„Santaka“ / Iš redakcijos pašto

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-04 09:38

Dalinkitės:  


Jaunieji keturvalakiečiai džiaugėsi išvyka į Ventės Ragą – jame vaikams iki šiol dar nebuvo tekę lankytis.

Iš redakcijos pašto

Atos­to­gų ir ke­lio­nių me­tasTur­būt nie­kas ne­si­gin­čys, kad va­sa­ra – tin­ka­miau­sias lai­kas ke­liau­ti.

Kiek­vie­na ke­lio­nė su­tei­kia įdo­mių aki­mir­kų, pa­lie­ka sma­gių pri­si­mi­ni­mų, tad ne­nuos­ta­bu, kad jais no­ri­si pa­si­da­ly­ti ir su ki­tais žmo­nė­mis. O gal ir jie iš­gir­dę su­si­gun­dys nu­vyk­ti ten, kur jūs lan­kė­tės ir pa­si­sė­mė­te gau­sy­bę ge­rų įspū­džių.

Tai­gi re­dak­ci­jos pa­šte gau­su laiš­kų, ku­riuo­se pa­sa­ko­ja­te apie to­li­mes­nes ir ar­ti­mes­nes ke­lio­nes.

Vil­ka­viš­kio kre­di­to uni­jos va­do­vė Edi­ta GRY­GE­LAI­TIE­NĖ ra­šo apie iš­vy­ką į Len­ki­ją. Uni­jos ko­lek­ty­vas ke­lia­vo po tūks­tan­čio eže­rų kraš­tu va­di­na­mą Mo­zū­ri­jos kraš­tą.

Ke­liau­nin­kai ap­lan­kė gar­sią­ją Šv. Lip­kos baž­ny­čią, ap­žiū­rė­jo daž­niau­siai tu­ris­tų lan­ko­mą ka­ri­nį ob­jek­tą Eu­ro­po­je „Vil­ko guo­lį“ – Hit­le­rio ir aukš­čiau­sios Ver­mach­to va­do­vy­bės būs­ti­nę, Gi­žyc­ko tvir­to­vę.

„Svar­biau­sia, kad su­stip­ri­no­me tik­rą­sias kre­di­to uni­jos ver­ty­bes – bend­ruo­me­niš­ku­mą ir pa­gar­bą vie­ni ki­tiems, pa­bend­ra­vo­me ir kar­tu pui­kiai pra­lei­do­me lai­ką“, – rašo E. Grygelaitienė.

Iš­vy­ką į kai­my­ni­nę Len­ki­ją žmo­nėms su ne­ga­lia or­ga­ni­za­vo ra­jo­no Neį­ga­lių žmo­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Vi­ta Zmit­re­vi­čie­nė. Jų au­to­bu­sas pa­su­ko kiek ki­ta kryp­ti­mi – Puns­ko ir Sei­nų link. Neįgalių žmonių są­jun­gos na­rė Lo­re­ta ANI­SI­MA­VI­ČIŪ­TĖ ra­šo apie ap­lan­ky­tus Puns­ko ka­ted­rą, uni­ka­lią­ją jot­vin­gių ir prūsų gy­ven­vie­tę, puoselėjamą punskiečio verslininko Petro Lukoševičiaus. Vilkaviškiečiai apžiūrėjo ir do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­ly­ną Sei­nuo­se, keletą baž­ny­čių, aikš­čių ir ki­tų įdomių ob­jek­tų, pa­li­ku­sių tu­ris­tams di­de­lį įspū­dį. Jį su­stip­ri­no iš­sa­mūs gi­dės Da­nu­tės Ar­dzi­jaus­kai­tės pa­sa­ko­ji­mai.

O štai gru­pė Ke­tur­va­la­kių se­niū­ni­jos vai­kų su va­do­vė­mis įdo­mių vie­tų ra­do ir Lie­tu­vo­je. Šios se­niū­ni­jos so­cia­li­nė dar­buo­to­ja Zi­ta GA­LEC­KIE­NĖ ra­šo apie iš­vy­ką į pa­ma­rį, į Ven­tės Ra­gą. Nė vie­nas iš vai­kų iki šiol ne­bu­vo ten ke­lia­vęs, ne­daug bu­vo gir­dė­jęs ir apie or­ni­to­lo­gi­jos sto­tį bei paukš­čių žie­da­vi­mą.

Apie tai daug in­for­ma­ci­jos ke­liau­nin­kams su­tei­kė sto­ties va­do­vas L. Je­zers­kas. Vai­kai su­si­do­mė­ję klau­sė apie paukš­čių mig­ra­ci­ją, ste­bė­jo, kaip žie­duo­ja­mi į gau­dyk­les pa­te­kę spar­nuo­čiai.

Ke­liau­nin­kai li­po ir į Ven­tės Ra­go švy­tu­rį, ap­lan­kė Ni­dą bei di­džią­sias smė­lio ko­pas.

Grįž­da­mi ke­tur­va­la­kie­čiai dar už­su­ko į Ma­ci­kų ka­ro be­lais­vių sto­vyk­lą bei Ram­by­no re­gio­ni­nį par­ką, už­ko­pė į Ram­by­no kal­ną – vie­ną gar­siau­sių pa­go­ny­bės lai­kų šven­to­vių.

Vil­ka­viš­kio pra­di­nės mo­kyk­los vyresn. pradinių klasių mo­ky­to­ja Sva­jo­nė KU­DIR­KIE­NĖ džiau­gia­si, jog mo­kyk­los di­rek­to­rė bend­ruo­me­nei su­ren­gė iš­vy­ką į Drus­ki­nin­kus.

Pe­da­go­gės ap­lan­kė žy­maus dro­žė­jo A. Čes­nu­lio skulp­tū­rų ir poil­sio par­ką, gro­žė­jo­si Drus­ki­nin­kų mies­tu, gar­lai­viu plau­kė į Liš­kia­vą.

Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los šeš­to­kas My­ko­las EI­DU­KE­VI­ČIUS ra­šo apie ke­lio­nę į Tra­kus. Mai­ro­nio ap­dai­nuo­tą Lie­tu­vos kam­pe­lį ap­lan­kė tris­de­šimt 5 ir 6 kla­sių mo­ki­nių su mo­ky­to­jo­mis L. Kel­ne­rie­ne bei L. La­žau­nin­kie­ne.

Vai­kai, be abe­jo, ap­žiū­rė­jo Tra­kų pi­lį, šau­niai lai­ką pra­lei­do šo­ko­la­do fab­ri­ke, patys gamino šokoladinius saldainius. Grįž­da­mi mokiniai dar ap­lan­kė Ker­na­vės pi­lia­kal­nius ir Elekt­rė­nų elekt­ri­nę, kur įdomią pamoką vedė jaunieji inžinieriai.

Už neį­ga­lius vai­kus, tu­rė­ju­sius ga­li­my­bę pa­si­dai­ry­ti po gra­žų Viš­ty­čio kraš­tą, pa­si­džiau­gė kar­tu su jais va­žia­vu­si Bi­ru­tė ADO­MAI­TIE­NĖ, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ta­ry­bos na­rė. Ke­lio­nę suor­ga­ni­za­vo drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Va­lė Ja­cio­nie­nė.

Vai­kai ap­lan­kė iš­puo­se­lė­tą Ri­mos ir Juo­zo Pau­žų so­dy­bą, Ka­nap­kio ma­lū­ną, Viš­ty­čio pi­lia­kal­nį, knyg­ne­šio Pet­ro Mi­ka­lai­nio gim­ti­nę, o prie Viš­ty­čio šal­ti­nė­lio pa­sta­tė net ke­tu­rio­li­ka pa­čių pa­ga­min­tų kry­žių.

Vi­si ke­liau­nin­kai dė­kin­gi žmo­nėms, ku­rie pa­ska­ti­no ir pa­dė­jo iš­vyk­ti į ke­lio­nes, pa­rė­mė fi­nan­siš­kai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas