„Santaka“ / Madinga ne drabužiai, madinga „Facebook“!

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-18 00:09

Dalinkitės:  


Linksma bei išradinga neformalios jaunimo grupės komanda „Facebook“ pelnė ir pirmąją vietą, ir žiūrovų simpatijas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Madinga ne drabužiai, madinga „Facebook“!

Eglė MIČIULIENĖ

Jau try­lik­tą kar­tą Vil­ka­viš­ky­je su­reng­tas Jau­ni­mo die­nos ren­gi­nys „Šau­nių ko­man­dų var­žy­tu­vės“ su­lau­kė di­džiau­sio iki šiol da­ly­vių skai­čiaus – 11 ko­man­dų.


Dar tiek ne­bu­vo


Nuo­la­ti­nis „Šau­nių ko­man­dų var­žy­tu­vių“ ku­ra­to­rius Rai­mon­das Vaš­ke­lis sa­kė, jog dėl vie­nuo­lik­to­sios ko­man­dos da­ly­va­vi­mo te­ko at­si­klaus­ti ki­tų da­ly­vių, mat ren­gi­nio įsta­tuo­se nu­ma­ty­ta, jog var­žy­tis ga­li tik de­šimt ko­man­dų.

Ta­čiau kaip už­drau­si jau­nam žmo­gui ener­gi­ją iš­lie­ti tei­gia­ma link­me? Drau­giš­kai nu­tar­ta, jog sce­no­je iš­si­teks ir dar vie­na ko­man­da.

Da­ly­viai su­plau­kė ne tik iš mū­sų ra­jo­no: Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ ir Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jų, Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės bei Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nės mo­kyk­lų, Vil­ka­viš­kio vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro. Bu­vo ne­ma­žai ki­tų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vų, at­vy­ku­sių iš Mo­ko­lų (Ma­ri­jam­po­lės sav.), An­ta­na­vo (Kaz­lų Rū­dos sav.), Jun­gė­nų (Kal­va­ri­jos sav.) pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, Prie­nų „Ži­bu­rio“ ir Kal­va­ri­jos gim­na­zi­jų. No­rą da­ly­vau­ti pir­mą kar­tą pa­reiš­kė ir Vil­ka­viš­kio ne­for­ma­laus jau­ni­mo gru­pė, pa­si­va­di­nu­si „Fa­ce­book“.


Pas­ky­rė ma­dai


Jau įpras­ta, jog „Šau­nių ko­man­dų var­žy­tu­vės“ ren­gia­mos ko­kia nors te­ma. Šie­met ren­gi­nys skir­tas ma­dai.

Vi­si da­ly­viai perteikė šią te­mą sa­vaip. Sti­lin­gos Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gi­nos iš tre­nin­gų „iš­kra­tė“ po tur­gų slam­pi­nė­ju­sius vai­ki­nus, An­ta­na­vo ko­man­da „Krok­sai“ į te­mą pa­žvel­gė pro iš­po­pu­lia­rė­ju­sių krok­sų kiau­ry­mes. Į ko­man­dą vai­ki­nų ne­priė­mu­sios „Uni­ka­lios“ kal­va­ri­jie­tės ban­dė įro­dy­ti, jog Lie­tu­vo­je tel­pa vi­si – nuo „me­ta­lis­tų“ iki folk­lo­ro pro­pa­guo­to­jų, o ma­ri­jam­po­lie­čiai, pri­sta­ty­da­mi po­pie­ri­nę ko­lek­ci­ją, de­monst­ra­vo ka­ra­liš­kas ma­nie­ras.

Ta­čiau la­biau­siai tiek žiū­ro­vus, tiek ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo iš­ra­din­ga ne­for­ma­lų ko­man­da „Fa­ce­book“. Šie jau­nuo­liai kaip ma­dos kri­te­ri­jų pa­si­rin­ko ne dra­bu­žius, o šių lai­kų fe­no­me­ną – vi­suo­ti­nį „Fa­ce­book“ so­cia­li­nio tink­la­la­pio „vi­ru­są“. Pir­mą vie­tą užė­mu­sios ko­man­dos na­riai ga­vo po DVD gro­tu­vą.

Ant­rą vie­tą lai­mė­jo moks­lei­vių iš Viš­ty­čio ko­man­da „Iš am­žių glū­du­mų“. Pro hi­pe­rak­ty­vios lau­ki­nu­kės akis pra­bė­gu­sios įvai­rių lai­kų ma­dos ne­pa­li­ko abe­jin­gų žiū­ro­vų – jie ne­gai­lė­jo ap­lo­dis­men­tų iš ra­jo­no pa­kraš­čio at­vy­ku­siai ir pui­kiai pa­si­ro­džiu­siai ko­man­dai.

Tre­čia šie­met bu­vo juo­dais dra­bu­žiais pa­si­puo­šu­si Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos MIB („Men in black“) ko­man­da, o nuo jų be­veik neat­si­li­ko ket­vir­tą­ją vie­tą užė­mę ir pa­guo­dos pri­zą at­siė­mę prie­niš­kiai pa­va­di­ni­mu „G.E.R.A.“


Gel­bė­jo „žvaigž­dės“


Sma­gu, jog šie­met vi­si da­ly­viai bu­vo pa­kan­ka­mai stip­rūs, kaž­kuo įdo­mūs, sten­gė­si iki ga­lo iš­lai­ky­ti sa­vi­tą sti­lių ir ne­pa­žeis­ti sce­nos eti­kos. Tie­sa, dau­ge­lis ko­man­dų tu­rė­jo sa­vo pir­mo ryš­ku­mo „žvaigž­des“, ku­rios iš­ra­din­gu­mu ir as­me­ni­niu ža­ve­siu džiu­gi­no pub­li­ką bei gel­bė­jo sa­viš­kius iš keb­lių si­tua­ci­jų.

Žiū­ro­vai tvir­ti­no, jog ren­gi­nys ne­prail­go. Per per­trau­kas, kol ruo­šė­si ko­man­dos ar ta­rė­si ko­mi­si­ja, sa­lę džiu­gi­no Linos Girdauskienės vadovaujamo rūbų modeliavimo būrelio merginos, mo­ky­to­jos Edi­tos Lin­ke­vi­čie­nės pa­ruoš­ti jau­ni­mo vo­ka­li­nės stu­di­jos na­riai bei vil­ka­viš­kie­čių stu­den­tų „jump sty­le“ šo­kė­jai „ICJ CREW“. Ren­gi­nį į vie­ną vi­su­mą „su­kli­ja­vo“ „uni­sex“ sti­liaus at­sto­vai, di­zai­ne­riai (na, kaip­gi be jų) Zi­tas ir Gi­tas – juos įkū­ni­jo vil­ka­viš­kie­čiai Vy­tau­tas Juš­ka ir Gin­tau­tas Gir­niu­kai­tis. Šiems avan­gar­di­nės ma­dos at­sto­vams tik­ra at­sva­ra bu­vo tra­di­ci­nės ma­dos ži­no­vė, di­zai­no mo­čiu­tė Pe­lar­go­ni­ja Pe­lė­saus­kai­tė (Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Dai­va Ka­su­lai­tie­nė).

Sun­kiau­sia da­lia, kaip vi­suo­met, te­ko ren­gi­nio žiu­ri, nes jai iš tiek šau­nių ko­man­dų rei­kė­jo iš­rink­ti ge­riau­sias, o šiam spren­di­mui, kaip ži­nia, vi­suo­met at­si­ras prieš­ta­rau­jan­čių. Ta­čiau šį­kart ko­mi­si­jo­je bu­vęs ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Liu­tau­ras Ka­su­lai­tis var­žy­tu­vių pa­bai­go­je nu­ga­lė­ju­sios ko­man­dos sti­liu­mi žiū­ro­vams pa­siū­lė: „Jei yra ne­pa­ten­kin­tų ir ne­su­tin­kan­čių su ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, pra­šo­me pa­siim­ti sa­vo iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, at­si­vers­ti „Fa­ce­book“ tink­la­la­pį ir iš­sa­ky­ti ten sa­vo nuo­mo­nę.“ Pa­siū­ly­mas bu­vo su­tik­tas pub­li­kos juo­ku ir plo­ji­mais.Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius – Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ras dė­ko­ja rė­mė­jams:

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no

sa­vi­val­dy­bei,

Sei­mo na­riui

Al­gir­dui But­ke­vi­čiui,

UAB „Gint­rė­ja“,

ka­be­li­nei te­le­vi­zi­jai „Sa­te­la“,

UAB „San­ta­kos laik­raš­tis“,

UAB „Pas­lau­gų idė­ja“,

UAB „La­bo­ra“,

fir­mai „Jū­ri­nė šar­ka“,

VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“,

UAB Vil­ka­viš­kio kny­gy­nui,

UAB „Ag­ro­che­ma“,

gro­žio sa­lo­nui „Emi­li“,

UAB „Orif­la­me kos­me­ti­ka“.

Užsk. 7780Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas