„Santaka“ / Priimami prašymai nemokamam maitinimui ir kitai paramai gauti

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda kombainą FERGUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, yra smulkintuvas), 2 vietų melžimo aikštelę, grėblį-vartytuvą, 12 t traktorinę puspriekabę, traktorius FORSCHRITT 323A ir MTZ-50, 5 korpusų plūgą KVERNELAND, traktorių T-150 su kultivatoriumi, 3 m grūdų sėjamąją, 800 l purkštuvą HARDI, ritininį presą, vakuumo siurblį. Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:36:13

Parduoda dvi mėsines karves su veršiais, 12 metinių pieninių telyčių, 3 bulius (1 mėn., 6 mėn., 1 metų). Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:41:12

Nedideliam ūkiui reikalinga (-as) melžėja (-as)-pagalbinis darbininkas (gali apgyvendinti). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-07-18 09:46:55

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-18 22:24

Dalinkitės:  


So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Dap­kie­nė tvir­ti­no, jog kas­met pra­šy­mų dėl ne­mo­ka­mo vai­kų mai­ti­ni­mo bei pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti tik dau­gė­ja.

Autoriaus nuotr.


Priimami prašymai nemokamam maitinimui ir kitai paramai gauti

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Jau nuo lie­pos 1 d. vals­ty­bės re­mia­mos šei­mos ga­li teik­ti pra­šy­mus dėl ne­mo­ka­mo vai­kų mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se bei pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti.


Kas pre­ten­duo­ja į pa­ra­mą?


Gau­ti pa­ra­mą ga­li­ma tik tuo at­ve­ju, jei­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 525 li­tai. Esant to­kiai si­tua­ci­jai, vai­kui mo­kyk­lo­je pri­klau­so ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas bei 156 li­tų pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti.

Pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Jo­lan­tos Dap­kie­nės, pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti bū­na ski­ria­ma dviem bū­dais.

„Šei­moms, ne­prik­lau­san­čioms ri­zi­kos gru­pei, pi­ni­gus, skir­tus mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, per­ve­da­me tie­siai į są­skai­tą. Vai­kams iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų bū­ti­niau­sius reik­me­nis nu­per­ka mo­kyk­los dar­buo­to­jai. Jie ge­riau­siai ži­no, ko mo­ki­niams rei­kia, to­dėl pa­tys vis­kuo ir pa­si­rū­pi­na. Taip sten­gia­ma­si, kad moks­lei­viams skir­ti pi­ni­gai ne­bū­tų pa­nau­do­ti ki­tiems tiks­lams“, – pa­brė­žė J. Dap­kie­nė.

Spe­cia­lis­tė pa­sa­ko­jo, kad yra maž­daug 20–30 vai­kų iš ri­zi­kos gru­pei pri­klau­san­čių šei­mų, ku­rių gy­ve­na­mo­ji vie­ta dek­la­ruo­ta Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, ta­čiau jie mo­ko­si ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se.

To­kiu at­ve­ju, no­rė­da­mi gau­ti pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti, šie as­me­nys tu­ri kreip­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių, ku­ria­me jiems bus iš­duo­tas spe­cia­lus ta­lo­nas. Su juo ga­li­ma ap­si­pirk­ti Vil­ka­viš­ky­je esan­čio­je par­duo­tu­vė­je „Jū­ri­nė šar­ka“, su ku­ria Sa­vi­val­dy­bė yra su­da­riu­si bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.


Pra­šy­mų dau­gė­ja


Pa­sak J. Dap­kie­nės, kas­met pra­šy­mų dėl ne­mo­ka­mo vai­kų mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se bei pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti tik dau­gė­ja. Per­nai ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą ga­vo 3626 mo­ki­niai, o pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti – 3552 (iš jų 463 iš ri­zi­kos gru­pės šei­mų) ra­jo­no vai­kai. Taip pat pa­ra­mą ga­vo ne­ma­žai vai­kų, be­si­mo­kan­čių ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, dau­giau­siai – Ma­ri­jam­po­lės bei Ša­kių.

Anot So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės, pra­šan­čių­jų pa­ra­mos bū­na ge­ro­kai dau­giau, nei ją pa­gal įsta­ty­mą vė­liau gau­na.

„Kar­tais į mus krei­pia­si as­me­nys, ku­rie gau­na glo­bos iš­mo­ką – 520 li­tų. Šių žmo­nių vals­ty­bė ant­rą kar­tą rem­ti ne­ga­li ir jiems pa­ra­ma ne­prik­lau­so“, – paaiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Pa­sak J. Dap­kie­nės, pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kad pra­šy­da­mi vai­kui ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo ar­ba pa­ra­mos mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti krei­pia­si ne pa­tys tė­vai, o mo­kyk­los at­sto­vai. Daž­niau­siai krei­pia­ma­si dėl vai­kų iš so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų.


Ga­li­mos išim­tys


Kaip pa­sa­ko­jo J. Dap­kie­nė, išim­ti­niais at­ve­jais gau­ti pa­ra­mą ga­li ir vai­kai iš šei­mų, ku­rių vi­du­ti­nės pa­ja­mos vie­nam na­riui per mė­ne­sį yra di­des­nės nei 525 li­tai. Tie­sa, jos ne­ga­li vir­šy­ti 700 li­tų per mė­ne­sį.

„Jei­gu vai­kas, ku­rio šei­mos na­rių vi­du­ti­nės mė­ne­sio pa­ja­mos vir­ši­ja 525 li­tus, ne­tu­ri tė­vo ar­ba mo­ti­nos, šei­mo­je au­ga trys ir dau­giau vai­kų, pa­ts mo­ki­nys yra neį­ga­lus ar­ba jo tė­vai neį­ga­lūs, to­kiais at­ve­jais išim­ties tvar­ka mo­kyk­lo­je jam ga­li bū­ti ski­ria­mas ne­mo­ka­mas mai­ti­ni­mas. Tie­sa, į pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti jis jau ne­pre­ten­duo­ja“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Anot jos, to­kie as­me­nys pra­šy­da­mi pa­ra­mos prie vi­sų rei­kia­mų do­ku­men­tų pri­va­lo pri­dė­ti ir se­niū­ni­jos re­ko­men­da­ci­ją.

„Sie­kia­me, kad pi­ni­gai ne­nuei­tų vė­jais, to­dėl vi­suo­met pra­šo­me se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų pa­tik­rin­ti, ar pa­ra­ma tam mo­ki­niui iš­ties yra rei­ka­lin­ga. Kar­tais bū­na taip, kad vai­ką au­gi­na vie­na ma­ma, jos dek­la­ruo­ja­mos pa­ja­mos ne­vir­ši­ja leis­ti­nos ri­bos, ta­čiau šei­ma gy­ve­na pra­ban­giai“, – pa­sa­ko­jo J. Dap­kie­nė.

Dėl ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo mo­kyk­lo­se žmo­nės ga­li kreip­tis į So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­rių vi­sus moks­lo me­tus.

Tie­sa, no­rin­tie­ji gau­ti mai­ti­ni­mą nuo pat moks­lo me­tų pra­džios pri­va­lo pa­sku­bė­ti ir do­ku­men­tus su­si­tvar­ky­ti dar iki rug­sė­jo.

Pre­ten­duo­jan­tie­ji į pa­ra­mą mo­ki­nio reik­me­nims įsi­gy­ti tai ga­li pa­da­ry­ti tik iki spa­lio 20 dienos, vė­liau pra­šy­mai jau ne­bus prii­ma­mi.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujajam VMVT viršininkui Vilkaviškis nėra svetimas
* Rusų šeima namais vadina Vilkaviškį
* Nedidukuose Patilčiuose – didžiulio dvaro atminimas ir varnų karalystė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar sekate orų prognozes?
Klausau per radiją.
Žiūriu per televiziją.
Skaitau laikraštyje.
Seku įvairiuose šaltiniuose.
Prognozėmis beveik nesidomiu.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „susibendrauti“?
Taip, laisvuosiuose stiliuose žodžiai subendrauti, susibendrauti gali būti pavartoti reikšme „susidraugauti“. Pvz.: Jie susipažino ir netrukus susibendravo.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas