„Santaka“ / G. J. Carlas siūlo savivaldybėms išlaikyti koordinatoriaus etatą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01

Parduoda gyvenamąjį namą Šiaurės g. 15, Vilkaviškyje (2000 m. pastatytas, yra 12 a žemės, ūkinis pastatas, 3 garažai). Tel. 8 662 02 402.
Galioja iki: 2019-06-30 16:06:24

Skubiai parduoda LAND ROVER FREELANDER (1999 m. 12 mėn., 2 l, dyzelis, su variklio defektu, 550 Eur). Tel. 8 641 68 516.
Galioja iki: 2019-07-05 11:38:02

Parduoda plastikinius 1 t ir 800 l talpos konteinerius (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu, tinka vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir kt.), VW GOLF III (1996 m., 1,6 l, benzinas, baltos spalvos, nesurūdijęs, 400 Eur). Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-07-06 15:56:02

Parduoda AUDI 100 C4 AVANT TDI (1993 m., 2,5 l, 85 kW, 6 pavaros, tamsiai pilkos spalvos, TA iki 2020 m. gegužės 31 d., geros būklės, 700 Eur), OPEL FRONTERA SPORT (1994 m., 2 l, įpurškimas, benzinas, 2 durys, nesurūdijusi, visi 4x4 varantieji ratai veikia gerai, TA iki 2021 m. gegužės 1 d., puikus medžioklei, žvejybai, 900 Eur). Tel. 8 618 57 171.
Galioja iki: 2019-07-06 18:16:52Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-18 06:52

Dalinkitės:  


Jau­kiuo­se Ma­li­naus­kų na­muo­se, ku­riuo­se glo­bo­ja­ma ir pa­lie­gu­si se­ne­lė, G. J. Car­las ap­si­lan­kys dar ir ki­to vi­zi­to me­tu.

Autorės nuotr.


G. J. Carlas siūlo savivaldybėms išlaikyti koordinatoriaus etatą

Birutė NENĖNIENĖ

Praei­tą penk­ta­die­nį ra­jo­ne lan­kė­si sun­kiai be­si­ver­čian­čioms gau­sioms šei­moms pa­ra­mą tei­kian­tis VšĮ „So­li­da­ri­ty“ di­rek­to­rius Ger­har­das Jo­ze­fas Car­las.

Skir­tin­gai nei anks­tes­nių vi­zi­tų me­tu, sve­čias pir­miau­sia ap­lan­kė ne sa­vo re­mia­mas šei­mas, bet su­si­ti­ko su ra­jo­no val­džios at­sto­vais. Trum­pas po­kal­bis su ra­jo­no vi­ce­me­ru J. Meš­kaus­ku, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju S. Va­ba­lu bei So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja D. Gra­baus­kie­ne bu­vo skir­tas pa­si­da­ly­ti nuo­mo­nė­mis dėl pa­ra­mos tei­ki­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo atei­ty­je.

G. J. Car­las jau še­šio­li­ka me­tų tei­kia Lie­tu­vos gau­sioms šei­moms lab­da­rą, kai­mo vie­to­vė­se nu­pirk­da­mas gy­ve­na­muo­sius na­mus su ūkio pa­sta­tais ir že­me. Vie­nuo­li­ka me­tų šią pa­ra­mą jis or­ga­ni­zuo­ja bū­tent Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties gy­ven­to­jams. Per tą lai­ką gy­ve­ni­mo są­ly­gos pa­ge­rin­tos 64 šei­moms, ku­rio­se au­ga 401 vai­kas, šiam rei­ka­lui in­ves­tuo­ta be­veik du mi­li­jo­nai li­tų.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne ge­ra­da­rio pa­ra­mos su­lau­kė vie­nuo­li­ka šei­mų, ku­rio­se au­ga 71 vai­kas.

Mū­sų ra­jo­no So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus kar­tu su se­niū­ni­jo­mis me­tų pra­džio­je su­da­ry­ta­me są­ra­še yra de­vy­nios šei­mos, be­si­ti­kin­čios su­lauk­ti G. J. Car­lo pa­ra­mos. Ta­čiau šį kar­tą G. J. Car­las į sa­vo są­ra­šus nau­jų rem­ti­nų šei­mų neįt­rau­kė ir paaiš­ki­no – ko­dėl.

Ant­rą de­šimt­me­tį Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne dar­bas vyks­ta sta­bi­liai, su­si­kū­rė ir nu­si­sto­vė­jo tam tik­ra sis­te­ma bei tvar­ka. De­ja, pa­sta­rai­siais me­tais, ypač po to, kai pa­nai­kin­ta ap­skri­tis, tei­kiant pa­ra­mą su­si­dur­ta su kai ku­riais ne­sklan­du­mais. G. J. Car­las pa­brė­žė, kad jo dar­be la­bai svar­bu sta­bi­lu­mas, to­dėl Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ne tu­ri bū­ti as­muo, koor­di­nuo­jan­tis veik­lą vi­so­se pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se (Vil­ka­viš­kio, Ša­kių, Ma­ri­jam­po­lės, Kaz­lų Rū­dos ir Kal­va­ri­jos). Nuo pat pra­džių šį dar­bą koor­di­na­vo ge­rai jo spe­ci­fi­ką per­pra­tęs Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tas S. Luo­bi­kis. Po ap­skri­ties re­for­mos šių me­tų pa­bai­go­je bai­gia­si ir koor­di­na­to­riaus dar­bo su­tar­tis. Ky­la klau­si­mas, kas to­liau dirbs, kaip šis klau­si­mas bus spren­džia­mas po sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų.

G. J. Car­las šia te­ma kal­bė­jo­si vi­so­se pen­kio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Jis vi­lia­si, kad po­li­ti­niai pa­si­kei­ti­mai ne­tu­rės nei­gia­mos įta­kos or­ga­ni­zuo­jant ir tei­kiant pa­ra­mą skur­džiai gy­ve­nan­čioms šei­moms, kad sa­vi­val­dy­bės at­ras no­ro bei ga­li­my­bių koo­pe­ruo­ti lė­šas ir iš­lai­kys koor­di­na­to­riaus eta­tą.

G. J. Car­las sa­kė, jog esąs skurs­tan­čių­jų pu­sė­je, to­dėl ir to­liau no­ri rū­pin­tis jų gy­ve­ni­mo są­ly­gų pa­ge­ri­ni­mu.

„Jūs esa­te dau­gia­vai­kių šei­mų vil­tis. Tai, ką jūs da­ro­te, yra neiš­ma­tuo­ja­ma pi­ni­gais“, – sa­kė vi­ce­me­ras J. Meš­kaus­kas, ap­gai­les­tau­da­mas, kad į anks­tes­nius G.J. Car­lo kvie­ti­mus pri­si­dė­ti prie jo dau­gia­vai­kėms šei­moms tei­kia­mos pa­ra­mos su­lauk­ta ma­žai ra­jo­no vers­li­nin­kų dė­me­sio. Vi­ce­rajono me­ras pa­ža­dė­jo, jog Vil­ka­viš­kio rajono sa­vi­val­dy­bė pri­si­dės prie to, kad bū­tų pa­lan­kiai iš­spręs­ta koor­di­na­to­riaus pro­ble­ma. Sve­čiui įteik­da­mas pri­si­mi­ni­mui nau­jau­sią lei­di­nį apie Vil­ka­viš­kį, J. Meš­kaus­kas pa­si­da­li­jo spon­ta­niš­kai gi­mu­sia idė­ja, ar ne­bū­tų ga­li­ma iš­leis­ti ka­len­do­riaus su ra­jo­no Gar­bės pi­lie­čio G. J. Car­lo pa­rem­tų dau­gia­vai­kių šei­mų nuo­trau­ko­mis.

Po su­si­ti­ki­mo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je G. J. Car­las ap­lan­kė jo nu­pirk­ta­me na­me Pa­je­vo­ny­je įsi­kū­ru­sią dau­gia­vai­kę Dai­vos ir Min­dau­go Ma­li­naus­kų šei­mą. Praė­jus ke­le­tui mė­ne­sių po ge­ra­da­rio anks­tes­nio ap­si­lan­ky­mo, šei­ma pa­ti pa­da­rė iš­ties daug dar­bų. G. J. Car­las pa­si­džiau­gė, kad pa­pil­do­mos lė­šos na­mo re­mon­tui pa­nau­do­tos pa­gal pa­skir­tį, kad pa­ge­rė­jo vai­kų gy­ve­ni­mo są­ly­gos, kad čia vie­tos už­ten­ka po in­sul­to slau­go­mai Dai­vos mo­čiu­tei.

VšĮ „So­li­da­ri­ty“ di­rek­to­rius nu­si­fo­tog­ra­fa­vo su vi­sa op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sia šei­my­na. Svečias šeimininkei parodė anksčiau vizito metu darytą šios gausios šeimos nuotrauką, kuri bus iš­spaus­din­ta res­pub­li­ki­nia­me lei­di­ny­je „Ju­ris­tas“ prie rek­la­mi­nio teks­to apie pa­ra­mą gau­sioms šei­moms.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškio laiškininkai persėdo ant elektrinių dviračių
* Už paviršinių nuotekų tvarkymą mokės tik įmonės
* „Į depresiją žiūrime pro pirštus, kol ji neužsuka į mūsų kiemą“
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vyksite į Kaliningrado sritį, kai bus išduodamos nemokamos elektroninės vizos?
Vyksiu ne kartą.
Galbūt.
Vykčiau, bet manęs neįsileidžia.
Ne, tuo kraštu nesidomiu.Kalbos patarimai

Praeitais ar praėjusiais metais?
Taisyklingi bei vartotini abu variantai: praėjusiais metais ir praeitais metais, praėjusią savaitę ir praeitą savaitę.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas