„Santaka“ / Bendruoju pagalbos telefonu – į Marijampolę

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-03 07:29

Dalinkitės:  


Prie pulto visą parą budintys Bendrojo pagalbos centro specialistai iš pateiktos informacijos turi operatyviai nuspręsti, kokių tarnybų pagalbos reikia konkrečioje situacijoje.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Bendruoju pagalbos telefonu – į Marijampolę

Eglė KVIESULAITIENĖ

Nuo ant­ra­die­nio po­li­ci­jos te­le­fo­nu pa­skam­bi­nę ra­jo­no gy­ven­to­jai iš­girs­ta, jog krei­pė­si ne į sa­vo ra­jo­no pa­rei­gū­nus, o į Bend­rą­jį pa­gal­bos cent­rą Ma­ri­jam­po­lė­je. To­kia nau­jo­vė nuo šiol įdieg­ta vi­so­je ap­skri­ty­je, o ne­tru­kus bus įgy­ven­din­ta ir li­ku­siuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se.

Ant­ra­die­nio ry­te pir­mie­ji prie bend­ro­jo pa­gal­bos tink­lo bu­vo pri­jung­ti fik­suo­tam „Teo“ ry­šiui pri­klau­san­tys te­le­fo­nų nu­me­riai, tad 02 su­rin­kę šio tink­lo abo­nen­tai jau nuo 9 val. ry­to iš­girs­da­vo Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro ope­ra­to­rių bal­są. Tą pa­čią die­ną į bend­rą tink­lą bu­vo su­jung­ti ir mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­rių pa­gal­bos nu­me­riai 022, 102, 112. Net­ru­kus ten pat bus nu­krei­pia­mi ir skam­bu­čiai prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­gal­bos te­le­fo­nais, tad gais­ro iš­tik­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai tu­rė­tų ne­nus­teb­ti iš­gir­dę, jog pri­si­skam­bi­no į Ma­ri­jam­po­lę. To­kia tvar­ka ki­tuo­se ap­skri­ties ra­jo­nuo­se vei­kia jau ku­ris lai­kas, ma­ri­jam­po­lie­čiai prie šios sis­te­mos tai­ko­si ant­rus me­tus.

Kol kas Vi­daus rei­ka­lų ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos dar de­ri­na klau­si­mą, ar į bend­rą­jį tink­lą jung­ti ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bų nu­me­rius.

Apie bū­ti­ny­bę įves­ti vie­no­dą vi­so­je Eu­ro­po­je sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­rį pra­dė­ta kal­bė­ti jau prieš ke­lis de­šimt­me­čius. Mat ke­liau­jan­tys žmo­nės, sve­čio­se ša­ly­se pa­te­kę į ne­lai­mę, ne­ži­no­da­vo, kaip pri­si­šauk­ti pa­gal­bą. Ta­da bu­vo pa­siū­ly­tas nu­me­ris 112, ku­rį im­ta nau­do­ti kaip bend­rą­jį Eu­ro­pos sku­baus iš­kvie­ti­mo te­le­fo­no nu­me­rį. Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės įpa­rei­go­tos už­tik­rin­ti, kad te­le­fo­no tink­luo­se bū­tų įves­tas bend­ra­sis Eu­ro­pos sku­baus iš­kvie­ti­mo te­le­fo­no nu­me­ris 112, ku­ris ga­lė­jo bū­ti įdieg­tas gre­ta vi­sų ki­tų esa­mų na­cio­na­li­nių pa­gal­bos te­le­fo­nų nu­me­rių.

Lie­tu­vo­je bend­ra­sis pa­gal­bos te­le­fo­no nu­me­ris 112 pra­dė­jo veik­ti nuo 2004 m. ge­gu­žės 1 d., ta­čiau Bend­ra­sis pa­gal­bos cent­ras bu­vo įkur­tas tik sos­ti­nė­je. Ra­jo­nų gy­ven­to­jai, su­rin­kę šį nu­me­rį, iš tik­rų­jų bu­vo su­jun­gia­mi su vie­ti­niais po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tais.

Pa­sak Bend­ro­jo pa­gal­bos cent­ro Aly­taus sky­riaus, ku­riam pri­klau­so Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­tis, di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Kar­kaus­ko, bend­rą­jį pa­gal­bos nu­me­rį įsi­mi­nę žmo­nės ti­kė­da­vo­si, jog juo pa­skam­bi­nę su­lauks ir me­di­kų, ir ug­nia­ge­sių pa­gal­bos. Ta­čiau be bend­ros sis­te­mos tam ne­bu­vo ga­li­my­bių. Išk­lau­sę ne­lai­mės iš­tik­tą žmo­gų, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ope­ra­ty­viai ga­lė­da­vo iš­siųs­ti sa­vą pa­gal­bą, o pri­rei­kus me­di­kų ar ug­nia­ge­sių – tik in­for­muo­ti skam­bin­to­jus apie ki­tų tar­ny­bų te­le­fo­no nu­me­rius. Taip bu­vo gaiš­ta­mas bran­gus lai­kas.

Nuo šiol bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu at­si­lie­pę spe­cia­liai pa­reng­ti žmo­nės iš­klau­so in­for­ma­ci­ją ir pa­tys spren­džia, ko­kios pa­gal­bos rei­kės kiek­vie­no­je si­tua­ci­jo­je. Dis­pe­če­riai tie­sio­gi­niu ry­šiu in­for­muo­ja rei­kia­mas tar­ny­bas. Atei­ty­je kiek­vie­na­me cent­re bus įdieg­ta spe­cia­li­zuo­ta tech­ni­nė ir pro­gra­mi­nė įran­ga, ku­ri ga­lės nu­sta­ty­ti skam­bi­nan­čio­jo vie­tą. To­kia įran­ga kom­piu­te­rio ek­ra­ne pa­ro­do vie­tos, iš ku­rios skam­bin­ta, že­mė­la­pį. Ope­ra­ty­viai su­si­ste­mi­nus duo­me­nis, ga­li­ma spręs­ti, iš ku­rio ar­ti­miau­sio po­sky­rio siųs­ti pa­gal­bą.

Kol kas to­kia įran­ga įdieg­ta tik kai ku­riuo­se cent­ruo­se, tad ma­ri­jam­po­lie­čiai dis­pe­če­riai ne­tu­ri ga­li­my­bių kom­piu­te­rio ek­ra­ne ma­ty­ti, kur tuo me­tu yra pa­gal­bos pra­šan­tis žmo­gus. Tai su­ži­no­ti jie ga­li su­si­sie­kę su ko­le­go­mis Vil­niu­je. To­kios in­for­ma­ci­jos ga­li pri­reik­ti, kai pa­gal­bos pra­šo, pa­vyz­džiui, miš­ke pa­si­kly­dęs žmo­gus, ne­ga­lin­tis nu­ro­dy­ti sa­vo koor­di­na­čių.

Prie nau­jo­sios sis­te­mos ban­dan­tys pri­pras­ti mū­sų ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kol kas abe­jo­ja, ar į bend­rą cent­rą nu­krei­piant vi­sus pa­gal­bos te­le­fo­nų skam­bu­čius pa­vyks ope­ra­ty­viau rea­guo­ti į ne­lai­mes. Po­li­ci­nin­kai įsi­ti­ki­nę, jog bend­ro­jo pa­gal­bos nu­me­rio 112, ži­no­ma, rei­kė­jo. Ta­čiau žmo­nėms tu­rė­jo bū­ti pa­lik­ta ga­li­my­bė ir tie­sio­giai su­si­siek­ti su vie­ti­niais pa­rei­gū­nais. Sa­vo ra­jo­no Ope­ra­ty­vaus po­sky­rio pa­rei­gū­nams da­bar tie­sio­giai ga­lės pri­si­skam­bin­ti tik tie, ku­rie įsi­mins „il­gą­jį“ te­le­fo­no nu­me­rį (8 342) 20 182.

Ta­čiau vie­ną nau­jo­sios sis­te­mos pri­va­lu­mą pa­rei­gū­nai jau pa­ty­rė: skam­bin­to­jai, no­rin­tys iš­si­plūs­ti ar me­la­gin­gai iš­kvies­ti tar­ny­bas, po­li­ci­jos jau ne­bet­ruk­do.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas