„Santaka“ / Piligrimai keliauja į dvasinio atsinaujinimo ir atgimimo vietas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05

Parduoda 2 kambarių butą su daliniais patogumais Virbalyje (atskiras įėjimas, yra ūkiniai pastatai, vandens, kanalizacija, rūsys, žemės, šalia parduotuvė, ambulatorija, autobusų stotelė, 3000 Eur). Tel. 8 650 59 709.
Galioja iki: 2019-09-26 13:25:28

Parduoda lengvojo automobilio priekabą (1995 m., 1,6 x 1,6 m, draudimas ir TA dvejiems metams, LED žibintai, padangos M+S, 80 proc. likutis, 369 Eur), plastikinių langų varčias su stiklo paketais (įvairių dydžių, 22 Eur už vnt.). Tel. 8 686 41 679.
Galioja iki: 2019-09-26 16:23:58

Parduoda naują čiužinį (2 m ilgio, 80 cm pločio, 30 cm aukščio). Tel. 8 653 40 386.
Galioja iki: 2019-09-27 13:04:19Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-06 23:10

Dalinkitės:  


Piligrimai keliauja į dvasinio atsinaujinimo ir atgimimo vietas

Bir­že­lio 24 die­nos ry­tą į il­gą pi­lig­ri­mi­nę ke­lio­nę nuo Kry­žiaus kal­no iki Bos­ni­jos ir Her­ce­go­vi­nos res­pub­li­ko­je esan­čio Medžiu­go­rės mies­te­lio lei­do­si apie 30 ke­liau­nin­kų. Pi­lig­ri­mai pės­čio­mis žy­giuos per Len­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Kroa­ti­ją. Ke­lio­nės tiks­lą jie ti­ki­si pa­siek­ti rug­sė­jo 11 die­ną.

Praė­ju­sią sa­vai­tę pi­lig­ri­mai ėjo per mū­sų ra­jo­ną. Kle­bo­no Al­gir­do Žu­kaus­ko ir ki­tų ge­rų žmo­nių dė­ka jie bu­vo ap­nak­vy­din­ti Pil­viš­kiuo­se.

Penk­ta­die­nį, po ry­to šv. Mi­šių, žy­gei­viai iš­ke­lia­vo Gi­žų link. Ža­lu­my­nais pa­puoš­tą kry­žių iki Vil­kaviš­kio san­kry­žos su dar vie­nu ei­se­nos da­ly­viu ne­šė kle­bo­nas A. Žu­kaus­kas. Ko­lo­nos prie­ky­je mo­te­rys ne­šė Die­vo Mo­ti­nos ir Jė­zaus Kris­taus sta­tu­lė­les. Taip pat bu­vo ne­ša­mas kry­žius, Va­ti­ka­no ir Lie­tu­vos vė­lia­vos, pla­ka­tas su už­ra­šu ang­lų kal­ba „Li­thuania – Med­ju­gor­je 2011“.

Vi­so žy­gio me­tu pi­lig­ri­mai mel­dė­si, gie­do­jo, kal­bė­jo ro­ži­nį, li­ta­ni­jas. Ste­bi­no pi­lig­ri­mų ėji­mo tem­pas. Jie lėk­te lė­kė pir­myn, tar­si spor­ti­nio ėji­mo čem­pio­nai.

Priar­tė­jus prie Dum­čių kai­mo ka­pi­nai­čių, prie ko­lo­nos su­sto­jo leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, prie­ka­bo­je ga­be­nęs bal­dus. Paaiš­kė­jo, kad iš ma­ši­nos iš­li­pęs žmo­gus yra ku­ni­gas, per­si­kraus­tan­tis iš vie­nos pa­ra­pi­jos į ki­tą. Jis ke­liau­nin­kams pra­si­ta­rė, kad su gru­pe ti­kin­čių­jų taip pat ža­da vyk­ti į Medžiu­gor­ę. Po trum­po po­kal­bio pi­lig­ri­mai su­klu­po ant as­fal­to, bu­vo ku­ni­go pa­lai­min­ti ir pa­ly­dė­ti gra­žiais lin­kė­ji­mais.

Nors ir pa­var­gu­siuo­se šių žmo­nių vei­duo­se ma­čiau nuo­šir­du­mą, at­vi­ru­mą, ge­ra­no­riš­ku­mą. Pri­si­mi­niau prieš ke­le­tą me­tų „San­ta­kos“ laik­raš­ty­je iš­spaus­din­ta­me in­ter­viu bu­vu­sio Gi­žų pa­ra­pi­jos kle­bo­no Re­mi­gi­jaus Vep­raus­ko žo­džius: „Į kiek­vie­ną žmo­gų žvel­giu kaip į Die­vo pa­veiks­lą“. Man at­ro­dė, kad pi­lig­ri­mai į ki­tus žmo­nes žvel­gia kaip tik to­kio­mis aki­mis.

Pa­kal­bi­nau ke­le­tą ei­se­nos da­ly­vių. Se­niau­sia, į 77-uo­sius me­tus įko­pu­si Ve­ro­ni­ka (jau­niau­siam da­ly­viui – 18 me­tų), ke­liau­ja įkal­bė­ta sū­naus. Ji – žva­li, ener­gin­ga, mėgs­ta va­ži­nė­tis dvi­ra­čiu, ak­ty­viai da­ly­vau­ja vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je, ra­šo ei­lė­raš­čius. Kaip pa­ti sa­kė – ne­nus­tygs­ta vie­to­je.

Pi­lig­ri­mas Ser­ge­jus gy­ve­na Mask­vo­je, bet į Lie­tu­vą at­va­žiuo­ja daž­nai, ak­ty­viai da­ly­vau­ja įvai­riuo­se žy­giuo­se. Ke­lio­nės me­tu jis rin­ko nu­mes­tas tuš­čias ci­ga­re­čių dė­žu­tes. Sa­kė, kad jam ne­sup­ran­ta­ma, kaip ant jų ga­li bū­ti pa­ra­šy­ta „Saint Geor­ge“ (Šven­tasis Jur­gis). Juk jis – kan­ki­nys, ant­ra­si­s Lie­tu­vos glo­bė­jas. Kaip ga­li­me ty­čio­tis iš šven­tų da­ly­kų!

Pa­sie­kę Gi­žus ke­liau­nin­kai pa­si­mel­dė baž­ny­čio­je. Į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ra­šy­to­ja, daž­na „Ma­ri­jos ra­di­jo“ vieš­nia Birutė Že­mai­ty­tė. „Mū­sų ke­lio­nės tiks­las – at­gai­la. Mel­džia­mės už vi­sus. Vi­si ma­to­me, kas da­ro­si Lie­tu­vo­je, Eu­ro­po­je“, – kal­bė­jo mo­te­ris. Ji sa­kė, kad ke­liau­nin­kai jau nu­žings­nia­vo apie 300 km. Vi­so jų marš­ru­to il­gis apie 2300 km, o pa­ti ke­lio­nė truks 80 die­nų. Pi­lig­ri­mė pa­šmaikš­ta­vo, kad jų šir­dys jau Med­žiu­gorė­je, tik ki­tos kū­no da­lys vis dar „vel­ka­si“ iš pa­skos.

Šiek tiek pail­sė­ję bei Gi­žų ir Pae­že­rių pa­ra­pi­jų kle­bo­no Ri­man­to Venc­lo­vos pa­kvies­ti, mal­di­nin­kai pa­pie­ta­vo ir pa­trau­kė to­liau, Ma­ri­jam­po­lės link.Juo­zas Vi­ta­li­jus

PAŠ­KAUS­KASMed­žiu­gorė (Medjugorje, kroa­tų k. tarp kal­nų) – mies­te­lis, į ku­rį iš įvai­rių pa­sau­lio kraš­tų plūs­ta gau­sy­bė pi­lig­ri­mų. Tai – dva­si­nio at­si­nau­ji­ni­mo ir at­gi­mi­mo vie­ta. Čia, ant kal­no, 1981m. bir­že­lio 24 d. (mū­sų ke­liau­nin­kai nuo Kry­žių kal­no sim­bo­liš­kai iš­ke­lia­vo bū­tent tą pa­čią die­ną) še­šiems jau­nuo­liams ap­si­reiš­kė Mer­ge­lė Ma­ri­ja. Ap­reiš­ki­mai te­be­si­tę­sia iki šiol. Jau­nuo­liai bu­vo tir­ti dau­ge­lio psi­cho­lo­gų, psi­chiat­rų ir ki­tų gy­dy­to­jų. Vi­si spe­cia­lis­tai pri­pa­ži­no juos psi­chiš­kai svei­kais.

Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čia dar nė­ra pa­reiš­ku­si ga­lu­ti­nio spren­di­mo dėl įvy­kių Med­žiu­gorė­je ant­gam­tiš­ku­mo. Ti­kin­tie­siems ten lei­džia­ma pri­va­čiai vyk­ti mels­tis ir priim­ti sak­ra­men­tus.Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Globos namų įdirbis išgirtas, tačiau įstaigos turi nelikti
* Kai nenori mokėti mokesčių – šiukšlės keliauja į paežerės konteinerius
* Nesutarimai dėl įvažiavimo įstrigo ambicijų sūkuryje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar taisyklingas pasakymas „reikalingas pagalbos“?
Taip, taisyklingas, būdvardis „reikalingas“ valdo objekto kilmininką. Pvz.: Senas neįgalus žmogus reikalingas pagalbos.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas