„Santaka“ / Motinystės pašalpų bylos bliūkšta

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-22 07:16

Dalinkitės:  


Norėjusios gauti didesnes pašalpas moterys prarado ramybę: motinystės atostogas jos leidžia varstydamos prokuratūros ir teismo kabinetų duris.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Motinystės pašalpų bylos bliūkšta

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nors ažio­ta­žas dėl by­lų, iš­kel­tų ne­teisė­tai mo­ti­nys­tės pa­šal­pas „pa­si­di­di­nu­sioms“ mo­te­rims, po tru­pu­tį slūgs­ta, šio­se pai­nio­se is­to­ri­jo­se teis­mai dar ne­su­dė­jo vi­sų taš­kų. Ne­se­niai Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­me nag­ri­nė­ta vil­ka­viš­kie­čių by­la iš­skir­ta į dvi at­ski­ras.


Su­kė­lė įta­ri­mų


Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos Ma­ri­jam­po­lės sky­riaus pa­rei­gū­nai pa­gal „Sod­ros“ pa­teik­tus duo­me­nis prieš pu­sant­rų me­tų pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, įtar­da­mi, kad vie­no­je Vil­ka­viš­kio bend­ro­vė­je bu­hal­te­re dir­bu­si Al­ma B. ki­to­je įstai­go­je įsi­dar­bi­no ant­raei­lė­se pa­rei­go­se ir gau­da­vo po 4 tūkst. li­tų per mė­ne­sį. Ty­rė­jams ki­lo įta­ri­mų, kad mo­te­ris ki­to­je bend­ro­vė­je dir­bo fik­ty­viai, tuo siek­da­ma gau­ti di­des­nes mo­ti­nys­tės pa­šal­pas.

Ta­čiau, kaip ir dau­ge­liu šių per vi­są ša­lį nu­vil­ni­ju­sių by­lų at­ve­jų, įro­dy­ti, jog darb­da­vys bei įdar­bin­to­ji ap­gau­di­nė­jo vals­ty­bę, siek­da­mi pa­si­pel­ny­ti, pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma. Per­nai ša­ly­je dėl ga­li­mo su­kčia­vi­mo įgy­jant tei­sę gau­ti di­des­nes „Sod­ros“ mo­ti­nys­tės ir tė­vys­tės pa­šal­pas pra­dė­ti 654 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai, o teis­mams per­duo­tos tik 23 bau­džia­mo­sios by­los. Dau­ge­liu at­ve­ju są­mo­nin­go su­kčia­vi­mo įro­dy­ti ne­pa­vy­ko, ta­čiau do­ku­men­tus klas­to­ję ir ki­taip įsta­ty­mui nu­si­žen­gę as­me­nys nu­baus­ti už ki­tus pa­žei­di­mus.


Kal­tę pri­pa­ži­no


Į Ma­ri­jam­po­lės teis­mą nu­ke­lia­vu­si vil­ka­viš­kie­čių by­la – ana­lo­giš­kas at­ve­jis. Paaiš­kė­jus, jog įro­dy­ti „fik­ty­vaus“ įdar­bi­ni­mo pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma, kal­ti­ni­mai per­kva­li­fi­kuo­ti: bu­hal­te­rę ant­raei­lė­se pa­rei­go­se įdar­bi­nęs ir jai ne­men­ką at­ly­gi­ni­mą mo­kė­jęs darb­da­vys teis­mo nu­baus­tas už ap­gau­lin­gai tvar­ky­tą bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą.

Teis­mas nu­sta­tė, kad UAB „Ei­du­va“ di­rek­to­rius nuo 2008 m. ba­lan­džio 5 d. iki gruo­džio 31 d. bu­hal­te­ri­nė­je ap­skai­to­je neuž­fik­sa­vo ūki­nių ope­ra­ci­jų už 350,5 tūkst. li­tų. Di­rek­to­rius teis­me pri­pa­ži­no, jog iš pri­va­taus as­mens paė­męs 130 tūkst. eu­rų pa­sko­lą ne­mo­kė­jo jos bu­hal­te­riš­kai įfor­min­ti, nes tuo me­tu bend­ro­vė ne­tu­rė­jo bu­hal­te­rio. Bū­tent dėl to po ke­lių sa­vai­čių nuo pa­sko­los paė­mi­mo ei­ti ant­raei­les pa­rei­gas bu­vo įdar­bin­ta jau ki­to­je Vil­ka­viš­kio įmo­nė­je bu­hal­te­re dir­bu­si Al­ma B.

Teis­me kaip liu­dy­to­ja da­ly­va­vu­si Al­ma B. tvir­ti­no ne­ži­no­ju­si, ar pa­sko­la bu­vo įfor­min­ta pa­gal įsta­ty­mus, nors iš šių pi­ni­gų bu­vo mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas ne tik jai pa­čiai, bet ir ki­tiems bend­ro­vės dar­buo­to­jams.


Darb­da­vio va­lia


Pa­čios bu­hal­te­rės by­la bu­vo iš­skir­ta į at­ski­rą ir grei­tu lai­ku pa­sieks teis­mą. Šiuo me­tu ne­dir­ban­ti ir vai­ką au­gi­nan­ti Al­ma B. įta­ria­ma su­kčia­vi­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus ti­rian­tys pa­rei­gū­nai pa­tei­kė iš­va­dą, kad bu­hal­te­rė ap­gau­lės bū­du įgi­jo tei­sę į ne­pag­rįs­tai di­des­nę mo­ti­nys­tės pa­šal­pą.

Šios by­los ty­ri­mą pri­žiū­rė­ju­si pro­ku­ro­rė Ona Dir­sie­nė pri­pa­ži­no, jog Al­ma B. kal­ti­na­ma tik dėl ap­lai­džiai tvar­ky­tos ap­skai­tos. Anot pro­ku­ro­rės, kol teis­mas ne­priė­mė spren­di­mo, anks­ti da­ry­ti iš­va­das, ar jau­na mo­te­ris iš tie­sų pa­žei­dė įsta­ty­mus.

Ty­ri­mą at­li­kę pa­rei­gū­nai pa­tei­kė iš­va­das, kad per pen­kis mė­ne­sius, kol dir­bo bend­ro­vė­je, bu­hal­te­rė ne­tvar­kė ir ne­pil­dė dau­ge­lio bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tų, dėl to neį­ma­no­ma nu­sta­ty­ti bend­ro­vės veik­los, tur­to, įsi­pa­rei­go­ji­mų dy­džio ir struk­tū­ros. Ta­čiau tai neį­ro­do, jog mo­te­ris įmo­nė­je dir­bo fik­ty­viai. Darb­da­vio va­lia, ko­kią al­gą sa­vo pa­val­di­niui jis ski­ria kad ir už ne­ko­ky­biš­kai at­lik­tą dar­bą. Įs­ta­ty­mai ne­drau­džia darb­da­viams mo­kė­ti sa­vo dar­buo­to­jams to­kį at­ly­gi­ni­mą, koks su­lygs­ta­mas abie­jų ša­lių su­ta­ri­mu.


Kal­ti­na klas­to­jus


Ta­čiau aki­vaiz­džių su­kčia­vi­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo po­žy­mių bend­ro­vės veik­lą ty­rę pa­rei­gū­nai nu­sta­tė įsi­gi­li­nę į dar­bo ap­skai­tos ži­nia­raš­čius. Juo­se pa­teik­ti me­la­gin­gi duo­me­nys apie iš­dirb­tą lai­ką. Nors net ke­tu­ris kar­tus per pen­kis mė­ne­sius bu­hal­te­rė tu­rė­jo ne­dar­bin­gu­mo la­pe­lį (iš vi­so 72 die­nas), dar­bo lai­ko ap­skai­tos ži­nia­raš­čiuo­se pa­žy­mė­jo, jog tuo me­tu ji dir­bo.

Pa­rei­gū­nai tei­gia, kad Al­ma B. ap­gau­lės bū­du iš „Sod­ros“ ga­vo 7253,11 Lt di­des­nę li­gos bei mo­ti­nys­tės pa­šal­pą. Šiuos pa­tir­tus nuo­sto­lius mo­te­ris „Sod­rai“ at­ly­gi­no.

Kol Al­ma B. dar lau­kia teis­mo, jos darb­da­vys ga­li džiaug­tis pa­ga­liau pa­si­bai­gu­siais ne­ma­lo­nu­mais. Teis­mas UAB „Ei­du­va“ va­do­vui sky­rė 3900 li­tų bau­dą ir įpa­rei­go­jo ją su­mo­kė­ti per 2 mė­ne­sius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas