vy­kus pir­ma­jai au­to­cis­ter­nai, de­gė me­di­nis san­dė­liu­kas, nuo jo ug­nis jau bu­vo per­si­me­tu­si į dar du gre­ta esan­čius mū­ri­nius ūkio pa­skir­ties sta­ti­nius.

Ug­nį ge­si­no trys prieš­gais­ri­niai au­to­mo­bi­liai. Gais­ro me­tu su­de­gė 2 san­dė­liu­kai. Nu­de­gė dar vie­no sta­ti­nio sto­gas, ap­de­gė pa­sto­gė. Ug­nis su­nai­ki­no ir vi­du­je bu­vu­sius daik­tus.

Įvy­kis ti­ria­mas. Elekt­ros san­dė­liu­kuo­se ne­bu­vo, tad grei­čiau­siai sta­ti­niai bu­vo pa­deg­ti ar­ba ty­čia, ar­ba neat­sar­giai el­gian­tis su at­vi­ra ug­ni­mi.Pusę tonos svo­gū­nų

Vir­ba­lio gy­ven­to­jas K.K. per dar­žo va­gis pa­ty­rė ne­ma­žų nuo­sto­lių.

Pir­ma­die­nį nu­vy­kęs į sa­vo dar­žo­vių lau­ką Švyt­rū­nų kai­me (Vir­ba­lio sen.) žmo­gus pa­si­ge­do der­liaus. Bu­vo iš­rau­ta ir iš­vež­ta apie 500 ki­log­ra­mų svo­gū­nų gal­vu­čių.

Nuos­to­lį vir­ba­lie­tis įver­ti­no 1000 li­tų.Gal kas ma­tė­te?

Rugp­jū­čio 7 d., apie 11 val., Vil­ka­viš­ky­je, Vil­niaus gat­vės 4-o na­mo au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, ap­ga­din­tas pil­viš­kie­čiui P.J. pri­klau­san­tis „Opel Ast­ra“.

Ne­ži­no­ma trans­por­to prie­mo­nė nu­dau­žė „Opel Ast­ra“ bu­fe­rį, kė­bu­lo spar­ną, iš­mu­šė ži­bin­tą.

Jei kas nors ma­tė­te šį įvy­kį, Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jai pra­šo pa­skam­bin­ti ir apie tai pra­neš­ti telefonu 02.Pa­si­mai­šė stir­na

Rugp­jū­čio 8 d. ava­ri­ją su­kė­lė į ke­lią iš­bė­gu­si stir­na.

A.P. au­to­mo­bi­liu „VW Golf“ va­žia­vo ke­liu Ma­ri­jam­po­lė–Ky­bar­tai–Ka­li­ning­ra­das.

Vai­ruo­to­jas ne­spė­jo su­stab­dy­ti trans­por­to prie­mo­nės, kai pa­ma­tė stai­ga į ke­lią iš­lė­ku­sį gy­vū­ną.

Parblokšta stir­na žu­vo, 13 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lis bu­vo smar­kiai ap­ga­din­tas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas