„Santaka“ / Geradarys lankė rajono šeimas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-11 06:10

Dalinkitės:  


G. J. Carlas (dešinėje) nuramino Lišauskų šeimą, jog savo būsto jie sulauksiantys.

Autorės nuotr.


Geradarys lankė rajono šeimas

Praė­ju­sią sa­vai­tę Vil­ka­viš­kio ra­jo­no dau­gia­vai­kes šei­mas lan­kė VšĮ „So­li­da­ri­ty“ di­rek­to­rius Ger­har­das Jo­ze­fas Car­las. Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nan­tis ge­ra­da­rys ke­le­tą kar­tų per me­tus at­vyks­ta ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip ga­lė­tų pa­ge­rin­ti sun­kiau be­si­ver­čian­čių šei­mų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.


Su­si­pa­ži­no su nau­ja šei­ma


Did­vy­žių kle­bo­ni­jos kie­me G. J. Car­lo ir jį ly­din­čių as­me­nų jau lau­kė gra­ži di­de­lė Jū­ra­tės ir Do­nal­do Bo­ty­rių šei­ma. Be­si­lau­kian­tys šeš­to vai­ke­lio Bo­ty­riai vy­lė­si su­lauk­ti pa­ra­mos. Kar­tu sve­čius pa­si­ti­ko ir bu­vęs Did­vy­žių bei Alks­nė­nų pa­ra­pi­jų kle­bo­nas Arū­nas Si­mo­na­vi­čius, Klau­su­čių se­niū­ni­jos at­sto­vės.

Kuk­liai gy­ve­nan­čių, ta­čiau ap­lin­ki­nių ge­rai cha­rak­te­ri­zuo­ja­mų Jū­ra­tės ir Do­nal­do šei­ma pa­gal­bos su­lauks. Nu­tar­ta, kad jų gy­ve­ni­mo są­ly­gos tik­rai nė­ra tin­ka­mos vai­kams, o jiems su­teik­ta pa­ra­ma bus tiks­lin­ga ir nau­din­ga.

Šei­mą į bu­vu­sią Did­vy­žių baž­ny­tė­lės kle­bo­ni­ją gy­ven­ti įlei­do tuo­me­ti­nis Did­vy­žių ir Alks­nė­nų pa­ra­pi­jų kle­bo­nas A. Si­mo­na­vi­čius. Pa­sak ku­ni­go, šią šei­mą jis pa­ži­nęs ka­lė­do­da­mas – tuo­met ir at­si­sklei­dė gra­žūs tar­pu­sa­vio san­ty­kiai, tvar­kin­ga žmo­nių bui­tis. Ap­sisp­ren­di­mą pa­dė­ti lė­mė ir tai, jog ši šei­ma rū­pi­na­si vai­kais, ne­tu­ri ža­lin­gų įpro­čių. Ku­ni­gas pa­si­džiau­gė, jog ne­pai­sant to, kad kle­bo­ni­jos pa­sta­tas – la­bai pra­stos būk­lės, Jū­ra­tė ir Do­nal­das kar­tu su sa­vo vai­ku­čiais sten­gia­si kaip ga­li­ma gra­žiau su­si­tvar­ky­ti būs­to ap­lin­ką, kiek lei­do iš­ga­lės įsi­ren­gė na­me­lio vi­dų.

Klau­su­čių se­niū­nė G. Skys­ti­mie­nė taip pat bu­vo ge­ros nuo­mo­nės apie šią šei­mą: Jū­ra­tė ir Do­nal­das sten­gia­si, kiek iš­ga­li tvar­ko na­me­lius. Jei šei­mai bū­tų su­teik­ta pa­ra­ma ir nu­pirk­ta so­dy­ba, dar­bo ne­bi­jan­tys žmo­nės tik­rai ją su­si­tvar­ky­tų, neap­leis­tų.


Pa­gal­ba bū­ti­na


Pa­bend­ra­vęs su šei­ma, ap­žiū­rė­jęs ap­tvar­ky­tą, ta­čiau jau ko­ne ava­ri­nės būk­lės kle­bo­ni­jos pa­sta­tą, ra­jo­no šei­moms ne kar­tą pa­gel­bė­jęs G. J. Car­las pa­ža­dė­jo pa­dė­ti ir Bo­ty­riams. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas E. Ja­nu­lio­nis bei So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­nė sa­vo ruož­tu pa­ža­dė­jo, jog kai bus nu­spręs­ta, ko­kia so­dy­ba bus pa­do­va­no­ta Bo­ty­riams, prie re­mon­to, esant po­rei­kiui, pri­si­dės ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.


Išs­va­jo­tų na­mų dar lau­kia­ma


Vieš­na­gės Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne me­tu G. J. Car­las taip pat už­su­ko į anks­čiau lan­ky­tą dau­gia­vai­kę Jū­ra­tės ir Gin­tau­to Li­šaus­kų šei­mą. Gau­sios šei­mos iš­si­rink­ta so­dy­ba vis dėl­to nea­ti­ti­ko do­va­no­ja­miems būs­tams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Pas­ta­tui rei­ka­lin­gas ne­men­kas re­mon­tas, ku­riam at­lik­ti pa­ti šei­ma ne­su­ge­bės ras­ti lė­šų, o įsi­kė­li­mo į na­me­lį tek­tų lauk­ti ga­nė­ti­nai il­gai. Pa­ma­čius na­mo būk­lę, su par­da­vė­ja dėl kai­nos net ne­si­de­rė­ta. G. J. Car­lo ma­ny­mu, būs­tas tik­rai ras sa­vo pir­kė­ją, ta­čiau šiai šei­mai rei­kė­tų na­mų, į ku­riuos ne­tek­tų tiek daug in­ves­tuo­ti ir lauk­ti, kol baig­sis na­mo re­mon­tas.

Ge­ra­da­rį ly­din­tis tei­si­nin­kas J. Ga­vė­nas pa­si­da­li­jo ir ge­rą­ja pa­tir­ti­mi: tą pa­čią die­ną G. J. Car­las už itin pa­lan­kią kai­ną nu­pir­kęs vi­siš­kai su­re­mon­tuo­tą so­dy­bą šei­mai, gy­ve­nan­čiai Ša­kių ra­jo­ne. Žmo­nės į nau­jus sa­vo na­mus ža­dė­jo įsi­kel­ti jau ki­tą die­ną.

G. J. Car­las pa­drą­si­no Jū­ra­tės ir Gin­tau­to šei­mą: na­mus jie tu­rė­sian­tys, tik teks šiek tiek pa­lauk­ti. Nes­ku­bant ga­li­ma ras­ti pa­tį ge­riau­sią, dau­gia­vai­kei šei­mai tin­kan­tį va­rian­tą. Pa­sak ge­ra­da­rio, kol kas il­giau­siai so­dy­bos bu­vo ieš­ko­ta apie me­tus, o tai, pa­ly­gin­ti su vi­su il­gu ir gra­žiu gy­ve­ni­mu sa­vo bū­si­ma­me būs­te, ne taip jau ir daug.


Su­si­tiks ru­de­nį


So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja pa­ti­ki­no, jog min­ties ru­de­nį su­reng­ti po­pie­tę, skir­tą pa­bend­rau­ti vi­soms VšĮ „So­li­da­ri­ty“ pa­rem­toms ir G. J. Car­lo glo­bo­toms šei­moms, neat­si­sa­ky­ta. Toks ren­gi­nys bū­ti­nai įvyks. Prieš tai D. Gra­baus­kie­nė ža­dė­jo ap­lan­ky­ti pa­ra­mą ga­vu­sias šei­mas, pa­bend­rau­ti, pa­žiū­rė­ti, kaip joms se­ka­si nau­juo­se na­muo­se. O ren­gi­nio me­tu bus kar­tu pa­si­džiaug­ta pa­ge­rė­ju­siu gy­ve­ni­mu, paau­gu­siais vai­ku­čiais, pa­si­da­ly­ta min­ti­mis.

Toks grįž­ta­ma­sis ry­šys la­bai rei­ka­lin­gas – juk vi­sa­da įdo­mu, kaip gy­ve­na šei­mos, su ku­rio­mis tiek bend­rau­ta ir steng­ta­si pa­dė­ti. Be to, taip no­ri­ma pa­ro­dy­ti sa­vo lai­ko bei jė­gų ne­gai­lin­čiam G. J. Car­lui, kad jo ge­ri dar­bai, nu­veik­ti Lie­tu­vos žmo­nių la­bui, yra da­ro­mi ne vel­tui. Ši veik­la yra pra­smin­ga, nes tei­kia šei­moms di­džiu­lį džiaugs­mą, o vai­kams – švie­ses­nę atei­tį.Ilo­na VIT­KAUS­KAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas