„Santaka“ / Kybartų „Sveikata“ baigė sezoną su viltimi pakilti į aukštesnį lygį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-15 05:58

Dalinkitės:  


Draugiškos Kybartų futbolininkų rungtynės su Seimo narių komanda ir baigėsi draugiškai – lygiosiomis 3:3.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kybartų „Sveikata“ baigė sezoną su viltimi pakilti į aukštesnį lygį

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Ky­bar­tuo­se į mies­to fut­bo­lo sta­dio­ną su­si­rin­kę aist­ruo­liai iš­vy­do ne­tra­di­ci­nį re­gi­nį – vie­ti­niai „Svei­ka­tos“ klu­bo fut­bo­li­nin­kai žai­dė drau­giš­kas rung­ty­nes su Sei­mo na­rių ko­man­da.


Var­žo­vai – Sei­mo na­riai


Idė­ja su­reng­ti fut­bo­lo rung­ty­nes tarp Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ ir Sei­mo na­rių ko­man­dos ki­lo par­la­men­ta­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui. Maž­daug prieš mė­ne­sį Sei­mo na­rių ko­man­da jau bu­vo at­vy­ku­si į Ky­bar­tus žais­ti drau­giš­kų rung­ty­nių su vie­ti­ne eki­pa. Tie­sa, tą­kart bu­vo var­žo­ma­si ne fut­bo­lo, o krep­ši­nio aikš­tė­je.

„Po krep­ši­nio rung­ty­nių, ku­rias Sei­mo ko­man­da lai­mė­jo vie­no taš­ko skir­tu­mu, A. But­ke­vi­čius pa­siū­lė pa­si­var­žy­ti ir fut­bo­lo aikš­tė­je – be­li­ko tik da­tą iš­si­rink­ti. Ka­dan­gi ar­tė­jo mū­sų fut­bo­lo klu­bo se­zo­no už­da­ry­mo iš­kil­mės, nu­spren­dė­me bū­tent į jas pa­si­kvies­ti Sei­mo ko­man­dą žais­ti drau­giš­kų rung­ty­nių“, – pa­sa­ko­jo Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ klu­bo pir­mi­nin­kas Juo­zas Mu­ri­nas.

Į se­zo­no už­da­ry­mo šven­tę su­si­rin­ko ne­ma­žas bū­rys žiū­ro­vų, ku­rie ne­tu­rė­jo nu­si­vil­ti aikš­tė­je vy­ku­siu re­gi­niu. Drau­giš­kos rung­ty­nės tarp Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ pa­grin­di­nės ko­man­dos ir Sei­mo fut­bo­li­nin­kų bai­gė­si ly­gio­sio­mis 3:3. Mū­siš­kiams po vie­ną įvar­tį pel­nė Da­rius ir Ka­ro­lis Ke­rei­šos bei Rim­vy­das Mels­ba­kas. Po­li­ti­kų gre­to­se du kar­tus pa­si­žy­mė­jo Min­dau­gas Bas­tys, vie­ną įvar­tį pri­dė­jo Ar­vy­das Anu­šaus­kas.

Sve­čių ko­man­dos gar­bę taip pat gy­nė šie ži­no­mi po­li­ti­kai: A. But­ke­vi­čius, Alek­sand­ras Sa­cha­ru­kas, Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, Vy­das Ged­vi­las, Juo­zas Ole­kas, An­ta­nas Va­lio­nis bei kt. Po rung­ty­nių ky­bar­tie­čiai pri­si­mi­ni­mui jiems įtei­kė spe­cia­lią tau­rę.

Pa­si­bai­gus drau­giš­kam su­si­ti­ki­mui, nau­din­giau­sių žai­dė­jų pri­zai bu­vo įteik­ti M. Bas­čiui bei D. Ke­rei­šai. Taip pat ap­do­va­no­tas ge­riau­sias praė­ju­sio se­zo­no Ky­bar­tų „Svei­ka­tos“ fut­bo­li­nin­kas R. Mels­ba­kas. Spe­cia­lus pri­zas už il­ga­me­tį žai­di­mą ko­man­do­je įteik­tas bu­vu­siam „Svei­ka­tos“ fut­bo­li­nin­kui Liu­tau­rui Sa­vic­kui.


Pla­nuo­se – pir­mo­ji ly­ga


Pa­si­bai­gus drau­giš­koms rung­ty­nėms, A. But­ke­vi­čius pa­siū­lė J. Mu­ri­nui pa­gal­vo­ti apie ga­li­my­bę ki­tą se­zo­ną ko­man­dai žais­ti ne ant­ro­je Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­go­je, o pir­mo­je.

„Mū­sų kraš­tie­tis Sei­mo na­rys ap­gai­les­ta­vo, kad vie­nin­te­lė ra­jo­no fut­bo­lo ko­man­da žai­džia tik ant­ro­je ly­go­je, ir pa­ža­dė­jo ki­tais me­tais pa­si­steng­ti su­ras­ti rė­mė­jų bei pa­da­ry­ti vis­ką, jog ga­lė­tu­me pra­ver­ti aukš­tes­nės ly­gos du­ris. Kiek te­ko bend­rau­ti su A. But­ke­vi­čiu­mi, su­si­da­riau nuo­mo­nę, kad jis vi­sa­da at­sa­ko už sa­vo žo­džius ir jei ko ima­si, daž­niau­siai ne­nu­lei­džia ran­kų tol, kol to ne­pa­da­ro“, – tei­gė J. Mu­ri­nas. Paš­ne­ko­vas tvir­ti­no kol kas ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kiek rea­lūs pla­nai, jog jau atei­nan­tį se­zo­ną ko­man­da žais pir­mo­je fut­bo­lo ly­go­je, bet, pa­sak jo, tai tu­rė­tų paaiš­kė­ti iki gruo­džio pra­džios.

„Kal­bė­jau su ke­lių klu­bų va­do­vais ir jie ma­ne pa­ti­ki­no, kad, no­rint žais­ti pir­mo­je Lie­tu­vos fut­bo­lo ly­go­je, di­džiu­lių pa­stan­gų ne­rei­kia. Už­ten­ka ati­tik­ti tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus bei su­rink­ti bent mi­ni­ma­lų biu­dže­tą – apie 50 tūkst. li­tų. Anks­čiau, no­rint pa­tek­ti į aukš­tes­nę ly­gą, rei­kė­jo tai iš­si­ko­vo­ti spor­ti­niu prin­ci­pu, da­bar jau ga­li­ma pa­si­nau­do­ti ir ki­tais bū­dais“, – aiš­ki­no J. Mu­ri­nas. Pa­sak jo, dau­gu­mos pir­mos ly­gos klu­bų biu­dže­tai sie­kia per 300 tūkst. li­tų, ta­čiau ky­bar­tie­čiai apie to­kias pi­ni­gų su­mas net ne­drįs­ta sva­jo­ti.


Se­zo­nas – ne itin sėk­min­gas


Ne­se­niai pa­si­bai­gu­sia­me Lie­tu­vos fut­bo­lo ant­ros ly­gos se­zo­ne Ky­bar­tų „Svei­ka­ta“ užė­mė aš­tun­tą­ją vie­tą tarp de­vy­nių ko­man­dų. Tie­sa, pa­sak klu­bo va­do­vo, se­zo­no ne­ga­li­ma ver­tin­ti nei­gia­mai, nes ko­man­da lai­mė­jo be­veik vi­sas rung­ty­nes, ku­rias ir ga­lė­jo lai­mė­ti.

„Šie­met ly­go­je rung­ty­nia­vo trys stip­rios Vil­niaus bei vie­na Kau­no eki­pa, ku­rio­se žai­džia vie­ni ge­riau­sių tų mies­tų fut­bo­li­nin­kų. Šioms ko­man­doms nei biu­dže­tu, nei su­dė­ti­mi ne­ga­lė­jo­me pri­lyg­ti, to­dėl na­tū­ra­lu, jog tar­pu­sa­vio su­si­ti­ki­mai bai­gė­si ne­sėk­min­gai“, – pa­sa­ko­jo J. Mu­ri­nas. Paš­ne­ko­vas pa­brė­žė, kad šiek tiek pa­si­prie­šin­ti bu­vo ga­li­ma tik Aly­taus, Prie­nų bei Kai­šia­do­rių eki­poms: su šiais klu­bais ky­bar­tie­čiai pa­si­da­li­jo po per­ga­lę.

„Ma­nau, jog pa­lan­kiau su­si­klos­čius ap­lin­ky­bėms ga­lė­jo­me fi­ni­šuo­ti vie­na ki­ta vie­ta aukš­čiau“, – guo­dė­si eki­pos va­do­vas. Jis pa­sa­ko­jo, kad ko­man­do­je žai­džia net de­vy­ni pa­sie­nio ap­sau­gos bei pa­tai­sos na­mų pa­rei­gū­nai, ku­rie dėl dar­bo gra­fi­ko ne vi­sa­da ga­li da­ly­vau­ti rung­ty­nė­se, jau ne­kal­bant apie tre­ni­ruo­tes. „Bū­na taip, jog vie­nas rung­ty­nes žai­džia­me vie­nos su­dė­ties, ki­tas – jau ki­tos. Na­tū­ra­lu, kad dėl to trūks­ta su­si­žai­di­mo. Be to, mū­sų eki­po­je rung­ty­niau­ja ir daug moks­lei­vių, to­dėl jiems daž­nai pri­stin­ga pa­tir­ties“, – kal­bė­jo J. Mu­ri­nas.

Klu­bo va­do­vas pa­sa­ko­jo, jog ko­man­dos na­riai žai­džia be at­ly­gi­ni­mo, to­dėl to­kių pro­ble­mų pa­si­tai­ko be­veik kiek­vie­ną se­zo­ną. „Dar vi­sai ne­se­niai lai­mė­jo­me Lie­tu­vos fut­bo­lo ant­ros ly­gos si­dab­ro me­da­lius. Tą­kart eki­pos bran­duo­lį su­da­rė de­šimt žai­dė­jų, ku­rie ne­tu­rė­jo nuo­la­ti­nio dar­bo. Jau ki­tais me­tais jie vi­si iš­vy­ko ieš­ko­ti lai­mės į už­sie­nį ir ko­man­dą te­ko „lip­dy­ti“ iš nau­jo“, – su liū­de­siu pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas. Pa­sak jo, jei eki­pai ki­tą se­zo­ną pa­vyk­tų pra­ver­ti pir­mos fut­bo­lo ly­gos du­ris, ko­man­dos žai­dė­jai jau ga­lė­tų ti­kė­tis gau­ti tam tik­rą už­dar­bį.

J. Mu­ri­nas tei­gė, jog dirb­ti to­kio­mis są­ly­go­mis yra ga­nė­ti­nai sun­ku, ta­čiau no­ri­si ir to­liau Ky­bar­tuo­se puo­se­lė­ti fut­bo­lo tra­di­ci­jas. „Sug­riau­ti vi­sa­da leng­viau, nei pa­skui at­sta­ty­ti. Rei­kia dirb­ti ir dėl sir­ga­lių, ku­rių di­džiu­lę pa­ra­mą mes jau­tė­me per kiek­vie­nas rung­ty­nes. Jas na­mų aikš­tė­je nuo­lat ste­bė­da­vo 150–200 vie­tos aist­ruo­lių – tai vie­nas di­džiau­sių pa­lai­ky­mo ro­dik­lių ly­go­je“, – džiau­gė­si „Svei­ka­tos“ klu­bo va­do­vas.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas