„Santaka“ / Ren­gi­nys prie Vilkaviškio dva­ro do­va­no­jo ge­rą nuo­tai­ką

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-18 20:12

Dalinkitės:  


Nuo laikinos scenos su saulės atokaitos „apšvietimu“ į susirinkusųjų širdis glostančiomis melodijomis beldėsi muzikantai ir dainininkai.

Autorės nuotr.


Ren­gi­nys prie Vilkaviškio dva­ro do­va­no­jo ge­rą nuo­tai­ką

Birutė NENĖNIENĖPraei­to šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę M.K.Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­das pa­kvie­tė į ant­rus me­tus tę­sia­mo lab­da­rin­gų ren­gi­nių cik­lo pra­mo­gi­nės ret­ro mu­zi­kos kon­cer­tą „...nuo An­ta­no Ša­ba­niaus­ko iki mū­sų die­nų“. Įs­pū­dį da­rė tai, kad ren­gi­nys pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­tas prie se­no­jo Vil­ka­viš­kio dva­ro, ku­rį esant žmo­nės bu­vo ir už­mir­šę, to­dėl kai ku­rie susiruošę į koncertą nu­klai­džio­jo iki ge­rai ži­no­mo Pae­že­rių dva­ro.

Ato­kai­to­je ant pie­ve­lės ar me­džių pa­vė­sy­je jau­kiai įsi­tai­sė apie trys šim­tai smal­siau­sių žiū­ro­vų, at­vy­ku­sių ir iš to­li­mes­nių vie­to­vių, net iš Ma­ri­jam­po­lės. Vi­sus ma­lo­niai nu­tei­kė nuo­tai­kin­ga pro­gra­ma: tan­go, fokst­ro­tai, val­sai, nea­po­lie­tiš­kos dai­nos iš A.Ša­ba­niaus­ko re­per­tua­ro, miu­zik­lų bei lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių B.Gor­buls­kio, M.Vait­ke­vi­čiaus, A.Rau­do­ni­kio, T.Lei­bu­ro, J.Ce­ha­no­vi­čiaus ir ki­tų au­to­rių po­pu­lia­rios me­lo­di­jos.

Gro­jo inst­ru­men­ti­nis trio: Po­vi­las Ja­ra­mi­nas (for­te­pi­jo­nas), Eu­ge­ni­jus Mik­šys (bo­si­nė gi­ta­ra), Ja­ros­la­vas Ce­cha­no­vi­čius (gi­ta­ra). Nuo­tai­kin­gai kon­cer­tą ve­dė mu­zi­ko­lo­gas Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis. Žiū­ro­vai en­tu­zias­tin­gai plo­jo ža­viems dai­ni­nin­kams Gin­ta­rei Skė­ry­tei, Arū­nui Din­ge­liui, Dai­niui Pui­šiui.

M.K.Čiur­lio­nio kul­tū­ros ir pa­vel­do fon­do at­sto­vė Eri­ka Stan­ke­vi­čiū­tė su­tei­kė šiek tiek in­for­ma­ci­jos apie fon­dą. Jis gy­vuo­ja ke­tu­rio­li­ka mė­ne­sių, ir Vil­ka­viš­kio dva­ras yra 25-as ob­jek­tas, ku­ria­me ap­si­lan­ky­ta su sa­vo įvai­ria pro­gra­ma. Vie­nas iš pa­grin­di­nių fon­do tiks­lų yra at­kreip­ti vie­tos bend­ruo­me­nių dė­me­sį į na­cio­na­li­nio pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo svar­bą. „Gal ta­da tuo su­si­do­mės ir pa­gel­bės Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė. Lie­tu­vo­je yra per tūks­tan­tis nyks­tan­čių dva­rų, ku­riuos rū­pė­tų ap­lan­ky­ti, to­dėl mū­sų dar­bas tę­sis“, – sa­kė vieš­nia.

Fon­das kau­pia ir nuolatos at­nau­ji­na gra­fi­kos dar­bų pa­ro­dą „Lie­tu­vos dva­rai“. Ji bu­vo at­vež­ta ir į Vil­ka­viš­kį, ro­do­ma prieš kon­cer­tą bei jo me­tu. Ga­li­ma bu­vo pa­si­gė­rė­ti fon­dui tal­ki­nin­kau­jan­čio jau­no dai­li­nin­ko Min­dau­go Ti­to pie­ši­niais bei kom­piu­te­riu at­kur­tais nyks­tan­čių dva­rų vaiz­dais.

Fon­do veik­lą ir sėk­min­gą ke­lio­nę per Lie­tu­vą le­mia tai, kad su­lau­kia­ma rė­mė­jų, ge­ros va­lios žmo­nių pa­gal­bos ir bend­ra­dar­bia­vi­mo. Fon­do įsteig­ti pa­dė­kos raš­tai ren­gi­nio me­tu bu­vo įteik­ti ar­ba bus nu­siųs­ti pa­štu ke­le­tui vil­ka­viš­kie­čių, bend­ro­vių, pri­si­dė­ju­sių prie pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo. Pa­sak E.Stan­ke­vi­čiū­tės, ne­bū­ti­na siek­ti Na­po­leo­no kar­žy­giš­ku­mo, nes ir ma­ži kiek­vie­no žmo­gaus dar­be­liai ga­li bū­ti la­bai svar­būs iš­sau­gant na­cio­na­li­nį pa­vel­dą.

Sve­čiams ir at­li­kė­jams pa­dė­ko­jo Vil­ka­viš­kio mies­to bend­ruo­me­nės at­sto­vai, vil­ka­viš­kie­čių var­du kal­bė­jo Vy­tau­tas Le­ke­šius. Jis pa­si­džiau­gė, kad šiuo pir­muo­ju kon­cer­tu bu­vu­sio dva­ro priei­go­se at­gai­vi­na­ma dau­ge­lio pri­mirš­ta ar­ba net ne­ži­no­ma dva­ro, senais laikais gyvavusių mies­to bend­ruo­me­nių bei kraš­to is­to­ri­ja.

Beje, M.K.Čiurlionio kultūros ir paveldo fondo renginys Vilkaviškį pasiekė Vytauto Lekešiaus iniciatyva. Šią idėją jis brandino nuo to laiko, kai išgirdo apie fondo veiklą.Klau­sy­to­jai at­li­kė­jus ap­do­va­no­jo gė­lė­mis ir pa­ly­dė­jo gau­siais plo­ji­mais bei su­si­ža­vė­ji­mo šūks­niais, vil­da­mie­si šio­je vie­to­je su­lauk­ti dau­giau pa­na­šių ren­gi­nių.

Vaiz­das į Vil­ka­viš­kio dva­ro pa­sta­tą at­si­vė­rė nuo Vys­ku­po A.Ka­ro­so gat­vės pa­kraš­čio, iš­kir­tus ne­nau­din­gus krū­mokš­nius. Maž­daug prieš pust­re­čio šim­to me­tų sta­ty­to dva­ro pa­tal­po­se is­to­ri­jos al­sa­vi­mo ne­li­kę nė kva­po, jį gal kiek pri­me­na ap­tru­pė­ju­sios, fa­sa­do pu­sę rams­tan­čios ko­lo­nos. Da­bar šia­me pa­sta­te gy­ve­na ke­lio­li­ka vil­ka­viš­kie­čių šei­mų.

Dvare 1812 me­tais ap­si­sto­jęs sa­vo pul­kus to­li­mes­niam žy­giui ri­kia­vo Na­po­leo­nas, čia 1926 me­tais, įkū­rus Lie­tu­vos baž­ny­ti­nę pro­vin­ci­ją, glau­dė­si Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos ku­ri­ja. Jo­je dir­bo pir­ma­sis vys­ku­pi­jos vys­ku­pas An­ta­nas Ka­ro­sas, to­dėl prieš de­šimt me­tų, mi­nint her­bo su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio mies­tui 300 me­tų ju­bi­lie­jų, gat­vė per­var­dy­ta šio dva­si­nin­ko var­du.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujajam VMVT viršininkui Vilkaviškis nėra svetimas
* Rusų šeima namais vadina Vilkaviškį
* Nedidukuose Patilčiuose – didžiulio dvaro atminimas ir varnų karalystė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas