„Santaka“ / Skundžiasi geriamojo vandens kokybe

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 06:06

Dalinkitės:  


Ke­liems kai­mams van­de­nį tie­kian­tis bokš­tas – neapt­ver­tas, su­rū­di­jęs ir ne­pri­žiū­rė­tas ob­jek­tas, dėl ku­rio nuo­lat skun­džia­si gy­ven­to­jai.

Autorės nuotr.


Skundžiasi geriamojo vandens kokybe

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Ky­bar­tų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas, pa­si­pik­ti­nęs val­di­nin­kų dar­bu.

– Jau daug me­tų gy­ve­nu Mat­lau­kio kai­me, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas. – Čia tu­ri­me se­ną van­dens bokš­tą, ku­rio van­duo tin­ka ne­bent ko­joms nu­si­plau­ti. Apie tai, kad jį bū­tų ga­li­ma ger­ti, nė­ra nė kal­bos. Tie, kas tu­rė­tų vendentiekį pri­žiū­rė­ti, ne­pri­žiū­ri. Vamz­džiai kiau­ri, pra­trūks­ta ir van­duo bė­ga tai vie­no­je, tai ki­to­je vie­to­je. Ne kar­tą rin­ko­me pa­ra­šus ir krei­pė­mės į se­niū­ni­ją, kad mums pa­dė­tų, ta­čiau nie­kas ne­si­kei­čia jau ke­le­ri me­tai.

Ky­bar­tų se­niū­nas Aud­rius Bal­bie­rius sa­kė, jog vis­ką, kas yra se­niū­ni­jos va­lio­je, jos dar­buo­to­jai pa­da­rė. Su­rink­ti pa­ra­šai, pa­ra­šy­ti pra­šy­mai. UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ su­tin­ka pe­rim­ti ob­jek­tą, ta­čiau dėl kaž­ko­kių tei­si­nių pe­ri­pe­ti­jų rei­ka­lai ne­ju­da jau be­maž dve­jus me­tus.

Van­den­tie­kiu nau­do­ja­si tri­jų kai­mų žmo­nės. Van­de­nį iš jo gau­na ne tik Mat­lau­kio, bet ir Ky­bei­kių bei Kur­pi­kų kai­mų gy­ven­to­jai. Prie bokš­to su­tik­ti Mat­lau­kio kai­mo gy­ven­to­jai sa­kė, kad van­duo čia tik­rai blo­gas, o kar­tais jo ir iš­vis ne­bū­na. Daž­nas sa­kė at­si­ve­žan­tis ge­ria­mo­jo van­dens iš Ky­bar­tų grę­ži­nio.

Mat­lau­kio kaimo se­niū­nai­tis Ro­ber­tas Mic­ke­vi­čius van­dens tie­ki­mu kai­mui taip pat ne­si­džiau­gė: „Anks­čiau van­den­tie­kio sa­vi­nin­kai pa­re­mon­tuo­da­vo tra­sas ir di­de­lių pro­ble­mų ne­kil­da­vo, ta­čiau ko­ky­bės nie­ka­da ne­bu­vo. Kiek man ži­no­ma, da­bar kaž­kur vėl pra­trū­ko vamz­dis. Ga­li­ma bū­tų su­si­dė­ti vi­siems pi­ni­gų, nu­si­pirk­ti vamz­džių, su­si­tvar­ky­ti, bet kad kai ku­rie gy­ven­to­jai net ke­lių li­tų už van­de­nį ne­ga­li su­mo­kė­ti, ką jau kal­bė­ti apie pi­ni­gus kaž­ko­kiai re­no­va­ci­jai...“

Se­niū­nai­tis ste­bė­jo­si, jog žmo­nės vi­sa­da no­ri, kad ki­ti vis­ką už juos pa­da­ry­tų. Juk pa­tiems už­tek­tų tik šiek tiek pri­si­dė­ti ir gy­ve­ni­mas pa­ge­rė­tų, ta­čiau daž­nam net to­kia min­tis ne­ky­la.

Prie sa­vo ūkio esan­tį van­dens bokš­tą R. Mic­ke­vi­čius pri­žiū­ri pats: už­den­gė nau­ju dang­čiu, ste­bi, kad ne­prik­ris­tų ne­šva­ru­mų. Ūki­nin­kas sa­kė ža­dė­jęs duo­ti ne­tgi sa­vo tech­ni­kos, jei pa­vyk­tų vi­siems su­si­tar­ti ir pra­dė­ti tvar­ky­ti Mat­lau­kio van­dens bokš­tą. Ta­čiau te­ri­to­ri­ja, kur tie­kia­mas van­duo, ne­ma­ža, žmo­nės gy­ve­na skir­tin­gi, tad su­si­tar­ti sun­ku.

Kai ku­rie mat­lau­kiš­kiai svars­to, jog per­duo­ti eksp­loa­tuo­ti van­den­tie­kį UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ ka­žin ar bū­tų tin­ka­ma išei­tis. Van­duo tuo­met pa­brang­tų ir tie, ku­rie neiš­ga­li su­si­mo­kė­ti da­bar, ne­mo­kė­tų ir pa­skui. Ta­čiau gal­būt van­dens tie­kė­jams pa­vyk­tų ge­riau su­si­tar­ti su kai­mo žmo­nė­mis, ne­gu vie­ti­niams pa­vyks­ta su­si­kal­bė­ti tar­pu­sa­vy­je?

Kaip sa­kė Ky­bar­tų se­niū­ni­jos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Vi­tas Kat­ke­vi­čius, si­tua­ci­ja yra ypa­tin­ga. Van­dens bokš­tas pri­klau­so vie­ša­jai įstai­gai „Mat­lau­kio van­de­nys“, ku­riai va­do­vau­ja Val­das Man­čia­kas. Šis, pa­sak gy­ven­to­jų, su žmo­nė­mis ne­si­ta­ria, tik ima pi­ni­gus. Ka­dan­gi se­ni vamz­džiai nuo­lat trū­ki­nė­ja, tad van­dens ly­giui pa­lai­ky­ti bokš­te nuo­lat nau­do­ja­ma elekt­ra. Jos su­nau­do­ja­ma tiek daug, kad van­duo, per­da­vus jo tie­ki­mą UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“, ka­žin ar pa­brang­tų.

Pa­sak spe­cia­lis­to, in­ves­tuo­ti rei­kia daug – tie­siog keis­ti vis­ką iš pa­grin­dų. Smė­liu už­si­ne­šęs ir grę­ži­nys, ku­rį rei­kia ar­ba va­ly­ti, ar­ba gręž­ti nau­ją. Vamz­džiai su­si­dė­vė­ję, nes tai vie­nur, tai ki­tur nuo­lat telk­šo ba­los. Pi­ni­gų rei­kia daug, o in­ves­tuo­ti nė­ra kam. Mat 2012 m. bai­giasi vie­šo­sios įstai­gos „Mat­lau­kio van­de­nys“ re­gist­ra­ci­jos pa­žy­mė­ji­mas, ku­rio pra­tęs­ti va­do­vas ne­si­ruo­šia.

Pa­ban­dė­me iš­siaiš­kin­ti, kas truk­do per­duo­ti Mat­lau­kio van­dens tie­ki­mą UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“ spe­cia­lis­tams. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio sky­riaus ve­dė­jas Sta­nis­lo­vas Krav­čen­ka sa­kė, jog kaip tik už­sii­man­tis šiuo rei­ka­lu. Jau ruo­šia­mas įsa­ky­mas per­duo­ti šį van­dens bokš­tą UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“.

– Il­gai ne­ra­do­me jo­kių in­ven­to­ri­za­ci­jos by­lų, tur­to nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų, – si­tua­ci­ją api­bū­di­no ve­dė­jas. – Van­den­tie­kio li­ni­jų nie­kas ne­pro­jek­ta­vo, ne­re­gist­ra­vo, tad vis­ką su­tvar­ky­ti bu­vo ga­na su­dė­tin­ga.

S. Krav­čen­ka ža­dė­jo, kad grei­tu lai­ku tri­jų mi­nė­tų kai­mų van­den­tie­kio sis­te­mas pe­rims bend­ro­vė UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“. Ki­tų me­tų biu­dže­te nu­ma­to­mi ir pi­ni­gai ob­jek­to re­no­va­ci­jai.

– Ne­pa­ten­kin­tų­jų ga­li at­si­ras­ti ir vis­ką su­tvar­kius, nes rei­kės įsi­ves­ti skai­tik­lius, van­duo ga­li pa­brang­ti, – kal­bė­jo spe­cia­lis­tas. – Ta­čiau ki­tos išei­ties nė­ra.

Pa­sak ve­dė­jo, iš se­niū­ni­jų ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja apie pa­na­šius ob­jek­tus, ku­rie tu­rė­tų il­gai­niui pe­rei­ti UAB „Vil­ka­viš­kio van­de­nys“.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas