„Santaka“ / Apskrityje gražiausiai aplinką tvarko mūsų rajono švietimo įstaigos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, plastikinę 1 t talpyklą be rėmo (15 Eur), lengvojo automobilio priekabos ašį (60 Eur), du dyzelinius patalpų šildytuvus (50 Eur už vnt.), garažo vartų vyrius. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-04-21 11:36:51

Šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje. Tel. 8 630 87 651.
Galioja iki: 2019-04-25 09:12:27

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-25 06:25

Dalinkitės:  


Lai­mė­ji­mu džiau­gė­si daug prie ap­lin­kos tvar­ky­mo pri­si­dė­ju­sios (iš kai­rės) „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­to­ja Zi­ta Kum­pie­nė, di­rek­to­rė Li­na De­me­nie­nė, auk­lė­to­ja An­dže­li­ka Jan­kaus­kie­nė, di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ra­mu­tė Čel­ke­vi­čie­nė, auk­lė­to­ja Ma­ri­ja Kau­nec­kie­nė.

Autorės nuotr.


Apskrityje gražiausiai aplinką tvarko mūsų rajono švietimo įstaigos

Birutė NENĖNIENĖ

Vil­niu­je vy­ku­sia­me ren­gi­ny­je, skir­ta­me Eu­ro­pos kraš­to­vaiz­džio kon­ven­ci­jos pa­si­ra­šy­mo de­šimt­me­čiui, bu­vo pa­gerb­ti ge­riau­siai tvar­ko­mų Lie­tu­vos vai­kų švie­ti­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jų ap­žiū­ros-kon­kur­so pri­zi­nin­kai. Tarp jų – du mū­sų ra­jo­no at­sto­vai: Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nė mo­kyk­la ir Vil­ka­viš­kio vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis „Eg­lu­tė“.

Ša­ly­je pir­mą­kart or­ga­ni­zuo­ta vai­kų švie­ti­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jų ap­žiū­ra vy­ko dviem eta­pais. Pir­miau­siai sa­vo ge­riau­siai tvar­ko­mas vai­kų švie­ti­mo įstai­gų te­ri­to­ri­jas at­rin­ko kon­kur­se da­ly­va­vu­sios 37 sa­vi­val­dy­bės.

Sa­vi­val­dy­bių at­rink­tas įstai­gas ant­ro­jo eta­po me­tu ver­ti­no iš Ap­lin­kos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jų, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos, Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­tų są­jun­gos ir Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos at­sto­vų su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ap­lan­kė 66 pir­mo­jo eta­po lai­mė­to­jus ir iš­rin­ko 10 gra­žiau­sių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų bei 10 bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų te­ri­to­ri­jų – po vie­ną ge­riau­sią kiek­vie­na­me re­gio­ne. Rink­da­ma pri­zi­nin­kus ko­mi­si­ja nu­va­žia­vo apie pen­kis tūks­tan­čius ki­lo­met­rų.

Kar­tu su Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio vadovais į pri­zi­nin­kų pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją vy­ko ir Gi­žų Ka­zi­mie­ro Bar­šaus­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Algimantas Lekeckas. Ši įstai­ga ra­jo­ni­nia­me tu­re su­rin­ko vie­no­dai taš­kų su Pa­je­vo­nio vi­du­ri­ne mo­kyk­la ir res­pub­li­ki­nia­me tu­re, ga­li­ma sa­ky­ti, tik žings­niu at­si­li­ko nuo pri­zi­nin­kų.

Pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nei mo­kyk­lai ir „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­liui-dar­že­liui, kaip ir ki­tiems kon­kur­so lai­mė­to­jams, ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras įtei­kė at­mi­ni­mo len­teles su spe­cia­liai pa­da­ry­tais įra­šais, pa­dė­kas ir do­va­nas. Ki­ti kon­kur­so da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti Ap­lin­kos ap­sau­gos bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos pa­dė­kos raš­tais, įvai­riais ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų įsteig­tais pri­zais, kny­go­mis. Pa­dė­kos raš­tai kiek­vie­nai įstai­gai iš­ra­šy­ti at­si­žvel­giant į tai, už ko­kius da­ly­kus ji įver­tin­ta.

Pa­sak Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus P. Dau­si­no, įstri­go kar­tu vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos me­tu iš­sa­ky­tos lek­to­rių min­tys apie su­ge­bė­ji­mą tvar­ky­ti ap­lin­ką pa­tiems, neieš­kant už at­ly­gį dir­ban­čių kraš­to­vaiz­džio spe­cia­lis­tų. Pra­ne­šė­jų nuo­mo­ne, pa­gy­ri­mo ver­ta kiek­vie­na mo­kyk­la, ku­ri sa­vo jė­go­mis ir iš­mo­ne pa­da­ro „ma­žą ste­buk­lą“.

Ver­ti­nant švie­ti­mo įstai­gų ap­lin­ką bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kaip iš­nau­do­ja­mas rel­je­fas, van­dens tel­ki­niai, se­ni me­džiai. Ko­men­tuo­jant įstai­gų pri­zi­nin­kių ap­lin­kos ypa­tu­mus, kaip tei­gia­mas ak­cen­tas skaid­rė­se ke­lis kar­tus bu­vo pa­ro­dy­tas di­džiu­lis ak­muo, puo­šian­tis Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją.

Tiek Pa­je­vo­nio mo­kyk­la, tiek „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­lis-dar­že­lis sa­vo ap­lin­ką pra­dė­jo puoš­ti ne nuo ta­da, kai iš­gir­do apie kon­kur­są. Nuo­sek­lus dar­bas vyk­do­mas dau­ge­lį me­tų. Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius P. Dau­si­nas sa­kė, jog vis­kas pra­si­dė­jo vienų va­sa­ros ato­sto­gų me­tu „iš ne­tu­rė­ji­mo ką veik­ti“. „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė L. De­me­nie­nė paaiš­ki­no, kad jų te­ri­to­ri­ja per­tvar­ko­ma ir puo­šia­ma pa­gal dar prieš dvi­de­šimt me­tų pa­da­ry­tą kraš­to­vaiz­džio ar­chi­tek­to pla­ną, o pa­sta­rai­siais me­tais įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas „Vi­di­nės ir išo­ri­nės ap­lin­kos kū­ri­mas“.

Abie­jų įstai­gų va­do­vai tvir­ti­no, jog pa­siek­ti to­kio lai­mė­ji­mo ga­li­ma tik su­telk­to­mis bend­ruo­me­nės na­rių pa­stan­go­mis ir dar­bu, ypač įver­ti­no ge­ra­no­riš­ką tė­vų pa­ra­mą.

Ap­do­va­no­tų švie­ti­mo įstai­gų ko­lek­ty­vai, pa­si­džiau­gę pri­pa­ži­ni­mu, nea­be­jo­ti­nai su­ras ge­riau­sias vie­tas len­te­lė­mis pri­tvir­tin­ti, o di­rek­to­riai to­bu­lins nau­jas idė­jas, ku­rias pa­pil­dė in­for­ma­ci­ja, gau­ta per pa­ger­bi­mo ce­re­mo­ni­ją.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Kuo keisti jaunimo žargoną „lievas“?
Nevartotinos svetimybės lievas, lieva lietuviški pakaitai: 1. prastas, prasta; menkas, menka; 2. padirbtas, padirbta; piratinis, piratinė. Pvz.: Filmas buvo lievas (= prastas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas