„Santaka“ / Mūsų kraštiečiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-20 06:50

Dalinkitės:  


Kazys Karuža su brangiais žmonėmis – anūke Daiva Venckute ir žmona Jadvyga – savo namuose Los Andžele 2001 metų rudenį.

Nuotr. iš šeimos ar­chy­vo


Mūsų kraštiečiai

Birutė NENĖNIENĖ

Lie­tu­va bu­vo vi­sas K. Karužos gy­ve­ni­mas

Spa­lio 22 die­ną su­kan­ka pen­ke­ri me­tai, kai Los An­dže­le (Ka­li­for­ni­jos vals­ti­ja, JAV) mi­rė vi­suo­me­nės vei­kė­jas, šau­lys, žur­na­lis­tas, mū­sų kraš­tie­tis, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no gar­bės pi­lie­tis Ka­zys Ka­ru­ža.

Ry­toj, 18 val., Vil­ka­viš­kio ka­ted­ro­je bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios už šį tau­rų žmo­gų. Kar­tu bus pri­si­me­na­mas Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se pa­lai­do­tas jo bro­lis poe­tas Pet­ras Ka­ru­ža, ku­rio var­du pa­va­din­ta Vil­ka­viš­kio šau­lių kuo­pa, taip pat bus mel­džia­ma­si už šei­mos ka­pe Vil­ka­viš­ky­je be­siil­sin­čius Ka­zio ir Pet­ro tė­vus. Kaip šio at­mi­ni­mo są­šau­ka nu­si­drieks at­mi­ni­mo gi­jos ir į Los An­dže­lą, kur lie­tu­vių ka­pi­nė­se pa­lai­do­tas Ka­zys Ka­ru­ža ir jo iš­ti­ki­mo­ji gy­ve­ni­mo drau­gė Jad­vy­ga. Duk­ros Gied­rės Venc­kie­nės rū­pes­čiu šeš­ta­die­nį Los An­dže­le nu­skam­bės pa­reng­ta ra­di­jo lai­da apie Ka­zio Ka­ru­žos gy­ve­ni­mo ke­lią ir jo veik­lą Lie­tu­vos išei­vi­jos bend­ruo­me­nė­je. Sek­ma­die­nį Los An­dže­lo šv. Ka­zi­mie­ro lie­tu­vių pa­ra­pi­jo­je bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios.

1944 me­tų va­sa­rą ar­tė­jan­ti ka­ro fron­to aud­ra Ka­zio Ka­ru­žos šei­mą su ma­ža­me­čiais vai­kais nu­bloš­kė į Va­ka­rus, vė­liau – į Ame­ri­kos že­my­ną.

Sun­kiai dirb­da­mas ir siek­da­mas su­kur­ti pa­lan­kias gy­ve­ni­mo są­ly­gas sa­vo šei­mai, mū­sų kraš­tie­tis nuė­jo sun­kius gy­ve­ni­mo ke­lius. Dar gy­ven­da­mas Lie­tu­vo­je, Ka­zys kar­tu su anks­ti mi­ru­siu bro­liu li­te­ra­tu Pet­ru įsi­trau­kė į vi­suo­me­ni­nę, kul­tū­ri­nę, li­te­ra­tū­ri­nę veik­lą, vi­so to neat­si­sa­kė ir įsi­kū­ręs Ame­ri­ko­je. Jis la­bai my­lė­jo Lie­tu­vą, sa­vo vai­kys­tės ir jau­nys­tės kraš­tą Su­val­ki­ją. Šis žmo­gus iš­sau­go­jo daug prieš­ka­riu su­kaup­tų do­ku­men­tų, nuo­trau­kų, pri­si­mi­ni­mų, pa­ren­gė ke­lias kny­gas apie bro­lį Pet­rą Ka­ru­žą, žy­mius Vil­ka­viš­kio kraš­to žmo­nes, sa­vo ke­lio­nes po įvai­rias pa­sau­lio ša­lis.

Gy­ven­da­mas Ame­ri­ko­je, Ka­zys Ka­ru­ža daug me­tų va­do­va­vo Los An­dže­lo Juo­zo Dau­man­to šau­lių kuo­pai, dar spė­jo pri­si­dė­ti ­ren­giant en­cik­lo­pe­di­nį lei­di­nį „Los An­ge­les Juo­zo Dau­man­to šau­lių kuo­pos is­to­ri­ja. 1964–2004“, iš­leis­tą 2006 me­tais.

K. Ka­ru­ža nu­gy­ve­no 97 me­tus. Jis pir­ma­sis iš už­sie­nio šau­lių už­mez­gė ry­šius su Lie­tu­vo­je at­si­ku­rian­čia šau­lių są­jun­ga, pa­dė­jo at­si­kur­ti Vil­ka­viš­kio šau­liams, su­tei­kė fi­nan­si­nę pa­ra­mą, rė­mė jau­nuo­sius šau­lius, do­mė­jo­si jų veik­la.

Dau­ge­lį Lie­tu­vos mu­zie­jų jis pa­pil­dė sa­vo su­kaup­tais eks­po­na­tais, bet gau­siau­siai – Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jų, ku­riam at­siun­tė sa­vo kny­gų, pa­što ženk­lų ko­lek­ci­jas, ste­bė­ti­nai kruopš­čiai iš­sau­go­tų nuo­trau­kų, do­ku­men­tų.

Kraš­tie­tis vi­są lai­ką sa­vo vai­kus ir anū­kus ug­dė lie­tu­viš­ka dva­sia, to­dėl jie su­kū­rė lie­tu­viš­kas šei­mas, ne­pa­mir­šo lie­tu­viš­kos šne­kos. K. Ka­ru­ža kiek­vie­na pro­ga di­džia­vo­si sa­vo anū­ke, ku­rią jis pa­grįs­tai va­di­no pa­trio­te. Kri­tiš­kų 1991 me­tų sau­sio įvy­kių die­no­mis Dai­va Venc­ku­tė sa­vo no­ru at­vy­ko į Vil­nių dirb­ti ver­tė­ja Sei­me. Šiuo me­tu ji bai­gia pa­reng­ti to lai­ko­tar­pio pri­si­mi­ni­mų kny­gą ang­lų kal­ba.

Su Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­ju­mi K. Ka­ru­ža ry­šius už­mez­gė 1989 me­tais. Ta­da jis pir­mą kar­tą po dau­ge­lio me­tų lan­kė­si Lie­tu­vo­je turėdamas vie­ną iš šven­čiau­sių tiks­lų – Vil­ka­viš­kio ka­pi­nė­se ap­lan­kyti bro­lio ir tė­vų ka­pus.

Pir­mą­jį po­kal­bį „San­ta­kai“ su gar­biu kraš­tie­čiu te­ko pa­reng­ti 1994-ųjų va­sa­rą, kai į Al­vi­to šv. Onos at­lai­dus jis at­vy­ko kar­tu su bro­lio Pet­ro jau­nys­tės me­tų drau­gu poe­tu Ber­nar­du Braz­džio­niu. Ta­da jie abu da­li­jo­si uni­ka­liais pri­si­mi­ni­mais.

K. Ka­ru­ža bu­vo iš tų žmo­nių, ku­rie ne­pa­sens­ta. Sa­vo 90 me­tų su­kak­tį pa­no­ręs at­švęs­ti Vil­ka­viš­ky­je, šį sa­vo am­bi­cin­gą pla­ną įvyk­dė su kau­pu: mū­sų mies­te ir Kraš­to mu­zie­ju­je su­ren­gė įsi­min­ti­ną šven­tę.

Tai bu­vo be ga­lo darbš­tus, ge­ros orien­ta­ci­jos ir pui­kios at­min­ties, vis­kuo be­si­do­min­tis ir pil­nas idė­jų žmo­gus. Dar ir pa­sku­ti­niai­siais tau­tie­čio gy­ve­ni­mo me­tais daž­ną pa­žįs­ta­mą Lie­tu­vo­je pri­kel­da­vo žva­lus jo bal­sas te­le­fo­nu iš Los An­dže­lo.

K. Karužai rū­pė­jo Lie­tu­vos, ra­jo­no, pa­žįs­ta­mų šei­mų gy­ve­ni­mo nau­jie­nos. Pats vi­sa­da rū­pi­no­si sa­vo iš­vaiz­da, jau­di­no­si dėl ne­ga­ty­vių da­ly­kų ir ne­tgi su­lau­kęs bran­daus am­žiaus iš­li­ko orus, sa­ve ir ki­tus ger­bian­tis žmo­gus.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas