„Santaka“ / Kybartiečius kaitina ne vien pučiamieji

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda kombainą FERGUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, yra smulkintuvas), 2 vietų melžimo aikštelę, grėblį-vartytuvą, 12 t traktorinę puspriekabę, traktorius FORSCHRITT 323A ir MTZ-50, 5 korpusų plūgą KVERNELAND, traktorių T-150 su kultivatoriumi, 3 m grūdų sėjamąją, 800 l purkštuvą HARDI, ritininį presą, vakuumo siurblį. Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:36:13

Parduoda dvi mėsines karves su veršiais, 12 metinių pieninių telyčių, 3 bulius (1 mėn., 6 mėn., 1 metų). Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:41:12

Nedideliam ūkiui reikalinga (-as) melžėja (-as)-pagalbinis darbininkas (gali apgyvendinti). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-07-18 09:46:55

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-12-16 08:12

Dalinkitės:  


Išraiškingas kolektyvo „Škac“ merginų šokis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kybartiečius kaitina ne vien pučiamieji

Ky­bar­tai nea­be­jin­gi ne tik pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų gar­sams. Šis mar­gos is­to­ri­nės praei­ties pa­sie­nio mies­tas jau penk­ti me­tai ga­li di­džiuo­tis tais, ku­rie net ir vė­juo­tą ad­ven­to va­ka­rą, ryž­tin­gai na­muo­se iš­jun­gę te­le­vi­zo­rius bei įvei­kę sa­vai­tės nuo­var­gį, lei­džia­si į „Ne­ra­mių šir­džių mu­gę“.


Dė­ko­ta gro­žio kū­rė­jams


To­kiu var­du Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ras pa­krikš­ti­jo kas­me­ti­nį jau­ni­mo šo­kių fes­ti­va­lį, į ku­rį ir šie­met su­plau­kė ko­ne šim­tas su­bti­liai sko­nė­tis ju­de­siu mo­kan­čios pub­li­kos. Fes­ti­va­lio pra­džią pa­skel­bė ky­bar­tie­čių šo­kių gru­pė „Že­my­na“ (va­do­vė ir cho­reog­ra­fė – Ire­na Šu­no­kie­nė) gy­ve­ni­mo džiaugs­mu trykš­tan­čiu žy­dų šo­kiu „Ha­va Na­gi­la“. Šis ko­lek­ty­vas ir pa­sta­ty­mo, ir at­li­ki­mo meist­riš­ku­mu da­vė de­ra­mą to­ną vi­sai to­les­nei šven­ti­nio ren­gi­nio ei­gai.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gi­man­tas An­ta­nas Grei­mas, svei­kin­da­mas ju­bi­lie­ji­nio ren­gi­nio da­ly­vius ir or­ga­ni­za­to­rius, džiau­gė­si su kai­my­ni­ne Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi ne­se­niai įfor­min­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo ir drau­gys­tės su­tar­ti­mi bei lin­kė­jo fes­ti­va­liui tap­ti ne­nut­rūks­ta­mu.

Fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas ir or­ga­ni­za­to­rius – Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Sau­lius Juo­za­pas Čer­ne­vi­čius – pa­si­ro­dė sce­no­je ne­ši­nas di­džiu­liu glė­biu bal­tų ro­žių ir šūs­ni­mi pa­dė­kos raš­tų. Va­do­vas ap­do­va­no­jo ir iš­bu­čia­vo vi­sas aliai vie­nos šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­ves, o šo­kė­jams tė­viš­kai pa­lin­kė­jo „ne­suk­lup­ti“.


Ko ne šo­kių ma­ra­to­nas?


Pir­mą šo­kių ra­tą, tru­ku­sį 40 mi­nu­čių, įsuk­ti bu­vo pa­ti­kė­ta vieš­nioms iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties – Kul­tū­ros ir me­nų ko­le­džo cho­reog­ra­fi­niam an­samb­liui „Ju­nost Bal­ti­ki“. Jį sce­no­je pa­kei­tu­sios il­gap­lau­kės Gu­se­vo ry­tie­tiš­kų šo­kių stu­di­jos „Ta­ja“ šo­kių gru­pės „Mi­raž“ šo­kė­jos at­li­ko sko­nin­gą, pil­vo šo­kio ele­men­tais „pa­sū­dy­tą“ kom­po­zi­ci­ją. Šo­kė­jos iš Ma­ri­jam­po­lės sten­gė­si pa­ke­rė­ti žiū­ro­vus plaz­dan­čia sa­vo „Mei­le“. Kal­va­ri­jos me­no mo­kyk­los šo­kė­jos „Ad ast­ra“ pa­sa­ko­jo apie sa­vo „Bal­tą vai­kys­tę“, de­rin­da­mos įvai­rių sti­lių (nuo kla­si­ki­nio iki tau­ti­nio) ju­de­sius. Gu­se­vo kul­tū­ros na­mų šiuo­lai­ki­nio šo­kio stu­di­ja „Tri toč­ki“ ma­lo­niai nu­ste­bi­no mei­le ba­le­to ele­men­tams. Ša­kių „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vas „Pue­la“ mė­gi­no pri­kaus­ty­ti žiū­ro­vus šo­kiu „Jū­ros ban­go­se“ iš pa­va­sa­rį pa­sta­ty­to miu­zik­lo „Eg­lė – žal­čių ka­ra­lie­nė“, o Ma­ri­jam­po­lės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pės „Ara­bes­kas“ pa­ruo­šia­ma­jai gru­pei pa­vy­ko iš­ju­din­ti vi­sus ener­gin­gu šo­kiu „Ma­ka­re­na“. Jau de­šimt­me­tį gy­vuo­jan­tis Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „No­ri­ja“ pa­ro­dė nau­ją sa­vo kom­po­zi­ci­ją „Nak­tis Niu­jor­ke“.

Nuo­lat „Ne­ra­mių sie­lų mu­gė­je“ da­ly­vau­jan­tis Ma­ri­jam­po­lės Ry­giš­kių Jo­no gim­na­zi­jos šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vas „Vi­jo­na“ šie­met at­ve­žė at­mos­fe­rą kai­ti­nan­tį šo­kį „Blow“.

Nuo­la­ti­nis res­pub­li­ki­nio šo­kių kon­kur­so „No­riu kilt“ fi­na­li­nin­kas „Ara­bes­kas“ su­si­rin­ku­sie­siems pa­do­va­no­jo dar vie­ną sa­vo gra­žų dar­bą – „Val­są – pri­si­mink“. Ne vien cho­reog­ra­fi­nes kom­po­zi­ci­jas, bet ir šo­kių spek­tak­lius ku­rian­čio ta­len­tin­go ko­lek­ty­vo – Ma­ri­jam­po­lės kul­tū­ros cent­ro ma­žo­jo šo­kio teat­ro „Vil­ga“ cho­reog­ra­fi­nė gru­pė pa­do­va­no­jo bran­dų sa­vo dar­bą „At­vi­ra tie­sa“, al­suo­jan­tį dra­ma­tiš­ka nuo­tai­ka. Mer­gi­nų šo­kio ko­lek­ty­vas „Staig­me­na“, at­sto­vau­jan­tis Vil­ka­viš­kio S. Nė­ries pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, – ne tik nuo­la­ti­nis res­pub­li­ki­nių kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių nu­ga­lė­to­jas, bet ir il­ga­me­tis „Ne­ra­mių šir­džių mu­gės“ bi­čiu­lis. Šį kar­tą mer­gi­nos kar­tu su jas at­ly­dė­ju­siais sa­vo drau­gais at­li­ko dro­viu ero­tiš­ku­mu pul­suo­jan­tį šo­kį „Kai už­gęs­ta švie­sos“.


Kai­to ne tik da­ly­viai


Ant­ra­sis šo­kių ra­tas dar la­biau kai­ti­no va­ka­ro at­mos­fe­rą tar­si bran­dus vy­nas ir pa­žė­rė ne­pap­ras­tų re­gi­nių: „Opos“ ko­lek­ty­vo iš Ma­ri­jam­po­lės mer­gi­nos do­va­no­jo ne­prie­kaiš­tin­gą „Sam­bos rit­mo“ vė­ri­nį, o vil­ka­viš­kie­čių „Staig­me­na“ šok­da­ma „Is­pa­niš­ką gi­ta­rą“ pri­kaus­tė akį ne tik is­pa­niš­kais kos­tiu­mais. Vil­ka­viš­kie­tėms ne­nu­si­lei­do ir Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vo „Škac“ jau­nes­nio­ji gru­pė, ku­ri grakš­čiai iliust­ra­vo lieps­nin­gą­ją Is­pa­ni­ją.

Šo­kių ma­ra­to­ną vai­ni­ka­vo su­šok­ta „akis­ta­ta“ su For­tū­na. „Žmo­gus ar For­tū­na yra li­ki­mo val­do­vai?“ – į šį klau­si­mą mė­gi­no at­sa­ky­ti Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vo „Škac“ vy­res­nie­ji šo­kė­jai. Ko ge­ro, ras­ti at­sa­ky­mo neį­ma­no­ma. Bet jau­ni žmo­nės, ieš­kan­tys jo šo­kiu ir su­vo­kian­tys, ko klau­sia, per­tei­kian­tys tai ne tik kū­nu, bet ir ne­be vai­kiš­ku akių žvilgs­niu kom­po­zi­ci­jos pa­bai­go­je, – iš­ties yra tar­si ad­ven­ti­nių žmo­gaus sie­los at­sa­ky­mų į bū­ties klau­si­mus am­ba­sa­do­riai. Ko­kie iš­ban­dy­mai už­grius jų, šo­kių alė­jo­mis iš­ly­dė­tų į atei­ties ho­ri­zon­tus, pe­čius? No­ri­si pa­lin­kė­ti vien sėk­mės. Ir kad su­ge­bė­ji­mai ne­rū­dy­tų...Vio­le­ta MIC­KE­VI­ČIŪ­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Plintantys Sosnovskio barščiai kelia rimtą pavojų
* Į parduotuvę brenda per balas
* Mokyklos simboliu tapusi pedagogė: „Niekada nesigailėjau savo pasirinkimo“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar sekate orų prognozes?
Klausau per radiją.
Žiūriu per televiziją.
Skaitau laikraštyje.
Seku įvairiuose šaltiniuose.
Prognozėmis beveik nesidomiu.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „susibendrauti“?
Taip, laisvuosiuose stiliuose žodžiai subendrauti, susibendrauti gali būti pavartoti reikšme „susidraugauti“. Pvz.: Jie susipažino ir netrukus susibendravo.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas