„Santaka“ / Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:50

Dalinkitės:  


Vyg­rių ka­mal­du­lių vie­nuo­ly­ne il­sė­jo­si po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II, tad ši vie­ta ypač mėgs­ta­ma pi­lig­ri­mų.

Autorės nuotr.


Turizmas automobiliu populiarinamas naujais maršrutais ir kelio ženklais

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Į kai­my­ni­nės Len­ki­jos Su­val­kų kraš­tą ver­ta iš­si­ruoš­ti ne tik ap­lan­ky­ti vie­ti­nių pre­ky­bos cent­rų. Re­gio­ne – nuo­sta­bi gam­ta ir dau­gy­bė įdo­mių vie­tų.


Pa­ke­liui į Len­ki­ją


Va­žiuo­jant į Len­ki­jos pu­sę pa­tar­ti­na ap­lan­ky­ti prie gra­žuo­lio An­čios eže­ro įsi­kū­ru­sius Vei­sie­jus. Nors vie­nin­te­lis ša­ly­je gro­jan­tis fon­ta­nas šiuo me­tu išar­dy­tas, čia yra ką pa­ma­ty­ti ir be jo. Vien ko ver­tas mies­te­lio se­niū­no Ze­no­no Sa­ba­liaus­ko pa­sa­ko­ji­mas apie Vei­sie­jų is­to­ri­ją ir Šv. Jur­gio baž­ny­čios fun­da­to­rius Ogins­kius! Baž­ny­čios rū­sy­je ga­li­ma ap­lan­ky­ti krip­tą su di­di­kų pa­lai­kais. Pa­si­vaikš­čio­ji­mas se­na­me mies­to par­ke ir skulp­tū­rų so­de taip pat pa­liks įspū­dį. Dėl eks­kur­si­jos su Z. Sa­ba­liaus­ku ga­li­ma tar­tis tel. (8 318) 56 195.

Iš čia vi­sai ne­to­li į Sei­nus, kur sa­vo dy­džiu nu­ste­bi­na do­mi­ni­ko­nų vie­nuo­lių sta­ty­tas Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos ap­si­lan­ky­mo ba­zi­li­kos ir vie­nuo­ly­no an­samb­lis. Ba­zi­li­ka pri­bloš­kia ir sa­vo tur­tin­gu vi­du­mi, jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti mu­zie­ji­nių re­te­ny­bių. Šios baž­ny­čios kop­ly­čios sie­no­je pa­lai­do­tas lie­tu­vių poe­tas ir Sei­nų vys­ku­pas An­ta­nas Ba­ra­naus­kas, ku­riam šia­me mies­te pa­sta­ty­tas pa­mink­las.


Gi­liau­si eže­rai


Už 16 ki­lo­met­rų nuo Sei­nų įsi­kū­rę Vyg­riai. Jų apy­lin­kės – gi­liau­sių ir ži­no­miau­sių vi­so­je Len­ki­jo­je eže­rų kraš­tas. Vyg­rių eže­ro ap­sup­ta­me pu­sia­sa­ly­je ant kal­vos sto­vi ka­mal­du­lių vie­nuo­lių pa­sta­ty­tas ar­chi­tek­tū­ri­nis ba­ro­ko sti­liaus an­samb­lis: baž­ny­čia, bokš­tas, ere­mai (vienuolių nameliai). Už­li­pus į laik­ro­džio bokš­tą, at­si­ve­ria nuo­sta­bus na­cio­na­li­nio par­ko vaiz­das. Prieš vyks­tant į čia rei­kė­tų pa­si­skai­ty­ti apie šį ob­jek­tą pa­tiems, nes vie­to­je ga­li­ma gau­ti lanks­ti­nu­kų tik len­kų kal­ba.

Ver­ta pa­mi­nė­ti, jog dar apie 1400 me­tus me­džiok­lės pi­lį čia bu­vo pa­si­sta­tęs Vy­tau­tas Di­dy­sis. Vė­liau pi­lį su pri­klau­san­čio­mis že­mė­mis jis do­va­no­jęs ka­mal­du­lių vie­nuo­lių or­di­nui su in­ten­ci­ja, kad kraš­te baig­tų­si ka­rai ir ne­lai­mės. Da­bar­ti­nio vie­nuo­ly­no pa­sta­tai iš­ki­lo apie 1700 me­tus. Di­džio­ji komp­lek­so da­lis nu­ken­tė­jo ka­ro me­tu, ta­čiau bu­vo at­sta­ty­ta. Šią vie­tą mėgs­ta pi­lig­ri­mai, nes 1999 me­tais čia lan­kė­si ir il­sė­jo­si po­pie­žius Jo­nas Pau­lius II.

Iš­va­žia­vus iš vie­nuo­ly­no, ver­ta ap­lan­ky­ti Vyg­rių gam­tos mu­zie­jų, įsi­kū­ru­sį ne­vei­kian­čio­je hid­ro­bio­lo­gi­nė­je sto­ty­je Sta­ry Fol­var­ke. To­kio mu­zie­jaus mū­siš­kiai gam­ti­nin­kai ga­li tik pa­vy­dė­ti, mat ja­me gau­su šiuo­lai­ki­nės tech­ni­kos ste­buk­lų, pui­kiai at­ku­rian­čių gam­tos pa­sau­lį. Čia iš ar­ti ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su eže­ro gel­mių pa­slap­ti­mis, šio kraš­to flo­ra ir fau­na nuo le­dyn­me­čio iki šių die­nų.


In­for­ma­ci­ja – Su­val­kuo­se


Iš čia – ke­lias į Su­val­kus. Jei dar ne­ma­tė­te šio mies­to, ver­ta pa­va­ži­nė­ti jo gat­vė­mis. Kad bū­tų aiš­kiau, ko­kius ob­jek­tus lan­ky­ti to­liau, bei no­rint gau­ti in­for­ma­ci­jos apie pa­tį mies­tą, ge­riau­sia už­suk­ti į Su­val­kų kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rą K. Ha­merš­mi­to g. 16. Čia gau­su me­džia­gos apie lan­ky­ti­nus ob­jek­tus net ir lie­tu­vių kal­ba. Lanks­ti­nu­kai nie­ko ne­kai­nuo­ja. Šia­me cent­re jums nea­be­jo­ti­nai re­ko­men­duos ap­lan­ky­ti už 19 ki­lo­met­rų esan­čią Dovs­pu­dos vie­to­vę, kur sto­vi sep­ty­ne­rius me­tus sta­ty­tų ang­liš­kų neo­go­ti­kos sti­liaus rū­mų lie­ka­nos. Įs­pū­din­guo­se rū­muo­se jų sa­vi­nin­kas Liud­vi­kas My­ko­las Pa­cas pa­gy­ve­no tik tre­jus me­tus. Po 1830 me­tų su­ki­li­mo jie bu­vo atim­ti ir su­ny­ko. Iš­li­ko tik puoš­nus po­rti­kas ir Gand­rų bokš­tas bei aukš­tos de­ko­ruo­tos sie­nos frag­men­tas. Čia, Rač­kų apy­lin­kė­je, dau­ge­lis na­mų pa­sta­ty­ta iš rau­do­nų rū­mų ply­tų.

Už 16 km įsi­kū­ręs Ba­ka­la­že­vo mies­te­lis, kur tu­riz­mo mė­gė­jai at­va­žiuo­ja pa­žiū­rė­ti ka­ri­nių įtvir­ti­ni­mų – nuo Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro iš­li­ku­sių bun­ke­rių. Šil­tuo­ju me­tu čia vei­kia ir ka­ri­nio pa­vel­do mu­zie­jus – skan­se­nas. Ap­va­žia­vus tiek ob­jek­tų ga­li­ma ir nu­si­plūk­ti, juo­lab kad vaikš­čio­ji­mo ne­ma­žai. No­rė­da­mi per­nak­vo­ti Su­val­kų kraš­te tik­rai tu­rė­si­te pa­si­rin­ki­mą: Su­val­kų mies­to vieš­bu­čiuo­se kai­nos pra­si­de­da nuo 120 li­tų, kai­mo so­dy­bo­je kam­ba­riu­ką ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti ir už 15–20 li­tų. Už­su­ki­te į jums pa­ti­ku­sią so­dy­bą su už­ra­šu „po­ko­je“ ar­ba „noc­le­gi“. Pap­ras­tai iš­ka­bo­je bū­na nu­ro­dy­tos ir kai­nos vie­ti­ne va­liu­ta.


Pa­no­ra­mų kraš­tas


Vie­ną die­ną ga­li­ma skir­ti gam­tos ob­jek­tams lan­ky­ti. Va­žiuo­da­mi Je­le­nia­vo link pa­su­ki­te kai­riau į Tur­tul vie­to­vę (jei va­žiuo­si­te tie­siai, at­si­dur­si­te Rut­ka Tar­ta­ke), kur yra Su­val­kų kraš­to­vaiz­džio par­kas su kal­va, iš­ki­lu­sia 231 m virš jū­ros ly­gio. Nuo jos at­si­ve­ria nuo­sta­bi pa­no­ra­ma: kal­vos, pie­vos, eže­rė­liai ir Še­šu­pės slė­nis. Čia ply­tin­čio­se pel­kė­se iš ma­žy­čio upe­liūkš­čio pra­si­de­da di­džiau­sia mū­sų ra­jo­no upė. Pa­va­žia­vus to­lė­liau – su­sto­ji­mas prie An­čios (Hanc­za) eže­ro, ku­ris yra gi­liau­sias ne tik Len­ki­jo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­po­je (gi­liau­sio­je vie­to­je jis sie­kia net 108 m). Į eže­rą įte­ka bai­da­ri­nin­kų mėgs­ta­ma Juo­do­sios An­čios upė. Be­je, bai­da­res, čia va­di­na­mas ka­ja­kais, Su­val­kų kraš­te ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti dvi­gu­bai pi­giau nei pas mus. To­liau lau­kia Re­gyk­la Sma­lė­nuo­se (Smol­ni­ki). Iš čia at­si­ve­ria nuo­sta­būs vaiz­dai. Bū­tent šio­je vie­to­je bu­vo ku­ria­mas fil­mas „Po­nas Ta­das“ pa­gal Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus poe­mą.


Ga­li­ma ir at­virkš­čiai


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jai į „pa­no­ra­mi­nę“ iš­vy­ką ga­li iš­si­reng­ti ir vie­nai die­nai bei ap­va­žiuo­ti mi­nė­tus ob­jek­tus iš ki­to ga­lo. Mat mums ar­čiau bū­tų va­žiuo­ti pro Vi­žai­nį ir Rut­ka Tar­ta­ką jau mi­nė­to Je­le­nia­vo link ir, pa­da­rius ra­tą, vėl grįž­ti į Vi­žai­nį. Nuo jo su­si­da­ry­tų apie 60 km lan­kas.

Vaiz­dai tik­rai ver­ti pa­ma­ty­ti – jie tie­siog pri­tren­kian­tys, o pa­no­ra­mos – tik­ras at­ra­di­mas fo­tog­ra­fams bet ku­riuo me­tų lai­ku. Nuos­ta­bu, kiek pui­kių vie­tų yra vi­sai ne­to­li mū­sų.

Iš­si­ruo­šu­sie­siems su nak­vy­ne ke­lio­nę ga­li­ma bū­tų paį­vai­rin­ti pasilikus „Šel­men­to“ sli­di­nė­ji­mo ba­zė­je, ku­ri yra vi­sai ne­to­li Je­le­nia­vo. Ne žie­mos se­zo­no me­tu čia ga­li­ma jau­kiai pa­bū­ti gam­tos prie­globs­ty­je su kom­pa­ni­ja drau­gų, pa­žais­ti da­žas­vy­dį, mi­ni gol­fą. De­ja, pir­ti­mis ar ba­sei­nais nau­jo­ji ba­zė ne­nu­džiu­gins, šią pra­mo­gą tei­kia ne­to­lie­se įsi­kū­ru­si se­no­ji ba­zė.

No­rin­tie­ji pra­tęs­ti pa­ži­ni­mo ma­lo­nu­mą ga­li grįž­ti per Kal­va­ri­ją ir su­si­ras­ti is­to­ri­ką Al­vy­dą To­to­rį. Jo kon­tak­tus ga­li­ma gau­ti vie­ti­nia­me tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re. Bu­vęs mo­ky­to­jas įdo­miai pa­sa­ko­ja apie mies­tą, jo is­to­ri­ją, ap­ro­do si­na­go­gų komp­lek­są, ra­bi­no na­mą, ark­lių pa­što sto­tį.

Ver­ta su­si­pa­žin­ti su Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos baž­ny­čia, kur sau­go­mi še­ši XIX a. pa­veiks­lai, ap­žiū­rė­ti di­džiu­lę tur­gaus te­ri­to­ri­ją bei šim­ta­me­tį kul­tū­ros ir poil­sio par­ką, va­di­na­mą Ka­ra­liš­kuo­ju so­du.(Pabaiga. Spausdinta Nr. 124)


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas