„Santaka“ / Kasinėjimo darbai viešojo naudojimo teritorijoje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:14

Dalinkitės:  


Kasinėjimo darbai viešojo naudojimo teritorijoje

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no lei­di­mų at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­je (gat­vė­se, vie­ti­nės reikš­mės ke­liuo­se, aikš­tė­se, ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se), ati­tver­ti ją ar jos da­lį ar­ba ap­ri­bo­ti eis­mą jo­je iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą. Taip pat pa­tvir­tin­ti Vie­ti­nės rink­lia­vos už šių lei­di­mų iš­da­vi­mą nuo­sta­tai.

Ap­ra­šas nu­sta­to lei­di­mų at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus Sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­je iš­da­vi­mo tvar­ką ir są­ly­gas. Jis ga­lio­ja vi­siems fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, no­rin­tiems vyk­dy­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus, su­si­ju­sius su ati­tvė­ri­mu, eis­mo už­da­ry­mu ar te­ri­to­ri­jos pa­nau­do­ji­mu, san­dė­lia­vi­mo, kro­vi­mo, au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo ir ki­to­mis reik­mė­mis gat­vė­se, aikš­tė­se, skve­ruo­se, ša­li­gat­viuo­se, ža­liuo­siuo­se plo­tuo­se, miš­ko par­kuo­se, pa­plū­di­miuo­se, upių, eže­rų, pa­kran­čių te­ri­to­ri­jo­se, dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se. Dar­bų vyk­dy­mo truk­mė tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta pro­jek­te, at­si­žvel­giant į trans­por­to prie­mo­nių ir pės­čių­jų eis­mo in­ten­sy­vu­mą, dar­bų vyk­dy­mo me­to­dus, lai­ką ir pan. Že­mės ka­si­nė­ji­mo dar­bai, kai sta­to­mos po­že­mi­nės ir ant­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos, pri­va­lo bū­ti at­lie­ka­mi va­do­vau­jan­tis Sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu.

Lei­di­mą at­lik­ti ap­ra­še nu­ma­ty­tus dar­bus iš­duos ati­tin­ka­mos se­niū­ni­jos se­niū­nas. Lei­di­mas bus iš­duo­tas per pen­kias dar­bo die­nas nuo pa­raiš­kos su vi­sais rei­kia­mais do­ku­men­tais ga­vi­mo die­nos. Ava­ri­nės si­tua­ci­jos at­ve­ju lei­di­mas iš­duo­da­mas ne­del­siant. Pa­raiš­ko­je bū­ti­nai tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ta pa­reiš­kė­jo var­das ir pa­var­dė, ad­re­sas, te­le­fo­no nu­me­ris, tiks­li dar­bų vyk­dy­mo vie­ta, nu­ma­to­mų dar­bų pa­skir­tis ir po­bū­dis, dar­bų at­li­ki­mo pra­džios ir pa­bai­gos lai­kas, at­sa­kin­go dar­bų va­do­vo var­das ir pa­var­dė. Su pa­raiš­ka rei­kia pa­teik­ti šiuos do­ku­men­tus: lei­di­mo sta­ty­ti, re­konst­ruo­ti, re­mon­tuo­ti sta­ti­nį ko­pi­ją, jei to rei­kia pa­gal tei­sės ak­tus; sta­ty­bos dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­to ar jo da­lies ko­pi­ją, pri­de­dant že­mės dar­bų vyk­dy­mo pla­ną-sche­mą; su Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu su­de­rin­tą že­mės dar­bų sche­mą, ku­rio­je tu­ri bū­ti pa­žy­mė­ta tech­ni­nių eis­mo re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nių, sau­gu­mo ap­tva­rų, pės­čių­jų pe­rė­ji­mo til­te­lių, lanks­tų iš­dės­ty­mas, kad dar­bai vyk­do­mi gat­vė­je (ke­ly­je); su ke­lei­vi­nio trans­por­to ve­žė­jais su­de­rin­tą sche­mą, jei ka­si­nė­ja­mo­je gat­vė­je vyks­ta marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų eis­mas; raš­tiš­kus su­de­ri­ni­mus su vei­kian­čių in­ži­ne­ri­nių tink­lų ir ki­tų in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių sa­vi­nin­kais, ku­rių ap­sau­gos zo­no­je nu­ma­to­ma vyk­dy­ti dar­bus; su­tar­tį su ke­lius ir žel­dy­nus at­sta­ty­sian­čia įmo­ne; at­lie­kant ava­ri­jų ša­li­ni­mo dar­bus pa­reiš­kė­jas tu­ri pa­teik­ti ga­ran­ti­nį raš­tą dėl dan­gų at­sta­ty­mo; taip pat bū­ti­na su­tar­tis ar su­de­ri­ni­mas dėl me­džių, krū­mų kir­ti­mo ir iš­kas­tos že­mės iš­ve­ži­mo vie­tos; Kul­tū­ros ver­ty­bių ap­sau­gos de­par­ta­men­to su­de­ri­ni­mą, jei dar­bai bus at­lie­ka­mi jos veik­los zo­no­je; per­ka­sa­mų ar uži­ma­mų dan­gų val­dy­to­jų su­de­ri­ni­mą.

Atk­rei­pia­me dė­me­sį į tai, kad lei­di­mo tu­rė­to­jas pri­va­lo lai­ky­tis sau­gos tai­syk­lių, ap­tver­ti vi­sas iš­ka­sas, įreng­ti sau­gius praė­ji­mus pės­tie­siems, že­mės dar­bų vie­tas va­žiuo­ja­mo­jo­je da­ly­je pa­žy­mė­ti ti­pi­niais ke­lio ženk­lais. Išar­dy­tos ša­li­gat­vių ply­tos, ke­lio bor­tai, trin­ke­lės tu­ri bū­ti tvar­kin­gai san­dė­liuo­ja­mi ir per­duo­da­mi or­ga­ni­za­ci­jai, ku­ri at­nau­jins dan­gas. Lau­žas tu­ri bū­ti iš­vež­tas į ati­tin­ka­mą at­lie­kų są­var­ty­ną, žel­di­niai at­so­din­ti pa­gal bu­vu­sią būk­lę. Ka­si­nė­ji­mo dar­bai pri­va­lo bū­ti vyk­do­mi pa­gal tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tą tvar­ką ir pa­reng­tą pro­jek­ti­nę do­ku­men­ta­ci­ją. Apie už­baig­tus ka­si­nė­ji­mo dar­bus bū­ti­na in­for­muo­ti se­niū­ną.

Už lei­di­mo at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­je, ati­tver­ti ją ar jos da­lį ar­ba ap­ri­bo­ti eis­mą jo­je iš­da­vi­mą ima­ma vie­ti­nė rink­lia­va Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rink­lia­vų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.

Su lei­di­mų at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus tvar­kos ap­ra­šu, vie­ti­nės rink­lia­vos, nu­sta­ty­tos at­lik­ti ka­si­nė­ji­mo dar­bus, nuo­sta­tais, rink­lia­vos dy­džiais ir leng­va­to­mis, rink­lia­vos mo­kė­ji­mo tvar­ka ir kt. iš­sa­miau su­si­pa­žin­ti ga­li­ma Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­ka­vis­kis.lt: Tei­si­nė in­for­ma­ci­ja > Ta­ry­bos spren­di­mai > Spren­di­mo Nr. B-TS-48.Dai­va JUŠ­KE­VI­ČIE­NĖ

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Bend­ro­jo sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas