„Santaka“ / Javapjūtės laukiantys žemdirbiai dairosi į dangų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-27 05:50

Dalinkitės:  


Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Ge­de­mi­nas Biels­kus tvir­ti­no, jog kul­ti ja­vus ga­lė­tų pra­dė­ti nors ir šian­dien, ta­čiau to pa­da­ry­ti ne­lei­džia orai.

Autoriaus nuotr.


Javapjūtės laukiantys žemdirbiai dairosi į dangų

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Prieš po­rą sa­vai­čių ra­jo­ne pra­si­dė­ju­si ja­vap­jū­tė su­sto­jo. Jau ku­rį lai­ką žem­dir­biams ne­ri­mą ke­lia ne­si­liau­jan­tys lie­tūs, ne­lei­džian­tys kul­ti ja­vų.


Pras­tai per­žie­mo­jo


Šie­met Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne dek­la­ruo­ta per 83 tūks­tan­čius hek­ta­rų pasėlių plo­tų. Tai be­veik tūks­tan­čiu hek­ta­rų dau­giau nei praė­ju­siais me­tais.

„Ten­den­ci­jos ro­do, kad ūkiai stam­bė­ja. Nors dek­la­ruo­tų plo­tų pa­di­dė­jo, ta­čiau pa­reiš­kė­jų su­ma­žė­jo be­veik šim­tu“, – sa­kė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas Vi­tas Ga­vė­nas.

Žie­mą ra­jo­no ūki­nin­kai pa­ty­rė di­de­lių nuo­sto­lių: iš­ša­lo be­veik 80 pro­c. žie­mi­nių rap­sų ir per pu­sę ma­žiau kvie­čių pa­sė­lių. Dau­ge­lis žem­dir­bių iš­ša­lu­sius plo­tus pa­si­sku­bi­no at­sė­ti va­sa­ri­nė­mis kul­tū­ro­mis.

„Ypač daug pa­sė­lių nu­ken­tė­jo ties Ru­mo­kais, Sla­ba­dais. Kai ku­rie plo­tai iš to­lo at­ro­do gra­žiai, ta­čiau priė­jus ar­tyn vaiz­das pa­si­kei­čia: ja­vai taip pra­re­tė­ję, kad net pe­lė ne­ga­lė­tų pa­si­slėp­ti“, – si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo V. Ga­vė­nas.


Pra­si­dė­ju­si su­sto­jo


Pir­mie­ji kom­bai­nai į lau­kus iš­va­žia­vo be­veik prieš po­rą sa­vai­čių. Ūki­nin­kai kū­lė žie­mi­nius mie­žius, vė­liau – rap­sus. Ta­čiau anks­ti pra­si­dė­ju­si ja­vap­jū­tė dėl lie­tin­gų orų kol kas su­sto­jo.

Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Ge­de­mi­nas Biels­kus tvir­ti­no, kad šie­met dau­ge­liui ūki­nin­kų ja­vap­jū­tė pra­si­dės ge­ro­kai vė­liau nei anks­tes­niais me­tais.

„Per­nai pir­mą kar­tą į lau­kus kul­ti ja­vų iš­va­žia­vau lie­pos 22 die­ną. Šie­met dar­bų pra­džia ge­ro­kai vė­luo­ja. Ja­vap­jū­tei esu vi­siš­kai pa­si­ruo­šęs: san­dė­liai su­tvar­ky­ti, kom­bai­nas su­re­mon­tuo­tas. Ga­lė­čiau į lau­kus va­žiuo­ti kad ir šian­die­ną. De­ja, kol kas ten­ka lauk­ti ge­rų orų“, – pa­sa­ko­jo G. Biels­kus.

„Ja­vap­jū­tės pra­džia bu­vo pa­na­ši kaip ir per­nai, tik orai ne­lei­do jai tęs­tis. Jei ir to­liau lis, grū­dų au­gin­to­jai pa­tirs di­džiu­lių nuo­sto­lių. Jau da­bar kai ku­rių žie­mi­nių rap­sų ankš­tys nuo di­de­lės kait­ros ir lie­taus pra­de­da by­rė­ti. Lai­kas bū­tų kul­ti ir žie­mi­nius kvie­čius, ta­čiau į lau­kus neį­ma­no­ma įva­žiuo­ti“, – sam­pro­ta­vo V. Ga­vė­nas.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je trum­pam at­slin­kus sau­lė­tiems orams žem­dir­biai ma­siš­kai kū­lė žie­mi­nius rap­sus. Įva­žiuo­ti jau bu­vo ga­li­ma ir į ki­tų žie­mi­nių ja­vų kul­tū­rų lau­kus.


Iš­lie­ka op­ti­mis­tais


Pa­sak kal­bin­tų­jų, ge­riau­siai ra­jo­ne at­ro­do va­sa­ri­nių ja­vų kul­tū­ros, ta­čiau jei­gu gam­tos są­ly­gos ir to­liau bus ne­nus­pė­ja­mos, nie­ko ge­ro ­ti­kė­tis neverta.

„Te­ko ma­ty­ti ra­jo­ne ne­ma­žai liū­čių iš­gul­dy­tų avi­žų, va­sa­ri­nių rap­sų plo­tų. Ja­vų ko­ky­bę nu­spė­ti taip pat sun­ku – nuo drėg­mės dau­ge­ly­je vie­to­vių jau juos­ta žie­mi­nių kvie­čių var­pos. Jei per ja­vap­jū­tę grū­dus teks „vog­ti“ nuo lie­taus, ne­tu­rin­tys di­de­lių tal­pyk­lų ir džio­vyk­lų ūki­nin­kai su­si­durs su rim­to­mis pro­ble­mo­mis“, – svars­tė V. Ga­vė­nas.

„Jei­gu vis­kas bus ge­rai, pas mus žie­mi­nių kvie­čių der­lius šiais me­tais tu­rė­tų bū­ti ge­res­nis nei per­nai. Ta­čiau to ne­pa­sa­ky­čiau apie va­sa­ri­nes šių ja­vų kul­tū­ras. Rap­sų per­nai vi­du­ti­niš­kai iš hek­ta­ro pri­kū­liau 2,1 to­nos, šie­met tu­rė­tų bū­ti šiek tiek ma­žiau“, – da­li­jo­si min­ti­mis G. Biels­kus.

Vis dėl­to Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas pro­gno­za­vo, kad vi­so ra­jo­no ūki­nin­kams, prie­šin­gai nei keturvalakiečiui G. Biels­kui, ge­res­nis tu­rė­tų bū­ti va­sa­ri­nių kvie­čių der­lius.

Ne­pai­sant niū­rių pro­gno­zių, abu pa­šne­ko­vai tvir­ti­no ti­kin­tys, kad orų są­ly­gos leis ja­vap­jū­tei įsi­bė­gė­ti.Ma­žai be­si­drau­džian­čių­jų


„Dau­ge­liui ūki­nin­kų ja­vų der­lius yra pa­grin­di­nis vers­las. Ta­čiau jis di­de­le da­li­mi pri­klau­so nuo gam­tos. Ga­li­ma vis­ką da­ry­ti pa­gal nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ar rei­ka­la­vi­mus, ta­čiau jei­gu gam­ta su­gal­vos pa­juo­kau­ti, vis­kas ga­li nuei­ti per­niek“, – ti­ki­no Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas.

Kad taip neat­si­tik­tų ir bū­tų ga­li­ma ap­si­sau­go­ti nuo ne­nu­ma­ty­tų ap­lin­ky­bių, kai ku­rie ra­jo­no ūki­nin­kai iš anks­to ap­drau­džia sa­vo pa­sė­lius. Tie­sa, iš be­veik 3600 ra­jo­ne esan­čių žem­dir­bių vos 21 šiais me­tais yra ap­drau­dęs sa­vo plo­tus.

Žie­mi­nių rap­sų iš dek­la­ruo­tų maž­daug 4 tūkst. ha yra ap­draus­ta 1150 ha.

Dar ma­žiau ap­draus­ta žie­mi­nių kvie­čių – vos 120 ha, nors iš vi­so jų ra­jo­ne au­gi­na­ma be­veik 23 tūkst. hek­ta­rų.

„Pu­sę drau­di­mo įmo­kos kom­pen­suo­ja vals­ty­bė, ta­čiau žem­dir­biams su­mos už hek­ta­rą vis tiek iš­lie­ka di­de­lės. Pa­vyz­džiui, žie­mi­nių rap­sų įmo­ka svy­ruo­ja nuo 90 iki 180 li­tų, o kvie­čių – nuo 45 iki 90 li­tų. Dau­ge­lis žmo­nių vis dar gal­vo­ja, kad jų ja­vams nie­ko neat­si­tiks, ta­čiau daž­nai ten­ka nu­si­vil­ti. Ma­nau, atei­ty­je drau­džian­čių­jų sa­vo pa­sė­lius tik dau­gės“, – svars­tė V. Ga­vė­nas.

Jam pri­ta­rė ir G. Biels­kus, teig­da­mas, jog kol kas dar ne­si­nau­do­jo drau­di­mo pa­slau­go­mis, ta­čiau atei­ty­je neat­me­ta ga­li­my­bės iš anks­to ap­si­sau­go­ti nuo ga­li­mų nuo­sto­lių.


Kai­nos aukš­tes­nės


Ge­riau­si me­tai, pa­sak G. Biels­kaus, ūki­nin­kams bu­vo praė­ju­sie­ji, kai ir der­lius bu­vo gau­sus, ir kai­nos pa­kan­ka­mai aukš­tos. Šiais me­tais ūki­nin­kas jau ne­si­ti­ki to­kių ge­rų są­ly­gų.

Grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos yra la­bai ne­nus­pė­ja­mos. Jos per vie­ną die­ną ga­li pa­si­keis­ti ke­lis kar­tus. Ta­čiau to­kios ten­den­ci­jos, kad ma­žė­tų, kol kas nė­ra.

Šiuo me­tu grū­dų su­pir­ki­mo punk­tuo­se už to­ną rap­sų mo­ka­ma apie 1500 li­tų, už ant­ros kla­sės kvie­čius – apie 630 li­tų.

„Kai­nos tu­ri bū­ti aukš­tos, nes vis­kas brangs­ta: ku­ras, trą­šos, įvai­rūs che­mi­ka­lai, tech­ni­kos de­ta­lės. No­rint gau­ti pel­no, rei­kia į že­mę ne­ma­žai įdė­ti“, – sa­kė G. Biels­kus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas