„Santaka“ / Po Šveicariją – lietuvių rašytojų keliais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-20 22:26

Dalinkitės:  


Nuostabūs vaizdai, atsiveriantys per „St. Charles“ vilos langus, Maironį įkvėpė parašyti garsųjį eilėraštį „Vakaras ant ežero Keturių kantonų“.

Autoriaus nuotr.


Po Šveicariją – lietuvių rašytojų keliais

(Tę­si­nys. Spaus­din­ta Nr. 81, 82, 83.)Poe­tas S. Ge­da ra­šė: „Ne­bus di­de­lė nau­jie­na, jei­gu pa­sa­ky­siu, kad Švei­ca­ri­jos įvaiz­dį ma­no są­mo­nė­je for­ma­vo Mai­ro­nio ei­lė­raš­tis „Va­ka­ras ant eže­ro Ke­tu­rių kan­to­nų“. Mo­kė­jau jį at­min­ti­nai, net ir da­bar jis man vie­nas gra­žiau­sių.“ Nek­ly­siu sa­ky­da­mas, kad ir mū­sų ke­liau­to­jai, vyk­da­mi į Švei­ca­ri­ją, pri­si­mi­nė šį ei­lė­raš­tį ir sva­jo­jo iš­vys­ti poe­to ap­dai­nuo­tą eže­rą.

Mums la­bai pa­si­se­kė. Dar Ma­ri­jam­po­lė­je ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­rė, Sūduvos kultūros fondo pirmininkė D. Kli­ma­vi­čie­nė su­si­ta­rė, jog va­di­na­mo­jo­je Mai­ro­nio vi­lo­je mus pa­si­tiks Švei­ca­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jūratė Cas­per­sen. Nors ir la­bai už­siė­mu­si (ji yra ir Pasaulio lietuvių bendruomenės aktyvistė), Jū­ra­tė mus pa­si­ti­ko ža­viai šyp­sodamasi ir su do­va­no­mis.

Gim­na­zis­tai bu­vo pa­vai­šin­ti sal­du­my­nais, o vi­si ke­liau­to­jai – jos pa­čios kep­ta ba­na­nų duo­na. Lyg ži­no­da­ma, kad bus pra­šo­ma šios duo­nos re­cep­to, Jū­ra­tė jį bu­vo iš­spaus­di­nu­si ir mums mie­lai pa­da­li­jo.

J. Cas­per­sen yra pa­ra­šiu­si apie Mai­ro­nį straips­nį, ku­ris iš­spaus­din­tas kny­go­je „Lie­tu­vių ra­šy­to­jų ta­kais Švei­ca­ri­jo­je“.

1884–1907 m. Mai­ro­nis pro­fe­so­ria­vo Pe­ter­bur­go dva­si­nė­je se­mi­na­ri­jo­je ir va­sa­ras mėg­da­vo leis­ti Švei­ca­ri­jo­je. „Ke­ti­nu ant ko­kio pu­sant­ro mė­ne­sio pail­sė­ti Švei­ca­ri­jo­je ant eže­ro Ke­tu­rių kan­to­nų, kur jau du kar­tus bu­vau ir kur ma­lo­niaus (gė­rė­jau­si – red. pa­st.) tarp gam­tos gro­žy­bių“, – ra­šė jis 1899 me­tais poe­tui ir ku­ni­gui Ado­mui Jakš­tui-Damb­raus­kui.

Pro­fe­so­riau­da­mas Pe­ter­bur­ge Mai­ro­nis su­si­pa­ži­no su pran­cū­zu E. Pe­ti­tu, ku­ris Švei­ca­ri­jo­je, už 4 km nuo Liu­cer­nos, Me­ge­no mies­te­ly­je, bu­vo įsi­gi­jęs „St. Char­les“ vi­lą. Čia ap­si­sto­jęs Mai­ro­nis sukūrė poe­mą „Jau­no­ji Lie­tu­va“, prie ku­rios pri­ra­šė: „Vil­la St. Char­les, 25 d. lie­pos, 1907 m.“

Pro šios vi­los lan­gą Mai­ro­nis gė­rė­jo­si Ke­tu­rių kan­to­nų eže­ru ir Ri­gi Kulm kal­nu. Jo ei­lė­raš­tis „Va­ka­ras ant eže­ro Ke­tu­rių kan­to­nų“ lai­ko­mas poe­zi­jos še­dev­ru.

„Šiam ei­lė­raš­čiui bū­din­ga nuo­tai­kų kai­ta, pa­ki­lu­mas, su­si­ža­vė­ji­mas gam­tos gro­žiu pe­rei­na į liū­de­sį, mei­lę Lie­tu­vai iš to­lo“, – sa­vo straips­ny­je ra­šė J. Cas­per­sen. Ne vie­nam iš Tė­vy­nės iš­vy­ku­siam lie­tu­viui ei­lė­raš­ty­je per­teik­ta bū­se­na pa­žįs­ta­ma: „Ko, aša­rė­le, ko tu per skruos­tą / Kaip per­las rie­di?“

Suk­vie­tu­si vi­sus po Mai­ro­nio lie­pa, emo­cin­go­ji J. Cas­per­sen iš­raiš­kin­gai pa­sa­ko­jo apie per­mai­nin­gą „St. Char­les“ vi­los li­ki­mą. Šį ro­jaus kam­pe­lį su­pa di­de­lis par­kas su fon­ta­nu ir skulp­tū­ro­mis, vi­sais me­tų lai­kais čia žy­di gė­lės ir krū­mai, ry­mo šim­ta­me­čiai spyg­liuo­čiai ir la­puo­čiai me­džiai. Švei­ca­ri­jos lie­tu­vių rū­pes­čiu neo­ba­ro­ki­nė vi­la yra pri­va­taus fon­do tvar­ko­ma kaip mu­zie­jus ir kul­tū­ros cent­ras.

Po šim­to me­tų Mai­ro­nis tar­si vėl grį­žo į vi­lą. 2007 m. bir­že­lio 29 d. ant di­din­gos vi­los sie­nos bu­vo pri­tvir­tin­ta ir iš­kil­min­gai ati­deng­ta di­džia­jam lie­tu­vių poe­tui skir­ta at­mi­ni­mo len­ta.

Tuo­met per iš­kil­mes Švei­ca­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės var­du kal­bė­ju­si J. Cas­per­sen iš­ta­rė to­kius žo­džius: „Ga­li­me pa­si­di­džiuo­ti, kad poe­to su­kur­ti dar­bai ir skel­bia­mi idea­lai ir po šim­to me­tų yra sek­ti­ni. Mai­ro­nis yra ne tik li­te­ra­tū­ri­nė as­me­ny­bė. Jis mū­sų tau­tos šauk­lys ir gy­nė­jas, ir są­ži­nė, ir pro­tas.“

Prie me­mo­ria­li­nės len­tos su­skam­bo Sū­du­vos kraš­to gim­na­zis­tų skai­to­mi „švei­ca­riš­kie­ji“ Mai­ro­nio ei­lė­raš­čiai.

Vi­si su­si­ka­bi­no­me ran­ko­mis ir sugiedojome gies­mę „Lie­tu­va bran­gi“. Pa­sak J. Cas­per­sen, tai kiek­vie­nos eks­kur­si­jos ri­tua­las, ky­ląs iš su­jau­din­tų lan­ky­to­jų šir­džių.An­ta­nas ŽI­LINS­KAS(Bus dau­giau)Švei­ca­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės Jū­ra­tės Cas­per­sen ba­na­nų duo­nos re­cep­tasGe­rai iš­mai­šy­ki­te 10–12 šaukš­tų cuk­raus, 75 g iš­ly­dy­to svie­sto ir 2 kiau­ši­nius. Ats­ki­rai su ša­ku­te su­trin­ki­te 4 labai ge­rai iš­no­ku­sius ba­na­nus ir įpil­ki­te 5 šaukš­tus van­dens. Ba­na­nų ma­sę su­pil­ki­te į cuk­raus bei kiau­ši­nių pla­ki­nį ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Pri­dė­ki­te 1 ar­ba­ti­nį šaukš­te­lį so­dos, 1/2 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio drus­kos ir 1/4 ar­ba­ti­nio šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių. Ir vėl vis­ką iš­mai­šy­ki­te. Ga­liau­siai įdė­ki­te 27 šaukš­tus kvie­ti­nių mil­tų ir dar kar­tą ge­rai vis­ką per­mai­šy­ki­te.

Ke­pi­mo skar­dą iš­tep­ki­te svies­tu ir duo­nos ke­pa­liu­ką pa­šau­ki­te į įkai­tin­tą iki 180 laips­nių or­kai­tę. Kep­ti rei­kia apie 60 mi­nu­čių. Ar duo­nu­tė iš­ke­pu­si, ga­li­ma pa­tik­rin­ti me­di­ne laz­de­le arba pa­ga­liu­ku. Jei įbe­dus į ke­pi­nį laz­de­lė lie­ka sau­sa, lai­kas trauk­ti duo­ną iš or­kai­tės.Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas