„Santaka“ / Kybartiečius kaitina ne vien pučiamieji

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-12-16 08:12

Dalinkitės:  


Išraiškingas kolektyvo „Škac“ merginų šokis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kybartiečius kaitina ne vien pučiamieji

Ky­bar­tai nea­be­jin­gi ne tik pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų gar­sams. Šis mar­gos is­to­ri­nės praei­ties pa­sie­nio mies­tas jau penk­ti me­tai ga­li di­džiuo­tis tais, ku­rie net ir vė­juo­tą ad­ven­to va­ka­rą, ryž­tin­gai na­muo­se iš­jun­gę te­le­vi­zo­rius bei įvei­kę sa­vai­tės nuo­var­gį, lei­džia­si į „Ne­ra­mių šir­džių mu­gę“.


Dė­ko­ta gro­žio kū­rė­jams


To­kiu var­du Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ras pa­krikš­ti­jo kas­me­ti­nį jau­ni­mo šo­kių fes­ti­va­lį, į ku­rį ir šie­met su­plau­kė ko­ne šim­tas su­bti­liai sko­nė­tis ju­de­siu mo­kan­čios pub­li­kos. Fes­ti­va­lio pra­džią pa­skel­bė ky­bar­tie­čių šo­kių gru­pė „Že­my­na“ (va­do­vė ir cho­reog­ra­fė – Ire­na Šu­no­kie­nė) gy­ve­ni­mo džiaugs­mu trykš­tan­čiu žy­dų šo­kiu „Ha­va Na­gi­la“. Šis ko­lek­ty­vas ir pa­sta­ty­mo, ir at­li­ki­mo meist­riš­ku­mu da­vė de­ra­mą to­ną vi­sai to­les­nei šven­ti­nio ren­gi­nio ei­gai.

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Al­gi­man­tas An­ta­nas Grei­mas, svei­kin­da­mas ju­bi­lie­ji­nio ren­gi­nio da­ly­vius ir or­ga­ni­za­to­rius, džiau­gė­si su kai­my­ni­ne Ka­li­ning­ra­do sri­ti­mi ne­se­niai įfor­min­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo ir drau­gys­tės su­tar­ti­mi bei lin­kė­jo fes­ti­va­liui tap­ti ne­nut­rūks­ta­mu.

Fes­ti­va­lio su­ma­ny­to­jas ir or­ga­ni­za­to­rius – Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Sau­lius Juo­za­pas Čer­ne­vi­čius – pa­si­ro­dė sce­no­je ne­ši­nas di­džiu­liu glė­biu bal­tų ro­žių ir šūs­ni­mi pa­dė­kos raš­tų. Va­do­vas ap­do­va­no­jo ir iš­bu­čia­vo vi­sas aliai vie­nos šo­kių ko­lek­ty­vų va­do­ves, o šo­kė­jams tė­viš­kai pa­lin­kė­jo „ne­suk­lup­ti“.


Ko ne šo­kių ma­ra­to­nas?


Pir­mą šo­kių ra­tą, tru­ku­sį 40 mi­nu­čių, įsuk­ti bu­vo pa­ti­kė­ta vieš­nioms iš Ka­li­ning­ra­do sri­ties – Kul­tū­ros ir me­nų ko­le­džo cho­reog­ra­fi­niam an­samb­liui „Ju­nost Bal­ti­ki“. Jį sce­no­je pa­kei­tu­sios il­gap­lau­kės Gu­se­vo ry­tie­tiš­kų šo­kių stu­di­jos „Ta­ja“ šo­kių gru­pės „Mi­raž“ šo­kė­jos at­li­ko sko­nin­gą, pil­vo šo­kio ele­men­tais „pa­sū­dy­tą“ kom­po­zi­ci­ją. Šo­kė­jos iš Ma­ri­jam­po­lės sten­gė­si pa­ke­rė­ti žiū­ro­vus plaz­dan­čia sa­vo „Mei­le“. Kal­va­ri­jos me­no mo­kyk­los šo­kė­jos „Ad ast­ra“ pa­sa­ko­jo apie sa­vo „Bal­tą vai­kys­tę“, de­rin­da­mos įvai­rių sti­lių (nuo kla­si­ki­nio iki tau­ti­nio) ju­de­sius. Gu­se­vo kul­tū­ros na­mų šiuo­lai­ki­nio šo­kio stu­di­ja „Tri toč­ki“ ma­lo­niai nu­ste­bi­no mei­le ba­le­to ele­men­tams. Ša­kių „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vas „Pue­la“ mė­gi­no pri­kaus­ty­ti žiū­ro­vus šo­kiu „Jū­ros ban­go­se“ iš pa­va­sa­rį pa­sta­ty­to miu­zik­lo „Eg­lė – žal­čių ka­ra­lie­nė“, o Ma­ri­jam­po­lės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pės „Ara­bes­kas“ pa­ruo­šia­ma­jai gru­pei pa­vy­ko iš­ju­din­ti vi­sus ener­gin­gu šo­kiu „Ma­ka­re­na“. Jau de­šimt­me­tį gy­vuo­jan­tis Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mer­gi­nų šo­kių ko­lek­ty­vas „No­ri­ja“ pa­ro­dė nau­ją sa­vo kom­po­zi­ci­ją „Nak­tis Niu­jor­ke“.

Nuo­lat „Ne­ra­mių sie­lų mu­gė­je“ da­ly­vau­jan­tis Ma­ri­jam­po­lės Ry­giš­kių Jo­no gim­na­zi­jos šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vas „Vi­jo­na“ šie­met at­ve­žė at­mos­fe­rą kai­ti­nan­tį šo­kį „Blow“.

Nuo­la­ti­nis res­pub­li­ki­nio šo­kių kon­kur­so „No­riu kilt“ fi­na­li­nin­kas „Ara­bes­kas“ su­si­rin­ku­sie­siems pa­do­va­no­jo dar vie­ną sa­vo gra­žų dar­bą – „Val­są – pri­si­mink“. Ne vien cho­reog­ra­fi­nes kom­po­zi­ci­jas, bet ir šo­kių spek­tak­lius ku­rian­čio ta­len­tin­go ko­lek­ty­vo – Ma­ri­jam­po­lės kul­tū­ros cent­ro ma­žo­jo šo­kio teat­ro „Vil­ga“ cho­reog­ra­fi­nė gru­pė pa­do­va­no­jo bran­dų sa­vo dar­bą „At­vi­ra tie­sa“, al­suo­jan­tį dra­ma­tiš­ka nuo­tai­ka. Mer­gi­nų šo­kio ko­lek­ty­vas „Staig­me­na“, at­sto­vau­jan­tis Vil­ka­viš­kio S. Nė­ries pa­grin­di­nei mo­kyk­lai, – ne tik nuo­la­ti­nis res­pub­li­ki­nių kon­kur­sų ir fes­ti­va­lių nu­ga­lė­to­jas, bet ir il­ga­me­tis „Ne­ra­mių šir­džių mu­gės“ bi­čiu­lis. Šį kar­tą mer­gi­nos kar­tu su jas at­ly­dė­ju­siais sa­vo drau­gais at­li­ko dro­viu ero­tiš­ku­mu pul­suo­jan­tį šo­kį „Kai už­gęs­ta švie­sos“.


Kai­to ne tik da­ly­viai


Ant­ra­sis šo­kių ra­tas dar la­biau kai­ti­no va­ka­ro at­mos­fe­rą tar­si bran­dus vy­nas ir pa­žė­rė ne­pap­ras­tų re­gi­nių: „Opos“ ko­lek­ty­vo iš Ma­ri­jam­po­lės mer­gi­nos do­va­no­jo ne­prie­kaiš­tin­gą „Sam­bos rit­mo“ vė­ri­nį, o vil­ka­viš­kie­čių „Staig­me­na“ šok­da­ma „Is­pa­niš­ką gi­ta­rą“ pri­kaus­tė akį ne tik is­pa­niš­kais kos­tiu­mais. Vil­ka­viš­kie­tėms ne­nu­si­lei­do ir Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro šiuo­lai­ki­nio šo­kio ko­lek­ty­vo „Škac“ jau­nes­nio­ji gru­pė, ku­ri grakš­čiai iliust­ra­vo lieps­nin­gą­ją Is­pa­ni­ją.

Šo­kių ma­ra­to­ną vai­ni­ka­vo su­šok­ta „akis­ta­ta“ su For­tū­na. „Žmo­gus ar For­tū­na yra li­ki­mo val­do­vai?“ – į šį klau­si­mą mė­gi­no at­sa­ky­ti Ky­bar­tų kul­tū­ros cent­ro ko­lek­ty­vo „Škac“ vy­res­nie­ji šo­kė­jai. Ko ge­ro, ras­ti at­sa­ky­mo neį­ma­no­ma. Bet jau­ni žmo­nės, ieš­kan­tys jo šo­kiu ir su­vo­kian­tys, ko klau­sia, per­tei­kian­tys tai ne tik kū­nu, bet ir ne­be vai­kiš­ku akių žvilgs­niu kom­po­zi­ci­jos pa­bai­go­je, – iš­ties yra tar­si ad­ven­ti­nių žmo­gaus sie­los at­sa­ky­mų į bū­ties klau­si­mus am­ba­sa­do­riai. Ko­kie iš­ban­dy­mai už­grius jų, šo­kių alė­jo­mis iš­ly­dė­tų į atei­ties ho­ri­zon­tus, pe­čius? No­ri­si pa­lin­kė­ti vien sėk­mės. Ir kad su­ge­bė­ji­mai ne­rū­dy­tų...Vio­le­ta MIC­KE­VI­ČIŪ­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas