„Santaka“ / Alvitiečiai tęsia savanorių pagerbimo tradicijas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-19 07:12

Dalinkitės:  


Alvitiečiai tęsia savanorių pagerbimo tradicijas

Kiek­vie­nam žmo­gui gra­žūs ir pra­smin­gi žo­džiai: „Tau­ta gy­va, kol gy­vas lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mas.“ Įp­ras­min­da­mi šį tei­gi­nį Al­vi­to kraš­to žmo­nės jau 75 me­tus sau­go Lais­vės ko­vo­to­jų at­mi­ni­mą. Šią gra­žią tra­di­ci­ją tę­sia da­bar­ti­nių al­vi­tie­čių kar­tos.

Lapk­ri­čio 23-ią­ją, mi­nė­da­mi Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės įkū­ri­mo die­ną, jau de­šim­tą kar­tą Al­vi­to kraš­to kai­mų bend­ruo­me­nės ir gau­sus bū­rys sve­čių žy­giuos į sa­va­no­rių ka­pi­nes. Šią die­ną pri­si­min­si­me sa­vo gar­bin­gus pro­tė­vius ir jų pa­trio­ti­nius žy­gius.

1918–1923 m. Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės gy­ni­mo ko­vo­se da­ly­va­vo dau­giau nei tūks­tan­tis Vil­ka­viš­kio ap­skri­ties mies­te­lių ir kai­mų vy­rų, 95 iš jų – Al­vi­to pa­ra­pi­jos jau­nuo­liai. At­li­kę svar­biau­sią pa­rei­gą Tė­vy­nei – gin­ti jos lais­vę, sa­va­no­riai grį­žo į tė­viš­kę, ga­vo že­mės ir sa­vo dar­bu kė­lė kraš­to ge­ro­vę. Šie vy­rai bu­vo pa­pras­ti kai­mo žem­dir­biai: jie dir­bo, rū­pi­no­si sa­vo šei­ma ir ūkiu, o apie da­ly­va­vi­mą ko­vo­se pri­si­min­da­vo tik re­to­mis at­vi­ru­mo va­lan­dė­lė­mis ar šven­čių pro­ga. Ta­čiau jų pa­trio­tiz­mas ne­bu­vo už­mirš­tas. Šau­lių ir vi­suo­me­nės ak­ty­vis­tų dė­ka sa­va­no­rių žyg­dar­bis bu­vo pa­gerb­tas po jų mir­ties ir ta­po pa­vyz­džiu atei­ties kar­toms.

Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos vals­ty­bi­nių šven­čių me­tu ap­lan­ky­da­vo ko­vo­to­jų už Lie­tu­vos lais­vę ka­pus, pa­gerb­da­vo jų at­mi­ni­mą. Al­vi­tie­čiams tai da­ry­ti bu­vo ne­pa­to­gu, nes ka­riai il­sė­jo­si įvai­rio­se ci­vi­li­nių ka­pi­nių vie­to­se, kai ku­rie ka­pai ne­pri­žiū­ri­mi ny­ko.

1935 me­tais Al­vi­to šau­lių bū­rio va­do, sa­va­no­rio ka­pi­to­no Vla­do Ta­ra­so­nio (1902–1977) ini­cia­ty­va Al­vi­to ka­pi­nė­se bu­vo pa­rink­ta vie­ta sa­va­no­riams per­lai­do­ti. 1936 me­tų spa­lio 11 die­ną bu­vo per­lai­do­ti še­ši sa­va­no­riai: Vin­cas An­dziu­lis (mi­ręs 1928 m.), Juo­zas Do­man­tas (1900–1925), Ado­mas Ber­ži­nis (mi­ręs 1926 m.), An­ta­nas Ka­va­liaus­kas (1895–1930), Juo­zas Kul­vins­kas (1896–1929), Juo­zas Mekš­riū­nas (1895–1935). Per­lai­do­ji­mo iš­kil­mė­se da­ly­va­vo daug pa­ra­pi­jie­čių, sve­čių, sa­va­no­rių, Lie­tu­vos ka­rių.

Vė­liau bu­vo pa­da­ry­tas ka­pų, ant­ka­pių ir pa­mink­lo pro­jek­tas, iš­leis­tas at­vi­ru­kas. Jį pla­ti­nant bu­vo ren­ka­mos lė­šos pa­mink­lo sta­ty­bai.

1937 me­tų ge­gu­žės 23-iąją Ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės dienos pro­ga pa­mink­lą ir ant­ka­pius pa­šven­ti­no ka­pe­lio­nas kun. Ši­lin­gas. Šven­tė­je kal­bė­jo Al­vi­to vals­čiaus vir­šai­tis J. Šu­kys, šau­lių or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai, sve­čiai. Pa­mink­le įra­šy­ti žo­džiai: „Di­des­nio pa­mink­lo did­vy­riams ne­bus, kaip vyk­dy­mas jų idea­lo.“ Ant­ka­pi­niuo­se pa­mink­luo­se iš­kal­tos pa­lai­do­tų sa­va­no­rių pa­var­dės. Vė­liau slap­ta čia bu­vo pa­lai­do­ti dar ke­li sa­va­no­riai: Jo­nas Stor­pirš­tis (g. 1895 m.), Jo­nas Žo­ly­nas (1900–1963), sa­va­no­ris, trem­ti­nys Juo­zas Liau­dins­kas (1898–1967), Jo­nas Sluc­kis (1902–1944), Vik­to­ras Alek­na­vi­čius (1900–1985). Il­giau­siai iš­gy­ve­nęs sa­va­no­ris Al­bi­nas Ieš­man­ta (g. 1897 m.) į šias ka­pi­nes at­gu­lė 1998 m.

Al­vi­to sa­va­no­rių ka­pai ir pa­mink­las at­lai­kė Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro aud­ras, po­ka­rio su­maiš­tį ir pa­mink­lų var­ty­mo va­jų. Da­bar ka­pi­nių tvar­ky­mu rū­pi­na­si Šei­me­nos se­niū­ni­ja ir se­niū­nas, savanorio anūkas G. Ba­kū­nas. Jo rū­pes­čiu bu­vo res­tau­ruo­tas pa­mink­las, pa­reng­tas pro­jek­tas ant­ka­piams ir kry­žiams at­nau­jin­ti. Is­to­ri­nės at­min­ties iš­sau­go­ji­mo mi­si­ja su­vie­ni­jo Šei­me­nos se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ją, mo­kyk­lą, baž­ny­čią, ap­lin­ki­nių kai­mų bend­ruo­me­nes.

Vals­ty­bi­nių šven­čių ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės die­ną Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai pa­puo­šia ka­pus gė­lė­mis, už­de­ga at­mi­ni­mo žva­ke­les. Mo­kyk­los mu­zie­ju­je apie sa­va­no­rius pa­reng­ta eks­po­zi­ci­ja, sau­go­ma su­rink­ta me­džia­ga, ku­ri nau­do­ja­ma pa­mo­ko­se ir už­kla­si­niuo­se ren­gi­niuo­se. Jau­ni­mas tu­ri ga­li­my­bę ne tik pa­žin­ti sa­vo kraš­to praei­tį, bet ir iš jos pa­si­mo­ky­ti Tė­vy­nės mei­lės, pa­gar­bos bei pa­trio­tiz­mo.

Kvie­čia­me vi­sus, kam bran­gi mū­sų tau­tos praei­tis, da­ly­vau­ti sa­va­no­rių at­mi­ni­mo pa­ger­bi­mo ren­gi­ny­je, ku­ris įvyks Al­vi­te lapk­ri­čio 23 die­ną: 11.30 val. ri­kiuo­ja­mės prie mo­kyk­los ir žy­giuo­ja­me į ka­pi­nes, 12 val. – sa­va­no­rių pa­ger­bi­mas ka­pi­nė­se.

Pa­si­bai­gus mi­nė­ji­mui, vi­sus ren­gi­nio da­ly­vius Čyč­kų ir Al­vi­to kai­mų bend­ruo­me­nių ak­ty­vas pa­vai­šins su­val­kie­tiš­ka sriu­ba.Ele­na RU­PEI­KIE­NĖ

Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ky­to­ja, kraš­to­ty­ri­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas