„Santaka“ / Turnyre prasidės atkrintamosios komandų varžybos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-12-01 23:24

Dalinkitės:  


Ir „Pietryčių perlo“, ir „Suvalko“ komandų krepšininkai dėl pergalės kovojo iš visų jėgų.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Turnyre prasidės atkrintamosios komandų varžybos

Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį „San­ta­kos“ laik­raš­čio tau­rės krep­ši­nio tur­ny­re bu­vo su­žais­ta dar ke­tu­rio­li­ka rung­ty­nių, po ku­rių paaiš­kė­jo be­veik vi­sos at­krin­ta­mų­jų var­žy­bų po­ros.

A po­gru­py­je nu­ga­lė­to­jų var­dus už­si­tik­ri­no fa­vo­ri­tais va­din­ti „Bal­me­pos“ krep­ši­nin­kai. Jie, ve­da­mi 30 taš­kų pel­niu­sio Ar­tū­ro Ge­le­žiū­no, be di­des­nės ko­vos 129:74 įvei­kė „Bart­nin­kų“ ko­man­dą, ku­rios neiš­gel­bė­jo sėk­min­gas, kaip ir vi­sa­da, ly­de­rio Rai­mun­do Šul­to­no pa­si­ro­dy­mas. Šis žai­dė­jas taip pat pel­nė 30 taš­kų. Ant­ro­je gru­pės tur­ny­ro len­te­lės vie­to­je li­ko per­nai me­tų II ly­gos pri­zi­nin­kai – „Al­vi­to Šir­vin­tos“ at­sto­vai. Šį­kart jie 106:60 ne­pa­si­gai­lė­jo „Mė­gė­jų“. Tre­ti gru­pė­je – „Viš­ty­čio“ spor­ti­nin­kai, ket­vir­ti – „Mė­gė­jai“, penk­ti – „Bart­nin­kai“.

B po­gru­py­je kol kas lie­ka dau­giau­siai neaiš­ku­mų, nes dar ne­su­žais­tos vi­sos rung­ty­nės. Ne­pai­sant to, jau da­bar ži­no­ma, kad stip­riau­si šio­je gru­pė­je yra „Piet­ry­čių per­lo“ krep­ši­nin­kai. Sa­vait­ga­lį jie ga­na leng­vai 104:58 nu­ga­lė­jo „Pa­je­vo­nį“ bei po sun­kios ko­vos 78:71 įvei­kė ve­te­ra­nų eki­pą „Su­val­kas“. Pas­ta­ro­sio­se rung­ty­nė­se „Piet­ry­čių per­lo“ ly­de­ris Egi­di­jus Rū­kas pel­nė net 33 taš­kus. „Su­val­kų“ ki­tą sa­vait­ga­lį dar lau­kia vie­nos rung­ty­nės su jau­nai­siais „Kvin­to“ krep­ši­nin­kais. Per­ga­lės at­ve­ju „Su­val­ko“ krep­ši­nin­kai lik­tų tre­čio­je vie­to­je, pra­lai­mė­ji­mo – ga­lė­tų nu­kris­ti net į penk­tą­ją.

Že­miau ant­ro­sios vie­tos po­gru­py­je jau tik­rai ne­nuk­ris „Dub­le­rių“ krep­ši­nin­kai. Tai paaiš­kė­jo po to, kai sa­vait­ga­lį jie 93:61 nu­ga­lė­jo gru­pės aut­sai­de­rius – „Uni­ted“ žai­dė­jus. Tie­sa, pa­sta­rie­ji dar ga­lė­jo ti­kė­tis aukš­tes­nės po­zi­ci­jos, bet at­kak­liau­sio­se sa­vait­ga­lio rung­ty­nė­se jie mi­ni­ma­liu skir­tu­mu 81:82 nu­si­lei­do „Kvin­tui“.

C po­gru­py­je dvi per­ga­les iš­ko­vo­ję „Pro­da­žai“ už­si­tik­ri­no pir­mą­ją vie­tą. Jie 120:74 nu­ga­lė­jo iš Gi­žų at­vy­ku­sius „TNT“ at­sto­vus. Ki­ti var­žo­vai – „Čyč­kų“ ko­man­da be jo­kio paaiš­ki­ni­mo neat­vy­ko į var­žy­bas, tad „Pro­da­žams“ bu­vo už­fik­suo­ta per­ga­lė tech­ni­niu re­zul­ta­tu 20:0.

„Prieš­pas­ku­ti­nė­se var­žy­bo­se „Čyč­kų“ žai­dė­jai bu­vo ga­vę dvi tech­ni­nes pra­žan­gas, už ku­rias pa­gal var­žy­bų reg­la­men­tą jiems rei­kė­jo su­si­mo­kė­ti 40 li­tų bau­dą. Ne­ži­nau, ar dėl šios, ar dėl ki­tos prie­žas­ties, bet šie krep­ši­nin­kai į pa­sku­ti­nes gru­pės rung­ty­nes neat­vy­ko. Jie tur­ny­re neiš­ko­vo­jo nė vie­nos per­ga­lės“, – pa­sa­ko­jo tur­ny­ro vyr. tei­sė­jas, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kū­no kul­tū­ros ir spor­to vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ro­lan­das Li­pi­nas. Pa­sak jo, tur­ny­ro val­dy­bos spren­di­mu ko­man­da ir vi­si pa­raiš­ko­je įra­šy­ti žai­dė­jai yra disk­va­li­fi­kuo­ti iš tur­ny­ro ne tik šiems, bet ir ki­tiems me­tams.

Ant­ro­ji vie­ta C po­gru­py­je ati­te­ko „Ties ri­ba“ krep­ši­nin­kams. Se­niau „Opi­niog­ra­viu“ va­di­nę­si spor­ti­nin­kai 78:59 nu­ga­lė­jo „TNT“ at­sto­vus. Lai­mė­ju­siai ko­man­dai jos ly­de­ris Ug­nius Ba­raus­kas pel­nė 33 tšk. Be to, „Ties ri­ba“ 94:65 su­triuš­ki­no „Vil­kus“, ku­rie gru­pė­je li­ko ket­vir­ti. Tre­čią­ja vie­ta ten­ki­no­si „TNT“, pa­sku­ti­niai – „Čyč­kai“.

D po­gru­pio nu­ga­lė­to­ja ta­po „Ro­be­da“. Ji sa­vait­ga­lį žai­dė dve­jas įtemp­tas rung­ty­nes ir abe­jo­se šven­tė per­ga­les. „Ro­be­dos“ krep­ši­nin­kai 85:76 įvei­kė „Moks­lei­vį“ ir 81:72 nu­ga­lė­jo „Mat­lau­kį“.

Ant­rą vie­tą po­gru­py­je užė­mė „Moks­lei­vio“ ko­man­da. Ve­da­ma 31 taš­ką pel­niu­sio Jus­to Ba­gurs­kio, ji ga­na leng­vai 94:68 įvei­kė tre­čio­je vie­to­je li­ku­sius „Kark­li­nius“. Ket­vir­tą­ja vie­ta tu­rė­jo ten­kin­tis „Ky­bar­tų gim­na­zi­jos“ at­sto­vai, ku­rie 66:81 nu­si­lei­do „Kark­li­niams“. Pas­ku­ti­nė­je D gru­pės len­te­lės vie­to­je at­si­dū­rė nė vie­nos per­ga­lės taip ir neiš­ko­vo­ję „Mat­lau­kio“ krep­ši­nin­kai.

Atei­nan­tį sa­vait­ga­lį ga­lu­ti­nai paaiš­kės B po­gru­pio tur­ny­ri­nė len­te­lė. Taip pat pra­si­dės ir pir­mo­sios at­krin­ta­mo­sios ko­vos.And­rius GRY­GE­LAI­TIS„San­ta­kos” laik­raš­čio tau­rės tur­ny­ro var­žy­bų tvar­ka­raš­tis

Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je gruo­džio 4 d., šeš­ta­die­nį, 13 val., žais „Su­val­kas“ ir „Kvin­tas“, 14.45 val. – „Kark­li­niai“ ir „Vil­kai“, 16.30 val. – „Ties ri­ba“ ir „Mat­lau­kys“, 18.15 val. – „Dub­le­riai“ ir „Viš­ty­tis“. Gruo­džio 5 d., sek­ma­die­nį, 12 val., su­si­tiks „TNT“ ir „Ky­bar­tų gim­na­zi­ja“, 13.45 val. – „Piet­ry­čių per­las“ ir „Ro­be­da“, 15.30 val. – „Bart­nin­kai“ ir B po­gru­py­je III vie­tą uži­man­ti ko­man­da.

Ky­bar­tų pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je rung­ty­nės vyks sek­ma­die­nį, gruo­džio 5 d. 13 val. žais „Mė­gė­jai“ ir B po­gru­pio ko­man­da, esan­ti IV vie­to­je, 13.45 val. – „Al­vi­to Šir­vin­ta“ ir B po­gru­py­je V vie­tą uži­man­ti ko­man­da.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas