„Santaka“ / Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti spalio 22 dieną

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 09:27

Dalinkitės:  


Rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, patvirtinti spalio 22 dieną

Nr. B-TS-1289 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­to pa­tvir­ti­ni­mo nau­ja re­dak­ci­ja ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 m. ba­lan­džio 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-1103 1 punk­to pri­pa­ži­ni­mo ne­te­ku­siu ga­lios“ – spren­di­mas priim­tas;

Nr. B-TS-1290 „Dėl Sa­vi­val­dy­bės sti­pen­di­jų stu­den­tams sky­ri­mo“ – po 150 Lt dy­džio so­cia­li­nė sti­pen­di­ja skir­ta 33 stu­den­tams, stu­di­juo­jan­tiems aukš­to­sio­se uni­ver­si­te­ti­nė­se mo­ky­mo įstai­go­se, po 100 Lt dy­džio – 19 aukš­tų­jų neu­ni­ver­si­te­ti­nių mo­ky­mų įstai­gų stu­den­tams, ne­skir­ta 30 sti­pen­di­jų;

Nr. B-TS-1291 „Dėl vien­kar­ti­nės fi­nan­si­nės pa­ra­mos sky­ri­mo“ – pa­ra­ma skir­ta ra­jo­no gy­ven­to­jai, nu­ken­tė­ju­siai nuo gais­ro, ir gy­ven­to­jui dėl su­ga­din­tos ūkio tech­ni­kos;

Nr. B-TS-1292 „Dėl Triukš­mo pre­ven­ci­jos Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sio­se vie­to­se tai­syk­lių nau­jos re­dak­ci­jos pa­tvir­ti­ni­mo“ – pa­tvir­tin­ta nau­ja tai­syk­lių re­dak­ci­ja;

Nr. B-TS-1293 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 me­tų bir­že­lio 22 d. spren­di­mu Nr. B-TS-1173 pa­tvir­tin­tos Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2010 me­tų vi­suo­me­nės svei­ka­tos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos pa­kei­ti­mo“ – pa­kei­ti­mas at­lik­tas;

Nr. B-TS-1294 „Dėl pri­ta­ri­mo Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los me­ti­nei veik­los pro­gra­mai“ – pro­gra­mai pri­tar­ta;

Nr. B-TS-1295 „Dėl tur­to per­da­vi­mo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­goms“ – nu­spręs­ta įstai­goms per­duo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį bei ne­ma­te­ria­lų­jį tur­tą ir trum­pa­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą;

Nr. B-TS-1296 „Dėl tur­to per­da­vi­mo Ky­bar­tų suau­gu­sių­jų vi­du­ri­nei mo­kyk­lai“ – nu­spręs­ta per­duo­ti mo­kyk­lai pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį ir ne­ma­te­ria­lų­jį tur­tą;

Nr. B-TS-1297 „Dėl su­ti­ki­mo pe­rim­ti vals­ty­bės tur­tą“ – nu­spręs­ta pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti Sa­vi­val­dy­bės me­no ko­lek­ty­vams vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą – pu­čia­muo­sius inst­ru­men­tus;

Nr. B-TS-1298 „Dėl su­ti­ki­mo pe­rim­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą“ – nu­spręs­ta pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn sa­va­ran­kiš­ka­jai funk­ci­jai (Sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­do su­da­ry­mui ir jo re­mon­tui, so­cia­li­nio būs­to nuo­mai) įgy­ven­din­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą: gy­ve­na­mą­jį na­mą, ga­ra­žą, ūki­nį pa­sta­tą, ki­tus sta­ti­nius;

Nr. B-TS-1299 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to nu­ra­šy­mo“ – nu­spręs­ta nu­ra­šy­ti dėl fi­zi­nio nu­si­dė­vė­ji­mo ir ne­li­kus kur jo pri­tai­ky­ti Sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų tur­tą – dau­gia­bu­čio na­mo pa­ma­tus;

Nr. B-TS-1300 „Dėl su­ti­ki­mo pe­rim­ti vals­ty­bės tur­tą“ – nu­spręs­ta pe­rim­ti Sa­vi­val­dy­bei val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį il­ga­lai­kį ma­te­ria­lų­jį tur­tą – au­to­mo­bi­lį GAZ-66 vals­ty­bi­nei funk­ci­jai (prieš­gais­ri­nei sau­gai) vyk­dy­ti;

Nr. B-TS-1301 „Dėl pre­ky­bos al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais lai­ko nu­sta­ty­mo vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­se“ – nu­sta­ty­tas lai­kas at­si­žvel­giant į al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vi­mo bū­dą: var­to­ti vie­to­je ga­li­ma nuo 8 iki 2 val., iš­si­neš­ti – nuo 8 iki 22 val.;

Nr. B-TS-1302 „Dėl fik­suo­to pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džio 2011 me­tams nu­sta­ty­mo“ – nu­sta­ty­ta in­di­vi­dua­lios veik­los, ku­ria ga­li bū­ti ver­čia­ma­si tu­rint vers­lo liu­di­ji­mą, rū­šys ir fik­suo­to pa­ja­mų mo­kes­čio dy­džiai;

Nr. B-TS-1303 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 m. ba­lan­džio 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-1128 „Dėl pro­jek­to „Gud­kai­mio glo­bos na­mų pa­sta­to re­konst­ra­vi­mas, pri­tai­kant jį vie­šų­jų so­cia­li­nių pa­slau­gų tei­ki­mui“ įgy­ven­di­ni­mo ir da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo“ pa­kei­ti­mo“ – spren­di­mas pa­keis­tas;

Nr. B-TS-1304 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 m. ba­lan­džio 30 d. spren­di­mo Nr. B-TS-1130 „Dėl pro­jek­to „Lop­še­lio-dar­že­lio pa­sta­to Gra­žiš­kių mies­te­ly­je re­konst­ra­vi­mas, pri­tai­kant jį vie­šų­jų bib­lio­te­kos pa­slau­gų tei­ki­mui“ įgy­ven­di­ni­mo ir da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo“ pa­kei­ti­mo“ – spren­di­mas pa­keis­tas;

Nr. B-TS-1305 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės 2010 m. va­sa­rio 23 d. ta­ry­bos spren­di­mu Nr. B-TS-1054 pa­tvir­tin­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų pa­skirs­ty­mo, per­skirs­ty­mo ir nau­do­ji­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­kei­ti­mo“ – ap­ra­šas pa­keis­tas;

Nr. B-TS-1306 „Dėl pa­kei­ti­mų biu­dže­to pro­gra­mų są­ma­to­se“ – pa­da­ry­ti pa­kei­ti­mai pro­gra­mų są­ma­to­se, ne­kei­čiant bend­ros biu­dže­to asig­na­vi­mų su­mos, pa­da­ry­ti pa­kei­ti­mai, pa­tiks­li­nant Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pa­ja­mų pla­ną, pa­di­din­ti asig­na­vi­mai pro­gra­mų są­ma­to­se, pa­tiks­li­nant biu­dže­to asig­na­vi­mų pla­ną;

Nr. B-TS-1307 „Dėl mo­kes­čio leng­va­tos“ – nu­spręs­ta ne­tai­ky­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio leng­va­tos 2010 m. UAB „Bal­ti­jos teks­ti­lė“ už nuo­mo­ja­mą skly­pą, esan­tį Vil­ka­viš­kio mies­te;

Nr. B-TS-1308 „Dėl Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2010 m. lie­pos 30 d. spren­di­mu Nr. B-TS-1209 pa­tvir­tin­to 3 prie­do „Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ro­jo la­vi­ni­mo pra­di­nių, pa­grin­di­nių, vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ir gim­na­zi­jų eta­tų nor­ma­ty­vai“ pa­pil­dy­mo“ – prie­das pa­tvir­tin­tas;

Nr. B-TS-1309 „Dėl tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų nu­sta­ty­mo švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams“ – koe­fi­cien­tai nu­sta­ty­ti nuo lapk­ri­čio 1 d. iki gruo­džio 31 d.;

Nr. B-TS-1310 „Dėl pa­va­di­ni­mų su­tei­ki­mo Vil­ka­viš­kio mies­to, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Šei­me­nos se­niū­ni­jos Ma­tu­liš­kių, Gu­de­lių, Var­pi­nin­kų, Vo­kiš­kė­lių, Pae­že­rių, Mal­dė­nų, Pa­tun­kiš­kių, Va­na­gi­nės kai­mų gat­vėms“ – gat­vėms pa­va­di­ni­mai su­teik­ti;

Nr. B-TS-1311 „Dėl su­ti­ki­mo su pa­siū­ly­mu ir įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo Sa­vi­val­dy­bės me­rui“ – nu­spręs­ta su­tik­ti su Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus V. Pe­čiu­kai­čio pa­siū­ly­mu, va­do­vau­jan­tis Dar­bo ko­dek­su, ša­lių su­si­ta­ri­mu nuo lapk­ri­čio 30 d. nu­trauk­ti dar­bo su­tar­tį; Sa­vi­val­dy­bės me­ras įga­lio­tas pra­neš­ti di­rek­to­riui, kad Ta­ry­ba su­tin­ka su pa­siū­ly­mu.

Šie Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mai skel­bia­mi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.vil­ka­vis­kis.lt.Al­gir­das BA­GU­ŠINS­KAS

Sa­vi­val­dy­bės me­ras

Užsk.7104


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Popiežius Pranciškus palaimino Lietuvos žmones
* Vilkaviškio rajone nebelieka migracijos padalinio
* Vizito pas medikus mokestis drausmintų ir mažintų pacientų eiles
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ką kilnojo – gyrą ar svarstį?
Didelis metalinis rutulys su rankena jėgai ugdyti vadintinas svarsčiu. Taigi stipruoliai varžosi kilnodami svarstį, bet ne gyrą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas