„Santaka“ / Šilumos energijos padeda sutaupyti ekologiška šildymo sistema

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-29 09:11

Dalinkitės:  


Z. Stempliui pačiam nieko reguliuoti nereikia: tai padaro prie akumuliacinės talpyklos sumontuota elektronika.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šilumos energijos padeda sutaupyti ekologiška šildymo sistema

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kie­tis Zig­mas Stemp­lys na­mams šil­dy­ti nau­do­ja­si tech­no­lo­gi­jo­mis, ku­rios Va­ka­ruo­se jau se­niai iš­po­pu­lia­rė­ju­sios, o Lie­tu­vo­je dar tik iš lė­to įgau­na pa­grei­tį.


Ir kros­nis, ir sau­lė


Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, apie 80 pro­c. vi­sos na­mų ūky­je su­nau­do­ja­mos ener­gi­jos ten­ka karš­tam van­de­niui ir šil­dy­mui. Di­de­lę da­lį šios ener­gi­jos ga­li­ma pa­ga­min­ti nau­do­jant sau­lės ko­lek­to­rius.

Vil­ka­viš­ky­je gy­ve­nan­tys Stemp­liai anks­čiau sa­vo na­mus šil­dė kie­to­jo ku­ro ka­ti­lu. Va­sa­rą karš­tam van­de­niui ga­min­ti nau­do­jo elekt­ri­nį boi­le­rį.

Da­bar šis boi­le­ris jau iš­mon­tuo­tas. Per­nai Z. Stemp­lys ūkio pa­sta­te prie šil­dy­mo sis­te­mos pri­jun­gė aku­mu­lia­ci­nę tal­pyk­lą, o šie­met pa­va­sa­rį įsi­ren­gė ir sau­lės ko­lek­to­rius.

Tai­gi da­bar vie­nos to­nos tal­pyk­lą šil­do ir kros­nis, ir sau­lė.


Va­sa­rą vi­siš­kai už­te­ko


„Vi­są praė­ju­sią žie­mą nau­do­jau­si aku­mu­lia­ci­ne tal­pyk­la ir esu la­bai pa­ten­kin­tas. Džiau­giuo­si ir ko­lek­to­riais, nors juos įsi­ren­giau dar tik prieš ge­rą pus­me­tį. Li­te­ra­tū­ro­je ra­šo­ma, jog sau­lės ba­te­ri­jos ge­riau­siai vei­kia nuo ko­vo iki spa­lio mė­ne­sio. Da­bar jau spa­lio pa­bai­ga, tad teo­riš­kai ko­lek­to­riai tu­rė­tų ne­veik­ti, ta­čiau jie vis dar šil­do. Jei už­kai­ti­na sau­lė, man ne­rei­kia kur­ti kros­nies. Šian­dien die­na ap­si­niau­ku­si, bet ry­te sau­lė stip­riau švys­te­lė­jo ir iš kolektorių į akumuliatorinę talpą perdavė 60 laips­nių temperatūrą. Kas­dien, net ir trum­pam pa­kai­ti­nus sau­lu­tei, su­tau­pau po ge­rą glė­bį mal­kų“, – pa­sa­ko­jo Z. Stemp­lys.

Ant ūkio pa­sta­to sto­go su­mon­tuo­tuo­se ko­lek­to­riuo­se va­sa­rą sau­lė tem­pe­ra­tū­rą spus­te­li iki 85 laips­nių. Tai­gi nuo pa­va­sa­rio nei mal­kų, nei elekt­ros nau­do­ti ne­rei­kė­jo: šei­my­nai vi­siš­kai už­te­ko karš­to van­dens, ku­rį „pa­ruoš­da­vo“ sau­lė.


Prik­lau­so nuo po­rei­kių


Aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la vei­kia ter­mo­so prin­ci­pu. Už­ge­sus kie­to ku­ro ka­ti­lui, tal­pyk­lo­je esan­čio karš­to van­dens na­mams šil­dy­ti už­ten­ka dar be­veik pu­sei pa­ros.

Ša­lia aku­mu­lia­ci­nės tal­pyk­los su­mon­tuo­ta elekt­ro­ni­ka ro­do tem­pe­ra­tū­rą ko­lek­to­riu­je, boi­le­rio apa­čio­je ir vir­šu­je. Pa­čiam šei­mi­nin­kui nie­ko re­gu­liuo­ti ne­rei­kia: kai sau­lė už­kai­ti­na – boi­le­ris įsi­jun­gia, kai sau­lės nė­ra – au­to­ma­tiš­kai iš­si­jun­gia, kad že­mes­nė tem­pe­ra­tū­ra neat­šal­dy­tų van­dens.

Bend­ras Z. Stemp­lio įtai­sy­tų ko­lek­to­rių plo­tas yra 12,5 m2. Šei­mi­nin­kas aiš­ki­no, jog plo­tas ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tal­pyk­los dy­dį ir pa­gal tai, kam sau­lės ba­te­ri­jos bus nau­do­ja­mos: ar tik karš­tam van­de­niui pa­ruoš­ti, ar ir na­mui šil­dy­ti. Vien van­de­niui pa­šil­dy­ti, pa­sak pa­šne­ko­vo, tu­rė­tų vi­siš­kai už­tek­ti 300 lit­rų boi­le­rių ir po­ros ne­di­de­lių ko­lek­to­rių. Be abe­jo, rei­kia at­si­žvelg­ti ir į na­muo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių skai­čių bei po­rei­kius.


Šil­do dvi sa­vai­tes


Z. Stemp­lio ūkio pa­sta­te su­mon­tuo­ta aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la ir sau­lės ko­lek­to­riai ne­nau­ji – juos vy­ras par­si­ve­žė iš Vo­kie­ti­jos. „Nau­ji to­kie da­ly­kai kai­nuo­ja pa­sa­kiš­kai daug, ypač Lie­tu­vo­je“, – ne­slė­pė vy­ras.

Be to, Z. Stemp­lio įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau jau nau­do­tas, bet ko­ky­biš­kas daik­tas, ne­gu nau­jas ir pra­stas.

Pa­čią idė­ją vil­ka­viš­kie­tis taip pat par­si­ve­žė iš Vo­kie­ti­jos.

„Vis­ką iš­ban­džiau sa­vo kai­liu, nes tai, kas ra­šo­ma in­ter­ne­te ir ką apie tai kal­ba fir­mos, ne vi­sa­da tei­sy­bė. Iš pra­džių daug kas to­kio šil­dy­mo ren­ta­bi­lu­mu ne­ti­kė­jo ir ma­ne kri­ti­ka­vo, klau­sė, kur dė­siu ši­lu­mos per­tek­lių. O aš va­sa­rą pa­pras­čiau­siai at­si­suk­da­vau „gy­va­tu­ką“, ra­dia­to­rius rū­sy­je, kad ne­si­kaup­tų drėg­mė“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Sau­lės ener­gi­jos vien van­de­niui ruoš­ti už­ten­ka neį­ti­kė­ti­nai il­gai: anot Z. Stemp­lio, jei pri­kais­ta pil­na aku­mu­lia­ci­nė tal­pyk­la, karš­to van­dens už­ten­ka sa­vai­tei ar net dviem.


Įren­gė ir ki­tiems


Na­gin­gu­mu gar­sė­jan­tis Z. Stemp­lys tiek sau­lės ko­lek­to­rius, tiek aku­mu­lia­ci­nes tal­pyk­las įsi­ren­gė ne tik sau, bet padėjo pasistatyti ir ne vie­nam vil­ka­viš­kie­čiui.

„Man vi­sa ši šil­dy­mo įran­ga kai­na­vo apie 8 tūkst. li­tų. Aps­kai­čia­vau, kad at­si­pirks maž­daug per tre­jus me­tus. Ta­čiau kiek­vie­nas tu­ri skai­čiuo­ti in­di­vi­dua­liai, nes kai­ną le­mia įvai­rūs fak­to­riai: aku­mu­lia­ci­nės tal­pyk­los dy­dis, sau­lės ba­te­ri­jų kie­kis (jis ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal tal­pyk­los dy­dį), ga­mi­nių fir­ma ir ko­ky­bė”, – aiš­ki­no vy­riš­kis.


Sve­tur ska­ti­na­ma


Pa­sau­ly­je eko­lo­gi­nės ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mas yra ska­ti­na­mas.

Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je Ža­lių­jų par­ti­jai pri­klau­san­tis Mar­bur­go mies­to me­ras iš­lei­do po­tvar­kį, jog ant vi­sų šia­me mies­te nau­jai sta­to­mų ir re­mon­tuo­ja­mų na­mų sto­gų pri­va­lo­ma įreng­ti sau­lės ko­lek­to­rius. Ma­ža to, nu­ma­ty­ta, kad sau­lės pa­ga­min­tą ener­gi­ją pa­sta­tų sa­vi­nin­kai ga­lės nau­do­ti ne tik sa­vo na­mų ūkio reik­mėms, bet dar ir par­duo­ti – vals­ty­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si 20 me­tų į prie­kį su­pirk­ti ko­lek­to­rių pa­ga­min­tą ener­gi­ją.

Toks spren­di­mas su­lau­kė ir kri­ti­kos: opo­zi­ci­ja tai pa­va­di­no „eko­lo­gi­ne diktatūra“. Vis dėl­to dau­giau nei 60 pro­c. gy­ven­to­jų pa­si­sa­kė už vi­suo­ti­nę sau­lės ener­gi­jos ga­my­bą.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas