„Santaka“ / Žmonės gedi avarijoje žuvusių rajono vadovų

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-02 23:34

Dalinkitės:  


Į medį rėžęsis ir ant stogo nukritęs Savivaldybės automobilis „Opel Vectra“ buvo sumaitotas neatpažįstamai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Žmonės gedi avarijoje žuvusių rajono vadovų

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tre­čia­die­nio po­pie­tę mir­tį sė­ju­si ava­ri­ja nu­si­ne­šė dvie­jų ra­jo­no va­do­vų – vi­ce­me­ro Jo­no Meš­kaus­ko ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Kas­pa­rai­čio – gy­vy­bes. Ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas sun­kiai su­ža­lo­tas.


Va­žia­vo pa­skui


Dėl ko­kios prie­žas­ties ga­lė­jo įvyk­ti to­kia krau­pi ava­ri­ja, įvy­kį ti­rian­tys pa­rei­gū­nai at­sa­ky­ti dar ne­ga­li. Kol kas neat­si­ra­do liu­di­nin­kų, ma­čiu­sių, ko­dėl apie 16 val. nuo ke­lio Vilkaviškis–Gražiškiai nu­skrie­jo Sa­vi­val­dy­bės ženk­lais pa­žy­mė­tas tar­ny­bi­nis au­to­mo­bi­lis „Opel Vect­ra“.

Pir­mo­ji į ava­ri­jos vie­tą at­va­žia­vo Viš­ty­čio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Vil­ma Men­čins­kie­nė, ku­ri apie 16 val. kaip tik sku­bė­jo į Sa­vi­val­dy­bę. Vi­suo­me­ni­ne veik­la už­sii­man­čiai viš­ty­tiš­kei Sa­vi­val­dy­bė­je rei­kė­jo ati­duo­ti do­ku­men­tus.

Su bro­liu nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu va­žia­vu­si V. Men­čins­kie­nė pa­sa­ko­jo net neį­ta­ru­si, kad prie­šais, per ke­lis šim­tus met­rų, va­žiuo­ja Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau iki Vil­ka­viš­kio li­kus 6 ki­lo­met­rams, ne­pri­va­žia­vus Uo­si­jos miš­ko, prieš akis kaž­kas šmėkš­te­lė­jo – tar­si to­lu­mo­je va­žia­vu­si ma­ši­na bū­tų nu­skrie­ju­si į lau­kus, esan­čius prie­šin­go­je ke­lio pu­sė­je.

Po ke­lio­li­kos se­kun­džių ne­lai­mės vie­to­je at­si­dū­ru­si Vil­ma iš pra­džių net neį­ta­rė, jog į ava­ri­ją pa­te­ko vi­siems ra­jo­ne ge­rai ži­no­mi žmo­nės. Pa­ma­čiu­si, kad nuo Vil­ka­viš­kio pu­sės at­va­žia­vę jau­nuo­liai taip pat grie­bė­si te­le­fo­nų, mo­te­ris spė­jo pa­klaus­ti, ku­riai pa­gal­bos tar­ny­bai jie skam­bi­na. Pa­ti V. Men­čins­kie­nė su­sku­bo rink­ti grei­to­sios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rį.


Konstatavo mirtį


Tik priė­ju­si ar­čiau mo­te­ris pa­ste­bė­jo, kad aukš­tyn ra­tais ari­muo­se gu­lin­tis au­to­mo­bi­lis yra su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ski­ria­mai­siais ženk­lais. Ji pri­si­me­na ta­da pa­gal­vo­ju­si, jog į ne­lai­mę pa­te­ko pa­žįs­ta­mi žmo­nės, – juk su Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jais ten­ka nuo­lat bend­rau­ti. Ta­čiau tik pri­siar­ti­nu­si prie ne­lai­mės vie­tos mo­te­ris at­pa­ži­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus. Pri­bė­gu­si prie iš­kri­tu­sio iš au­to­mo­bi­lio ir sun­kiai su­ža­lo­to Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus mo­te­ris dar už­čiuo­pė silp­ną pul­są. Ta­čiau po ke­lių mi­nu­čių at­sku­bė­ję me­di­kai kons­ta­ta­vo, kad pa­dė­ti ne­be­ga­li – 51-erių S. Kas­pa­rai­čio gy­vy­bės siū­las nu­trū­ko tie­siog aky­se. Me­di­kai čia pat kons­ta­ta­vo ir ki­to iš au­to­mo­bi­lio iš­kri­tu­sio ra­jo­no va­do­vo – 63-ejų vi­ce­me­ro J. Meš­kaus­ko – mir­tį. Tik vie­na iš vi­sų į ava­ri­jos vie­tą at­vy­ku­sių grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­dų at­gal į Vil­ka­viš­kį sku­bė­jo su vil­ti­mi, sau­go­da­ma sun­kiai su­ža­lo­to ra­jo­no me­ro gy­vy­bę.


Gel­bė­jo me­di­kai


Per tris va­lan­das – tiek lai­ko su­ža­lo­tas ra­jo­no va­do­vas pra­lei­do Vilkaviškio li­go­ni­nės Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je, kol iš Kau­no at­vy­ko iš­kvies­tas rea­ni­mo­bi­lis, – bu­vo at­lik­ti bū­ti­niau­si ty­ri­mai: kom­piu­te­ri­nė to­mog­ra­fi­ja, echos­ko­pi­ja, rent­ge­nog­ra­ma ir kt. A. Ba­gu­šins­kui nu­sta­ty­tas kau­ko­lės kau­lo lū­žis, ku­ris, me­di­kų nuo­mo­ne, ne­tu­rė­tų su­kel­ti neu­ro­lo­gi­nių pro­ble­mų, taip pat – sme­ge­nų su­mu­ši­mas, lū­žęs šon­kau­lis, kuris pažeidė plau­tį. Ki­tų lū­žių ne­nus­ta­ty­ta. Kad sme­ge­nys pail­sė­tų, li­go­nio są­mo­nė slo­pi­na­ma vais­tais. Me­ras šiuo me­tu gy­do­mas Kau­no kli­ni­ko­se.

Nors su­ža­lo­ji­mai sun­kūs, me­di­kai li­go­nio būk­lę įvar­di­ja kaip sta­bi­lią ir pa­ten­ki­na­mą.


Ap­lin­ky­bės neaiš­kios


Įvy­kį ti­rian­tys pa­rei­gū­nai kol kas ne­ga­li nu­ro­dy­ti nei ava­ri­jos prie­žas­čių, nei tiks­les­nių ap­lin­ky­bių. 16 val. 11 min. pra­ne­ši­mą apie ava­ri­ją ga­vu­siems po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams dar ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kur tą­dien lan­kė­si vi­si trys ra­jo­no va­do­vai. Ži­no­ma tiek, kad prieš pie­tus, iš­vy­kdami iš Sa­vi­val­dy­bės, jie ža­dė­jo grįž­ti apie 15–16 val. Tą popietę drau­ge bu­vę žmo­nės, ku­rie ma­tė į au­to­mo­bi­lį sė­dan­čius ra­jo­no va­do­vus, ty­rė­jams pa­dė­tų nu­sta­ty­ti, kas vai­ra­vo ma­ši­ną. Da­bar tik ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­das, jog 2006 m. lai­dos „Opel Vect­ra“ ga­lė­jo vai­ruo­ti pa­ts ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ku­ris dar­bo me­tu va­ži­nė­da­vo šiuo tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu. Įvy­kio vie­tos ap­žiū­ra lei­džia spė­ti, kad ra­jo­no me­ras ke­lio­nės me­tu sė­dė­jo ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės.

Pa­gal įvy­kio vie­tos ap­žiū­rą ga­li­ma spręs­ti, jog vai­ruo­to­jas dėl kaž­ko­kios prie­žas­ties stai­ga bu­vo pri­vers­tas stab­dy­ti, au­to­mo­bi­lis iš­va­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą, nu­rie­dė­jo nuo šlai­to ir, kliu­dęs pa­ke­lės me­dį, ap­vir­tęs pro krū­my­nus skrie­jo į ari­mus. Be­je, apy­nau­ja­me au­to­mo­bi­ly­je bu­vo su­mon­tuo­tos oro pa­gal­vės, ku­rios ava­ri­jos me­tu tu­rė­jo iš­gel­bė­ti žmo­nių gy­vy­bes. Jos iš­si­sklei­dė, ta­čiau nuo stip­raus smū­gio vai­ruo­to­jas ir prie­ky­je sė­dė­jęs ke­lei­vis iš sa­lo­no iš­kri­to. Da­bar ga­li­ma da­ry­ti tik prie­lai­dą, kad jie gal­būt ne­bu­vo pri­si­se­gę sau­gos dir­žais.

Be­veik įvy­kio liu­di­nin­ke ta­pu­si V. Men­čins­kie­nė ir da­bar ne­ga­li su­vok­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių įvy­ko ava­ri­ja. To­kiu me­tu dar bu­vo švie­su ir ke­lias ne­bu­vo sli­dus. Mo­te­ris svars­tė, jog prieš ma­ši­ną ga­lė­jo stai­ga iš­šok­ti stir­na ar ki­tas gy­vū­nas, pri­ver­tęs stai­ga ma­nev­ruo­ti.

Iš pa­skos va­žia­vu­si mo­te­ris ne­siė­mė spręs­ti, ko­kiu grei­čiu ga­lė­jo va­žiuo­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vų au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau ji ne­ma­no, kad grei­tis bū­tų bu­vęs la­bai di­de­lis, nes leis­ti­nu grei­čiu ta pa­čia kryp­ti­mi va­žia­vu­sio jos au­to­mo­bi­lio „Opel Vect­ra“ pa­ke­liui ne­pra­len­kė.

Pa­rei­gū­nai ti­ki­si, jog dau­ge­lis klau­si­mų paaiš­kės po eks­per­ti­zės. Mačiusiuosius eismo įvykį policija prašo paskambinti tel. (8 342) 66 080.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas