„Santaka“ / Medikams tenka blaivinti vaikus ir bartis su girtais tėvais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-02 08:28

Dalinkitės:  


Vilkaviškio ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja Kristina Kubilienė sakė, kad nei girtiems tėvams, nei kitiems neblaiviems lankytojams skyriuje – ne vieta.

Autorės nuotr.


Medikams tenka blaivinti vaikus ir bartis su girtais tėvais

Eglė MIČIULIENĖVil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riu­je me­di­kams ne­re­tai ten­ka blai­vin­ti nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gu­sius vai­kus. Ne­ga­na to, gy­dy­to­jų dar­bą kar­tais truk­do dar ir ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čių tė­vai.Ma­ma – gir­ta

Praė­ju­sį sek­ma­die­nį į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių iš Ky­bar­tų bu­vo at­vež­tas pus­ket­vir­to mė­ne­sio ber­niu­kas.

Vai­ko mo­ti­na N.R. tuo me­tu gir­ta mie­go­jo na­muo­se. Ma­ty­da­mas, kad ma­žy­lis ne­ra­mus, ver­kia, grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą jam iš­kvie­tė šeimoje svečiavęsis giminaitis.

Jau po ke­le­to va­lan­dų ieš­ko­ti vai­ko į li­go­ni­nę at­lė­kė gir­tas tė­vas, ta­čiau me­di­kams jį pa­vy­ko iš­pra­šy­ti lau­kan. Dar po kiek lai­ko į Vai­kų li­gų sky­rių įsi­ver­žė nuo al­ko­ho­lio ge­ro­kai „šil­ta“ mo­ti­na. Ji, ko­ne­veik­da­ma me­di­kus, mie­gan­tį vai­ką grie­bė iš lo­vos ir no­rė­jo vež­tis na­mo.

Me­di­kai pa­tik­ri­no N.R. gir­tu­mą: ši į al­ko­tes­te­rį įpū­tė 2 pro­mi­les. Gir­tai mo­te­riš­kei vai­ką te­ko pa­lik­ti li­go­ni­nė­je.

Jau ki­tą die­ną, pir­ma­die­nį, ky­bar­tie­tė vėl at­sku­bė­jo į Vai­kų li­gų sky­rių. Mo­te­ris bu­vo spė­ju­si vi­siš­kai iš­si­blai­vy­ti. N.R. pa­sa­ko­jo sek­ma­die­nį su­si­ki­vir­či­ju­si su su­gy­ven­ti­niu, šis pa­kė­lęs prieš ją ran­ką. Nuos­kau­dai „nu­plau­ti“ mo­te­ris, esą, iš­gė­ru­si po­rą bu­te­lių stip­raus alaus ir už­mi­gu­si.

N.R. at­si­pra­šė gy­dy­to­jų, pa­si­ža­dė­jo, kad sa­vo vai­ke­lį pri­žiū­rės ir dau­giau pro­ble­mų ne­kels.Ap­leis­tų vai­kų ma­žiau

– Ši ma­ma nė­ra iš tų, ku­rios vai­kais vi­siš­kai ne­si­rū­pi­na. Ji mū­sų sky­riu­je gu­lė­jo su mė­ne­sio lai­ko sū­ne­liu. Mo­te­ris vai­ką gra­žiai pri­žiū­rė­jo, jos pa­la­ta bu­vo ypač tvar­kin­ga, šva­ri. Ta­da ber­niu­kui ne­di­dė­jo svo­ris. Da­bar vai­kas – gra­žus, įmi­tęs, val­gy­ti tik­rai gau­na. Tie­sa, gal kiek neišp­raus­tas, tru­pu­tį iš­šu­tęs, bet tik­rai ne toks, kaip kar­tais at­ve­ža vai­kus iš aso­cia­lių šei­mų, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Ku­bi­lie­nė.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos, smar­kiai ap­leis­tų, įsi­li­go­ju­sių vai­kų iš aso­cia­lių šei­mų li­go­ni­nė jau su­lau­kia re­čiau. „Ma­tyt, ge­rai dir­ba so­cia­li­nės dar­buo­to­jos – jos kont­ro­liuo­ja šei­mas, nu­per­ka vai­kams mais­to ir kar­tais ne­tgi pri­žiū­ri, kad tą mais­tą su­val­gy­tų ma­žie­ji, o ne tė­vų su­gė­ro­vai“, – kal­bė­jo gy­dy­to­ja.Triukš­mau­ja ir blai­vūs

Anot K.Ku­bi­lie­nės, bū­na, kad į sky­rių li­go­niu­kų lan­ky­ti atei­na ne­blai­vūs ar­ti­mie­ji. Me­di­kai jų man­da­giai pa­pra­šo išei­ti, nes li­go­ni­nė­je jiems – ne vie­ta.

Vis dėl­to Vai­kų li­gų sky­riu­je daž­niau triukš­mau­ja ne aso­cia­lūs ar ne­pa­si­tu­rin­tys as­me­nys. Pa­tiems ne­ko­kio­je ap­lin­ko­je gy­ve­nan­tiems žmo­nėms li­go­ni­nė­je daž­niau­siai vis­kas at­ro­do ge­rai. Dau­giau skan­da­lų kar­tais ke­lia tvar­kin­gi ir blai­vūs tė­vai. Jiems ne­re­tai at­ro­do, kad vai­kas li­go­ni­nė­je ne­tin­ka­mai gy­do­mas, ne­ge­rai pri­žiū­ri­mas ir pan.

Su al­ko­ho­liu dvo­kian­čiais pa­cien­tais, pa­sak K.Ku­bi­lie­nės, dau­giau­siai ko­vo­ti ten­ka suau­gu­sių­jų Priė­mi­mo sky­riaus me­di­kams. Jie iš­girs­ta vi­so­kių gra­si­ni­mų, keiks­mų, o kar­tais sulaukia ir ag­re­sy­vių veiks­mų.Ne­bū­ti­nai aso­cia­lūs

Ne taip se­niai, per pa­čias Jo­ni­nes, me­di­kams rei­kė­jo ne tik blai­vin­ti ap­svai­gu­sią paaug­lę, bet ir tram­dy­ti li­go­ni­nė­je triukš­ma­vu­sius jos tė­vus.

Po Vil­ka­viš­ky­je vy­ku­sios Jo­ni­nių šven­tės, apie 2 val. nak­ties, į Vai­kų li­gų sky­rių grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis at­ve­žė ne­blai­vią pen­kio­lik­me­tę.

Ją at­ly­dė­jęs vai­ki­nas aiš­ki­no, kad drau­gė tru­pu­tį pa­dau­gi­no šam­pa­no. Ta­čiau tą nak­tį bu­dė­ju­siai K.Ku­bi­lie­nei mer­gi­nos el­ge­sys pa­si­ro­dė keis­tas – ki­toks, nei bū­na nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gu­sio žmo­gaus.

Pa­da­ry­tas tes­tas pa­tvir­ti­no, jog paaug­lė bu­vo var­to­ju­si sin­te­ti­nio nar­ko­ti­ko – am­fe­ta­mi­no.

Po ke­le­to va­lan­dų į li­go­ni­nę su triukš­mu at­sku­bė­jo al­ko­ho­liu „kve­pian­ti“ mer­gai­tės mo­ti­na. Ji py­ko ant duk­ros, ant me­di­kų ir sa­kė, kad ki­tą die­ną tu­ri iš­va­žiuo­ti į Pa­lan­gą. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir gir­tas tė­vas. Jis šū­ka­vo, spar­dė li­go­ni­nės du­ris, bet me­di­kų neį­leis­tas sė­do į drau­go ma­ši­ną ir iš­va­žia­vo.

Mo­ti­nai K.Ku­bi­lie­nė mė­gi­no pa­sa­ky­ti, ką ro­dė jos paaug­lei duk­rai at­lik­tas tes­tas, bet mo­te­ris į jos žo­džius ne­krei­pė dė­me­sio. Ne­tu­rė­da­ma lai­ko pa­sė­dė­ti prie be­si­blaš­kan­čios mer­gai­tės lo­vos, ji iš­lė­kė krau­tis daik­tų ke­lio­nei į pa­jū­rį.

Be­je, ši šei­ma ne­bu­vo pa­na­ši į aso­cia­lią.Ma­žiau­sia – tri­me­tė

Neb­lai­vūs paaug­liai jau tam­pa ko­ne kas­die­ny­be.

Vai­kų li­gų sky­riaus me­di­kams, pa­sak K.Ku­bi­lie­nės, ten­ka iš­blai­vin­ti maž­daug vie­ną vai­ką per sa­vai­tę. Gir­tų ne­pil­na­me­čių li­go­ni­nė su­lau­kia be­veik per kiek­vie­ną šven­tę. Sup­ran­ta­ma, į li­go­ni­nę pa­ten­ka tik vie­ne­tai, o kiek jų iš­si­blai­vo pa­tys, be­lie­ka tik nu­ma­ny­ti.

Daž­niau­siai į sky­rių at­ve­ža­mi 14–16 me­tų paaug­liai, kaip jie pa­tys ki­tą die­ną tvir­ti­na, pa­dau­gi­nę alaus.

Per vi­sus gy­dy­to­jos K.Ku­bi­lie­nės dar­bo me­tus ma­žiau­sia gir­ta pa­cien­tė bu­vo... tre­jų me­tu­kų mer­gy­tė. Tai nu­ti­ko prieš ke­lio­li­ka me­tų. Tė­vams pri­si­gė­rus ir nu­griu­vus mie­go­ti, na­muo­se bu­vu­si trime­tė duk­ra ra­do bu­te­ly­je te­liūs­kuo­jan­čio al­ko­ho­lio ir gurkš­te­lė­jo. Pa­ma­tę kie­me svir­du­liuo­jan­čią ma­žy­lę, me­di­kus iš­kvie­tė kai­my­nai.

Prieš ko­kius pen­ke­tą me­tų tarp V.Ku­bi­lie­nės pa­cien­tų bu­vo ir tri­jų 6, 7 bei 9 me­tų „mer­gi­nų“ kom­pa­ni­ja. Tė­vams kaž­ką šven­čiant, ma­ža­me­tės nu­švil­pė ne­pil­ną „Ža­ga­rės“ li­ke­rio bu­te­lį ir, nu­si­ne­šu­sios į pau­pį, pa­ra­ga­vo. Kai suau­gu­sie­ji ap­si­žiū­rė­jo, kad mer­gai­čių nė­ra, ir jas ra­do, vie­na jau mie­go­jo, ki­tos dvi bu­vo ge­ro­kai ap­gir­tu­sios. Be­ve­ža­mos į li­go­ni­nę už­mi­go ir ki­tos dvi „su­gė­ro­vės“.

Lai­mei, to­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko tik kar­tą per ke­le­tą me­tų.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas