„Santaka“ / Alternatyvios veiklos galimybės kaime – dar didesnės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:48

Dalinkitės:  Alternatyvios veiklos galimybės kaime – dar didesnės

Šiuo me­tu vėl ren­ka­mos pa­raiš­kos pa­gal Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2007–2013 me­tų pro­gra­mos prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veiklos“.

Pa­gal šią prie­mo­nę ski­ria­ma pa­ra­ma lei­džia pa­reiš­kė­jams, ne­nut­rau­kiant že­mės ūkio veik­los, už­siim­ti pa­pil­do­ma veik­la ir gau­ti iš jos pa­ja­mų, taip ge­ri­nant sa­vo, šei­mos na­rių ir ki­tų kai­mo gy­ven­to­jų gy­ve­ni­mo ko­ky­bę.


Pa­ra­ma – ir ma­žoms bei vi­du­ti­nėms įmo­nėms


Rug­sė­jo 29 d. že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius pa­si­ra­šė įsa­ky­mus, ku­riais pa­tvir­ti­no nau­ją­sias prie­mo­nės „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­les, taip pat – ir su­pap­ras­tin­tą­sias. Jo­mis va­do­vau­jan­tis bus ver­ti­na­mos šio šau­ki­mo me­tu pa­teik­tos pa­raiš­kos.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Kai­mo plėt­ros de­par­ta­men­to Al­ter­na­ty­vio­sios veik­los sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Ži­vi­lė Šu­ky­tė pa­brė­žė, kad nau­jo­sio­se prie­mo­nės įgy­ven­di­ni­mo tai­syk­lė­se pra­plės­tas ga­li­mų pa­reiš­kė­jų są­ra­šas.

„Nuo šiol pa­ra­mos pa­gal šią prie­mo­nę ga­lės kreip­tis ne tik ūki­nin­kai, kai­mo gy­ven­to­jai ir la­bai ma­žos įmo­nės, bet ir ma­žos bei vi­du­ti­nės įmo­nės, re­gist­ruo­tos ir vei­kian­čios kai­mo vie­to­vė­se bei iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo už­sii­man­čios že­mės ūkio veik­la“, – paaiš­ki­no vyr. spe­cia­lis­tė.


Nau­ji rei­ka­la­vi­mai


Ž. Šu­ky­tė sa­kė, kad pa­reiš­kė­jams, sie­kian­tiems pa­ra­mos pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, bū­ti­na ži­no­ti ir nau­jo­sio­se tai­syk­lė­se nu­ro­dy­tus rei­ka­la­vi­mus.

Pa­sak vyr. spe­cia­lis­tės, pa­reiš­kė­jai pri­va­lo ne ma­žiau kaip 12 mė­ne­sių ne­pert­rau­kia­mai iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo die­nos vers­tis že­mės ūkio veik­la ir gau­ti iš jos ne ma­žiau kaip 50 pro­c. vi­sų per šį lai­ko­tar­pį pa­reiš­kė­jo gau­tų ūki­nės ko­mer­ci­nės veik­los pa­ja­mų.

Taip pat rei­ka­lau­ja­ma, jog pa­reiš­kė­jas bū­tų re­gist­ra­vęs že­mės ūkio val­dą, ku­rios dy­dis ne ma­žiau kaip 12 mė­ne­sių ne­pert­rau­kia­mai iki pa­ra­mos pa­raiš­kos pa­tei­ki­mo tu­ri bū­ti pri­ly­gi­na­mas ne ma­žes­niam kaip 1 eu­ro­pi­nio dy­džio vie­ne­tui (EDV).

Svar­bu ži­no­ti, kad pa­reiš­kė­jas, pre­ten­duo­jan­tis gau­ti pa­ra­mą pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, ne­pri­va­lo at­si­sa­ky­ti iki šiol vyk­dy­tos že­mės ūkio veik­los – rei­ka­lau­ja­ma, jog bent jau pa­gal šią prie­mo­nę įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas bū­tų su­si­jęs su ne že­mės ūkio vers­lo ska­ti­ni­mu.


Pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas ir dy­dis ne­pa­ki­to


Pa­reiš­kė­jams, pre­ten­duo­jan­tiems gau­ti pa­ra­mą pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“, tai­ko­mas pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas – iki 65 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti pro­jek­to iš­lai­dų.

Jei pro­jek­tas skir­tas tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mui numatytiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, pa­ra­mos in­ten­sy­vu­mas tie­sio­giai su tra­di­ci­nių ama­tų puo­se­lė­ji­mu su­si­ju­sioms in­ves­ti­ci­joms pa­deng­ti ga­li siek­ti iki 75 pro­c. vi­sų tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų.

Pa­ra­ma ski­ria­ma tiek su­pap­ras­tin­tie­siems, tiek di­des­nės ver­tės pro­jek­tams įgy­ven­din­ti.

Pa­gal su­pap­ras­tin­tą­ją tvar­ką di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma, į ku­rią ga­li pre­ten­duo­ti pa­reiš­kė­jai, sie­kia iki 260 tūkst. li­tų. Tuo at­ve­ju, jei pa­ra­mos krei­pia­si kai­mo gy­ven­to­jas, al­ter­na­ty­viuo­ju vers­lu be­si­ver­čian­tis pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą ar nuo­la­ti­nio Lie­tu­vos gy­ven­to­jo in­di­vi­dua­lio­sios veik­los vyk­dy­mo pa­žy­mą, di­džiau­sia pa­ra­mos su­ma jo vyk­do­miems pro­jek­tams ga­li siek­ti iki 207 tūkst. li­tų.

Di­des­nės ver­tės pro­jek­tams įgy­ven­din­ti iki 2010 m. gruo­džio 31 d. di­džiau­sia ga­li­ma skir­ti pa­ra­mos su­ma – iki 1,7 mln. Lt (iš­sky­rus ap­gy­ven­di­ni­mo pa­slau­gų ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos kai­mo vie­to­vė­se vys­ty­mo pro­jek­tus, ku­riems įgy­ven­din­ti di­džiau­sia ga­li­ma skir­ti pa­ra­mos su­ma – iki 690 tūkst. Lt). Į pa­ra­mą, skir­tą di­des­nės nei 260 tūkst. Lt ver­tės pro­jek­tams įgy­ven­din­ti, ne­ga­li pre­ten­duo­ti kai­mo gy­ven­to­jai, ne­stei­gian­tys įmo­nės ir dir­ban­tys pa­gal vers­lo liu­di­ji­mą ar nuo­la­ti­nio Lie­tu­vos gy­ven­to­jo in­di­vi­dua­lio­sios veik­los vyk­dy­mo pa­žy­mą.


Išp­lės­tas re­mia­mų veik­lų są­ra­šas


Pat­vir­ti­nus nau­jas tai­syk­les, pa­ra­ma pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ ta­po dar pa­trauk­les­nė, nes iš­plės­tas re­mia­mų ne že­mės ūkio veik­los rū­šių są­ra­šas.

Jis pa­si­pil­dė pa­ra­ma maž­me­ni­nės pre­ky­bos pro­jek­tams. Pa­vyz­džiui, ga­li bū­ti re­mia­ma maž­me­ni­nė pre­ky­ba vai­siais, uo­go­mis, mė­sa ir mė­sos pro­duk­tais, duo­na ir jos ga­mi­niais, pie­no pro­duk­tais, gė­lė­mis, sėk­lo­mis, bui­ti­niu skys­tuo­ju ku­ru, mal­ko­mis, teks­ti­lės, me­ta­lo ga­mi­niais ir kt.

Ta­čiau pa­ra­ma tei­kia­ma tik tuo at­ve­ju, jei pa­reiš­kė­jas už­sii­ma ar už­siims šios pro­duk­ci­jos ga­my­ba ir sa­vo ar ke­le­to Lie­tu­vos ūki­nin­kų ar­ba že­mės ūkio veik­la už­sii­man­čių įmo­nių pa­ga­min­tą pro­duk­ci­ją par­da­vi­nės spe­cia­li­zuo­to­se par­duo­tu­vė­se.

Nau­ja ir tai, kad pa­reiš­kė­jai ga­lės teik­ti pro­jek­tus, skir­tus pri­va­čių iki­mo­kyk­li­nio ir (ar­ba) prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų ug­dy­mo įstai­gų, (lop­še­lių, lop­še­lių-dar­že­lių, dar­že­lių), vai­kų die­nos prie­žiū­ros cent­rų, sta­cio­na­rių slau­gos įstai­gų plėt­rai bei sta­cio­na­rių pa­gy­ve­nu­sių ir neį­ga­lių­jų as­me­nų glo­bos, ne­su­si­ju­sios su ap­gy­ven­di­ni­mu, so­cia­li­nio dar­bo su pa­gy­ve­nu­siais ir neį­ga­liai­siais as­me­ni­mis pa­slau­gų tei­ki­mui or­ga­ni­zuo­ti.


Pa­raiš­kų tei­ki­mo lai­kas – fik­suo­tas


Pa­raiš­kos pa­gal prie­mo­nę „Pe­rė­ji­mas prie ne že­mės ūkio veik­los“ ren­ka­mos iki lapk­ri­čio 11 d.

Dau­giau in­for­ma­ci­jos ga­li­ma ras­ti Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos sve­tai­nė­je www.zum.lt.Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos inf.

Užsk. 6995


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas