„Santaka“ / Geradarys lankė rajono šeimas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19

Parduoda 3,8 a sodo sklypą Vilkaviškio miesto ribose. Tel. 8 671 02 459.
Galioja iki: 2019-09-28 11:22:43Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:10

Dalinkitės:  


G. J. Carlas (dešinėje) nuramino Lišauskų šeimą, jog savo būsto jie sulauksiantys.

Autorės nuotr.


Geradarys lankė rajono šeimas

Praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­ka­viš­kio ra­jo­no dau­gia­vai­kes šei­mas lan­kė VšĮ „So­li­da­ri­ty“ di­rek­to­rius Ger­har­das Jo­ze­fas Car­las. Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis ge­ra­da­rys ke­le­tą kar­tų per me­tus at­vyks­ta ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip ga­lė­tų pa­ge­rin­ti sun­kiau be­si­ver­čian­čių šei­mų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.


Su­si­pa­ži­no su nau­ja šei­ma


Did­vy­žių kle­bo­ni­jos kie­me G. J. Car­lo ir jį ly­din­čių as­me­nų jau lau­kė gra­ži di­de­lė Jū­ra­tės ir Do­nal­do Bo­ty­rių šei­ma. Be­si­lau­kian­tys šeš­to vai­ke­lio Bo­ty­riai vy­lė­si su­lauk­ti pa­ra­mos. Kar­tu sve­čius pa­si­ti­ko ir bu­vęs Did­vy­žių bei Alks­nė­nų pa­ra­pi­jų kle­bo­nas Arū­nas Si­mo­na­vi­čius, Klau­su­čių se­niū­ni­jos at­sto­vės.

Kuk­liai gy­ve­nan­čių, ta­čiau ap­lin­ki­nių ge­rai cha­rak­te­ri­zuo­ja­mų Jū­ra­tės ir Do­nal­do šei­ma pa­gal­bos su­lauks. Nu­tar­ta, kad jų gy­ve­ni­mo są­ly­gos tik­rai nė­ra tin­ka­mos vai­kams, o jiems su­teik­ta pa­ra­ma bus tiks­lin­ga ir nau­din­ga.

Šei­mą į bu­vu­sią Did­vy­žių baž­ny­tė­lės kle­bo­ni­ją gy­ven­ti įlei­do tuo­me­ti­nis Did­vy­žių ir Alks­nė­nų pa­ra­pi­jų kle­bo­nas A. Si­mo­na­vi­čius. Pa­sak ku­ni­go, šią šei­mą jis pa­ži­nęs ka­lė­do­da­mas – tuo­met ir at­si­sklei­dė gra­žūs tar­pu­sa­vio san­ty­kiai, tvar­kin­ga žmo­nių bui­tis. Ap­sisp­ren­di­mą pa­dė­ti lė­mė ir tai, jog ši šei­ma rū­pi­na­si vai­kais, ne­tu­ri ža­lin­gų įpro­čių. Ku­ni­gas pa­si­džiau­gė, jog ne­pai­sant to, kad kle­bo­ni­jos pa­sta­tas – la­bai pra­stos būk­lės, Jū­ra­tė ir Do­nal­das kar­tu su sa­vo vai­ku­čiais sten­gia­si kaip ga­li­ma gra­žiau su­si­tvar­ky­ti būs­to ap­lin­ką, kiek lei­do iš­ga­lės įsi­ren­gė na­me­lio vi­dų.

Klau­su­čių se­niū­nė G. Skys­ti­mie­nė taip pat bu­vo ge­ros nuo­mo­nės apie šią šei­mą: Jū­ra­tė ir Do­nal­das sten­gia­si, kiek iš­ga­li tvar­ko na­me­lius. Jei šei­mai bū­tų su­teik­ta pa­ra­ma ir nu­pirk­ta so­dy­ba, dar­bo ne­bi­jan­tys žmo­nės tik­rai ją su­si­tvar­ky­tų, neap­leis­tų.


Pa­gal­ba bū­ti­na


Pa­bend­ra­vęs su šei­ma, ap­žiū­rė­jęs ap­tvar­ky­tą, ta­čiau jau ko­ne ava­ri­nės būk­lės kle­bo­ni­jos pa­sta­tą, ra­jo­no šei­moms ne kar­tą pa­gel­bė­jęs G. J. Car­las pa­ža­dė­jo pa­dė­ti ir Bo­ty­riams. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas E. Ja­nu­lio­nis bei So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė sa­vo ruož­tu pa­ža­dė­jo, jog kai bus nu­spręs­ta, ko­kia so­dy­ba bus pa­do­va­no­ta Bo­ty­riams, prie re­mon­to, esant po­rei­kiui, pri­si­dės ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.


Išs­va­jo­tų na­mų dar lau­kia­ma


Vieš­na­gės Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne me­tu G. J. Car­las taip pat už­su­ko į anks­čiau lan­ky­tą dau­gia­vai­kę Jū­ra­tės ir Gin­tau­to Li­šaus­kų šei­mą. Gau­sios šei­mos iš­si­rink­ta so­dy­ba vis dėl­to nea­ti­ti­ko do­va­no­ja­miems būs­tams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Pas­ta­tui rei­ka­lin­gas ne­men­kas re­mon­tas, ku­riam at­lik­ti pa­ti šei­ma ne­su­ge­bės ras­ti lė­šų, o įsi­kė­li­mo į na­me­lį tek­tų lauk­ti ga­nė­ti­nai il­gai. Pa­ma­čius na­mo būk­lę, su par­da­vė­ja dėl kai­nos net ne­si­de­rė­ta. G. J. Car­lo ma­ny­mu, būs­tas tik­rai ras sa­vo pir­kė­ją, ta­čiau šiai šei­mai rei­kė­tų na­mų, į ku­riuos ne­tek­tų tiek daug in­ves­tuo­ti ir lauk­ti, kol baig­sis na­mo re­mon­tas.

Ge­ra­da­rį ly­din­tis tei­si­nin­kas J. Ga­vė­nas pa­si­da­li­jo ir ge­rą­ja pa­tir­ti­mi: tą pa­čią die­ną G. J. Car­las už itin pa­lan­kią kai­ną nu­pir­kęs vi­siš­kai su­re­mon­tuo­tą so­dy­bą šei­mai, gy­ve­nan­čiai Ša­kių ra­jo­ne. Žmo­nės į nau­jus sa­vo na­mus ža­dė­jo įsi­kel­ti jau ki­tą die­ną.

G. J. Car­las pa­drą­si­no Jū­ra­tės ir Gin­tau­to šei­mą: na­mus jie tu­rė­sian­tys, tik teks šiek tiek pa­lauk­ti. Nes­ku­bant ga­li­ma ras­ti pa­tį ge­riau­sią, dau­gia­vai­kei šei­mai tin­kan­tį va­rian­tą. Pa­sak ge­ra­da­rio, kol kas il­giau­siai so­dy­bos bu­vo ieš­ko­ta apie me­tus, o tai, pa­ly­gin­ti su vi­su il­gu ir gra­žiu gy­ve­ni­mu sa­vo bū­si­ma­me būs­te, ne taip jau ir daug.


Su­si­tiks ru­de­nį


So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja pa­ti­ki­no, jog min­ties ru­de­nį su­reng­ti po­pie­tę, skir­tą pa­bend­rau­ti vi­soms VšĮ „So­li­da­ri­ty“ pa­rem­toms ir G. J. Car­lo glo­bo­toms šei­moms, neat­si­sa­ky­ta. Toks ren­gi­nys bū­ti­nai įvyks. Prieš tai D. Gra­baus­kie­nė ža­dė­jo ap­lan­ky­ti pa­ra­mą ga­vu­sias šei­mas, pa­bend­rau­ti, pa­žiū­rė­ti, kaip joms se­ka­si nau­juo­se na­muo­se. O ren­gi­nio me­tu bus kar­tu pa­si­džiaug­ta pa­ge­rė­ju­siu gy­ve­ni­mu, paau­gu­siais vai­ku­čiais, pa­si­da­ly­ta min­ti­mis.

Toks grįž­ta­ma­sis ry­šys la­bai rei­ka­lin­gas – juk vi­sa­da įdo­mu, kaip gy­ve­na šei­mos, su ku­rio­mis tiek bend­rau­ta ir steng­ta­si pa­dė­ti. Be to, taip no­ri­ma pa­ro­dy­ti sa­vo lai­ko bei jė­gų ne­gai­lin­čiam G. J. Car­lui, kad jo ge­ri dar­bai, nu­veik­ti Lie­tu­vos žmo­nių la­bui, yra da­ro­mi ne vel­tui. Ši veik­la yra pra­smin­ga, nes tei­kia šei­moms di­džiu­lį džiaugs­mą, o vai­kams – švie­ses­nę atei­tį.Ilo­na VIT­KAUS­KAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas