„Santaka“ / Tarp ekologiškų ūkių nugalėtojų – Pajevonio ūkininkai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-08-01 06:45

Dalinkitės:  


Jo­nas ir Dan­guo­lė Pro­ta­se­vi­čiai sa­kė ne­si­ti­kė­ję pel­ny­ti pa­žan­giau­sio Lie­tu­vo­je eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkio šei­mi­nin­kų var­do.

Autoriaus nuotr.


Tarp ekologiškų ūkių nugalėtojų – Pajevonio ūkininkai

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Šeš­ta­die­nį Vei­sie­jų re­gio­ni­nia­me par­ke įvy­ko Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ja­ma tra­di­ci­nio kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias eko­lo­gi­nis ūkis“ nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja, per ku­rią bu­vo pa­gerb­ti ir du Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos eko­lo­gi­nių ūkių šei­mi­nin­kai – Jo­nas ir Dan­guo­lė Pro­ta­se­vi­čiai bei Vin­cas ir Ja­ni­na Venc­laus­kai.

Sa­vo eko­lo­giš­ką pro­duk­ci­ją šven­tė­je taip pat pri­sta­tė ir Jū­ra­tės Rut­kaus­kie­nės bei Sta­sio Ma­to­nio ūkiai.


Ne­si­ti­kė­jo tap­ti nu­ga­lė­to­jais


Šiais me­tais iš dau­giau nei 2,5 tūkst. ša­ly­je eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­čių žem­dir­bių at­rink­ta per 30 no­mi­nan­tų. Tik pen­ki iš jų ta­po nu­ga­lė­to­jais. Tarp šių pa­te­ko ir Jo­nas bei Dan­guo­lė Pro­ta­se­vi­čiai, ku­rie ga­vo ap­do­va­no­ji­mą už pa­žan­giau­sią Lie­tu­vo­je eko­lo­gi­nės ga­my­bos ūkį.

Ši­lauo­gių ūkį tu­rin­tys Vin­cas ir Ja­ni­na Venc­laus­kai ap­do­va­no­ti pa­ska­ti­na­mai­siais pri­zais.

„Pri­si­pa­žin­siu, šis ap­do­va­no­ji­mas la­bai nu­ste­bi­no. Juk ir be mū­sų ša­ly­je yra dau­gy­bė eko­lo­gi­nių ūkių, ku­rie ver­ti bū­ti ge­riau­siais“, – sau nuo­pel­nų ne­no­rė­jo pri­siim­ti J. Pro­ta­se­vi­čius.

Kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias eko­lo­gi­nis ūkis“ nu­ga­lė­to­jai net tre­jus me­tus ga­lės di­džiuo­tis nu­ga­lė­to­jų var­dais. Dėl to, pa­sak J. Pro­ta­se­vi­čiaus, šis ap­do­va­no­ji­mas dar la­biau ver­čia to­bu­lė­ti.


Sten­gė­si ir dėl įsi­ti­ki­ni­mų


Šiuo me­tu Pro­ta­se­vi­čiai ūki­nin­kau­ja miš­ria­me šei­mos ūky­je. Jie tu­ri be­veik 30 ha že­mės bei lai­ko 17 gal­vi­jų. Nuo 2004 m. eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­tys Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos gy­ven­to­jai ti­ki­na ir se­niau sten­gę­si iš­si­vers­ti su kuo ma­žes­niais trą­šų bei che­mi­ka­lų kie­kiais.

„Pra­dė­jo­me eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­ti ne tik dėl tuo me­tu bu­vu­sių di­de­lių iš­mo­kų, ta­čiau ir dėl sa­vų įsi­ti­ki­ni­mų. Vi­suo­met no­rė­jo­me, jog mū­sų pro­duk­ci­ja bū­tų kuo eko­lo­giš­kes­nė, svei­kes­nė“, – pa­sa­ko­jo D. Pro­ta­se­vi­čie­nė. Pa­sak jos, da­bar kar­tais net pyk­tis sui­ma ma­tant, kaip ūki­nin­kai gau­siai che­mi­ka­lais purš­kia sa­vo lau­kus.

„No­rė­tų­si, kad vi­si su­ma­žin­tų purš­ki­mų skai­čių bent jau vie­nu kar­tu, ir ta­da duo­na tik­rai tap­tų svei­kes­nė“, – vy­lė­si D. Pro­ta­se­vi­čie­nė.


Plės­tis kol kas ne­ke­ti­na


Aš­tuo­ne­rius me­tus eko­lo­giš­kai ūki­nin­kau­jan­tys Pro­ta­se­vi­čiai pa­sa­ko­jo, jog per vi­są šį lai­ką te­ko su­si­dur­ti su įvai­riais sun­ku­mais, ta­čiau at­si­sa­ky­ti da­bar­ti­nės veik­los tik­rai ne­ža­dan­tys.

„Iš pra­džių bu­vo la­bai sun­ku: daug neaiš­ku­mų, sun­kiai įgy­ven­di­na­mų rei­ka­la­vi­mų, at­ro­dė, jog tik­rai ne­pa­jėg­si­me. Ta­čiau kant­riai sie­kė­me sa­vo tiks­lo ir šiuo me­tu ūki­nin­kau­ti jau kur kas leng­viau“, – kal­bė­jo J. Pro­ta­se­vi­čius.

Pak­laus­ti, ar ne­si­ruo­šia plės­ti sa­vo ūkio, Pro­ta­se­vi­čiai tvir­ti­no apie tai da­bar ne­gal­vo­jan­tys.

„Gal ir ga­lė­tu­me dar šiek tiek iš­si­plės­ti, ta­čiau kol kas nė­ra tam tin­ka­mų są­ly­gų. Ap­lin­kui jau vi­sos že­mės pri­va­ti­zuo­tos, su­pirk­tos stam­bių ūki­nin­kų. Tu­ri­me ke­le­tą hek­ta­rų nuo­mo­ja­mos že­mės ir, jei bū­tų ga­li­my­bė, no­rė­tu­me ją nu­si­pirk­ti“, – kal­bė­jo D. Pro­ta­se­vi­čie­nė.

Pa­sak mo­ters, iš pra­džių jiems la­bai daug pa­dė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai bei ofi­cia­lų eko­lo­gi­nės ga­my­bos ser­ti­fi­ka­vi­mą vyk­dan­čios įstai­gos „Ekoag­ros“ at­sto­vai.


Ta­po gy­ve­ni­mo bū­du


Tiek Jo­nas, tiek Dan­guo­lė Pro­ta­se­vi­čiai pri­si­pa­žįs­ta, kad eko­lo­gi­nis ūki­nin­ka­vi­mas jiems jau ta­po gy­ve­ni­mo bū­du. Nors iš­mo­kos už eko­lo­gi­nę pro­duk­ci­ją nuo 2009 me­tų su­ma­žė­jo dvi­gu­bai, ta­čiau apie pa­si­trau­ki­mą iš šio vers­lo šei­ma net ne­gal­vo­ja.

Mo­te­ris iš eko­lo­giš­kų pro­duk­tų na­mie ke­pa duo­ną, ga­mi­na gi­rą. Vy­ras sa­vo tven­ki­ny­je eko­lo­giš­kai au­gi­na bei gau­do žu­vis.

„Sten­gia­mės mai­tin­tis tik svei­ka pro­duk­ci­ja. Ži­no­me, kiek daug ža­los ga­li pri­da­ry­ti che­mi­ka­lai“, – su­tar­ti­nai kal­bė­jo su­tuok­ti­niai. Du jų pil­na­me­čiai sū­nūs pri­ta­ria tė­vų pa­si­rink­tam gy­ve­ni­mo bū­dui ir kai tik ga­li, pa­de­da na­mie tvar­ky­tis.

Pro­ta­se­vi­čiai nuo šiol ga­li di­džiuo­tis ne tik kon­kur­so „Pa­žan­giau­sias eko­lo­gi­nis ūkis“ nu­ga­lė­to­jų var­du. Jų so­dy­ba yra vie­na iš gra­žiau­sių Vil­ka­viš­kio kraš­te ir nuo­lat da­ly­vau­ja gra­žiau­sios ra­jo­no so­dy­bos rin­ki­muo­se.

D. Pro­ta­se­vi­čie­nė ne tik spė­ja tvar­ky­tis na­muo­se, pa­dė­ti ūki­nin­kau­ti vy­rui, ta­čiau dar tu­ri lai­ko ir kur­ti poe­zi­ją.

„Kai no­ri, vis­ką įma­no­ma su­spė­ti. Džiau­giuo­si, kad dar tu­riu veik­los ir ne­rei­kia sė­dė­ti už­si­da­rius na­muo­se“, – tvir­ti­no Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos ūki­nin­kė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas