„Santaka“ / Dešimtmetį slapstęsis įtariamasis buvo išteisintas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02

Parduoda plastikinius 1 t ir 800 l talpos konteinerius (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, tinka vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir kt.), VW GOLF III (1996 m., 1,6 l, benzinas, baltos spalvos, nesurūdijęs, 400 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-07-06 15:56:02

Parduoda AUDI 100 C4 AVANT TDI (1993 m., 2,5 l, 85 kW, 6 pavaros, tamsiai pilkos spalvos, TA iki 2020 m. gegužės 31 d., geros būklės, 700 Eur), OPEL FRONTERA SPORT (1994 m., 2 l, įpurškimas, benzinas, 2 durys, nesurūdijusi, visi 4x4 varantieji ratai veikia gerai, TA iki 2021 m. gegužės 1 d., puikus medžioklei, žvejybai, 900 Eur). Tel. 8 618 57 171.
Galioja iki: 2019-07-06 18:16:52Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-18 23:00

Dalinkitės:  


Iš keturių prievartautojų ilgus metus už grotų praleido tik vienas.

Dešimtmetį slapstęsis įtariamasis buvo išteisintas

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo sun­kaus nu­si­kal­ti­mo, ap­ver­tu­sio dvie­jų ne­pil­na­me­čių gy­ve­ni­mus, praė­jo be­veik 11 me­tų. Ta­čiau au­koms te­ko dar kar­tą pri­si­min­ti krau­paus įvy­kio de­ta­les ir pa­tir­ti nu­si­vy­li­mą – iš­girs­ti iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį pa­ga­liau su­ras­tam jų nu­ro­dy­tam skriau­di­kui.


Už­puo­lė po šo­kių


Pil­viš­kie­tės Dai­va ir Re­na­ta (nu­ken­tė­ju­sių­jų var­dai pa­keis­ti), da­bar jau suau­gu­sios ir šei­mas su­kū­ru­sios mo­te­rys, iš at­min­ties ban­do iš­trin­ti 2000-ųjų rug­sė­jo 10 d. nak­tį. Tą­kart abi ne­pil­na­me­tės mer­gi­nos ėjo iš šo­kių ir net ne­ke­ti­no megz­ti pa­žin­čių su suau­gu­siais ar vy­res­niais jau­nuo­liais. To­dėl pa­ma­čiu­sios prie „Ma­gi­jos“ ba­ro alų ge­rian­čius vai­ki­nus, pa­spar­ti­no žings­nį. Ta­čiau ap­du­ję vai­ki­nai tu­rė­jo ki­to­kių kės­lų. Jie stvė­rė ne­pil­na­me­tes ir nu­tem­pė į ne­to­lie­se bu­vu­sius se­nos par­duo­tu­vės griu­vė­sius. Bau­gin­da­mi ir muš­da­mi jas iš­ren­gė. Nei mer­gai­čių mal­da­vi­mai jas pa­leis­ti, nei ži­nia, kad jos ne­pil­na­me­tės ir dar ne­kal­tos, su­žvė­rė­ju­sių ke­tu­rių jau­nuo­lių ne­sus­tab­dė.

Kiek­vie­ną mer­gi­ną iš­ža­gi­no tri­se. Ka­dan­gi nei už­puo­li­kų var­dų, nei pa­var­džių paaug­lės ne­ži­no­jo, įsi­mi­nė tik jų pra­var­des, ku­rio­mis ža­gin­to­jai vie­nas ki­tą va­di­no. Vie­nas jų bu­vo šau­kia­mas Sto­gu, ki­tas – Dun­ce, tre­čias – Mė­nu­liu, ket­vir­to­jo pra­var­dės au­kos ne­pri­si­mi­nė. Du iš ža­gin­to­jų au­kos pa­ži­no­jo iš ma­ty­mo kaip vie­tos gy­ven­to­jus.

Iš­nie­kin­tos mer­gai­tės dar bu­vo pri­gąs­din­tos, kad jei skų­sis, bus su­ras­tos ir iš­vež­tos į Vo­kie­ti­ją dirb­ti pro­sti­tu­tė­mis. Ta­čiau drau­gės gra­si­ni­mų neiš­si­gan­do. Pa­si­ta­ru­sios su tė­vais, jos krei­pė­si į po­li­ci­ją.


Slaps­tė­si Is­pa­ni­jo­je


Du įta­ria­muo­sius pa­vy­ko nu­sta­ty­ti gan grei­tai, ki­ti du li­ko ne­pat­rauk­ti at­sa­ko­my­bėn. Mer­gi­nos pa­tei­kė ver­si­ją ir dėl ki­tų dvie­jų ža­gin­to­jų, bet pa­rei­gū­nams ne­pa­vy­ko ras­ti pa­kan­ka­mai įkal­čių. Vie­nas mer­gi­nų nu­ro­dy­tų jau­nuo­lių šiuo me­tu jau mi­ręs.

Po nu­si­kal­ti­mo praė­jus sep­ty­niems mė­ne­siams, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas už gro­tų pa­siun­tė vie­ną iš nu­si­kal­tė­lių – Dai­nių Nau­jo­ką, pra­var­de Mė­nu­lis, kal­tin­tą abie­jų ne­pil­na­me­čių iš­ža­gi­ni­mu. Jis bu­vo nu­teis­tas 10 me­tų ir da­bar jau at­li­kęs baus­mę. Nors nu­teis­ta­sis nuo­spren­dį skun­dė vi­sų pa­ko­pų teis­mams, švel­nes­nės baus­mės ne­su­lau­kė.

Ant­ra­sis nu­sta­ty­tas įta­ria­ma­sis – Al­man­tas M., ku­riam ta­da bu­vo 23-eji, spru­ko į už­sie­nį. Nors bu­vo pa­skelb­ta jo paieš­ka, pil­viš­kie­tis slaps­tė­si 10 me­tų ir bu­vo su­ras­tas tik tuo­met, kai Is­pa­ni­jo­je įkliu­vo su sve­ti­mais do­ku­men­tais.

Be­je, iki tol jis su­ge­bė­jo Is­pa­ni­jo­je įsi­vel­ti į ki­tą nu­si­kal­ti­mą – per neat­sar­gu­mą pra­žu­dė žmo­gų.


Nuosp­ren­dį ap­skun­dė


Į Lie­tu­vą par­siųs­tas įta­ria­ma­sis teis­mo lau­kė lais­vė­je, o su­lau­kęs by­los nag­ri­nė­ji­mo bu­vo kal­ti­na­mas tik dėl vie­nos mer­gi­nos – Dai­vos – iš­ža­gi­ni­mo. Re­na­ta tvir­ti­no, kad jos Al­man­tas M. ne­lie­tęs. Ta­čiau pa­ts įta­ria­ma­sis ty­ri­mo me­tu nu­ro­dė tu­rė­jęs ly­ti­nių san­ty­kių tik su Re­na­ta, bet tai ne­va įvy­kę abi­pu­siu su­ta­ri­mu. Rem­da­ma­sis nu­ken­tė­ju­sios Re­na­tos pa­ro­dy­mais, Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mas kal­ti­ni­mus jos iš­ža­gi­ni­mu Al­man­tui M. at­me­tė.

Kal­ti­na­ma­jam pa­vy­ko iš­veng­ti baus­mės ir dėl Dai­vos iš­ža­gi­ni­mo. Teis­mas nu­ta­rė, kad su­rink­tų įro­dy­mų ne­pa­kan­ka tei­sia­mo­jo kal­tei įro­dy­ti. Mat ir pa­ti Dai­va po 10 me­tų per­trau­kos ne­be­ga­lė­jo tvir­tai teig­ti, jog ją iš­ža­gi­no bū­tent Al­man­tas M. Ji tvir­ti­no, kad ža­gin­to­jo pra­var­dė bu­vu­si Dun­cė. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad Al­man­to Dun­ce nie­kas nie­ka­da ne­va­di­no. Be­je, ir eks­per­tai, per tiek lai­ko pa­si­kei­tus ty­ri­mo tech­no­lo­gi­joms, ne­be­ga­lė­jo ka­te­go­riš­kai pa­tvir­tin­ti, kad ant Dai­vos dra­bu­žių ras­ti sper­mos pėd­sa­kai yra įta­ria­mo­jo Al­man­to M. Ty­ri­mus bū­tų ga­li­ma pa­kar­to­ti šiuo­lai­ki­ne me­to­di­ka, iš­ski­riant DNR, bet įkal­čiai per tiek me­tų jau su­nai­kin­ti.

Toks teis­mo spren­di­mas ne­ten­ki­no nei kal­ti­ni­mą pa­lai­kiu­sio pro­ku­ro­ro, nei nu­ken­tė­ju­sios Dai­vos ad­vo­ka­tės. Jie nuo­spren­dį ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui. Pro­ku­ro­ras įsi­ti­ki­nęs, kad įro­dy­mų pa­ka­ko ir Al­man­tas M. už gro­tų tu­rė­tų sės­ti 8 me­tams. O iš­tei­si­na­mą­jį nuo­spren­dį iš­gir­du­siems žmo­nėms na­tū­ra­liai ki­lo klau­si­mas, ko­dėl Al­man­tas M. slaps­tė­si už­sie­ny­je, jei jo­kio nu­si­kal­ti­mo ne­pa­da­rė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas