„Santaka“ / Vėjaraupiai – pavojinga infekcija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-19 07:20

Dalinkitės:  


Vėjaraupiai – pavojinga infekcija

Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ras ra­gi­na tė­vus, švie­ti­mo ir ug­dy­mo įstai­gų dar­buo­to­jus bei ži­niask­lai­dą griau­ti mi­tus ir pa­si­rū­pin­ti šios ūmios vi­ru­si­nės li­gos pre­ven­ci­ja.

Vė­ja­rau­piai yra vie­na daž­niau­sių vai­kų in­fek­ci­nių li­gų. Per­nai Lie­tu­vo­je bu­vo re­gist­ruo­ti 12 698 šios li­gos at­ve­jai, iš jų net 12 120 su­si­rgi­mų bu­vo re­gist­ruo­ta vai­kams iki 18 me­tų am­žiaus.

Vė­ja­rau­piai pa­si­reiš­kia karš­čia­vi­mu, pūs­le­li­niu odos ir glei­vi­nių bė­ri­mu. Li­ga pa­pras­tai pra­si­de­da ne­spe­ci­fi­niais po­žy­miais – karš­čia­vi­mu ir silp­nu­mu. Vi­ru­sas plin­ta oro la­še­li­niu ke­liu, kai ser­gan­ty­sis kos­ti, čiau­di, kal­ba, taip pat – tie­sio­gi­nio kon­tak­to me­tu per odą, lie­čiant bė­ri­mus.

Vė­ja­rau­piais daž­niau­siai ser­ga­ma vai­kys­tė­je. Suau­gę žmo­nės vė­ja­rau­pius iš­tve­ria kur kas sun­kiau, nes komp­li­ka­ci­jų iš­si­vys­ty­mo ri­zi­ka suau­gu­sie­siems, ser­gan­tiems šia li­ga, yra daug kar­tų di­des­nė nei vai­kams. Vė­ja­rau­pių in­fek­ci­ja itin pa­vo­jin­ga kū­di­kiams ir nėš­čioms mo­te­rims bei tiems, ku­rių imu­ni­te­tas yra nu­si­lpęs.

Nuo vė­ja­rau­pių re­ko­men­duo­ja­ma skie­py­tis vi­siems anks­čiau ne­si­rgu­siems as­me­nims nuo vie­nų me­tų am­žiaus. Skie­pai nuo vė­ja­rau­pių kol kas nė­ra kom­pen­suo­ja­mi iš vals­ty­bės lė­šų, to­dėl tė­ve­liai, no­rin­tys pa­skie­py­ti sa­vo vai­ku­čius, tu­ri pa­tys su­si­mo­kė­ti. Vai­kams iki 12 m. am­žiaus ski­ria­ma vie­na vak­ci­nos do­zė, vy­res­niems nei 12 m. ir suau­gu­sie­siems re­ko­men­duo­ja­mos dvi vak­ci­nos do­zės. Vis dar ga­jus mi­tas, kad vė­ja­rau­piais ge­riau per­si­rgti nei skie­py­tis, ta­čiau per­si­rgus ti­ki­my­bė su­si­rgti ant­rą kar­tą iš­lie­ka. Tuo­met vai­kas ga­li su­si­rgti juos­ti­ne pūs­le­li­ne. Iš­veng­ti šios li­gos įma­no­ma pa­si­skie­pi­jus vak­ci­na, ku­ri ap­sau­go nuo įpras­ti­nės kli­ni­ki­nės vė­ja­rau­pių ei­gos.

Pa­sis­kie­py­ti nuo vė­ja­rau­pių ga­li­ma Užk­re­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cent­ro skie­pų ka­bi­ne­te (Kal­va­ri­jų g. 153, Vil­niu­je) ar­ba po­lik­li­ni­kų skie­pų ka­bi­ne­tuo­se.


Tie­sa ir mi­tai apie vė­ja­rau­pius:


• Ma­no vai­kas ga­li ir ne­su­sirg­ti vė­ja­rau­piais.

Ne­tie­sa. Ši in­fek­ci­ja to­kia la­ki, kad pra­ktiš­kai 100 pro­c. vi­suo­me­nės ja per­ser­ga. Kuo vy­res­nis vai­kas su­ser­ga, tuo sun­kes­nė yra li­gos ei­ga

• Vė­ja­rau­piai – la­bai pa­pras­ta vai­kiš­ka li­ga.

Ne­tie­sa. Vi­sų pir­ma, ši li­ga il­gam už­da­ro vai­ką na­muo­se (apie 10 die­nų), o tai la­bai su­trik­do šei­mos so­cia­li­nį gy­ve­ni­mą. Ki­ta ver­tus, li­ga ga­li komp­li­kuo­tis odos in­fek­ci­ja (lie­ka ran­dai), plau­čių už­de­gi­mu, cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos su­tri­ki­mais (pa­žei­džia­mos sme­ge­nė­lės, su­trin­ka ei­se­na, tai ga­li bū­ti in­sul­to prie­žas­tis).

• Jei vai­kas ser­ga vė­ja­rau­piais, tai tik mū­sų as­me­ni­nė pro­ble­ma.

Ne­tie­sa. Šei­ma nu­ken­čia nuo in­fek­ci­jos dėl izo­lia­ci­jos, vai­kas apie 10 die­nų ken­čia var­gi­nan­čius li­gos simp­to­mus. Be to, jūs ga­li­te už­krės­ti ša­lia gy­ve­nan­čią nėš­čią­ją, suau­gu­sį­jį, ku­ris dar ne­per­sir­go, ar­ba vai­ką, ku­rio imu­ni­nė sis­te­ma silp­na, o šiems as­me­nims li­gos ei­ga ga­li bū­ti ypač sun­ki.

• Jei vai­kas sir­go vė­ja­rau­piais na­tū­ra­liai, tai ant­rą kar­tą jau ne­be­su­sirgs.

Ne­tie­sa. Moks­li­niais ty­ri­mais įro­dy­ta, kad apie 15 pro­c. as­me­nų, vė­ja­rau­piais per­si­rgu­sių na­tū­ra­liai, imu­ni­te­tas ne­su­si­da­ro, to­dėl jiems iš­lie­ka ri­zi­ka su­si­rgti vė­ja­rau­piais ant­rą kar­tą.

• Vak­ci­na nuo vė­ja­rau­pių nė­ra pa­kan­ka­mai iš­tir­ta.

Ne­tie­sa. Tai vie­na la­biau­siai iš­tir­tų vak­ci­nų, ku­rios kli­ni­ki­nių ty­ri­mų pa­tir­tis sie­kia 25 m. truk­mę.

• Vak­ci­na nuo vė­ja­rau­pių nė­ra efek­ty­vi.

Ne­tie­sa. Nė­ra efek­ty­ves­nės prie­mo­nės kaip skie­pi­ji­mas. Vak­ci­nos efek­ty­vu­mas sie­kia 88–90 pro­c., o kol kas efek­ty­ves­nės ap­sau­gos nė­ra.

• Vė­ja­rau­piais ge­riau per­- si­rgti na­tū­ra­liai.

Per­sir­gus vė­ja­rau­piais na­tū­ra­liai, vi­ru­sas vi­są gy­ve­ni­mą iš­lie­ka ner­vi­niuo­se gang­li­juo­se (maz­guo­se) ir bet ka­da gy­ve­ni­me ga­li pa­si­reikš­ti ki­ta li­ga – juos­ti­ne pūs­le­li­ne, ku­ri yra la­bai skaus­min­ga ir sun­kiai gy­do­ma. Pas­kie­pi­jus vi­ru­sas gang­li­juo­se neap­si­gy­ve­na, to­dėl ri­zi­ka su­si­rgti juos­ti­ne pūs­le­li­ne yra la­bai ma­ža.

• Pa­sau­ly­je nė­ra skie­pi­ja­ma nuo vė­ja­rau­pių.

Ne­tie­sa. Ne­ma­žai ša­lių šią vak­ci­ną tu­ri įtrau­ku­sios į sa­vo ka­len­do­rius ir ją kom­pen­suo­ja vals­ty­bė. Prieš ke­le­tą me­tų dar už­tek­da­vo skie­py­ti vie­na vak­ci­nos do­ze, ta­čiau, di­dė­jant skie­pi­ji­mo apim­tims, pa­sta­ruo­ju me­tu gy­dy­to­jai jau re­ko­men­duo­ja įskie­py­ti dvi šios vak­ci­nos do­zes, kad bū­tų už­tik­rin­ta mak­si­ma­li ap­sau­ga.Pa­ren­gė

Dai­va KLI­MA­VI­ČIE­NĖ

Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės cent­ro vyr. spe­cia­lis­tė

ry­šiams su vi­suo­me­ne


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas