„Santaka“ / Klounų terapija vaikams suteikė džiaugsmo

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-15 23:59

Dalinkitės:  


Gerai klounados techniką įvaldę jaunieji aktoriai iš Vilniaus bendravo su darželio vaikais.

Klounų terapija vaikams suteikė džiaugsmo

Dangyra APANAVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Pa­sa­ka“ spe­cia­lių­jų gru­pių vai­ku­čiai su­lau­kė ne­ti­kė­tų sve­čių. Juos ap­lan­kė bū­rys links­mų, spal­vin­gų klou­nų, ku­riuos į dar­že­lį pa­kvie­tė jau ke­le­tą me­tų šias gru­pes glo­bo­jan­tis Vil­ka­viš­kio „Lions“ klu­bas.


Net­ra­di­ci­nis bend­ra­vi­mas


„Lions“ klubo nariai pa­si­rū­pi­no, kad pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai – klou­nai pa­bend­rau­tų su rai­dos su­tri­ki­mų tu­rin­čiais darželio vai­kais ir pra­skaid­rin­tų jų kas­die­ny­bę.

Gru­pės šau­nių sa­va­no­rių vil­nie­čių vieš­na­gė Vil­ka­viš­ky­je – tai pro­jek­to „Klou­nai be sie­nų“ da­lis. Šio pro­jek­to ini­cia­to­rė ir koor­di­na­to­rė – buvusi vil­ka­viš­kie­tė Vil­tau­tė Že­me­ly­tė, su ma­lo­nu­mu su­ti­ku­si at­vež­ti so­cia­li­nius klou­nus į sa­vo gim­tą­jį mies­tą.

Dvi va­lan­das jau­ni pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai, per­si­ren­gę klou­nais, bend­ra­vo su „Pa­sa­kos“ lop­še­lio-dar­že­lio spe­cia­lių­jų gru­pių vai­kais. Pa­si­da­li­ję po­ro­mis, ar­tis­tai in­di­vi­dua­liai dir­bo su kiek­vie­nu ug­dy­ti­niu. Imp­ro­vi­za­vo, pa­ro­di­ja­vo, gro­jo įvai­riais mu­zi­kos inst­ru­men­tais, dai­na­vo, juo­ka­vo ir įvai­riais bū­dais sten­gė­si įtrauk­ti vai­kus į čia pat eksp­rom­tu su­kur­tą vai­dy­bi­nę si­tua­ci­ją. Ta­čiau, kaip sa­kė ak­to­riai, klou­no te­ra­pi­jos es­mė – ne žais­ti su vai­ku, bet ak­ty­viai psi­cho­lo­giš­kai bend­rau­ti per jo vaiz­duo­tę. Tad klou­nai įvai­riais ne­tra­di­ci­niais bū­dais pa­pras­tai sten­gia­si ras­ti bend­rą kal­bą net ir su itin di­de­lių psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų tu­rin­čiais, sun­kiai bend­rau­jan­čiais vai­kais.


Iš lai­mės spin­dė­jo akys


„Pa­sa­kos“ lop­še­lio-dar­že­lio vai­kai ne­ti­kė­tus sve­čius su ryš­kiais dra­bu­žiais ir rau­do­no­mis no­si­mis su­ti­ko la­bai šil­tai, šyp­so­da­mie­si, iš lai­mės spin­din­čio­mis aki­mis. Į bend­ra­vi­mą jie įsi­trau­kė be ga­lo nuo­šir­džiai ir ak­ty­viai, su­si­do­mė­ję se­kė kiek­vie­ną klou­nų ju­de­sį, gau­dė kiek­vie­ną jų žo­dį ir, ro­dos, bu­vo tar­si ati­trū­kę nuo ap­lin­kos.

Aiš­kiai ma­tė­si, kad tiks­lą jau­nie­ji ak­to­riai pa­sie­kė – su klou­nais pra­leis­tos va­lan­dos vai­kams su­tei­kė daug tei­gia­mų emo­ci­jų, do­va­no­jo džiaugs­mo, juo­ko ir nau­jų po­ty­rių.


Pras­kaid­ri­na kas­die­ny­bę


V. Že­me­ly­tės va­do­vau­ja­mi so­cia­li­niai klou­nai po Lie­tu­vą ne­va­ži­nė­ja. Kol kas jie dir­ba tik sos­ti­nė­je. Kiek­vie­ną sa­vai­tę jie vyks­ta į Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nę vai­kų li­go­ni­nę, kur pa­na­šiais bū­dais bend­rau­ja su ser­gan­čiais vai­kais. Taip pat ak­to­riai lan­ko­si Vai­ko rai­dos cent­re – ten klou­nų te­ra­pi­jos lau­kia vai­kai su el­ge­sio, emo­ci­niais su­tri­ki­mai, ser­gan­tys dep­re­si­ja ar tu­rin­tys ki­tų psi­cho­lo­gi­nių pro­ble­mų.

– Mū­sų dar­bo es­mė nė­ra links­min­ti vai­kus, mes ne­da­ro­me cir­ko, klou­na­dos. Taip pat ne­dir­ba­me su svei­kais vai­kais. Mū­sų tiks­las – pa­keis­ti vai­kui, ku­ris yra tam tik­ro­je ne­pa­to­gio­je si­tua­ci­jo­je, ap­lin­ką, su­švel­nin­ti stre­są, tar­ki­me, pa­ti­ria­mą dėl li­go­ni­nės ap­lin­kos. Nau­do­da­mi klou­na­dos tech­ni­ką, imp­ro­vi­za­ci­ja ir juo­ku mes sten­gia­mės pra­skaid­rin­ti vai­ko kas­die­ny­bę, – kal­bė­jo V. Že­me­ly­tė.


Pripažinta so­cia­li­nės klou­na­dos nau­da


Pak­laus­ta, kaip gi­mė min­tis už­siim­ti to­kia ne­tra­di­ci­ne veik­la, Vil­tau­tė sa­kė, jog apie klou­nų te­ra­pi­ją iš­gir­do iš šve­dų, ku­rie tuo už­sii­ma jau daug me­tų. Kar­tu su dar vie­na bend­ra­min­te vil­ka­viš­kie­tė Lie­tu­vos kul­tū­ros rė­mi­mo fon­dui pa­ra­šė pro­jek­tą ir lai­mė­jo fi­nan­sa­vi­mą.

Su­ra­du­si pen­kio­li­ka jau­nų en­tu­zias­tin­gų ak­to­rių, V. Že­me­ly­tė pa­kvie­tė juos į so­cia­li­nių klou­nų kur­sus, ku­riuo­se pro­fe­sio­na­lūs ak­to­riai bu­vo mo­ko­mi dirb­ti su ser­gan­čiais vai­kais.

Po in­ten­sy­vių pen­kių die­nų mo­ky­mų, ku­riuos ve­dė klou­no te­ra­pi­jos pro­fe­sio­na­lai iš Vo­kie­ti­jos, kū­ry­bin­ga jau­nų žmo­nių ko­man­da ėmė­si šios Lie­tu­vo­je dar vi­sai nau­jos veik­los.

Pir­mie­ji žings­niai – ga­na sėk­min­gi. So­cia­li­nių klou­nų gy­dy­mo įstai­go­se su ne­kant­ru­mu lau­kia ne tik ma­žie­ji li­go­niu­kai, bet ir me­di­kai, ku­rie ti­ki, kad džiaugs­mas ir juo­kas da­ro tei­gia­mą po­vei­kį vai­kų psi­chi­nei bei fi­zi­nei svei­ka­tai.

Jau dau­giau kaip de­šimt me­tų įvai­rio­se pa­sau­lio vals­ty­bė­se vei­kian­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Klou­nai be sie­nų“ dė­me­sys ir yra su­telk­tas į so­cia­liai pa­žei­džia­mus vai­kus.

Sa­va­no­riai me­no žmo­nės, so­cia­li­nės klou­na­dos da­ly­viai, be jo­kio at­ly­gio ei­na į li­go­ni­nes, vai­kų na­mus ir do­va­no­ja ma­žie­siems džiaugs­mą, juo­ką ir vil­tį.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas