„Santaka“ / Vilkaviškietis Pajevonio kalvose augina neįprastas uogas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-08 06:40

Dalinkitės:  


Eko­lo­giš­kas ši­lauo­ges au­gi­nan­čio Vin­co Venc­laus­ko plan­ta­ci­jose dar daug neprisirpusių uo­gų nu­ska­bė var­nė­nai.

Autorės nuotr.


Vilkaviškietis Pajevonio kalvose augina neįprastas uogas

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Po sa­vai­tės ar dvie­jų Vil­ka­viš­kio tur­gu­je pa­si­ro­dys eko­lo­giš­kos, mū­sų ra­jo­ne išau­gin­tos ši­lauo­gės, ku­rių pirkėjams pasiūlys vil­ka­viš­kie­tis Vin­cas Venc­laus­kas. Ši­lauo­gės pa­na­šios į mė­ly­nes, ta­čiau jų uo­gos kur kas di­des­nės.

Kol kas dvie­jų hek­ta­rų plan­ta­ci­jo­se ne­to­li Pa­je­vo­nio uo­gos dar tik noks­ta. Ne­ma­žai uo­gų nu­ska­bo var­nė­nų bū­riai, ta­čiau šį­met tre­čia­me­čiai uo­gak­rū­miai, at­si­ga­vę po sun­kios žie­mos, jau ruo­šia­si nu­no­kin­ti ne vi­sai pra­stą der­lių.

– Praei­tą va­sa­rą pa­ban­džiau par­duo­ti sa­vo au­gin­tų uo­gų, – pa­sa­ko­jo V. Venc­laus­kas. – Iš dvi­me­čių krū­mų ne ka­žin kiek jų bu­vo, bet pre­kiau­ti se­kė­si. Pir­mų­jų uo­gų 250 gra­mų in­de­lis kai­na­vo ne­pi­giai – apie 8 li­tus, bet bū­da­vo ir taip, kad pir­kė­jai ma­nęs ry­te jau lauk­da­vo ir nu­pirk­da­vo vi­sas ši­lauo­ges. Šį­met jų tu­rė­siu dau­giau. Šių uo­gų kai­nos lai­ko­si, ma­žiau nei 5 li­tai už mi­nė­to kie­kio in­de­lį nie­ka­da ne­bu­vo nu­kri­tu­sios.

Pa­sak vil­ka­viš­kie­čio, eko­lo­giš­ką ūkį prieš tre­jus me­tus pa­ska­ti­no už­veis­ti šei­ma. Tuo­met ga­vęs pa­li­ki­mą – apie 10 ha dir­ba­mos že­mės ne­to­li Pa­je­vo­nio, vy­riš­kis svars­tė, ką su ja veik­ti. Na­miš­kiai pa­siū­lė už­siim­ti ši­lauo­gė­mis. Ka­dan­gi drau­gas iš Že­mai­ti­jos jau au­gi­no ši­lauo­ges, tad ir Vin­cas pra­dė­jo smal­sau­ti, do­mė­tis jų au­gi­ni­mu, o ne­tru­kus nu­si­pir­ko ir so­di­nu­kų.

Pra­dė­jęs uo­gas au­gin­ti ne­di­de­lia­me že­mės plo­te, V. Venc­laus­kas kas­met jį ple­čia. Da­bar ši­lauo­gė­mis vy­riš­kis ap­so­di­nęs 2,2 ha že­mės. Sėk­min­gai uo­gak­rū­mius dau­gi­nan­tis vil­ka­viš­kie­tis pre­kiau­ja ir jų so­di­nu­kais. Mė­ly­nas uo­gas sir­pi­nan­tis krū­mas – il­gaam­žis au­ga­las. Vie­no ge­rai pri­žiū­ri­mo ši­lauo­gių krū­me­lio am­žius ga­li siek­ti iki tris­de­šimt me­tų.

Pa­sak uo­gi­nin­ko, veis­ti šiuos au­ga­lus nė­ra pi­gu. Ši­lauo­ges rei­kia so­din­ti dur­pių ir pju­ve­nų mi­ši­ny­je. Kiek­vie­nam krū­me­liui ten­ka nu­pirk­ti be­veik pu­sę ku­bi­nio met­ro dur­pių ir kas­met dar at­vež­ti pa­pil­do­mai. Šios uo­gos tu­ri aug­ti ati­tin­ka­mo rūgš­tin­gu­mo dir­vo­je. Rei­kia ir spe­cia­lios lais­ty­mo įran­gos. Ją įsi­gy­ti pra­de­dan­čiam uo­gų au­gin­to­jui – ne­men­ka in­ves­ti­ci­ja.

– Dur­pes per­ku iš Eže­rė­lio dur­py­no, pju­ve­nų dai­rau­si po ra­jo­ne vei­kian­čias lentp­jū­ves, – pa­sa­ko­jo eko­lo­gi­nio ūkio sa­vi­nin­kas. – Įsi­gi­jau mo­bi­lią įran­gą elekt­rai ga­min­ti, kad ga­lė­čiau pum­puo­ti van­de­nį į kūd­rą, o iš ten su­ši­lu­siu lais­ty­ti uo­gak­rū­mius. Žo­lę api­pjau­nu trak­to­riu­mi, o ap­link krū­mus – ran­ki­ne ve­jap­jo­ve (va­di­na­muo­ju tri­me­riu). Vi­sa ki­ta – sky­ni­mas, ra­vė­ji­mas, ge­nė­ji­mas – ran­kų dar­bas. Čia dir­ba­me vi­sa šei­ma.

Uo­gas au­gin­ti daug kam at­ro­do ro­man­tiš­ka, bet tai – nelengvas dar­bas. Ke­liais rei­kia apei­ti kiek­vie­ną krū­me­lį, su­si­da­ro ne­men­ka vir­ti­nė ki­lo­met­rų. Vė­liau atei­na uo­gų sky­ni­mo me­tas. Iš vie­no krū­mo per se­zo­ną ga­li­ma pri­skin­ti 3–6 kg uo­gų.

Kai ku­rių spe­cia­lių pa­ten­tuo­tų veis­lių au­ga­lai už­de­ra ir gau­siau. Ta­čiau kol kas V. Venc­laus­kas sa­kė nuo krū­me­lio pri­ski­nan­tis apie ke­lis šim­tus gra­mų uo­gų. Mat uo­gak­rū­miai dar jau­ni, bet vė­liau der­lius di­dės. Be­je, ir pa­ts krū­mas lai­kui bė­gant sieks iki 1,8 m.

Pas mus ši­lauo­gių at­ve­ža­ma ir iš Len­ki­jos. Ten jos ge­ro­kai pi­ges­nės, to­dėl per­par­da­vi­nė­to­jai vis daž­niau su­si­gun­do pre­kiau­ti ne­lie­tu­viš­ko­mis uo­go­mis. Vis dėl­to vie­ti­nio ūki­nin­ko au­gi­na­mų ši­lauo­gių pri­va­lu­mas – uo­gų dy­dis ir eko­lo­giš­ku­mas. Vie­nas iš ši­lauo­gių ko­ky­bės ro­dik­lių yra uo­gų spal­va. Švie­žiai skin­tų ši­lauo­gių pa­vir­šius pilkš­vas. Uo­gas pa­try­nus, jos tam­pa tam­siai mė­ly­nos, be­veik juo­dos. O at­vež­ti­nės ši­lauo­gės – iš kar­to juo­dos, be pilkš­vo ap­sau­gi­nio sluoks­nio, nes bū­na se­niau su­skin­tos, be to, yra ma­žes­nės.

V. Venc­laus­kas sa­kė, kad esant nu­li­nei tem­pe­ra­tū­rai ši­lauo­gės ga­li iš­si­lai­ky­ti ir po­rą sa­vai­čių. Ta­čiau vi­sa­da ska­nes­nės ir nau­din­ges­nės švie­žios uo­gos.

Ši­lauo­gės pel­ny­tai va­di­na­mos jau­nys­tės uo­go­mis ir mėgs­ta­mos vi­sa­me pa­sau­ly­je, nes jo­se ypač gau­su bioak­ty­vio­jo jun­gi­nio – an­to­cia­ni­no. Ši­lauo­gės stip­ri­na or­ga­niz­mo imu­ni­nę sis­te­mą, ma­ži­na cho­les­te­ro­lio kie­kį krau­jy­je, ri­zi­ką su­si­rgti dia­be­tu, ge­ri­na me­džia­gų apy­kai­tą, sau­go nuo ža­lin­go sau­lės po­vei­kio, ge­ri­na re­gė­ji­mą. Be to, šias uo­gas ga­li val­gy­ti ir dia­be­tu ser­gan­tieji.

Apie tai uo­gas per­kan­tys žmo­nės, pa­sak V. Venc­laus­ko, ži­no pa­tys, tad jiems aiš­kin­ti ir siū­ly­ti ne­rei­kia.

Net ir bi­čių su­neš­tas me­dus iš ši­lauo­gių žie­dų – ki­toks. No­rė­da­mas, kad bi­tės ge­riau ap­dul­kin­tų žy­din­tį so­dą, žmo­gus čia pat lai­ko ir ke­lis jų avi­lius. Iš­ko­pi­nė­tam ši­lauo­gių me­dui jis jau iš anks­to tu­ri pir­kė­jų, ku­rie jį pai­ma at­va­žia­vę į na­mus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas