„Santaka“ / Bendruoju pagalbos telefonu – į Marijampolę

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-03 07:29

Dalinkitės:  


Prie pulto visą parą budintys Bendrojo pagalbos centro specialistai iš pateiktos informacijos turi operatyviai nuspręsti, kokių tarnybų pagalbos reikia konkrečioje situacijoje.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Bendruoju pagalbos telefonu – į Marijampolę

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo ant­ra­die­nio po­li­ci­jos te­le­fo­nu pa­skam­bi­nę ra­jo­no gy­ven­to­jai iš­girs­ta, jog krei­pė­si ne į sa­vo ra­jo­no pa­rei­gū­nus, o į Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą Ma­ri­jam­po­lė­je. To­kia nau­jo­vė nuo šiol įdieg­ta vi­so­je ap­skri­ty­je, o ne­tru­kus bus įgy­ven­din­ta ir li­ku­siuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Ant­ra­die­nio ry­te pir­mie­ji prie bend­ro­jo pa­gal­bos tink­lo bu­vo pri­jung­ti fik­suo­tam „Teo“ ry­šiui pri­klau­san­tys te­le­fo­nų nu­me­riai, tad 02 su­rin­kę šio tink­lo abo­nen­tai jau nuo 9 val. ry­to iš­girs­da­vo Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ope­ra­to­rių bal­są. Tą pa­čią die­ną į bend­rą tink­lą bu­vo su­jung­ti ir mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių pa­gal­bos nu­me­riai 022, 102, 112. Net­ru­kus ten pat bus nu­krei­pia­mi ir skam­bu­čiai prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­gal­bos te­le­fo­nais, tad gais­ro iš­tik­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne­nus­teb­ti iš­gir­dę, jog pri­si­skam­bi­no į Ma­ri­jam­po­lę. To­kia tvar­ka ki­tuo­se ap­skri­ties ra­jo­nuo­se vei­kia jau ku­ris lai­kas, ma­ri­jam­po­lie­čiai prie šios sis­te­mos tai­ko­si ant­rus me­tus.

Kol kas Vi­daus rei­ka­lų ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar de­ri­na klau­si­mą, ar į bend­rą­jį tink­lą jung­ti ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bų nu­me­rius.

Apie bū­ti­ny­bę įves­ti vie­no­dą vi­so­je Eu­ro­po­je sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rį pra­dė­ta kal­bė­ti jau prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Mat ke­liau­jan­tys žmo­nės, sve­čio­se ša­ly­se pa­te­kę į ne­lai­mę, ne­ži­no­da­vo, kaip pri­si­šauk­ti pa­gal­bą. Ta­da bu­vo pa­siū­ly­tas nu­me­ris 112, ku­rį im­ta nau­do­ti kaip bend­rą­jį Eu­ro­pos sku­baus iš­kvie­ti­mo te­le­fo­no nu­me­rį. Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės įpa­rei­go­tos už­tik­rin­ti, kad te­le­fo­no tink­luo­se bū­tų įves­tas bend­ra­sis Eu­ro­pos sku­baus iš­kvie­ti­mo te­le­fo­no nu­me­ris 112, ku­ris ga­lė­jo bū­ti įdieg­tas gre­ta vi­sų ki­tų esa­mų na­cio­na­li­nių pa­gal­bos te­le­fo­nų nu­me­rių.

Lie­tu­vo­je bend­ra­sis pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­ris 112 pra­dė­jo veik­ti nuo 2004 m. ge­gu­žės 1 d., ta­čiau Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras bu­vo įkur­tas tik sos­ti­nė­je. Ra­jo­nų gy­ven­to­jai, su­rin­kę šį nu­me­rį, iš tik­rų­jų bu­vo su­jun­gia­mi su vie­ti­niais po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tais.

Pa­sak Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro Aly­taus sky­riaus, ku­riam pri­klau­so Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis, di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Kar­kaus­ko, bend­rą­jį pa­gal­bos nu­me­rį įsi­mi­nę žmo­nės ti­kė­da­vo­si, jog juo pa­skam­bi­nę su­lauks ir me­di­kų, ir ug­nia­ge­sių pa­gal­bos. Ta­čiau be bend­ros sis­te­mos tam ne­bu­vo ga­li­my­bių. Išk­lau­sę ne­lai­mės iš­tik­tą žmo­gų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ope­ra­ty­viai ga­lė­da­vo iš­siųs­ti sa­vą pa­gal­bą, o pri­rei­kus me­di­kų ar ug­nia­ge­sių – tik in­for­muo­ti skam­bin­to­jus apie ki­tų tar­ny­bų te­le­fo­no nu­me­rius. Taip bu­vo gaiš­ta­mas bran­gus lai­kas.

Nuo šiol bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu at­si­lie­pę spe­cia­liai pa­reng­ti žmo­nės iš­klau­so in­for­ma­ci­ją ir pa­tys spren­džia, ko­kios pa­gal­bos rei­kės kiek­vie­no­je si­tua­ci­jo­je. Dis­pe­če­riai tie­sio­gi­niu ry­šiu in­for­muo­ja rei­kia­mas tar­ny­bas. Atei­ty­je kiek­vie­na­me cent­re bus įdieg­ta spe­cia­li­zuo­ta tech­ni­nė ir pro­gra­mi­nė įran­ga, ku­ri ga­lės nu­sta­ty­ti skam­bi­nan­čio­jo vie­tą. To­kia įran­ga kom­piu­te­rio ek­ra­ne pa­ro­do vie­tos, iš ku­rios skam­bin­ta, že­mė­la­pį. Ope­ra­ty­viai su­si­ste­mi­nus duo­me­nis, ga­li­ma spręs­ti, iš ku­rio ar­ti­miau­sio po­sky­rio siųs­ti pa­gal­bą.

Kol kas to­kia įran­ga įdieg­ta tik kai ku­riuo­se cent­ruo­se, tad ma­ri­jam­po­lie­čiai dis­pe­če­riai ne­tu­ri ga­li­my­bių kom­piu­te­rio ek­ra­ne ma­ty­ti, kur tuo me­tu yra pa­gal­bos pra­šan­tis žmo­gus. Tai su­ži­no­ti jie ga­li su­si­sie­kę su ko­le­go­mis Vil­niu­je. To­kios in­for­ma­ci­jos ga­li pri­reik­ti, kai pa­gal­bos pra­šo, pa­vyz­džiui, miš­ke pa­si­kly­dęs žmo­gus, ne­ga­lin­tis nu­ro­dy­ti sa­vo koor­di­na­čių.

Prie nau­jo­sios sis­te­mos ban­dan­tys pri­pras­ti mū­sų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kol kas abe­jo­ja, ar į bend­rą cent­rą nu­krei­piant vi­sus pa­gal­bos te­le­fo­nų skam­bu­čius pa­vyks ope­ra­ty­viau rea­guo­ti į ne­lai­mes. Po­li­ci­nin­kai įsi­ti­ki­nę, jog bend­ro­jo pa­gal­bos nu­me­rio 112, ži­no­ma, rei­kė­jo. Ta­čiau žmo­nėms tu­rė­jo bū­ti pa­lik­ta ga­li­my­bė ir tie­sio­giai su­si­siek­ti su vie­ti­niais pa­rei­gū­nais. Sa­vo ra­jo­no Ope­ra­ty­vaus po­sky­rio pa­rei­gū­nams da­bar tie­sio­giai ga­lės pri­si­skam­bin­ti tik tie, ku­rie įsi­mins „il­gą­jį“ te­le­fo­no nu­me­rį (8 342) 20 182.

Ta­čiau vie­ną nau­jo­sios sis­te­mos pri­va­lu­mą pa­rei­gū­nai jau pa­ty­rė: skam­bin­to­jai, no­rin­tys iš­si­plūs­ti ar me­la­gin­gai iš­kvies­ti tar­ny­bas, po­li­ci­jos jau ne­bet­ruk­do.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas