„Santaka“ / Šilumos energijos padeda sutaupyti ekologiška šildymo sistema

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 09:11

Dalinkitės:  


Z. Stempliui pačiam nieko reguliuoti nereikia: tai padaro prie akumuliacinės talpyklos sumontuota elektronika.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šilumos energijos padeda sutaupyti ekologiška šildymo sistema

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kie­tis Zig­mas Stemp­lys na­mams šil­dy­ti nau­do­ja­si tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rios Va­ka­ruo­se jau se­niai iš­po­pu­lia­rė­ju­sios, o Lie­tu­vo­je dar tik iš lė­to įgau­na pa­grei­tį.


Ir kros­nis, ir sau­lė


Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, apie 80 pro­c. vi­sos na­mų ūky­je su­nau­do­ja­mos ener­gi­jos ten­ka karš­tam van­de­niui ir šil­dy­mui. Di­de­lę da­lį šios ener­gi­jos ga­li­ma pa­ga­min­ti nau­do­jant sau­lės ko­lek­to­rius.

Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­tys Stemp­liai anks­čiau sa­vo na­mus šil­dė kie­to­jo ku­ro ka­ti­lu. Va­sa­rą karš­tam van­de­niui ga­min­ti nau­do­jo elekt­ri­nį boi­le­rį.

Da­bar šis boi­le­ris jau iš­mon­tuo­tas. Per­nai Z. Stemp­lys ūkio pa­sta­te prie šil­dy­mo sis­te­mos pri­jun­gė aku­mu­lia­ci­nę tal­pyk­lą, o šie­met pa­va­sa­rį įsi­ren­gė ir sau­lės ko­lek­to­rius.

Tai­gi da­bar vie­nos to­nos tal­pyk­lą šil­do ir kros­nis, ir sau­lė.


Va­sa­rą vi­siš­kai už­te­ko


„Vi­są praė­ju­sią žie­mą nau­do­jau­si aku­mu­lia­ci­ne tal­pyk­la ir esu la­bai pa­ten­kin­tas. Džiau­giuo­si ir ko­lek­to­riais, nors juos įsi­ren­giau dar tik prieš ge­rą pus­me­tį. Li­te­ra­tū­ro­je ra­šo­ma, jog sau­lės ba­te­ri­jos ge­riau­siai vei­kia nuo ko­vo iki spa­lio mė­ne­sio. Da­bar jau spa­lio pa­bai­ga, tad teo­riš­kai ko­lek­to­riai tu­rė­tų ne­veik­ti, ta­čiau jie vis dar šil­do. Jei už­kai­ti­na sau­lė, man ne­rei­kia kur­ti kros­nies. Šian­dien die­na ap­si­niau­ku­si, bet ry­te sau­lė stip­riau švys­te­lė­jo ir iš kolektorių į akumuliatorinę talpą perdavė 60 laips­nių temperatūrą. Kas­dien, net ir trum­pam pa­kai­ti­nus sau­lu­tei, su­tau­pau po ge­rą glė­bį mal­kų“, – pa­sa­ko­jo Z. Stemp­lys.

Ant ūkio pa­sta­to sto­go su­mon­tuo­tuo­se ko­lek­to­riuo­se va­sa­rą sau­lė tem­pe­ra­tū­rą spus­te­li iki 85 laips­nių. Tai­gi nuo pa­va­sa­rio nei mal­kų, nei elekt­ros nau­do­ti ne­rei­kė­jo: šei­my­nai vi­siš­kai už­te­ko karš­to van­dens, ku­rį „pa­ruoš­da­vo“ sau­lė.


Prik­lau­so nuo po­rei­kių


Aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la vei­kia ter­mo­so prin­ci­pu. Už­ge­sus kie­to ku­ro ka­ti­lui, tal­pyk­lo­je esan­čio karš­to van­dens na­mams šil­dy­ti už­ten­ka dar be­veik pu­sei pa­ros.

Ša­lia aku­mu­lia­ci­nės tal­pyk­los su­mon­tuo­ta elekt­ro­ni­ka ro­do tem­pe­ra­tū­rą ko­lek­to­riu­je, boi­le­rio apa­čio­je ir vir­šu­je. Pa­čiam šei­mi­nin­kui nie­ko re­gu­liuo­ti ne­rei­kia: kai sau­lė už­kai­ti­na – boi­le­ris įsi­jun­gia, kai sau­lės nė­ra – au­to­ma­tiš­kai iš­si­jun­gia, kad že­mes­nė tem­pe­ra­tū­ra neat­šal­dy­tų van­dens.

Bend­ras Z. Stemp­lio įtai­sy­tų ko­lek­to­rių plo­tas yra 12,5 m2. Šei­mi­nin­kas aiš­ki­no, jog plo­tas ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tal­pyk­los dy­dį ir pa­gal tai, kam sau­lės ba­te­ri­jos bus nau­do­ja­mos: ar tik karš­tam van­de­niui pa­ruoš­ti, ar ir na­mui šil­dy­ti. Vien van­de­niui pa­šil­dy­ti, pa­sak pa­šne­ko­vo, tu­rė­tų vi­siš­kai už­tek­ti 300 lit­rų boi­le­rių ir po­ros ne­di­de­lių ko­lek­to­rių. Be abe­jo, rei­kia at­si­žvelg­ti ir į na­muo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių skai­čių bei po­rei­kius.


Šil­do dvi sa­vai­tes


Z. Stemp­lio ūkio pa­sta­te su­mon­tuo­ta aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la ir sau­lės ko­lek­to­riai ne­nau­ji – juos vy­ras par­si­ve­žė iš Vo­kie­ti­jos. „Nau­ji to­kie da­ly­kai kai­nuo­ja pa­sa­kiš­kai daug, ypač Lie­tu­vo­je“, – ne­slė­pė vy­ras.

Be to, Z. Stemp­lio įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau jau nau­do­tas, bet ko­ky­biš­kas daik­tas, ne­gu nau­jas ir pra­stas.

Pa­čią idė­ją vil­ka­viš­kie­tis taip pat par­si­ve­žė iš Vo­kie­ti­jos.

„Vis­ką iš­ban­džiau sa­vo kai­liu, nes tai, kas ra­šo­ma in­ter­ne­te ir ką apie tai kal­ba fir­mos, ne vi­sa­da tei­sy­bė. Iš pra­džių daug kas to­kio šil­dy­mo ren­ta­bi­lu­mu ne­ti­kė­jo ir ma­ne kri­ti­ka­vo, klau­sė, kur dė­siu ši­lu­mos per­tek­lių. O aš va­sa­rą pa­pras­čiau­siai at­si­suk­da­vau „gy­va­tu­ką“, ra­dia­to­rius rū­sy­je, kad ne­si­kaup­tų drėg­mė“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Sau­lės ener­gi­jos vien van­de­niui ruoš­ti už­ten­ka neį­ti­kė­ti­nai il­gai: anot Z. Stemp­lio, jei pri­kais­ta pil­na aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la, karš­to van­dens už­ten­ka sa­vai­tei ar net dviem.


Įren­gė ir ki­tiems


Na­gin­gu­mu gar­sė­jan­tis Z. Stemp­lys tiek sau­lės ko­lek­to­rius, tiek aku­mu­lia­ci­nes tal­pyk­las įsi­ren­gė ne tik sau, bet padėjo pasistatyti ir ne vie­nam vil­ka­viš­kie­čiui.

„Man vi­sa ši šil­dy­mo įran­ga kai­na­vo apie 8 tūkst. li­tų. Aps­kai­čia­vau, kad at­si­pirks maž­daug per tre­jus me­tus. Ta­čiau kiek­vie­nas tu­ri skai­čiuo­ti in­di­vi­dua­liai, nes kai­ną le­mia įvai­rūs fak­to­riai: aku­mu­lia­ci­nės tal­pyk­los dy­dis, sau­lės ba­te­ri­jų kie­kis (jis ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tal­pyk­los dy­dį), ga­mi­nių fir­ma ir ko­ky­bė”, – aiš­ki­no vy­riš­kis.


Sve­tur ska­ti­na­ma


Pa­sau­ly­je eko­lo­gi­nės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mas yra ska­ti­na­mas.

Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je Ža­lių­jų par­ti­jai pri­klau­san­tis Mar­bur­go mies­to me­ras iš­lei­do po­tvar­kį, jog ant vi­sų šia­me mies­te nau­jai sta­to­mų ir re­mon­tuo­ja­mų na­mų sto­gų pri­va­lo­ma įreng­ti sau­lės ko­lek­to­rius. Ma­ža to, nu­ma­ty­ta, kad sau­lės pa­ga­min­tą ener­gi­ją pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ga­lės nau­do­ti ne tik sa­vo na­mų ūkio reik­mėms, bet dar ir par­duo­ti – vals­ty­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si 20 me­tų į prie­kį su­pirk­ti ko­lek­to­rių pa­ga­min­tą ener­gi­ją.

Toks spren­di­mas su­lau­kė ir kri­ti­kos: opo­zi­ci­ja tai pa­va­di­no „eko­lo­gi­ne diktatūra“. Vis dėl­to dau­giau nei 60 pro­c. gy­ven­to­jų pa­si­sa­kė už vi­suo­ti­nę sau­lės ener­gi­jos ga­my­bą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas