„Santaka“ / Vasarą moks­lei­viai no­ri dirb­ti ir užsidirbti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50

Tvarkinga šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje ar netoli jo. Tel. 8 636 47 641 .
Galioja iki: 2019-05-06 13:36:34

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14, beveik naują dvigulę lovą su patalynės dėže, 5 durų didelę medinę spintą. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-05-06 13:40:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-18 20:03

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kie­čiai Pau­lius Ba­tai­tis, Ta­das Mic­ke­vi­čius ir Ar­vy­das Kiau­la­kis va­sa­rą įsi­dar­bi­no UAB „Vil­kas­ta“. Vai­ki­nai sa­kė, jog tiek dar­bas, tiek al­ga juos vi­siš­kai ten­ki­na. Ats­kai­čius mo­kes­čius, mo­ki­niai gau­na 646 li­tus per mė­ne­sį.

Autorės nuotr.


Vasarą moks­lei­viai no­ri dirb­ti ir užsidirbti

Moks­lei­vio va­sa­ros va­ria­ci­jos: ga­li­ma su­do­ro­ti kal­nus kny­gų, pa­čiam pa­ra­šy­ti kny­gą, dvi­ra­čiu ap­min­ti Lie­tu­vą ar­ba tie­siog įsi­dar­bin­ti ir šiek tiek pa­si­jus­ti sa­va­ran­kiš­kam.

Šią va­sa­rą Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žo­je se­zo­ni­niam ter­mi­nuo­tam dar­bui yra už­si­re­gist­ra­vę 58 moks­lei­viai ir 6 stu­den­tai. Šie­met pa­reiš­ku­sių no­rą dirb­ti apie 30 pro­c. dau­giau nei praei­tais me­tais. Dar dau­giau moks­lei­vių sa­va­ran­kiš­kai ieš­ko ga­li­mų darb­da­vių tiek in­ter­ne­te, tiek per pa­žįs­ta­mus ir vi­sais ki­tais įma­no­mais bū­dais.Mo­kyk­lo­je - ir va­sa­rą

Dar­bo bir­žos ini­cia­ty­va bu­vo pa­siū­ly­ta ra­šy­ti pro­jek­tus jau­ni­mo įdar­bi­ni­mui. Pat­rauk­li są­ly­ga – dar­bo už­mo­kes­tis mo­ka­mas per pu­sę. Da­lį ap­mo­ka dar­bo bir­ža, ki­tą – įstai­ga, pa­ra­šiu­si pro­jek­tą. Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­da Be­sas­pa­rie­nė sa­kė, jog su pra­ne­ši­mu bu­vo su­pa­žin­din­tas Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­rius, Vai­kų ir jau­ni­mo cent­ras bei mo­ky­mo įstai­gos. Ta­čiau ak­ty­viai veik­los ėmė­si tik ne­tru­kus gim­na­zi­ja tap­sian­ti Pil­viš­kių vi­du­ri­nė mo­kyk­la. Pa­ren­gus pro­jek­tą smul­kiems mo­kyk­los re­mon­to dar­bams, čia įdar­bin­ti trys jau­nuo­liai.

„Ieš­ko­jo­me tri­jų ber­niu­kų, su­lau­ku­sių 18 me­tų ir no­rin­čių dirb­ti“, – pa­sa­ko­jo Pil­viš­kių vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Arū­nas Kiul­kis. Pa­gal eko­no­mi­nes mo­kyk­los ga­li­my­bes bu­vo nu­ma­ty­tos tik trys dar­bo vie­tos, o kan­di­da­tus pa­rink­ti pa­dė­jo kla­sės auk­lė­to­jai. Dar­bų vyk­dy­to­jo pri­žiū­ri­mi vai­ki­nai jau pa­re­mon­ta­vo tre­čią mo­kyk­los aukš­tą, da­bar dai­li­na fi­zi­kos ka­bi­ne­tą.Vis tiek įsi­dar­bin­tų

Jau­nuo­liai – Vy­tau­tas Gu­dai­tis, Ed­vi­nas Gus­tai­nis, Ir­man­tas Ža­le­ne­kas – ver­tin­da­mi dar­bą ir at­ly­gį džiau­gia­si „auk­so gys­la“. Pra­si­ta­rė, kad jei pa­tys ga­lė­tų spręs­ti, kaip keis­ti mo­kyk­los in­ter­je­rą, tai pa­rink­tų gy­ves­nes spal­vas. Ta­čiau ir taip pa­ten­kin­ti re­zul­ta­tais: iš­mo­ko da­žy­ti, glais­ty­ti. Tik lu­bų gran­dy­mas – var­gi­nan­tis dar­bas.

Moks­lei­viai tei­gia, kad jei ne mo­kyk­lo­je, tai vis tiek kur nors bū­tų įsi­dar­bi­nę. Jų pa­žįs­ta­mi ato­sto­gų me­tu taip pat uo­liai plu­ša sta­ty­bo­se.

Įdar­bi­nant moks­lei­vius ak­ty­viu tar­pi­nin­ka­vi­mu už­sii­ma Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ja ir tė­vų ko­mi­te­tas.

At­si­ra­dus dar­bo jė­gos po­rei­kiui pri­va­čio­se įmo­nė­se darb­da­viais tam­pa pa­tys tė­vai. To­kios ini­cia­ty­vos dė­ka 27 moks­lei­viai Ky­bar­tuo­se ga­vo dar­bą šiai va­sa­rai.

Ki­tos švie­ti­mo ir jau­ni­mo veik­la be­si­rū­pi­nan­čios įstai­gos tar­si pa­čios il­si­si nuo moks­lei­vių ar­ba or­ga­ni­zuo­ja pra­mo­gi­nę veik­lą: sto­vyk­las, spor­to var­žy­bas.Tik ne­kva­li­fi­kuo­tas dar­bas

Mo­ki­nį įdar­bin­ti nė­ra itin pa­to­gu: di­des­nė ti­ki­my­bė nu­si­ženg­ti Dar­bo ko­dek­sui. Moks­lei­viai ga­li dirb­ti tik ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą. Ne vi­si fi­zi­niai dar­bai jiems „įkan­da­mi“. Dir­ban­tį ne­pil­na­me­tį tu­ri pri­žiū­rė­ti suau­gęs žmo­gus. Ga­li­my­bė jau­nuo­liui pa­si­rink­ti dar­bo va­lan­das darb­da­viui ga­li su­kel­ti ne­pa­to­gu­mų. O kur dar ne­lem­tos trau­mos...

Dar­bo rin­ko­je pa­klau­ses­ni vai­ki­nai. Ke­lio­li­ka jų bu­vo įdar­bin­ta „Vil­kas­tos“ sta­ty­bos bend­ro­vė­je, 4 – „Pil­viš­kių grū­dų“ įmo­nė­je, ke­le­tas pa­siųs­ta į ap­lin­kos tvar­ky­mo dar­bus. Mer­gi­nos sa­vo ga­li­my­bes ban­do mai­ti­ni­mo įstai­go­se, pri­va­čiuo­se ūkiuo­se.

Kem­pin­go „Pu­še­lė“ ka­vi­nė­je tė­ra įdar­bin­ta tik vie­na moks­lei­vė, nors sa­vi­nin­kas Vi­das Venc­ke­vi­čius tei­gia, jog no­riai priim­tų ir dau­giau jau­ni­mo. Pag­rin­di­nė pro­ble­ma ta, jog va­sa­ros se­zo­nui dar­buo­to­jai komp­lek­tuo­ti pra­de­da­mi pa­va­sa­rį, kai moks­lei­viai vis dar tri­na mo­kyk­los suo­lus. Tik pa­si­bai­gus moks­lo me­tams paaug­liai pra­de­da ieš­ko­ti dar­bo, de­ja, jau per vė­lai.

Su­si­dū­rę su jiems ne­pa­lan­kia dar­bo rin­kos si­tua­ci­ja, moks­lei­viai rea­guo­ja įvai­riai: vie­ni plo­ja ka­tu­čių, vis tik ra­dę sau ni­šą, ki­ti to­liau krem­ta kny­gas... ar­ba le­dus, pa­pras­čiau­siai nuo­bo­džiau­ja. Tre­ti su­si­pa­kuo­ja daik­tus ir du­mia į Lie­tu­vos ku­ror­tų „ke­ba­bi­nes“ ar­ba į už­sie­nį. Pa­si­tai­ko, kad ne vi­si gim­ti­nę pa­li­kę moks­lei­viai su­grįž­ta.Si­mo­na ŠTRI­MAI­TY­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepatogumai gatvėse – dėl būsimos gerovės
* Profesionalaus teatro scenoje vilkaviškietis debiutavo pagrindiniu vaidmeniu
* Ūkininko dienoje – dėmesys pasėlių deklaravimo naujovėms
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Ar vartotinas pavadinimas „kajeno pipirai“?
Tai ne pipirai, o paprikos. Vartotinas pavadinimas yra Kajeno paprikos. Ši prieskoninė daržovė pavadinimą gavo pagal Kajeno vietovę ( Cayenne ), esančią Prancūzijos Gvianoje.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas