„Santaka“ / Vilkaviškio jaunimas tvarkė pašešupio poilsiavietes

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-27 15:45

Dalinkitės:  


Juozas, Milda, Mantas, Tadas, Vytas, Ričardas, Erikas ir Mindaugas – Matarnų poilsiavietėje prie jų pačių pagaminto kūrinio – stalo su suolais.

Rūtos PEČKYTĖS nuotr.


Vilkaviškio jaunimas tvarkė pašešupio poilsiavietes

Eglė MIČIULIENĖŠios sa­vai­tės pra­džio­je bū­re­lis jau­ni­mo plau­kė Še­šu­pe bai­da­rė­mis ir, vie­to­mis iš­li­pę į kran­tą, tvar­kė pau­pio poil­sia­vie­tes.Su­gal­vo­jo pa­tys

Gal kai kam ir sun­ku pa­ti­kė­ti, bet idė­ja ap­tvar­ky­ti ke­le­tą gam­tos kam­pe­lių ki­lo pa­čių jau­nuo­lių gal­vo­se.

Žy­gio or­ga­ni­za­to­riai ir va­do­vai – aš­tuo­nio­lik­me­tis Juo­zas Urb­šys bei jo bend­raam­žis Ri­čar­das Fio­do­ro­vas – ne kar­tą plau­kė Še­šu­pe ir pa­ste­bė­jo, kad ši upė ir jos pa­kran­tės yra pa­kan­ka­mai už­terš­tos.

– Su­gal­vo­jo­me pa­da­ry­ti pro­jek­tą jau­ni­mo užim­tu­mui ska­tin­ti ir kar­tu kel­ti jau­ni­mo mo­ra­lę, – dės­tė J.Urb­šys.

Jau­nuo­liai su­ma­nė ap­tvar­ky­ti poil­sio vie­tas: su­rink­ti šiukš­les, iš­va­ly­ti lau­ža­vie­tes, kai kur – ne­tgi nusipjauti žolę pa­kran­tėse. Pag­rin­di­nė­je pa­še­šu­pio poil­sia­vie­tė­je su­ma­ny­ta įreng­ti dar vie­ną sta­lą su suo­lais.

Me­die­nos jau­ni­mui da­vė lentp­jū­vę tu­rin­tis Juo­zo tė­tis Gin­ta­ras Urb­šys.

Vi­sa ki­ta – šiukš­lių mai­šai, pirš­ti­nės, švei­ti­mo po­pie­rius me­die­nai pa­ruoš­ti, vi­nys – bu­vo nu­pirk­ta už pro­jek­to pi­ni­gus. Šiam rei­ka­lui lė­šų sky­rė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Pro­jek­tą „At­gai­vin­ki­me Še­šu­pę“ bai­da­ri­nin­kams pa­dė­jo ra­šy­ti Vil­ka­viš­kio jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Dan­guo­lė Gu­de­liaus­kie­nė.Dėl šiukš­lės – į krū­mus

– Jau­ni­mą su­rin­ko­me ga­na grei­tai. Dau­giau­sia da­ly­va­vo „se­na kom­pa­ni­ja“, bet bu­vo ir to­kių, ku­rie bai­da­rė­mis plau­kė pir­mą kar­tą. Kai ku­rie apie tai, kad rei­kės rink­ti šiukš­les, su­ži­no­jo tik prieš lip­da­mi į bai­da­res. Nus­te­bau, kad nie­kas dėl to ne­prieš­ta­ra­vo. Vi­si la­bai en­tu­zias­tin­gai ėmė­si dar­bo, kad paim­tų šiukš­lę – lin­do net į krū­mus. Ra­gin­ti, stum­ti ne­rei­kė­jo nė vie­no, – džiau­gė­si R.Fio­do­ro­vas.

Ge­ram dar­bui pa­da­ry­ti tarp bū­rio ap­niu­ku­sių die­nų gam­ta tar­si pa­ti do­va­no­jo la­bai ge­rą orą.

Še­šu­pe ke­tu­rio­mis bai­da­rė­mis plau­kė aš­tuo­ni žmo­nės, o de­vin­tas, J.Urb­šys, va­žia­vo į sto­vyk­la­vie­tes su au­to­mo­bi­liu. Jis at­ve­žė plau­ki­kams mais­to, įran­kių, iš­ve­žė jų su­rink­tas šiukš­les ir kt.Su­ka­lė nau­ją sta­lą

Per dvi die­nas žy­gei­viai nu­plau­kė nuo Pil­viš­kių iki Ku­dir­kos Nau­mies­čio, iš vi­so – 35 ki­lo­met­rus.

Bai­da­ri­nin­kai nak­vo­jo Ma­tar­nų poil­sia­vie­tė­je. Čia jau­ni­mas su­ka­lė nau­ją sta­lą su suo­lais. Len­tas lau­ko bal­dams vai­ki­nai bu­vo pa­si­ruo­šę ir nu­siob­lia­vę iš anks­to.

Pro­jek­to da­ly­viai pa­ste­bė­jo, kad pro­ble­ma šio­se vie­to­se – šiukš­lių iš­ve­ži­mas. Pa­vyz­džiui, vie­no­je sto­vyk­la­vie­tė­je šiukš­lės me­ta­mos į di­džiu­lę be­to­ni­nę šiukš­lia­dė­žę, bet jo­je jau ne­tel­pa ir by­ra per vir­šų. Ki­to­je poil­sia­vie­tė­je po krū­mu iš­kas­ta di­džiu­lė duo­bė, ku­rio­je pri­vers­ta tiek šlamš­to, kad jį jau rei­kia už­kas­ti ar­ba iš­vež­ti ne­bent su trak­to­riaus prie­ka­ba.Bai­da­ri­nin­kai ne­šiukš­li­na

R.Fio­do­ro­vas ir J.Urb­šys šie­met bai­gė Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir jau įsto­jo stu­di­juo­ti. Juo­zas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te mo­ky­sis me­die­nos ga­mi­nių di­zai­no ir tech­no­lo­gi­jų, o Ri­čar­das Vil­niaus tei­sės ir vers­lo ko­le­gi­jo­je stu­di­juos tu­riz­mo ir vieš­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Abu vai­ki­nai – pri­sie­kę tu­ris­tai, abu plauk­da­mi bai­da­rė­mis iš­mai­šę Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Že­mai­ti­jos upes ir upe­lius, da­ly­va­vę ne vie­neriose bai­da­ri­nin­kų var­žy­bo­se. Vai­ki­nai pri­klau­so ži­no­mam Vil­ka­viš­kio tu­ris­tų klu­bui „Ais­ta“. Jam va­do­vau­jan­tis Alf­re­das Ži­liu­kas ir iš­mo­kė jau­nuo­lius su gam­ta elg­tis pa­gar­biai, ne­terš­ti jos vi­so­kio­mis at­lie­ko­mis.

– Sto­vyk­la­vie­tes tvar­ko­me kiek­vie­ną kar­tą plauk­da­mi bai­da­rė­mis. Iš­li­pę į kran­tą vi­suo­met pir­miau­siai su­ren­ka­me šiukš­les, – sa­kė Ri­čar­das. – Ne­se­niai vie­ną to­kią priei­gą bu­vo­me su­si­tvar­kę. Bet da­bar at­plau­kę ten ir vėl ra­do­me krū­vas šiukš­lių.

– Tei­sy­bę sa­kant, dau­giau­siai šiukš­lių te­ko ma­ty­ti Su­val­ki­jos upių pa­kran­tė­se, – liūd­ną fak­tą kons­ta­ta­vo Juo­zas.

– Ki­tur gal šva­riau dėl to, kad yra na­cio­na­li­niai par­kai. Be to, ten daug bai­da­ri­nin­kų – jie su­sto­ję ap­ren­ka šiukš­les. O pa­grin­di­niai šiukš­lin­to­jai – tie, ku­rie at­va­žiuo­ja ma­ši­no­mis į gam­tą „pa­švęs­ti“, – kal­bė­jo Ri­čar­das.Pra­mo­ga ir nau­da

Kaip tvir­ti­no abu žy­gio or­ga­ni­za­to­riai, vis­kas pa­vy­ko pui­kiai: bu­vo ir pra­mo­ga, ir nau­da. Jau­ni­mas li­ko la­bai pa­ten­kin­tas, net ir jų tė­vai dė­ko­jo or­ga­ni­za­to­riams už pui­kų su­ma­ny­mą.

Vai­ki­nai pra­si­ta­rė, kad ruo­šia­si pa­da­ry­ti dar bent vie­ną to­kį, o gal ir di­des­nį pro­jek­tą. Juo­lab kad at­li­ko šiek tiek me­die­nos dar ko­kiam suo­lui pa­ga­min­ti. Be to, en­tu­zias­tai no­rė­tų įro­dy­ti, jog Še­šu­pe taip pat ga­li­ma plauk­ti bai­da­rė­mis, ne­bū­ti­na bels­tis į ki­tą Lie­tu­vos ga­lą.

Van­dens tu­ris­tai, ypač pra­de­dan­tie­ji, bai­min­tis ne­tu­rė­tų. Še­šu­pė, pa­sak vai­ki­nų, šiek tiek pa­na­ši į Mer­kį, ne­slenks­čiuo­ta, švel­niai srau­ni – irk­luo­ti rei­kia ma­žai, ne­ri­zi­kuo­ji ap­si­vers­ti.

Ne­tu­rin­tys bai­da­rių jas ga­li iš­si­nuo­mo­ti ir pas J.Urb­šį (www.bai­da­riu-nuo­ma.com ar­ba tel. (8 624) 54 170).

O ar­ti­miau­siuo­se vai­ki­nų pla­nuo­se – šį sa­vait­ga­lį Ša­kiuo­se vyk­sian­čios var­žy­bos, ku­rio­se bus ir bai­da­ri­nin­kų rung­tis.

– Steng­si­mės ten da­ly­vau­ti ir par­vež­ti į Vil­ka­viš­kį Ša­kių me­ro tau­rę, – juo­kė­si vai­ki­nai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas